Αναστάσιος Α. Δράκος

Γεώργιος Α. Καραθανάσης

 

 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων

 

B΄  Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 728

 

Κωδικός ISBN:9789603591320

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 68387414

 

Έτος έκδοσης: 2017

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

 Στο βιβλίο αυτό θα ασχοληθούμε με θέματα του γνωστικού αντικειμένου της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση χρησιμοποιεί μια δέσμη οικονομικών αρχών και υποθέσεων για την ανάπτυξη οικονομικών υποδειγμάτων που αφορούν την αξιολόγηση και επιλογή επενδύσεων και εναλλακτικών μορφών χρηματοδοτήσεων. Το γνωστικό αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, σκοπός των οποίων είναι η λήψη ορθολογικών χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

Το γνωστικό αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης έχει γοητεύσει πάρα πολλούς αλλά, επίσης, έχει απογοητεύσει άλλους τόσους.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όλοι όσου έχουν εντυπωσιασθεί από τις κομψές χρηματοοικονομικές θεωρίες που καταλήγουν σε λογικά συμπεράσματα τα οποία έχουν ελεγχθεί με διάφορα οικονομετρικά υποδείγματα. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν όλοι όσοι βιώνουν τις αρνητικές συνέπειες των τελευταίων δέκα ετών για την παγκόσμια οικονομία, που τις αποδίδουν, εν πολλοίς, στα διάφορα μαθηματικά υποδείγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί άκριτα από στελέχη οικονομικών υπουργείων, τραπεζών, συνταξιοδοτικών ταμείων, κερδοσκοπικών κεφαλαίων, αμοιβαίων κεφαλαίων, κ.λπ.

Κάποιος θα μπορούσε να συγγράφει ένα βιβλίο αρκετών σελίδων επικεντρώνοντας την προσοχή του στην πραγματική σημασία (και στην αναγκαιότητα) των «ηρωικών» υποθέσεων που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη θεωριών και υποδειγμάτων. Επίσης, θα ήταν σχετικώς εύκολο, για κάποιον, να αξιολογήσει κριτικά τη σχετικότητα στην πραγματική ζωή των οικονομικών αρχών επί των οποίων βασίζονται (σε συνδυασμό με τις υποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω) όλες οι σημαντικές χρηματοοικονομικές θεωρίες. Επιπρόσθετα κάποιος θα μπορούσε να παρατηρήσει τη δυσκολία που υπάρχει στον έλεγχο των συμπερασμάτων των θεωριών με οικονομετρικές μεθόδους και το γεγονός ότι τα εμπειρικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των θεωρία και την εφαρμογή των διαφόρων υποδειγμάτων στην πράξη δεν αντιπροσωπεύουν τα στοιχεία που οι αγορές κεφαλαίου χρησιμοποιούν για τον προσδιορισμό των τιμών των περιουσιακών στοιχείων.

Το κρίσιμο πρόβλημα του κινδύνου που περιβάλλει σημαντικές μεταβλητές δεν έχει ικανοποιητικά επιλυθεί. Στην πραγματικότητα είναι αδύνατο να επιλυθεί πλήρως έτσι ώστε ο κίνδυνος να παύσει να μας απασχολεί επειδή, αν ποτέ επιλυθεί πλήρως, η ενασχόληση των ανθρώπων με χρηματοοικονομικά θέματα θα μειωθεί στο ελάχιστο, αφού η επίλυση των σχετικών προβλημάτων θα καταστεί εξαιρετικά εύκολη ακόμη και με απλούς υπολογιστές τσέπης.

Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση ίσως να έπρεπε να θεωρηθεί ως ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο παρέχει κατευθυντήριες αρχές για την κατανόηση των πραγματικών διαστάσεων των διάφορων χρηματοοικονομικών προβλημάτων και την ορθολογικότερη επίλυσή τους. Η εμπειρία, η κρίση, η ευφυΐα και οι γενικές γνώσεις των στελεχών που ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα είναι απαραίτητες (εκτός από τις ειδικές χρηματοοικονομικές γνώσεις) για την καλύτερη δυνατή επίλυση του προβλήματος.

