Γεώργιος Βάμβουκας

 

 

 

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις :

Θεωρία - Μεθοδολογία - Εφαρμογές

 

B΄ Έκδοση

 

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 832

 

Κωδικός ISBN: 9789603591238

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 59386320

 

Έτος έκδοσης: 2016

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

Η δεύτερη έκδοση του παρόντος βιβλίου έχει βελτιωθεί σε πολλά σημεία σε σχέση με το περιεχόμενο της πρώτης έκδοσης. Εκεί που κρίθηκε αναγκαίο για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, οι περισσότεροι στατιστικοί πίνακες στα διάφορα Κεφάλαια του βιβλίου έχουν ανανεωθεί, δίνοντας έμφαση στην επικαιροποίηση των ποιοτικών και των ποσοτικών δεδομένων. Η χρήση και η επεξεργασία στατιστικών δεδομένων της περιόδου 2007-2015 για τις διάφορες φτωχές, αναπτυσσόμενες και προηγμένες χώρες της παγκόσμιας οικονομίας αποτέλεσε βασική μας προτεραιότητα, αποσκοπώντας στην άρτια και εμπεριστατωμένη διερεύνηση των σημαντικότατων αλλαγών που παρατηρούνται στην παγκόσμια οικονομία, μετά την εκδήλωση του χρηματοοικονομικού κραχ της περιόδου 2007-2009.

Ενδεικτική είναι η παρατήρηση, ότι, μετά το 2013 η Κίνα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) από την οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Σε αρκετά Κεφάλαια έχουν προστεθεί νέες "αναλύσεις" και "εφαρμογές", ώστε ο αναγνώστης να έχει πληρέστερη άποψη για τα δρώμενα της παγκόσμιας οικονομίας. Το Κεφάλαιο 22 αποτελεί μια από τις βασικότερες προσθήκες της δεύτερης έκδοσης. Στο Κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις και διερευνώνται οι αιτιώδεις παράγοντες που τις προκαλούν. Τα κραχ των περιόδων 1929-1933 και 2007-2009 συνιστούν το κυριότερο αντικείμενο διερεύνησης του Κεφαλαίου 22.

Το Κεφάλαιο 23 αφιερώνεται στις πτωχεύσεις του νεοελληνικού κράτους. Το Κεφάλαιο αυτό είναι εκτενές και περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες για τις πτωχεύσεις της Ελλάδας των ετών 1827, 1843, 1893, 1932 και 2009. Τα τελευταία χρόνια και πιο συγκεκριμένα μετά το Μάιο του 2010, που η χώρα μας δεσμεύτηκε με τις μνημονιακές συμβάσεις, η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα βασικότερα αντικείμενα ανάλυσης της διεθνούς πολιτικοοικονομικής επικαιρότητας. Με τα μέχρι τούδε δεδομένα, η Ελλάδα συνιστά ιδιάζουσα και πρωτόγνωρη περίπτωση στην πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, καθότι κατά την περίοδο 2008-2016 η ελληνική οικονομία πλήττεται από μια σφοδρότατη και παρατεταμένη κρίση, σε συνθήκες συνεχούς αύξησης του συνολικού δημοσίου χρέους. Συνεπώς, δεν είναι τυχαίο ότι το σύνολο ίων διεθνών οργανισμών, όπως ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), Παγκόσμια Τράπεζα, κ.λπ., πολύ συχνά αφιερώνουν ειδικές μελέτες και εκθέσεις για τις βραχυμεσοπρόθεσμες εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου, στους πολυάριθμους φοιτητές μου, στους καλούς φίλους μου στο Facebook και στους πολυπληθείς αναγνώστες των άρθρων μου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, οι οποίοι με τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους και μέσα από τον καλοπροαίρετο και αποδοτικό διάλογο, συνέβαλαν στη βελτίωση της κριτικής και αναλυτικής μου σκέψης. Το μέρος στοχασμού, περίσκεψης και συγγραφής των περισσότερων κειμένων που συμπεριλαμβάνονται στην δεύτερη έκδοση του βιβλίου αυτού, ήταν η οικογενειακή επιχείρηση SF Lounge Coffee Bar του Ευστάθιου (Σούλη) Φωτόπουλου στο Ξυλόκαστρο. Ένας χώρος ήρεμος και λίαν φιλικός, ο οποίος με ενέπνευσε ιδίως κατά την επεξεργασία των κειμένων, που συνθέτουν τα Κεφάλαια 22 και 23. Πολλές ευχαριστίες ανήκουν στο Γιώργο Μητρόπουλο, που με ζήλο και συνέπεια ασχολήθηκε με την τεχνική επεξεργασία (σελιδοποίηση) και ταξινόμηση των κειμένων. Ο φίλος εκδότης Σωτήριος Μπένος, με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα, υποστήριξε τόσο την παρούσα όσο και την πρώτη έκδοση του παρόντος βιβλίου.

