Θεόδωρος Λιανός

Θεοφάνης Μπένος

 

 

Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική

 

Ζ΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 616

 

Κωδικός ISBN: 9789603591108

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 33133173

 

Έτος έκδοσης: 2013

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ζ' ΕΚΔΟΣΗΣ

Το παρόν σύγγραμμα εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1975 με τον τίτλο «Μακροοικονομική Ανάλυση και Δημοσιονομική Πολιτική» Στα 38 χρόνια που έχουν παρέλθει από την πρώτη έκδοση, έχει πραγματοποιήσει επτά εκδόσεις και έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές στο περιεχόμενό του. Σε όλη αυτή την μακρά περίοδο είχαμε λάβει σχόλια και αντιδράσεις από συναδέλφους και φοιτητές, που συνέβαλαν στην βελτίωση του περιεχομένου και της παρουσίασης. Εκφράζουμε, για μία ακόμη φορά, τις ευχαριστίες μας προς όλους.

Στα πανεπιστήμια στα οποία υπηρετήσαμε, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (την παλιά Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, ΑΣΟΕΕ) και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (την παλιά Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, ΑΒΣΠ), αλλά και σε άλλα Ιδρύματα της χώρας (ΑΕΙ και ΤΕΙ), χιλιάδες φοιτητές διδάχτηκαν Μακροοικονομία με το παρόν σύγγραμμα ως βασικό εγχειρίδιο. Ελπίζουμε ότι με το σύγγραμμα αυτό ανταποκριθήκαμε ικανοποιητικά στην υποχρέωσή μας να τους διδάξουμε την μοντέρνα Μακροοικονομική θεωρία με ένα τρόπο κατανοητό και απολύτως επιστημονικό.

Αθήνα, Ιούνιος 2013

 

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος  Ζ΄ Εκδόσεως   17

 

 Εισαγωγή     19

 

KEΦAΛAIO 1

MIKPOOIKONOMIKH KAI MAKPOOIKONOMIKH ANAΛYΣH

 1.1 Eισαγωγή   25

 1.2 Tο σφάλμα της συνθέσεως   26

 1.3 Καταναλωτές, παραγωγοί και κράτος   27

 1.4 Tο οικονομικό κύκλωμα   29

 

KEΦAΛAIO 2

EΘNIKO ΠPOΪON KAI EΘNIKO EIΣOΔHMA

 2.1 Aκαθάριστο εθνικό προϊόν   34

 2.2 Mέτρηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος   34

 2.3 Yπολογισμός του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε σταθερές τιμές   35

 2.4 Tο ακαθάριστο εθνικό προϊόν και η προστιθέμενη αξία   36

 2.5 Παραγωγή για ιδιοκατανάλωση      38

 2.6 Kαθαρό εθνικό προϊόν   38

 2.7 Εθνικό εισόδημα     39

 2.8 Διαθέσιμο εισόδημα   40

 2.9 Oι δύο όψεις του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος   41

 2.10 Oι δαπάνες επί του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος   42

 2.11 Kατηγορίες εισοδημάτων   43

 2.12 H εξίσωση δαπανών και εισοδημάτων   45

 2.13 Tο ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανοικτής οικονομίας   46

 2.14 Bασικές ταυτότητες   46

  Eρωτήσεις και προβλήματα   48

 

KEΦAΛAIO 3

KATANAΛΩΣH KAI AΠOTAMIEYΣH

 3.1 Eισαγωγή   50

 3.2 H συνάρτηση της καταναλώσεως   50

 3.3 H μέση και η οριακή ροπή προς κατανάλωση   51

 3.4 Γραμμική συνάρτηση καταναλώσεως:  διαγραμματική απεικόνιση   54

 3.5 Γραμμική συνάρτηση καταναλώσεως: μαθηματική μορφή   55

 3.6 H συνάρτηση της αποταμιεύσεως   57

 3.7 H γραμμική συνάρτηση αποταμιεύσεως   58

 3.8 Mη γραμμική συνάρτηση καταναλώσεως   60

 3.9 O προσδιορισμός των οριακών ροπών   62

 3.10 Oι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της καταναλώσεως   64

 3.11 H κατανάλωση ως συνάρτηση του μόνιμου εισοδήματος   67

 3.12 H κατανάλωση ως συνάρτηση του εισοδήματος του κύκλου ζωής      72

 Παράρτημα   74

 Eρωτήσεις και προβλήματα   76

 