Στο βιβλίο αυτό έχουμε προσπαθήσει να παρουσιάσουμε δύσκολες θεωρίες και τεχνικές όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και απλά. Χρησιμοποιούμε πολλά παραδείγματα και σύντομες μελέτες περιπτώσεων (με τις λύσεις τους), ενώ στο τέλος κάθε κεφαλαίου παραθέτουμε έναν αριθμό ερωτήσεων και λυμένων Ασκήσεων, που θα βοηθήσουν στην καλύτερη εμπέδωση των θεμάτων που αναπτύσσονται.

Το ανά χείρας βιβλίο, ελπίζουμε, ότι θα είναι χρήσιμο για τους φοιτητές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για εκείνους που παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια και για εργαζόμενους σε σχετικές θέσεις σε εταιρίες που θέλουν να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους. Για όλες τις ελλείψεις, παραλείψεις και τυπογραφικά λάθη είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και, προκαταβολικά, ζητούμε συγγνώμη. .

Ευχαριστίες

Όπως, υποθέτουμε, όλοι οι συγγραφείς άρθρων και συγγραμμάτων βασίσθηκαν σε κάποιο (μικρό ή μεγάλο) βαθμό σε προηγούμενες εργασίες και συγγράμματα έτσι και εμείς δεν αποτελούμε εξαίρεση. Είμαστε ευγνώμονες στις θεμελιακές συμβολές πολλών Ακαδημαϊκών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και αρθρογραφία που παραθέτουμε.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναφέρουμε ονομαστικά τους αείμνηστους ερευνητές και κατόχους βραβείων NOBEL, F. Modigliani και Mi. Miller οι εργασίες των οποίων θεμελίωσαν και συντέλεσαν στην περαιτέρω ανάπτυξη της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

Θα ήταν παράλειψή μας εάν δεν εκφράζαμε τις ευχαριστίες μας στους  συναδέλφους μας Π. Φ.Διαμαντή, Γ.Κουρέτα, Κ.Καραμάνη, Κ.Κασιμάτη, Ν.Φίλιππο και Ι.Τζωάννο. Επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κο. Κωνσταντίνο Αγγελάκη (πρώην Φοιτητή του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Ο.Π.Α.) για τη καθοριστική συνεισφορά του στις λύσεις των ασκήσεων καθώς και την κα. Μαρία Σκουφάρα για την επιμέλεια των κειμένων. Ιδιαιτέρως σημαντική είναι και η συνεισφορά, όλων εκείνων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών μας που με τις εύστοχες παρατηρήσεις τους συντέλεσαν στην καλύτερη διατύπωση των θεμάτων μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Εκδοτικό οίκο Μπένου για την βοήθεια που μας προσέφερε στην Έκδοση αυτού του βιβλίου.

 

Οι συγγραφείς, Α.Α. Δράκος - Γ.Α. Καραθανάσης

 

 ► περιεχόμενα

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ      21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.1 Εισαγωγή 26

1.2 Η Έννοια της Αξιολόγησης Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων Μέσω Παραδειγμάτων 26

1.3 Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων 29

1.4 Αντικειμενικός Σκοπός των Επιχειρήσεων 31

1.5 Λειτουργίες Αγορών Κεφαλαίου        31

1.6 Εισαγωγή σε Υποδείγματα Αξιολόγησης Επενδύσεων 32

1.7 Βασικές Χρηματοοικονομικές Αρχές για τη Λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων    34

1.8 Συνοπτική Παρουσίαση των Κεφαλαίων του Βιβλίου 37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΑΞΙΑΣ

2.1 Εισαγωγή 42

2.1.1 Η έννοια της χρονικής διάστασης της επένδυσης 43

2.1.2 Αξιολόγηση επενδύσεων όταν δεν υπάρχουν ταυτόσημες επενδύσεις στην αγορά κεφαλαίου 45

2.2 Η Έννοια της Μελλοντικής Αξίας 46

2.2.1 Δημιουργία επενδύσεων και δανείων εκ μέρους των επενδυτών στην αγορά κεφαλαίου 47

2.3 Υπολογισμός της Μελλοντικής Αξίας (ΜΑ) 48

2.3.1 Η περίπτωση του απλού τόκου και του ανατοκισμού 48

2.4 Η Εννοια της Παρούσας Αξίας (Π.Α.) 52

2.4.1 Υπολογισμός της παρούσας αξίας 52

2.4.2 Παρούσα αξία σειράς μελλοντικών καθαρών ταμειακών ροών 55

2.5 Χρήση Πινάκων Μελλοντικών και Παρουσών Αξιών 56

2.5.1 Υπολογισμός μελλοντικών αξιών με βάση το συντελεστή μελλοντικής αξίας (Σ.Μ.Α.) 57

