Ανδρέας Ανδρικόπουλος

 

 

Οικονομετρία Βασική Θεωρία και Εφαρμογές ΤΟΜΟΣ Β

 

Γ'  'Εκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 590

 

Κωδικός ISBN: 9603590940

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 2712

 

Έτος έκδοσης: 2003

 

 

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

Ο δεύτερος τόμος, που περιλαμβάνει δύο βασικές ενότητες, αφιερώνεται ολοκληρωτικά σε εμπειρικές εφαρμογές της οικονομετρίας στη μικροοικονομική και τη μακροοικονομική θεωρία.

Στην ενότητα I αναλύονται τα βασικά οικονομετρικά υποδείγματα που αφορούν τη θεωρία παραγωγής. Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 21 δίνεται μια συνοπτική θεωρητική ανάλυση της θεωρίας παραγωγής. Το μέρος Α αυτής της ενότητας αφιερώνεται σε εμπειρικές εφαρμογές υποδειγμάτων μιας εξίσωσης και περιλαμβάνει το υπόδειγμα των Cobb-Douglas (Κεφάλαιο 22), το υπόδειγμα της σταθεράς ελαστικότητας υποκατάστασης(€Ε8) και το υπόδειγμα του Leontief (Κεφάλαιο 23). Στο μέρος Β της πρώτης ενότητας αναλύονται, θεωρητικά και εμπειρικά, τα ευέλικτα(ίΙεχΐΜε) συστήματα παραγωγής που περιλαμβάνουν το βασικό υπερλογαριθμικό υπόδειγμα και τις παραλλαγές του (Κεφάλαιο 24), το γενικευμένο υπόδειγμα του Leontief και το CES υπερλογαριθμικό υπόδειγμα (Κεφάλαιο 25).

Οι εφαρμογές στη θεωρία της παραγωγής αναφέρονται σε εξειδικευμένους τομείς της οικονομίας, όπως τους τομείς της ενέργειας, της κατοικίας, τον αγροτικού τομέα, το χρηματοοικονομικού τομέα και τον τομέα των μεταφορών.

Η δεύτερη ενότητα αφορά εμπειρικές εφαρμογές που αναφέρονται στη θεωρία ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών. Στο Κεφάλαιο 26 δίνεται μια συνοπτική επισκόπηση της θεωρίας του καταναλωτή και στη συνέχεια αναπτύσσονται θεωρητικά, υπολογίζονται και ελέγχονται εμπειρικά τα μη ευέλικτα(inflexible) και τα ευέλικτα (flexible) υποδείγματα αγαθών και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, στο μέρος A (Κεφάλαιο 27) της ενότητας αναλύονται εμπειρικά υποδείγματα μιας εξίσωσης (γραμμικά και μη γραμμικά) που αναφέρονται στη μικροοικονομική θεωρία, τη μακροοικονομική θεωρία, το χρηματοοικονομικό τομέα, κ.τ.λ. Τα μη ευέλικτα στατικά συστήματα αγαθών και υπηρεσιών διαπραγματεύονται στο μέρος Β (Κεφάλαια 28-29) αυτής της ενότητας. Ειδικότερα, τα μη ευέλικτα στατικά υποδείγματα δαπανών περιλαμβάνουν το Γραμμικό Σύστημα Δαπανών (Κεφάλαιο 28), το Επεκτεινόμενο Γραμμικό Σύστημα Δαπανών και το Έμμεσο Αντιλογαριθμικό Σύστημα Δαπανών (Κεφάλαιο 29). Τα μη ευέλικτα δυναμικά υποδείγματα δαπανών, που περιλαμβάνουν το Habit Γραμμικό Σύστημα Δαπανών και το Δυναμικό Γενικευμένο Γραμμικό Σύστημα Δαπανών, αναπτύσσονται στο μέρος Γ (Κεφάλαιο 30).