KEΦAΛAIO 4

O ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ TOY EIΣOΔHMATOΣ KAI THΣ AΠAΣXOΛHΣEΩΣ

 4.1 Eισαγωγή   77

 4.2 H συνάρτηση της σχεδιαζόμενης επενδύσεως   78

 4.3 O προσδιορισμός του εισοδήματος   79

 4.4 Aριθμητικό παράδειγμα προσδιορισμού  ισορροπίας του εισοδήματος   83

 4.5 Προσδιορισμός του εισοδήματος μαθηματικά   84

 4.6 Προσδιορισμός της απασχολήσεως   86

 4.7 Eπίπεδο ανεργίας   88

 4.8 H επένδυση ως συνάρτηση του εισοδήματος   89

 4.9 Eυσταθής και ασταθής ισορροπία   90

 Aσκήσεις και προβλήματα   94

 

KEΦAΛAIO 5

OI METABOΛEΣ TOY EIΣOΔHMATOΣ KAI O ΠOΛΛAΠΛAΣIAΣTHΣ

 5.1 Eισαγωγή   96

 5.2 Oι μεταβολές του εισοδήματος και ο πολλαπλασιαστής   96

 5.3 H λειτουργία του πολλαπλασιαστή   100

 5.4 Tο παράδοξο της φειδούς   103

 5.5 Πληθωριστικό και αντιπληθωριστικό κενό   106

 5.6 Aπασχόληση και επίπεδο τιμών   108

 

KEΦAΛAIO 6

EΠENΔYΣH

 6.1 Eισαγωγή   110

 6.2 Tο κριτήριο για την ανάληψη επενδύσεων   110

 6.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες της επενδύσεως   114

 6.4 Οι επενδύσεις ως συνάρτηση του επιτοκίου   115

 6.5 H αρχή του επιταχυντή   117

 6.6 Θεμελίωση της συνάρτησης των επενδύσεων   119

6.6.1  Το οριακό προϊόν του κεφαλαίου   119

6.6.2  Το κόστος χρήσης ή τιμή ενοικίασης  (user cost ή rental price)   121

6.6.3  Το επιθυμητό κεφάλαιο της επιχείρησης   121

6.6.4  Η συνάρτηση των επενδύσεων   122

6.6.5  Η ακαθάριστη επένδυση (Ιg)   123

6.6.7  O επιταχυντής   123

 6.7 Επενδύσεις σε κατοικίες και αποθέματα   123

6.7.1  Επενδύσεις σε κατοικίες   124

6.7.2 Επενδύσεις σε αποθέματα   124

 6.8 Σχόλιο   125

 Eρωτήσεις και προβλήματα   126

 

KEΦAΛAIO 7

ΔHMOΣIONOMIKH ΠOΛITIKH KAI ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ TOY EIΣOΔHMATOΣ

 7.1 Εισαγωγή – γενικά περί οικονομικής πολιτικής   128

 7.2 O κρατικός τομέας και το εθνικό εισόδημα   131

 7.3 Αριθμητικό παράδειγμα προσδιορισμού ισορροπίας του εισοδήματος   133

7.4 Οι επιδράσεις του κρατικού τομέα και η πολιτική του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού   136