Γιώργος Α. Βάμβουκας

Ξυλόκαστρο, Ιούλιος 2016

 ► περιεχόμενα

 

Σύντομο Βιογραφικό του Συγγραφέα   7

Πρόλογος Β' Έκδοσης  21

Πρόλογος Α' Έκδοσης  23

 

ΜΕΡΟΣ I

ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1.1 Εισαγωγή   31

1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά Διεθνούς Οικονομίας  33

1.3 Διεθνές Εμπόριο και Οικονομική Ανάπτυξη  36

1.4 Διάρθρωση και Κατεύθυνση Διεθνούς Εμπορίου  48

1.5 Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις  51

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  52

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  53

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

2.1 Εισαγωγή   55

2.2 Η Περίοδος της Εμποροκρατίας  56

2.3 Η Θεωρία του Απόλυτου Πλεονεκτήματος  61

2.4 Η Θεωρία του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος   66

2.5 Συγκριτικό Πλεονέκτημα και Αμοιβή Εργασίας    71

2.6 Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις  73

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  74

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  74

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΦΕΛΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

3.1 Εισαγωγή   77

3.2 Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας  78

3.3 Όροι Εμπορίου  82

3.4 Κοινωνική Ισορροπία   85

3.5 Οφέλη Διεθνούς Εμπορίου σε Συνθήκες Σταθερού Κόστους Ευκαιρίας  87

3.6 Οφέλη Διεθνούς Εμπορίου σε Συνθήκες Αυξανόμενου Κόστους Ευκαιρίας  92

3.7 Οφέλη Διεθνούς Εμπορίου: Μια Εναλλακτική Προσέγγιση  95

3.8 Οι Καμπύλες Ανταλλαγής  99

3.9 Οικονομική Ισορροπία στο Εμπόριο Ευρωζώνης και ΗΠΑ   107

3.10 Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις  109

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  110

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  110

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

 

ΘΕΩΡΙΑ HECKSCHER-OHLIN ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4.1 Εισαγωγή   113

4.2 Ανάλυση Θεωρίας Hecksher-Ohlin  114

4.3 Εναλλακτική Γεωμετρική Απεικόνιση της Θεωρίας Heckscher-Ohlin  118

4.4 Θεώρημα της Εξίσωσης των Τιμών των Συντελεστών Παραγωγής   121

4.5 Θεώρημα του Rybczynski  125

4.6 Παράδοξο Leontief  127

4.7 Οικονομική Ανάπτυξη, Διεθνές Εμπόριο και Ευημερία    131

4.8 Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις  136

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  137

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  137

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

5.1 Εισαγωγή   139

5.2 Θεωρίες Ενδοκλαδικού Εμπορίου   140

5.3 Αυξανόμενες Αποδόσεις Κλίμακας και Οφέλη Διεθνούς Εμπορίου   145

5.4 Διεθνές Εμπόριο και Εξειδικευμένη Γνώση   148

5.5 Κύκλος Ζωής Προϊόντος και Εξειδίκευση στην Παραγωγική Διαδικασία   150

5.6 Μέθοδοι Υπολογισμού Ενδοκλαδικού Εμπορίου  153

5.7 Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις  156

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  156

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  157

ΜΕΡΟΣ II

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΣΜΟΣ

6.1 Εισαγωγή   161

6.2 Κατηγορίες Δασμών  162

6.3 Επιδράσεις Δασμού στη Μικρή Οικονομία: Μέθοδος Μερικής Ισορροπίας  164

6.4 Επιδράσεις Δασμού στη Μεγάλη Οικονομία: Μέθοδος Μερικής Ισορροπίας  170

6.5 Επιδράσεις Δασμού στη Μικρή Οικονομία: Μέθοδος Γενικής Ισορροπίας  172

6.6 Επιδράσεις Δασμού στη Μεγάλη Οικονομία: Μέθοδος Γενικής Ισορροπίας  175

6.7 Θεώρημα Stolper - Samuelson και Παράδοξο Metzler  178

6.8 Πραγματικός Βαθμός Προστασίας  180

6.9 Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις  184

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  185

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  185

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΝΕΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