Τα ευέλικτα υποδείγματα αγαθών και υπηρεσιών αναλύονται στα επόμενα τέσσερα Κεφάλαια της ενότητας (Μέρος Δ). Το βασικό υπερλογαριθμικό υπόδειγμα και οι παραλλαγές αναλύονται στα Κεφάλαια 31 και 32, αντίστοιχα. Το Κεφάλαιο 33 αφιερώνεται στο Σχεδόν Ιδανικό Σύστημα Ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών) AIDS) και στο Κεφάλαιο 34 αναπτύσσονται το Γενικευμένο Υπόδειγμα του Leontief (ομοθετικό και μη ομοθετικό), το CES-υπερλογαριθμικό υπόδειγμα και το Τετραγωνικό Σύστημα Δαπανών. Το τελευταίο Κεφάλαιο (Κεφάλαιο 35) συνοψίζει το συνολικό περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου.

Ευχαριστίες απευθύνονται σε συναδέλφους μου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τους οποίους συζήτησα θέματα διάρθρωσης της ύλης του εγχειριδίου αυτού, ιδιαίτερα ευχαριστώ το συνάδελφο κ. Ευθύμιο Τσιώνα για την επεξεργασία ορισμένων εφαρμογών, που παραθέτονται σε αυτό το εγχειρίδιο, στους σπουδαστές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που με τις παρατηρήσεις τους στη θεωρία και τις εμπειρικές εφαρμογές συνέβαλαν στη βελτίωση και τη καλύτερη παρουσίαση της ύλης, και στην κ. Ελένη Σταυροπούλου για τη γλωσσική επιμέλεια του βιβλίου. Επίσης, θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στους ανιψιούς μου Δημήτριο Γκουντάνη, φοιτητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Στατιστικής) & Νικόλαο Γκουντάνη, φοιτητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), που με τον τρόπο τους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του βιβλίου. Ειδικότερα, θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στον κ. Δημήτριο Γκουντάνη, ο οποίος στην α' έκδοση έφερε την ευθύνη της δακτυλογράφησης του κειμένου και της σχεδίασης των διαγραμμάτων, στη β' έκδοση βοήθησε με πλειάδα εύστοχων παρατηρήσεων και σχολίων και στην γ' έκδοση με υψηλό αίσθημα ευθύνης και θυσία προσωπικού χρόνου ήταν αυτός που έφερε εις πέρας το τιτάνιο και επίπονο έργο της εκ βάθρων ανανέωσης του εγχειριδίου. Στο βιβλίο αυτό έχει αναμφίβολα σημαντικό μερίδιο συμμετοχής με συγγραφική πλέον δραστηριοποίηση και με πολύωρες συζητήσεις, που είχαμε σε θέματα οικονομετρικής υφής. Η πορεία του διαγράφεται γνησίως αύξουσα και όλα δείχνουν ότι η ακαδημαϊκή του καταξίωση δεν θα αργήσει να έρθει.

ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003

Α. Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος

 

ΕΝΟΤΗΤΑ I

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

21.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  3

21.2. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   3

21.2.1. Μορφές Συναρτήσεων Παραγωγής   7

α. Ομοιογενείς Συναρτήσεις Παραγωγής   7

β. Ομοθετικές Συναρτήσεις Παραγωγής  9

21.2.2. Συναρτήσεις Ζήτησης Παραγωγικών Συντελεστών  10

α. Επιδοτούμενες Συναρτήσεις Ζήτησης  10

β. Μη Επιδοτούμενες Συναρτήσεις Ζήτησης  12

21.3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ  12

21.4. ΔΥΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  13

21.5. ΣΥΝΟΨΗ  17

ΜΕΡΟΣ Α

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ COBB-DOUGLAS

22.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   21

22.2. ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΓΜΑ ΤΩΝ COBB-DOUGLAS  22