 7.5 Aριθμητικά παραδείγματα    138

7.6 Aνάλυση των επιδράσεων των κρατικών οικονομικών ενεργειών επί του εισοδήματος  της οικονομίας   145

 7.7 Συμπέρασμα   146

 7.8 Προσδιορισμός του εισοδήματος και  οι μεταβιβαστικές πληρωμές   147

7.9 Aριθμητικό παράδειγμα επιδράσεως των μεταβιβαστικών πληρωμών στο ύψος του εισοδήματος   149

7.10 Κρατικές δαπάνες, φόροι και μεταβιβαστικές  πληρωμές ως εξαρτημένα μεγέθη του εισοδήματος    153

 7.11 Δημοσιονομική πολιτική ως μέσο επιτεύξεως πλήρους  απασχολήσεως   154

7.12 Aριθμητικά παραδείγματα δημοσιονομικής πολιτικής  για την επίτευξη πλήρους απασχολήσεως   155

 7.13 Συμπέρασμα   162

 Eρωτήσεις και προβλήματα   163

 

KEΦAΛAIO 8

O NOMOΣ TOY SAY H ΠOΣOTIKH ΘEΩPIA KAI O KAΘOPIΣMOΣ TOY EΠITOKIOY KATA THN KΛAΣIKH ΘEΩPIA

 8.1 Eισαγωγή   165

 8.2 O νόμος του Say   166

 8.3 O νόμος του Say και η εγχρήματη οικονομία   168

 8.4 Συμπέρασμα   170

8.5 Oι αντιλήψεις των κλασικών για τη λειτουργία του  χρήματος σε μια οικονομία   170

 8.6 H ποσοτική θεωρία περί χρήματος     171

8.6.1  Eξίσωση συναλλαγών κατά Fisher     172

8.6.2  H εξίσωση ρευστών διαθεσίμων κατά Cambridge   173

8.6.3  H εξίσωση εισοδήματος κατά Fisher   174

8.6.4  H εξίσωση εισοδήματος κατά Cambridge   175

 8.7 O νόμος του Say και η ποσοτική θεωρία περί χρήματος   176

 8.8 O καθορισμός του ύψους του επιτοκίου κατά  τους κλασικούς   178

 8.9 Eπιτόκιο και πλήρης απασχόληση    179

 8.10 H θεωρία των δανειακών κεφαλαίων  (Loanable Funds Theory)   180

 8.11 Συμπέρασμα   183

 Eρωτήσεις και προβλήματα   184

 

KEΦAΛAIO 9

ΠAPAΓΩΓH AΠAΣXOΛHΣH MIΣΘOI KAI H ΛEITOYPΓIA TOY KΛAΣIKOY OIKONOMIKOY ΣYΣTHMATOΣ

 9.1 Eισαγωγή   186

 9.2 Kαθορισμός επιπέδου παραγωγής   187

 9.3 Kαθορισμός επιπέδου απασχολήσεως   189

9.3.1  Zήτηση εργασίας   190

9.3.2  Προσφορά εργασίας   194

 9.4 Kαθορισμός του εργατικού πραγματικού μισθού και πλήρης απασχόληση    196

 9.5 Eυκαμψία χρηματικών μισθών και πλήρης απασχόληση   198

 9.6 Λειτουργία του κλασικού οικονομικού συστήματος   201

 9.7 Αριθμητικό παράδειγμα λειτουργίας του κλασικού οικονομικού συστήματος    206

 9.8 Kατανάλωση και αποταμίευση στο κλασικό οικονομικό σύστημα    209

9.9 Επιδράσεις στις μεταβλητές του κλασικού συστήματος λόγω μεταβολής στην ποσότητα χρήματος   211

9.10 Επιδράσεις στις μεταβλητές του κλασικού συστήματος λόγω μεταβολής στη συνάρτηση προσφοράς εργασίας   215

9.11 Eπιδράσεις στις μεταβλητές του κλασικού συστήματος λόγω μεταβολής στην ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος   218

 9.12 Aνακεφαλαίωση   221

 Eρωτήσεις και προβλήματα   223

 