2.5.2 Υπολογισμός παρούσας αξίας ενός μελλοντικού ποσού με βάση το συντελεστή παρούσας αξίας (Σ.Π.Α.) 57

2.5.3 Υπολογισμός της μελλοντικής αξίας μιας σειράς ισόποσων χρηματικών ποσών με βάση το συντελεστή μελλοντικής αξίας ράντας (Σ.Μ.Α.Ρ.) 58

2.5.4 Υπολογισμός της παρούσας αξίας μιας σειράς ισόποσων χρηματικών ποσών με βάση το συντελεστή παρούσας αξίας ράντας 59

2.6 Ανατοκισμός Συχνότερος της Περιόδου Αναφοράς του Επιτοκίου 61

2.6.1 Ετησιοποίηση περιοδικών επιτοκίων 61

2.6.2 Σύγκριση τραπεζικών καταθετικών προϊόντων με διαφορετικές περιόδους ανατοκισμού και ετήσια (ετησιοποιημένα) απλά επιτόκια 63

2.6.3 Υπολογισμός του απλού ετήσιου επιτοκίου για δεδομένο επίπεδο ΕΠΕ 65

2.6.4 Συνεχής ανατοκισμός 66

2.7 Εφαρμογές σε δάνεια 66

2.7.1 Ο πίνακας ανάλυσης δανείων 67

2.7.2 Δάνεια σταθερού χρεολυσίου 69

2.7.3 Δάνεια σταθερής δόσης ή σταθερού τοκοχρεολυσίου 70

2.7.4 Δάνεια εφάπαξ εξόφλησης ή ομολογιακού τύπου 72

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 86

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3.1 Εισαγωγή 90

3.2 Η Μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας 91

3.2.1 Καθαρές ταμειακές ροές 92

3.2.2 Κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου ή πιο απλά κόστος κεφαλαίου 93

3.2.3 Επενδυτικές αποφάσεις με τη μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας 94

3.3 Η Μέθοδος του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης         101

3.4 Ειδικές Περιπτώσεις στον Υπολογισμό της Κ.Π.Α. και του Ε.Β.Α 108

3.4.1 Η καμπύλη της ΚΠΑ 108

3.4.2 Διάσπαση των ΚΤΡ μιας επένδυσης 109

3.4.3 Τροποποιημένη ΚΠΑ και τροποποιημένος ΕΒΑ 111

3.4.4 Εναλλακτική προσέγγιση στο πρόβλημα της διαφορετικής διάρκειας εναλλακτικών επενδύσεων με τη μέθοδο της ισοδύναμης ράντας 113

3.4.5 Χρησιμοποίηση της ισοδύναμης ράντας για τον προσδιορισμό του άριστου χρόνου αντικατάστασης υπάρχοντος επενδυτικού έργου 115

3.4.6 Χρησιμοποίηση του κριτηρίου της ισοδύναμης ράντας για την επιλογή επενδυτικών έργων με το μικρότερο κόστος         117

3.4.7 Τροποποιημένος εσωτερικός βαθμός απόδοσης                 118

3.5 Μη Ορθολογικές Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων             120

3.5.1 Χρόνος επανείσπραξης του αρχικού κεφαλαίου             120

3.5.2 Χρόνος επανείσπραξης του κεφαλαίου στη βάση των παρουσών αξιών των καθαρών ταμειακών ροών 122

3.5.3 Μέση λογιστική απόδοση (ΜΛΑ) 123

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

4.1 Εισαγωγή 136

4.2 Εμφανείς Διαφορές Μεταξύ ΚΠΑ και ΕΒΑ 137

4.3 Αξιολόγηση Μεμονωμένου Επενδυτικού Έργου και Αποφάσεις Αποδοχής ή Απόρριψης 138