22.2.1. Το Θεωρητικό Υπόβαθρο  22

α. Η Συνάρτηση Παραγωγής  22

β. Οι Συναρτήσεις Ζήτησης Παραγωγικών Συντελεστών  22

γ. Η Συνάρτηση Κόστους  23

δ. Ελαστικότητες  24

1. Ελαστικότητες Τιμών  25

2. Ελαστικότητες Κόστους Παραγωγής  26

3. Ελαστικότητες Προϊόντος  26

4. Αποδόσεις Κλίμακας-Οικονομίες Μεγέθους  27

ε. Έλεγχος της Θεωρίας Παραγωγής  27

1. To Shephards’s Lemma και οι Συναρτήσεις Ζήτησης 28

2. Η Υπόθεση της Ομοιογένειας 28

στ. Τεχνολογία 29

22.2.2. Εκτίμηση του Υποδείγματος 31

α. Η Συνάρτηση Παραγωγής 31

1 Έμμεση Εκτίμηση  31

2. Άμεση Εκτίμηση  34

β. Συναρτήσεις Ζήτησης Παραγωγικών Συντελεστών  40

1. To “Labor-Requirements” Υπόδειγμα 41

2. To “Labor-Adjustments” Υπόδειγμα 41

22.2.3. Εμπειρικές Εφαρμογές 42

α. Βιομηχανικός Τομέας 42

β. Κλάδοι Βιομηχανίας 45

γ. Συγκοινωνιακός Τομέας 54

22.3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 62

22.3.1. Το Θεωρητικό Υπόβαθρο 62

α. To Shift-Share Model   63

β. Οι Υποθέσεις του Υποδείγματος 65

γ. Η Συνάρτηση Παραγωγής 67

22.3.2. Εκτίμηση του Υποδείγματος 68

22.3.3. Βασικά Αποτελέσματα 69

α. To Shift-Share Model   69

β. Οι Υποθέσεις του Υποδείγματος 69

γ. Η Συνάρτηση Παραγωγής 75

22.4. ΣΥΝΟΨΗ 77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ “CES” ΚΑΙ “LEONTDEF’

23.1.ΤΟ CES ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 81

23.1.1. Θεωρητικό Υπόβαθρο 81

α. Η Συνάρτηση Παραγωγής 81

β. Μη Σταθερές Αποδόσεις Κλίμακας 83

γ. Σταθερές Αποδόσεις Κλίμακας 83

23.1.2. Εκτίμηση της Ελαστικότητας Υποκατάστασης 84

23.2. ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  85

23.3. Η ΜΕΘΟΔΟΣ TOY SOLOW  87

23.4. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ TOY LEONTIEF 93

23.5. ΣΥΝΟΨΗ 94

ΜΕΡΟΣ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

ΤΟ ΥΠΕΡΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ

24.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 97

24.2. ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΠΕΡΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 97

24.2.1. Θεωρητικό Υπόβαθρο 97

24.2.2. Η Συνάρτηση Κόστους Παραγωγής 98

24.2.3. Συναρτήσεις Ζήτησης Παραγωγικών Συντελεστών 99

24.2.4. Έλεγχος της Θεωρίας Παραγωγής 104

24.2.5. Εκτίμηση του Υποδείγματος 105

α. Συνάρτηση Κόστους 105

β. Συνάρτηση Κόστους-Μερίδια   105

γ. Μερίδια Κόστους Παραγωγικών Συντελεστών   106

24.3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 106

24.3.1. Ενεργειακός Τομέας  106

Α. Το Υπόδειγμα της Δ.Ε.Η.  106

β. Το Υπόδειγμα των Pindyck-Fuss  111

1. To Interfactor Υπόδειγμα  111

2. To Interfuel Υπόδειγμα  112

3. Διαδικασία Εκτίμησης του Υποδείγματος  113

4. Εφαρμογή  114

24.3.2. Αγροτικός Τομέας  117

24.3.3. Συγκοινωνιακός Τομέας   119

α. Το Μετρό της Αθήνας   119

β. Το Σιδηροδρομικό Δίκτυο της Γερμανίας   125

γ. Το Σιδηροδρομικό Δίκτυο της Ελλάδας: Ο.Σ.Ε  131

24.3.4. Χρηματοοικονομικός Τομέας  137

24.4. Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  140

24.5. ΣΥΝΟΨΗ  143

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ TOY LEONTIEF ΚΑΙ TO CES- ΥΠΕΡΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