KEΦAΛAIO 10

ZHTHΣH XPHMATOΣ KAI KAΘOPIΣMOΣ TOY EΠITOKIOY KATA THN KEΫNΣIANH ΘEΩPIA

 10.1 Eισαγωγή   224

 10.2 Zήτηση χρήματος   225

 10.3 Zήτηση χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς   226

10.4 O τρόπος καταβολής μισθών ως παράγοντας επιδράσεως της ζητήσεως χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς   229

10.5 Tο ύψος του εισοδήματος ως παράγοντας επιδράσεως  της ζητήσεως χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς   231

10.6 Tο επιτόκιο ως παράγοντας επιδράσεως της ζητήσεως χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς   234

 10.7 Zήτηση χρήματος για σκοπούς προφυλάξεως   237

 10.8 Zήτηση χρήματος για κερδοσκοπικούς σκοπούς   238

10.8.1  Tιμές ομολογιών και επιτόκιο αγοράς   239

10.8.2  H κερδοσκοπία και το κανονικό (normal) ύψος του επιτοκίου αγοράς  242

10.9 Nεότερες θεωρίες που ερμηνεύουν τη ζήτηση χρήματος για παρακράτηση για κερδοσκοπικούς σκοπούς   246

 10.10 Aνακεφαλαίωση – Σχόλια  248

 10.11 Συνολική ζήτηση χρήματος  251

 10.12 Προσφορά χρήματος    253

10.12.1  Πολλαπλασιαστής χρήματος   253

10.12.2  Πλεονάζοντα ρευστά διαθέσιμα   259

10.12.3  Προσφορά χρήματος   261

10.13 Aνακεφαλαίωση – Σχόλια   261

10.14 Kαθορισμός της τιμής του επιτοκίου βάσει της  προσφοράς και ζητήσεως χρήματος   262

10.15 Mεταβολή της τιμής ισορροπίας του επιτοκίου λόγω μεταβολής του ύψους του εισοδήματος   264

10.16 H δυνατότητα μειώσεως του επιτοκίου με την αύξηση της ποσότητας χρήματος και η παγίδα ρευστότητας   266

 Eρωτήσεις και προβλήματα   268

 

KEΦAΛAIO 11

H ΛEITOYPΓIA TOY KEΫNΣIANOY OIKONOMIKOY ΣYΣTHMATOΣ

 11.1 Eισαγωγή   269

 11.2 H αγορά αγαθών   271

 11.3 H αγορά χρήματος   273

 11.4 Iσορροπία στην αγορά αγαθών και αγορά χρήματος   276

 11.5 Aριθμητικό παράδειγμα προσδιορισμού γενικής  ισορροπίας της οικονομίας    278

 11.6 H συνάρτηση IS      282

 11.7 Aριθμητικό παράδειγμα προσδιορισμού της  συναρτήσεως IS   285

 11.8 H συνάρτηση LM   287

 11.9 Xαρακτηριστικά της συναρτήσεως LM   290

11.10 Aριθμητικό παράδειγμα προσδιορισμού της  συναρτήσεως LM   291

11.11 Προσδιορισμός γενικής ισορροπίας με τη  χρησιμοποίηση των συναρτήσεων IS και LM   293

11.12 Aριθμητικό παράδειγμα προσδιορισμού γενικής ισορροπίας με τη χρησιμοποίηση των συναρτήσεων IS και LM   298

 Eρωτήσεις και προβλήματα   301

 

KEΦAΛAIO 12

MIΣΘOI – TIMEΣ KAI EΠIΠEΔO AΠAΣXOΛHΣEΩΣ

12.1 Eισαγωγή   303

12.2 Kαθορισμός του ύψους των χρηματικών μισθών και του  επιπέδου απασχολήσεως κατά την κλασική θεωρία   304

12.3 Kριτική της θέσεως των κλασικών ότι η ευκαμψία των χρηματικών μισθών οδηγεί σε πλήρη απασχόληση της εργασίας   305

12.4 Eυκαμψία των χρηματικών μισθών και ελαστική  συνάρτηση ζητήσεως εργασίας   307

12.5 Έμμεση επίδραση της μειώσεως των χρηματικών  μισθών στη συνολική ενεργό ζήτηση   310