4.3.1 Αξιολόγηση συμβατικών επενδύσεων 138

4.3.2 Αξιολόγηση μη συμβατικών επενδύσεων 141

4.4 Επιλογή Επενδύσεων 143

4.4.1 Το πρόβλημα του μεγέθους στις αμοιβαία αποκλειόμενες επενδύσεις 144

4.4.2 Το πρόβλημα του χρόνου στις αμοιβαία αποκλειόμενες επενδύσεις 151

4.4.3 Επιλογή επενδύσεων σε καθεστώς περιορισμένων κεφαλαίων 159

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

5.1 Εισαγωγή 174

5.2 Ορισμός της Καθαρών Ταμειακών Ροών             174

5.2.1 Ταμειακές εισροές 175

5.2.2 Ταμειακές εκροές 176

5.3 Ειδικές Περιπτώσεις στον Προσδιορισμό των ΚΤΡ 177

5.3.1 Ετεροχρονισμός μεταξύ εισπράξεων (πληρωμών) και εσόδων (εξόδων) 177

5.3.2 Κόστος ευκαιρίας συντελεστών παραγωγής σε ανεπάρκεια 178

5.3.3 Εναλλακτικός τρόπος προσδιορισμού του κόστους Ευκαιρίας των εξειδικευμένων στελεχών σε ανεπάρκεια         179

5.3.4 Σχετικές ταμειακές εκροές πρώτων υλών 180

5.3.5 Οικόπεδα 181

5.3.6 Μηχανήματα σε ανεπάρκεια 181

5.3.7 Απόσβεση 181

5.3.8 Τόκοι - Χρεολύσια 184

5.3.9 Αντιμετώπιση της υπολειμματικής αξίας της επένδυσης     184

5.4 Προσαρμογή των λογιστικών μεγεθών σε καθαρές  ταμειακές ροές 186

5.4.1 Καθαρό κεφάλαιο κίνησης 186

5.4.2 Οι Μεταβολές καθαρού κεφαλαίου κίνησης ως ταμειακή ροή     187

5.5 Καθαρές Ταμειακές Ροές Επένδυσης που Έχει Χρηματοδοτηθεί με Δάνειο 187

5.5.1 Προσαρμόζοντας τις Κ.Τ.Ρ. ως προς το ποσό της φορολογικής εξοικονόμησης από τόκους 192

5.5.2 Μετά από φόρους επιτόκιο προεξόφλησης των Κ.Τ.Ρ 195

5.5.3 Εναλλακτικοί τύποι υπολογισμού των Κ.Τ.Ρ. με βάση λογιστικά μεγέθη     195

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

6.1 Εισαγωγή 216

6.2 Διάκριση μεταξύ Ονομαστικών και Πραγματικών Ταμειακών Ροών 216

6.2.1 ΚΤΡ εκφρασμένες σε τιμές και κόστη που ισχύουν τη τρέχουσα χρονική στιγμή   216

6.2.2 ΚΤΡ εκφρασμένες σε ονομαστικούς όρους 217

6.2.3 ΚΤΡ εκφρασμένες σε πραγματικούς όρους 218

6.3 Διάκριση Μεταξύ Ονομαστικού και Πραγματικού Επιτοκίου 219

6.3.1 Ονομαστικό επιτόκιο 219

6.3.2 Πραγματικό επιτόκιο 219

6.3.3 Σχέση μεταξύ ονομαστικού επιτοκίου (i), πραγματικού επιτοκίου (π) και αύξησης στο δείκτη τιμών καταναλωτή (p) 219

6.4 Αξιολόγηση επένδυσης σε περιόδους αύξησης τιμών με το κριτήριο της Κ.Π.Α 220

6.4.1 ΚΠΑ χρησιμοποιώντας ονομαστικούς όρους 220

6.4.2 ΚΠΑ χρησιμοποιώντας πραγματικούς όρους 220

6.4.3 Συνθήκη ισότητας μεταξύ ΚΠΑ σε ονομαστικούς όρους και ΚΠΑ σε πραγματικούς όρους 220

6.4.4 ΚΠΑ με διαφορετικούς ρυθμούς πληθωρισμού 222

6.5 Αξιολόγηση επενδύσεων σε καθεστώς αύξησης τιμών με το κριτήριο του ΕΒΑ 223

6.5.1 Εναλλακτική προσέγγιση υπολογισμού του πραγματικού ΕΒΑ 225

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

7.1 Το Πρόβλημα Ενσωμάτωσης του Κινδύνου στην Αξιολόγηση Επενδύσεων 236

7.1.1 Νόημα και μέτρηση του κινδύνου 237

7.1.2 Επιλογή επενδύσεων με βάση το συντελεστή μεταβλητικότητας   238

7.1.3 Αναμενόμενος εσωτερικός βαθμός απόδοσης ΕΒΑ 240

7.1.4 Προσδιορισμός του προεξοφλητικού επιτοκίου για την αξιολόγηση επενδύσεων      241