25.1. ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ TOY LEONTIEF  145

25.1.1. Η Συνάρτηση Κόστους Παραγωγής και οι Συν/σεις Ζήτησης  145

25.1.2. Ελαστικότητες   146

25.1.3. Εκτίμηση του Υποδείγματος  147

25.2. ΤΟ CES-ΥΠΕΡΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  148

25.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ  150

25.4. ΣΥΝΟΨΗ  151

ΕΝΟΤΗΤΑ II

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

26.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   161

26.2. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  161

26.2.1. Μεγιστοποίηση της Συνάρτησης Χρησιμότητας  162

α. Αμεση Συνάρτηση Χρησιμότητας  162

1. Συναρτήσεις Ζήτησης Αγαθών και Υπηρεσιών  165

2. Μη Επιδοτούμενες Ελαστικότητες  166

3. Ιδιότητες των Συναρτήσεων Ζήτησης  167

β. Έμμεση Συνάρτηση Χρησιμότητας  173

26.3. ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  174

26.3.1. Βασικές Έννοιες  174

α. Η Διαδικασία του Hicks  175

β. Η Διαδικασία του Slutsky  177

26.3.2. Η Ελαχιστοποίηση του Συνολικού Κόστους   178

Α.  Σταθμιζόμενες Συναρτήσεις Ζήτησης    178

β. Σύγκριση Σταθμιζομένων-Μη Σταθμιζομένων Συναρτήσεων  182

26.4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ΕΞΙΣΩΣΗ TOY SLUTSKY  182