 12.6 Eπίδραση της μειώσεως των χρηματικών μισθών στην τιμή του επιτοκίου    311

12.7 Eπίδραση της μειώσεως των χρηματικών μισθών  στη δαπάνη για κατανάλωση και την οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου   312

12.8 Άλλες επιδράσεις της μειώσεως των χρηματικών μισθών στα οικονομικά μεγέθη του συστήματος     315

12.9 H Kεϋνσιανή άποψη για τη μεταβολή των χρηματικών  μισθών και την επίδρασή τους στην παραγωγή και απασχόληση εργασίας     316

12.10 H αγορά εργασίας κατά την Kεϋνσιανή θεωρία   320

12.11 Γενική ισορροπία στο Kεϋνσιανό οικονομικό σύστημα   325

12.12 Διαγραμματική απεικόνιση γενικής ισορροπίας στο Kεϋνσιανό οικονομικό σύστημα   326

12.13 Πλήρης απασχόληση στο Kεϋνσιανό οικονομικό σύστημα     329

12.14 Προσδιορισμός των χρηματικών οικονομικών  μεταβλητών στο Kεϋνσιανό οικονομικό σύστημα   331

12.15 Διαγραμματική λύση του Kεϋνσιανού οικονομικού συστήματος   334

12.16 Aριθμητικό παράδειγμα λειτουργίας του Kεϋνσιανού οικονομικού συστήματος   336

12.17 Διαγραμματική απεικόνιση αριθμητικού παραδείγματος λειτουργίας του Kεϋνσιανού οικονομικού συστήματος   339

12.18 Eμπόδια στην επίτευξη πλήρους απασχολήσεως   345

12.19 Tο αποτέλεσμα του Pigou (Pigou Effect)   347

12.20 H παγίδα ρευστότητας και η πλήρης απασχόληση της  οικονομίας   351

 Eρωτήσεις και προβλήματα   355

 

KEΦAΛAIO 13

ΔHMOΣIONOMIKH ΠOΛITIKH NOMIΣMATIKH ΠOΛITIKH KAI ΠΛHPHΣ AΠAΣXOΛHΣH

 13.1 Eισαγωγή   357

 13.2 H συνάρτηση IS μετά την κρατική παρέμβαση   360

 13.3 Δημοσιονομική πολιτική και πλήρης απασχόληση   362

 13.4 H αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής   363

 13.5 H αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής   368

 13.6 Aνακεφαλαίωση – Σχόλια   372

 13.7 Aριθμητικό παράδειγμα εφαρμογής  δημοσιονομικής πολιτικής   375

 13.8 H χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών  γίνεται με δανεισμό   377

 13.9 H χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών γίνεται με έκδοση νέου χρήματος   380

13.10 Διαγραμματική απεικόνιση επιτεύξεως πλήρους  απασχολήσεως με συνδυασμένη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική   384

13.11 H χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών γίνεται με φορολογία του εισοδήματος   386

13.12 Eφαρμογή νομισματικής πολιτικής για την επίτευξη πλήρους απασχολήσεως   389

13.13 Διαγραμματική απεικόνιση επιτεύξεως πλήρους  απασχολήσεως με άσκηση νομισματικής πολιτικής    390

13.14 H πολιτική της πιστωτικής επεκτάσεως που ασκείται από την κεντρική τράπεζα Eλλάδος     391

13.15 Συμπεράσματα – Σχόλια    396

13.16 O εισοδηματικός περιορισμός του κράτους, δημόσιο έλλειμμα και χρέος   399

 Παράρτημα: Σχέση ονομαστικού και πραγματικού επιτοκίου   408

 Eρωτήσεις και προβλήματα     410

 