7.2 Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων σε καθεστώς κινδύνου 244

7.2.1 Κριτήριο της μεγιστοποίησης της αναμενόμενης αξίας της επένδυσης (ΑΑΕ) 244

7.2.2 Κριτήριο της μεγιστοποίησης της αναμενόμενης Χρησιμότητας της επένδυσης (ΑΧΕ) 245

7.2.3 Μέθοδος του προσαρμοσμένου για κίνδυνο επιτοκίου 249

7.2.4 Μέθοδος ισοδυναμίας με τη βεβαιότητα 254

7.2.5 Διαφορές μεταξύ των μεθόδων της προσαρμογής του προεξοφλητικού επιτοκίου και της ισοδυναμίας με τη βεβαιότητα 256

7.2.6 Ανάλυση ευαισθησίας 259

7.2.7 Η Μέθοδος της αναμενόμενης καθαρής παρούσας αξίας        261

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

8.1 Το Χρηματοδοτικό Συστήμα και οι Τρόποι Χρηματοδότησης 274

8.1.1 Άμεση χρηματοδότηση     274

8.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση 274

8.1.3 Διάκριση των αξιόγραφων 275

8.2 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 277

8.2.1 Αγορές χρήματος 277

8.2.2 Αγορά κεφαλαίου 277

8.2.3 Πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου 277

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)

9.1 Η έννοια των υπερκερδών 282

9.1.1 Διάκριση μεταξύ θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης 282

9.1.2 Κριτική της θεωρίας των υπερκερδών 283

9.2 Ορισμός της αποτελεσματικής αγοράς αξιόγραφων (κεφαλαίου) 284

9.3 Μορφές Αποτελεσματικότητας της Αγοράς Χρεογράφων 286

9.3.1 Εισαγωγικά 286

9.3.2 Ασθενής μορφή αποτελεσματικότητας 288

9.3.3 Ημι-ισχυρή μορφή αποτελεσματικότητας 288

9.3.4 Ισχυρή μορφή αποτελεσματικότητας 289

9.3.5 Συνέπειες της αποτελεσματικότητας της αγοράς αξιόγραφων για τους επενδυτές και τις εταιρείες 290

9.4 Έλεγχοι Αποτελεσματικότητας της Αγοράς Αγιογράφων    290

9.4.1 Άμεσος έλεγχος ασθενούς μορφής αποτελεσματικότητας 291

9.4.2 Έμμεσος έλεγχος ημί-ισχυρής μορφής αποτελεσματικότητας 294

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

10.1 Εισαγωγικά Σχόλια για τα Αξιόγραφα 308

10.2 Χρεόγραφα Διάρκειας Μικρότερης του Έτους 309

10.2.1 Έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου 309

10.3 Ομολογίες 311

10.3.1 Γενικά για τις ομολογίες 311

10.3.2 Χαρακτηριστικά των ομολογιών  312

10.3.3 Ομολογίες με τοκομερίδια (Coupon Rate) και χωρίς Τοκομερίδια (Zero Coupon)      313

10.3.4 Αποτίμηση ομολογιών στη πρωτογενή και δευτερογενή αγορά      315

10.3.5 Αποτίμηση ομολογιών με καταβολή τοκομεριδίων συχνότερη από μία φορά στο έτος 318