26.4.1.Η Εξίσωση του Slutsky σε Μορφή Παραγώγων  183

26.4.2.Η Εξίσωση του Slutsky σε Μορφή Ελαστικοτήτων  188

α. Ιδιότητες Συναρτήσεων Ζήτησης  189

β. Η Εξίσωση του Slutsky και η Ταξινόμηση των Αγαθών 192

26.5. ΔΥΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ  202

26.5.1 .Δυαδικότητα Ανάμεσα Έμμεσης & Άμεσης Συνάρτησης Χρησιμότητας 203

α. Έμμεση Συνάρτηση Χρησιμότητας & Συνάρτηση Κόστους  204

β. Δυαδικότητα και Συναρτήσεις Ζήτησης  206

26.5.2. Παράδειγμα 207

26.6. ΣΥΝΟΨΗ  210

ΜΕΡΟΣ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ

27.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  213

27.2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  213

27.2.1. Η Συνάρτηση Κατανάλωσης  213

α. Το Θεωρητικό Υπόδειγμα  213

1. Η Συνάρτηση Κατανάλωσης του Keynes  214

2. Η Υπόθεση του Modigliani  215

3. Η Υπόθεση του Friedman  218

β. Εφαρμογές  220

1. Η Συνάρτηση του Keynes: Διαστρωματικά Στοιχεία  220

2. Η Συνάρτηση Κατανάλωσης: Χρονολογικές Σειρές  236

27.2.2 Η Συνάρτηση Αποταμίευσης  241

27.2.3. Η Συνάρτηση Εισαγωγών  243

27.2.4. Η Συνάρτηση Ζήτησης Χρήματος  244

27.2.5. Η Καμπύλη του Phillips  250

27.3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  252

27.3.1 Η Ζήτηση Κρέατος Πουλερικών  252

27.3.2. Ζήτηση Αλκοολούχων Ποτών στην Κύπρο  255

27.3.3. Άλλες Εφαρμογές  260

α. Διαστρωματικά Στοιχεία  260

β. Χρονολογικές Σειρές: Εποχιακές Ψευδομεταβλητές 264

27.4. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  266

27.4.1. Υπόδειγμα Αποτίμησης Περουσιακών Στοιχείων  266

α. Το Θεωρητικό Υπόδειγμα  266

β. Εμπειρική Εφαρμογή  267

27.4.2. Αξιολόγηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων   269

α. Το Βασικό Υπόδειγμα  270

β. Εμπειρική Εφαρμογή  271

27.4.3. Υποδείγματα Αυτοπαλινδρόμησης Δεσμευμένης Διακύμανσης

α. Το Θεωρητικό Υπόδειγμα  272

1. ARCH(M)  272

2. GARCH(l.l)  273

β. Εφαρμογή 274

27.5. ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 275

27.5.1. Το Βασικό Υπόδειγμα 275

α. Fixed Effects 276

β. Random Effects 279

27.5.2. Παράδειγμα  279

27.6. ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  281

27.6.1. Διαδικασία Εκτίμησης 282

27.6.2. Εμπειρική Εφαρμογή  283

27.6.3. Μη Γραμμική Μέθοδος των Ελάχιστων Τετραγώνων 284

α. Διαδικασία Εκτίμησης 284

β. Εφαρμογή 285

27.7. ΣΥΝΟΨΗ 286

ΜΕΡΟΣ Β

ΜΗ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΣΤΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ: LES

28.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  291

28.2. ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  292

28.2.1. Το Θεωρητικό Υπόβαθρο 292

α. Η Συνάρτηση Χρησιμότητας  292

β. Συναρτήσεις Ζήτησης  294

γ. Συναρτήσεις Δαπανών  295

δ. Ελαστικότητες 296

ε .Ταξινόμηση των Αγαθών  297

στ. Θεωρητικοί Περιορισμοί  299

28.2.2. Εκτίμηση του Υποδείγματος  301

α. Η Κλασική Μέθοδος των Ελάχιστων Τετραγώνων 301

β. Μέθοδοι Εκτίμησης Συστημάτων  303

28.2.3. Μειονεκτήματα και Πλεονεκτήματα του LES  303

28.3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  303

28.3.1. Καναδάς: Υπόδειγμα Καταναλωτικών Δαπανών  304

28.3.2. α. Οι Συντελεστές του Υποδείγματος  304

β. Ελαστικότητες  305

γ. To LES και Προβλέψεις  306

28.3.3. Εξαγωγικό Εμπόριο της Τουρκίας   307

28.3.4. α. Στατιστικά Στοιχεία  307

β. Εκτίμηση του Υποδείγματος  307

γ. Συντελεστές του Υποδείγματος  307

δ. Ελαστικότητες 308

28.3.5. Μεγάλη Βρετανία: Υπόδειγμα Καταναλωτικών Αγαθών  α. Στατιστικά Στοιχεία 310

β. Στατιστικά Αποτελέσματα 310

γ. Ελαστικότητες 312

δ. Περιορισμοί  312

28.4. ΣΥΝΟΨΗ  314

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29

ΑΛΛΑ ΜΗ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΣΤΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

29.1. ΕΠΕΚΤΑΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ: ELES 315

29.1.1. Εξειδίκευση του Υποδείγματος  316

α. Συνολική Συνάρτηση Κατανάλωσης  317

β. To LES Υπόδειγμα  318

γ. Ελαστικότητες  319

29.1.2. Εμπειρική Εφαρμογή  320

29.2. ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  323

29.2.1. Εξειδίκευση του Υποδείγματος  323

α. Συναρτήσεις Ζήτησης και Συναρτήσεις Δαπανών  324

β. Ελαστικότητες  326

29.2.2. Εμπειρικές Εφαρμογές   327

α. Το Υπόδειγμα των Καταναλωτικών Αγαθών  327

β. Το Υπόδειγμα των Χρηματιστηριακών Τίτλων  328

1. Το Θεωρητικό Υπόδειγμα  328

2. Οι Συναρτήσεις Ζήτησης των Τίτλων  330

3. Ελαστικότητες  332

4. Εφαρμογή  333

29.3. ΤΟ ΕΜΜΕΣΟ ΑΝΤΙΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 338

29.3.1. Εξειδίκευση του Υποδείγματος  338

α. Η Συνάρτηση Χρησιμότητας  338

β. Συναρτήσεις Ζήτησης και Συναρτήσεις Δαπανών  338

γ. Ελαστικότητες  339

29.3.2. Διαδικασία Εκτίμησης του Υποδείγματος  341

29.3.3. Εμπειρική Εφαρμογή  342

29.4. ΣΥΝΟΨΗ  343

ΜΕΡΟΣ Γ

ΜΗ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30

ΜΗ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  353

30.2. TO “HABIT” ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  354

30.2.1. Η Υπόθεση “Habit-Formation”  354

α. Συναρτήσεις Ζήτησης και Συναρτήσεις Δαπανών  355

β. Ελαστικότητες  355

30.2.2. Η “Inflation-Rate” Υπόθεση  357

30.2.3. Εμπειρική Εφαρμογή  358

30.3. ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  359

30.3.1. Εξειδίκευση του Υποδείγματος  359

30.3.2. Ελαστικότητες   360

30.3.3. Εφαρμογές   362

α. Κατανάλωση Αγροτικών Προϊόντων  362

β. 0 Τομέας της Κατοικίας  364

γ. 0 Τομέας της Ενέργειας  367

δ. Επιλογή Τόπου Εγκατάστασης Νοικοκυριών  374

1. Εξειδίκευση του Υποδείγματος  374

2. Εφαρμογή  378

30.4. ΣΥΝΟΨΗ  386

ΜΕΡΟΣ Δ

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΠΕΡΑΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: BTL-M

31.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  389

31.2. ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΠΕΡΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΗΤΗΣΗΣ 389

31.2.1. Το Βασικό Άμεσο Υπερλογαριθμικό Υπόδειγμα  390

α. Η Άμεση Συνάρτηση Χρησιμότητας  390

β. Το Άμεσο Υπερλογαριθμικό Υπόδειγμα  390

γ. Ελαστικότητες  390

δ. Εκτίμηση του Υποδείγματος  393

ε. Στατιστικοί Έλεγχοι του Υποδείγματος  395

1 Έλεγχος της Θεωρίας Ζήτησης   397

2. Έλεγχος της Μαθηματικής Μορφής της U(X)   397

31.2.2. Το Βασικό Έμμεσο Υπερλογαριθμικό Υπόδειγμα  398

α. Η Συνάρτηση Χρησιμότητας   399

β. Οι Συναρτήσεις Ζήτησης  399

γ. Ελαστικότητες  400

31.3. ΣΥΝΟΨΗ  401

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΠΕΡΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

32.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  403

32.2. ΤΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΥΠΕΡΛΟΓΑΡ/ΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: HTL-M 405

32.2.1. Το Έμμεσο HTL-M  405

32.2.2. Το Άμεσο HTL-M  407

32.3. ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΕΡΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: LTL-M