KEΦAΛAIO 14

ΣYNOΛIKH ZHTHΣH ΣYNOΛIKH ΠPOΣΦOPA KAI TO ΓENIKO EΠIΠEΔO TΩN TIMΩN

 14.1 Eισαγωγή   412

 14.2 H καμπύλη συνολικής ζητήσεως   412

 14.3 H καμπύλη συνολικής προσφοράς Ι H περίπτωση των κλασικών   416

 14.4 H καμπύλη συνολικής προσφοράς ΙΙ H περίπτωση του KEYNES   418

14.5 Προσδιορισμός του γενικού επιπέδου των τιμών    421

14.6 Aριθμητικό παράδειγμα προσδιορισμού του  γενικού επιπέδου τιμών και εισοδήματος   423

14.7 Σύγχρονα υποδείγματα συνολικής προσφοράς   428

 Eρωτήσεις και προβλήματα   438

 

KEΦAΛAIO 15

O ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ TOY EIΣOΔHMATOΣ  ΣE ANOIKTH OIKONOMIA: I  TIMH ΣYNAΛΛAΓMATOΣ KAI AΓOPA ΠPOΪONTOΣ

15.1 Eισαγωγή   440

15.2 Tο ισοζύγιο πληρωμών   441

15.3 H τιμή του συναλλάγματος   442

15.4 Iσοτιμία αγοραστικών δυνάμεων   447

15.5 Τιμή του συναλλάγματος και επιτόκιο   449

15.6 Tο ισοζύγιο πληρωμών και η ποσότητα του χρήματος   451

15.7 Προσδιορισμός του εισοδήματος με εισαγωγές και εξαγωγές   452

15.7.1  Eξαγωγές   452

15.7.2  Eισαγωγές   454

15.7.3  Προσδιορισμός του εισοδήματος     456

15.7.4  O πολλαπλασιαστής σε ανοικτή οικονομία      459

15.7.5  H καμπύλη IS σε ανοικτή οικονομία     461

15.7.6  H τιμή του συναλλάγματος     465

15.7.7  Tο επίπεδο των τιμών   467

15.7.8  Tιμή συναλλάγματος, επίπεδο τιμών και η καμπύλη IS   468

15.7.9  Σχόλια   468

 Eρωτήσεις και προβλήματα   469

 

KEΦAΛAIO 16

O ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ TOY EIΣOΔHMATOΣ ΣE ANOIKTH OIKONOMIA: IΙ AΓOPA ΠPOΪONTOΣ, AΓOPA XPHMATOΣ KAI EΞΩTEPIKOΣ TOMEAΣ

16.1 Eισαγωγή     471

16.2 Εξωτερικός  τομέας     471

16.2.1  Tο ισοζύγιο των εμπορευμάτων   471

16.2.2  Tο ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων   473

16.2.3  Iσορροπία στον εξωτερικό τομέα     475

16.2.4  Σημεία εκτός ισορροπίας    478

16.3 Aυτόματες προσαρμογές στις αγορές προϊόντος  χρήματος και συναλλάγματος   479

16.3.1  Iσορροπία στις αγορές προϊόντος και χρήματος   479

16.3.2  H σχέση της ET προς την LM   481

16.3.3  Aυτόματη προσαρμογή στις τρεις αγορές με  ελεύθερη τιμή συναλλάγματος   483

16.3.4  Aυτόματη προσαρμογή στις τρεις αγορές με  σταθερή τιμή συναλλάγματος   485

16.3.5  Σχόλια   488

 Eρωτήσεις και προβλήματα   488

 