7.1 Εισαγωγή   187

7.2 Ποσοστώσεις   188

7.3 Πολιτική Ντάμπιγκ   194

7.4 Εξαγωγικές Επιδοτήσεις  197

7.5 Εναλλακτικές Μέθοδοι Νεοπροστατευτικής Πολιτικής   201

7.6 Εγχώρια Μονοπώλια, (Νεο)Προστατευτισμός και Διεθνές Εμπόριο  204

7.7 Από το Γύρο της Γενεύσης στο Γύρο του Τόκιο  207

7.8 Γύρος της Ουρουγουάης, Γύρος της Ντόχα και Οργανισμός Παγκόσμιου Εμπορίου 211

7.9 Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις  215

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  217

Ερωτήσεις και θέματα προς Συζήτηση  217

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

8.1 Εισαγωγή   219

8.2 Μορφές Οικονομικής Ενοποίησης  220

8.3 Δημιουργία Εμπορίου  223

8.4 Εκτροπή Εμπορίου  225

8.5 Παράγοντες Δημιουργίας Οικονομικής Ενοποίησης   229

8.6 Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρώπη χωρίς Σύνορα  234

8.7 θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  241

8.8 Κοινή Αγροτική Πολιτική   258

8.9 Η Οικονομική Ενοποίηση στην Πράξη  261

8.10 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις  267

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  269

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 270

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

9.1 Εισαγωγή   273

9.2 Θεωρία Νηπιακής Βιομηχανίας   274

9.3 Υπόδειγμα Ισορροπημένης Ανάπτυξης  280

9.4 Διεθνής Μετανάστευση και Οικονομική Ευημερία 282

9.5 Πολυεθνικές Εταιρείες  287

9.6 Βιομηχανική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη 297

9.7 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις  304

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  305

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  305

ΜΕΡΟΣ III

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

10.1 Εισαγωγή   309

10.2 Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα     310

10.3 Εμπορικό Ισοζύγιο και Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 311

10.4 Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών  316

10.5 Θεωρία Διπλών Ελλειμμάτων  322

10.6 Η Καμπύλη J   327

10.7 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις  334

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  335

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  336

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

11.1 Εισαγωγή   337

11.2 Τρέχουσα και Προθεσμιακή Τιμή Συναλλάγματος  338

11.3 Ισορροπία στην Αγορά Συναλλάγματος   341

11.4 Ισοζύγιο Πληρωμών και Αγορά Συναλλάγματος  346

11.5 Συνθήκη Marshall - Lerner και Προσαρμογή στο Ισοζύγιο Πληρωμών  349

11.6 Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις  356

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  357

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  357

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ

12.1 Εισαγωγή   359

12.2 Ισοδύναμο Αγοραστικής Δύναμης   360

12.3 Ισοδύναμο Επιτοκίων και Αποτέλεσμα Fisher  363

12.4 Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία  365

12.5 Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία  368

12.6 Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις  378

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  379

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  380

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΠΑΡΑΓΩΓΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ, ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ

13.1 Εισαγωγή   381

13.2 Συμβάσεις Ανταλλαγής  382

13.3 Μελλοντικές Αγορές και Αγορές Δικαιωμάτων  384

13.4 Κερδοσκοπική Αγοραπωλησία   386

13.5 Ακάλυπτο και Καλυμμένο Αρμιτράζ Επιτοκίων   Ισοδύναμο Καλυμμένο Αρμπιτράζ Επιτοκίων  391