32.4. ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ: LES  409

32.5.ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: LL-M  410

32.6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  412

32.6.1. Το Υπόδειγμα της Manser  412

α. Το Στατικό Υπόδειγμα  412

β. Το Δυναμικό Υπόδειγμα  412

32.6.2. Το Υπόδειγμα των Christensen-Jorgenson-Lau  413

32.7. ΣΥΝΟΨΗ  415

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33

ΤΟ ΣΧΕΔΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΗΤΗΣΗΣ:ΑIDS

33.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  417

33.2. ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ  417

33.2.1. Το Στατικό Υπόδειγμα 417

α. Συναρτήσεις Ζήτησης  418

β. Ελαστικότητες  420

γ. Μέθοδοι Εκτίμησης του Υποδείγματος  421

1. Η Μέθοδος του Zellner  422

2. Η OLS-M   422

33.2.2. Το Δυναμικό Υπόδειγμα  423

33.3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   424

33.3.1. Το Υπόδειγμα των Αλκοολούχων Ποτών424

α. Στατιστικά Στοιχεία  424

β. Εκτίμηση του Υποδείγματος  424

γ. Στατιστικά Αποτελέσματα  426

33.3.2. Το Εισαγωγικό Εμπόριο της Ελλάδας  429

α. To Quasi Υπόδειγμα Εισαγωγών  429

1. Βιομηχανικά Προϊόντα  429

2. Αγροτικά Προϊόντα  433

β. To Pure Υπόδειγμα Εισαγωγών  434

33.3.3. Προϊόντα Αναψυχής-Πολιτιστικές Δραστηριότητες, κτλ. 436

α. Διάρθρωση Στατιστικών Στοιχείων  436

β. Συνοπτικά Αποτελέσματα   437

γ. Προβλέψεις   439

33.4. ΣΥΝΟΨΗ  440

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

34.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   445

34.2. ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ TOY LEONTIEF  445

34.2.1. Το Θεωρητικό Υπόβαθρο  445

α. Η Συνάρτηση Χρησιμότητας  445

β Το Ομοθετικό Υπόδειγμα του Leontief  446

γ. Το μη Ομοθετικό Υπόδειγμα του Leontief  450

34.2.2. Εφαρμογή   451

34.3. ΤΟ CES-ΥΠΕΡΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  453

34.4. ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ: QES  454

34.4.1. Το Θεωρητικό Υπόβαθρο   455

α. Το Στατικό QES 455

1. Συναρτήσεις Ζήτησης-Δαπανών  457

2. Ελαστικότητες  458

β. Το Δυναμικό QES  459

34.4.2. Δημογραφικοί Παράγοντες στο QES  460

α. Demographic Translating Procedure  460

β. Demographic Scaling Procedure  462

γ. Η Διαδικασία του Gorman  463

δ. Η διαδικασία των Prais-Houthakker  463

34.4.3. Οικονομίες Μεγέθους στην Κατανάλωση  463

34.4.4. Διαδικασία Εκτίμησης του QES 464

α. Εξειδίκευση των Δημογραφικών Μεταβλητών 465

β. Μέθοδος Εκτίμησης του QES  465

34.4.5. Εφαρμογές  466

α. Στατιστικά Στοιχεία-Μέθοδος Εκτίμησης  466

β. Βασικά Αποτελέσματα  466

1. Σταθερές Προτιμήσεις 466

2. Μεταβλητές Προτιμήσεις  469

γ. Demographic Scaling vs. Demographic Translating  470

δ. Δημογραφική Εξειδίκευση-Χρονολογικές Σειρές  472

34.5. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ROTTERDAM  474

34.5.1. Το Υπόδειγμα του Stone  474

34.5.2. Το Υπόδειγμα Rotterdam  477

34.6. ΣΥΝΟΨΗ  480

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΣΥΝΟΨΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

35.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  487

35.2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  488

35.2.1. Διαρκή Αγαθά  488

α. Θεωρία Ζήτησης  488

β. Θεωρία Παραγωγής  489

35.2.2. Ακραίες Τιμές και Άλλες Αδιαιρετότητες  489

35.2.3. Υποδείγματα με Δυναμικές Προσαρμογές  492

35.2.4. Income -Leisure Trade-offs  494

35.2.5. Πρόσφατες Τεχνολογίες-Περιορισμοί Κανονικότητας  495

35.3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ-ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  497

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Διαγωνίσματα  499

1. Επαναληπτικές Ασκήσεις  501

2. Διαγωνίσματα  524

Βιβλιογραφία  551

1. Βασικά Εγχειρίδια  553

2. Άρθρα  555

Στατιστικοί Πίνακες  565

Ευρετήριο  583