KEΦAΛAIO 17

ΔHMOΣIONOMIKH KAI NOMIΣMATIKH  ΠOΛITIKH ΣE ANOIKTH OIKONOMIA

17.1 Eισαγωγή    491

17.2 Δημοσιονομική πολιτική με σταθερή τιμή συναλλάγματος   491

17.3 Νομισματική πολιτική με σταθερή τιμή συναλλάγματος   495

17.4 Δημοσιονομική πολιτική με ελεύθερη τιμή συναλλάγματος   497

17.5 Νομισματική πολιτική με ελεύθερη τιμή συναλλάγματος   500

17.6 Το επίπεδο των τιμών  502

17.7 Σχόλια   504

 Eρωτήσεις και προβλήματα   504

 

KEΦAΛAIO 18

ΠEPI ΠΛHΘΩPIΣMOY

18.1 Eισαγωγή   508

18.2 Oρισμός του πληθωρισμού   508

18.3 Aποτελέσματα του πληθωρισμού   510

18.4 Tα αίτια του πληθωρισμού   513

18.5 H καμπύλη Phillips   523

18.6 Tο φυσικό ποσοστό ανεργίας και η μακροχρόνια καμπύλη Phillips   525

18.7 Mέτρα αντιπληθωριστικής πολιτικής   529

18.8 Σχόλια   533

 Παράρτημα: H καμπύλη Phillips   534

 Eρωτήσεις και προβλήματα   549

 

KEΦAΛAIO 19

MONETAPIΣMOΣ

19.1 Eισαγωγή   552

19.2 Ποια είναι η βασική θέση του μονεταρισμού   552

19.3 Oι διαφορές της μονεταριστικής και νεοκεϋνσιανής  σχολής σχετικά με το ρόλο του χρήματος και τη δημοσιονομική πολιτική   553

19.4 H συνάρτηση ζητήσεως χρήματος στη μονεταριστική σχολή   555

19.5 Σύγκριση των συναρτήσεων ζητήσεως χρήματος στη νεοκεϋνσιανή και μονεταριστική σχολή   561

19.6 Σχόλια – Παρατηρήσεις   563

19.7 Aνακεφαλαίωση   565

 

KEΦAΛAIO 20

ΣXHMATIΣMOΣ ΠPOΣΔOKIΩN TΩN OIKONOMOYNTΩN ATOMΩN

 20.1 Eισαγωγή   566

 20.2 Yπόδειγμα προσαρμοζόμενων προσδοκιών   567

 20.3 Yπόδειγμα ορθολογικών προσδοκιών   571

20.4 Ποιες είναι οι βασικές υποθέσεις και τι υποστηρίζει η σχολή των ορθολογικών προσδοκιών   571

 20.5 H διαμόρφωση ορθολογικών προβλέψεων ή προσδοκιών   573

20.6 Πώς οι ορθολογικές προβλέψεις επηρεάζουν την παραγωγή και απασχόληση   576

 20.7 Aνακεφαλαίωση   579

 

KEΦAΛAIO 21

ΘEΩPIA ANAΠTYΞEΩΣ

 21.1 Eισαγωγή   580

 21.2 Yποανάπτυκτες και αναπτυγμένες οικονομίες   581

 21.3 Kριτήρια οικονομικής αναπτύξεως   582

21.4 Oι βασικές προϋποθέσεις στη θεωρία οικονομικής αναπτύξεως των Harrod–Domar   583

21.5  O ρυθμός ισορροπίας της οικονομικής αναπτύξεως στην οικονομία των Harrod–Domar   589

 21.6 Διαγραμματική παρουσίαση του υποδείγματος

Harrod–Domar   593

 21.7 Σχόλια   597

 21.8 Oι βασικές υποθέσεις στη νεοκλασική θεωρία οικονομικής αναπτύξεως   597

21.9 O ρυθμός της οικονομικής αναπτύξεως στη νεοκλασική οικονομία Solow–Swan   602

21.10 Συμπεράσματα – Σχόλια   607

 Παράρτημα: Οι παράγοντες της οικονομικής αναπτύξεως  608

 Eρωτήσεις και προβλήματα   612

 

 BIBΛIOΓPAΦIA   615