13.6 Γεωμετρική Απεικόνιση ΙΚΑΕ και ΚΑΕ  395

13.7 Συναλλαγματικός Κίνδυνος και Αντιστάθμιση 399

13.8 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις  403

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  405

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  405

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

14.1 Εισαγωγή   407

14.2 Απορρόφηση και Ισοζύγιο Πληρωμών  408

14.3 Μηχανισμός Τιμών — Ροής Χρήματος  413

14.4 Νομισματική Προσέγγιση Ισοζυγίου Πληρωμών και Σταθερή Ισοτιμία  415

14.5 Νομισματική Προσέγγιση, Εύκαμπτη Ισοτιμία και Ισοδύναμο

14.6 Αγοραστικής Δύναμης   419

14.7 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις  426

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  428

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  428

ΜΕΡΟΣ IV

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

15.1 Εισαγωγή   431

15.2 Εισόδημα Ισορροπίας στην Κλειστή Οικονομία

15.3 Εισόδημα Ισορροπίας στην Ανοιχτή Οικονομία

15.4 Υπόδειγμα του Swan   448

15.5 Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις  452

Βασικές  Έννοιες και Κύριοι Όροι  453

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  454

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

16.1 Εισαγωγή   455

16.2 Ρικαρντιανή Πρόταση Αντιστάθμισης   456

16.3 Η Κεϋνσιανή Άποψη περί Ελλείμματος και Δημοσίου Χρέους  465

16.4 Ποιοτικά και Ποσοτικά Χαρακτηριστικά Δημοσίου Τομέα   475

16.5 Εξωτερικό Χρέος Αναπτυσσόμενων Χωρών  483

16.6 Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις  501

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  502

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  503

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IS-LM-BP

17.1 Εισαγωγή   505

17.2 Καμπύλη IS  507

17.3 Καμπύλη LM  510

17.4 Καμπύλη ΒΡ  512

17.5 Μακροοικονομική Ισορροπία  521

17.6 Υπόδειγμα Dornbusch   523

17.7 Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις  532

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  532

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  533

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΘΕΩΡΙΑ MUNDELL-FLEMING ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

18.1 Εισαγωγή   535

18.2 Μακροοικονομική Ισορροπία με Ατελή Κινητικότητα Κεφαλαίου και Σταθερή Συναλλαγματική Ισοτιμία   536

18.3 Μακροοικονομική Ισορροπία με Πλήρη Κινητικότητα Κεφαλαίου και Σταθερή Συναλλαγματική Ισοτιμία   542

18.4 Μακροοικονομική Ισορροπία με Ατελή Κινητικότητα Κεφαλαίου και Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες  546

18.5 Μακροοικονομική Ισορροπία με Πλήρη Κινητικότητα Κεφαλαίου και Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες  550

18.6 Υπόδειγμα Πολιτικής Προσδιορισμού Μέσων και Στόχων  553

18.7 Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις  563

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  565

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  565

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (1870-1972)

19.1 Εισαγωγή   567

19.2 Σύστημα Κανόνα Χρυσού (1870-1914)   568

19.3 Η Περίοδος του Μεσοπολέμου (1918-1939)   574

19.4 Σύστημα Bretton Woods (1945-1972)   583

19.5 Αίτια Κατάρρευσης του Συστήματος Bretton Woods  592

19.6 Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις  597

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  598

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  599

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

20.1 Εισαγωγή   601

20.2 Σύστημα Εύκαμπτων Ισοτιμιών  602

20.3 Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα ΗΠΑ  605

20.4 Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (1979-1998) 607

20.5 Ευρωσύστημα και Προοπτικές ΟΝΕ  612

20.6 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις  618

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  619

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  620

ΜΕΡΟΣ V

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;

21.1 Εισαγωγή  623

21.2 Το Ανταγωνιστικό Περιβάλλον της Παγκοσμιοποίησης  625

21.3 Το Φαινόμενο της Φτώχειας στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης 637

21.4 Η Ομάδα των BRICS  646

21.5 Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις 650

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 651

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 651

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

22.1 Εισαγωγή   653

22.2 Το Κραχ της περιόδου 1929-1933   654

22.3 Η παγκόσμια κρίση 2007-2009   669

22.4 Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις  677

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι  679

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση  679

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

23.1 Εισαγωγή   681

23.2 Οι Πτωχεύσεις του 1827 και του 1843  686

23.3 Η Πτώχευση του 1893  693

23.4 Η Πτώχευση του 1932  711

23.5 Η Χρεοκοπία του 2009 716

23.6 Το Κραχ της Ελληνικής Οικονομίας 735

23.7 Ο Εναλλακτικός Δρόμος   743

23.8 Συμπεράσματα-Διαπιστώσεις 757

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 763

Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 763

 

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 767

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ  797

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ 827