10.3.6 Απόδοση στη Λήξη (Yield to Maturity) 319

10.4 Ομολογίες Μετατρέψιμες σε Μετοχές 322

10.4.1 Αποτίμηση μετατρέψιμων ομολογιών 322

10.4.2 Τρόποι μετατροπής των μετατρέψιμων ομολογιών 325

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

11.1 Κατηγορίες και Βασικά Χαρακτηριστικά Μετοχών 334

11.1.1 Κατηγορίες μετοχών 334

11.1.2 Τιμές αναφοράς μετοχών 335

11.1.3 Βασικοί δείκτες και χρήσιμη ορολογία 336

11.2 Υποδείγματα Αποτίμησης Μετοχών με Βάση τις Μελλοντικές Χρηματοροές 339

11.2.1 Το απλό γενικό υπόδειγμα αποτίμησης μετοχών 341

11.2.2 Στατικό υπόδειγμα αποτίμησης μετοχών 342

11.2.3 Δυναμικό υπόδειγμα αποτίμησης μετοχών 343

11.2.4 Προεξόφληση μερισμάτων ή κερδών; 346

11.2.5 Το υπόδειγμα αποτίμησης με βάση τις αδέσμευτες ταμειακές ροές  349

11.3 Αποτίμηση Μετοχών με Βάση Δείκτες Μετοχικής Αξιολόγησης     354

11.3.1 Ο πολλαπλασιαστής κερδών (P/e) 355

11.3.2 Ρυθμός ανάπτυξης προς P/e 360

11.3.3 Μερισματική απόδοση (Dividend Yield) 360

11.3.4 Χρηματιστηριακή τιμή προς λογιστική αξία (P/BV) 362

11.3.5 Χρηματιστηριακή αξία (ή κεφαλαιοποίηση) προς συνολικό κύκλο εργασιών. (C/S) 364

11.4 Συνέπειες της Χρησιμοποίησης Υποδειγμάτων Αποτίμησης Μετοχών για Επιλογή Μετοχών 365

11.4.1 Θεμελιώδης ανάλυση μετοχών 365

11.4.2 Αποτελεσματική αγορά κεφαλαίου 356

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ METOXIKOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

12.1 Εισαγωγή 378

12.2 Τρόποι Μεταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου 378

12.2.1 Αύξησεις μετοχικού κεφαλαίου  378

12.2.2 Σύνθετες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 380

12.2.3 Ειδικές περιπτώσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 381

12.2.4 Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης 382

12.2.5 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου    384

12.3 Μέθοδοι Προσαρμογής στην Τιμή των Μετοχών από τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου 384

12.3.1 Έκδοση νέων μετοχών με μετρητά και με δικαίωμα Προτίμησης στους παλαιούς μετόχους 385

12.3.2 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών και λοιπών στοιχείων της καθαρής θέσης. Έκδοση δωρεάν μετοχών στους παλαιούς μετόχους  393

12.3.3 Μεταβολή ονομαστικής τιμής μετοχής 394

12.3.4 Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 395

12.4 Μέθοδοι Προσαρμογής στην Τιμή των Μετοχών από Σύνθετες Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου 396

12.4.1 Συνδυασμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και διανομή δωρεάν μετοχών 396

12.4.2 Αυξήσεις με δύο ή περισσότερες κατηγορίες μετοχών 396

12.4.3 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των πληρωτέων μερισμάτων 399

12.4.4 Προσαρμογή στην τιμή των μετοχών από τη διάσπαση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (stock split) 399

12.5 Μέθοδοι Προσαρμογής στην Τιμή των Μετοχών σε Ειδικές Περιπτώσεις Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 401

12.5.1 Ιδιωτική τοποθέτηση 401

12.5.2 Συμμετοχή εργαζομένων 402

12.5.3 Μετάταξη εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή  402

12.5.4 Επανεπένδυση μερισμάτων 403

12.5.5 Άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan) 403

12.6 Μέθοδοι Προσαρμογής στην Τιμή των Μετοχών Λόγω Συγχώνευσης 404

12.6.1 Απορρόφηση μη εισηγμένης από εισηγμένη εταιρεία 404

12.6.2 Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας ανταλλάσσουν τις παλαιές μετοχές τους με λιγότερες νέες μετοχές της νέας εταιρείας στα πλαίσια της συγχώνευσης 405

12.6.3 Απορρόφηση εισηγμένης από εισηγμένη εταιρεία 406

12.7 Μέθοδοι Προσαρμογής Λόγω Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου 407

12.7.1 Ακύρωση ιδίων μετοχών 406

12.7.2 Ακύρωση μετοχών με αναλογία αντικατάστασης 406

12.7.3 Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με συνακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας

της μετοχής 407

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

13.1 Εισαγωγή 414

13.2 Κόστος Μετοχικού Κεφαλαίου 415

13.2.1 Στατικό Υπόδειγμα Αποτίμησης Μετοχών 415

13.2.2 Διάκριση Μεταξύ Απαιτούμενης και Αναμενόμενης Απόδοσης 417

13.2.3 Κόστος Νέου Μετοχικού Κεφαλαίου 418

13.2.4 Κόστος Παρακρατηθέντων Κερδών 419

13.2.5 Κόστος Μετοχικού Κεφαλαίου Χρησιμοποιώντας το Δυναμικό Υπόδειγμα Αποτίμησης Μετοχών 419

13.3 Κόστος Ομολογιακών Δανείων, ή Απλά Ομολογιών 421

13.4 Μέσο Σταθμικό Κόστος Επιχείρησης (ή Συνολικό Κόστος Κεφαλαίου) 422

13.5 Κόστος Κεφαλαίου στην Διαδικασία Αξιολόγησης Νέων Επενδύσεων 424

13.5 Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου της Εταιρείας Χρησιμοποιώντας Αρχές Χαρτοφυλακίου  426

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

14.1 Εισαγωγή 438

14.1.1 Χρηματοοικονομική και κεφαλαιακή διάρθρωση 438

14.1.2 Χρηματοοικονομικός και επιχειρηματικός κίνδυνος / χρηματοοικονομική μόχλευση 439

14.1.3 Ορισμοί και συμβολισμοί 439

14.1.4 Το πρόβλημα της κεφαλαιακής διάρθρωσης 440

14.2 Παλαιότερες Προσεγγίσεις στο Πρόβλημα Επιλογής της Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Επιχειρήσεων 441

14.2.1 Η Προσέγγιση των καθαρών εσόδων 441

14.2.2 Η Παραδοσιακή προσέγγιση 447

14.2.3 Η Προσέγγιση των καθαρών λειτουργικών εσόδων 449

14.2.4 Συμπερασματικά σχόλια επί των εναλλακτικών προσεγγίσεων 451

14.3 Η Εννοια της Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης 452

14.3.1 Ανάλυση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης 453

14.3.2 Κατηγορίες χρηματοοικονομικής μόχλευσης 460

14.3.3 Χρηματοοικονομικός κίνδυνος 460

14.3.4 Μέτρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου της επιχείρησης με δάνεια  461

14.4 Αναλυτική Προσέγγιση στο Πρόβλημα της Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Σύμφωνα με Modigliani and Miller 462

14.4.1 Πρώτη πρόταση των Modigliani και Miller 463

14.4.2 Δεύτερη πρόταση των Modigliani και Miller 468

14.4.3 Το υπόδειγμα των Modigliani and Miller με φόρους 471

14.5 Χρηματοοικονομική Διάθρωση, Κόστος Χρηματοοικονομικών Δυσχερειών - Πτώχευσης και Κόστος Αντιπροσώπευσης 477

14.5.1 Χρηματοοικονομικές δυσχέρειες και πτώχευση 478

14.5.2 Κόστος αντιπροσώπευσης 478

14.5.3 Επιπτώσεις για την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας 480

14.6 Διαπιστώσεις από την Ανάλυση της Κεφαλαιακής Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων 481

14.6.1 Επιπτώσεις για την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας 481

14.6.2 Λαμβάνοντας υπόψη τη φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων 482

14.7 Πρακτικές Προσεγγίσεις για τον Καθορισμό Ικανοποιητικής Κεφαλαιακής Διάρθρωσης 484

14.7.1 Μεγιστοποίηση των κερδών ανά μετοχή ως κριτήριο απόφασης  484

14.7.2 Σημείο αδιαφορίας των κερδών ανά μετοχή μεταξύ εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης 484

14.7.3 Η προσέγγιση της εκτίμησης της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων (ή της απόδοσης της μετοχής) 488

14.7.4 Η Προσέγγιση της ελαχιστοποίησης του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου της επιχείρησης 488

14.7.5 Κεφαλαιακή διάρθρωση ανάλογα με τους δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης 488

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

15.1 Εισαγωγή 500

15.2 1η Προσέγγιση. Η Μερισματική Πολιτική δεν Επηρεάζει την Αξία της Μετοχής 501

15.2.1 Μερισματική πολιτική και τιμή μετοχών  501

15.2.2 Εξουδετέρωση της εταιρικής μερισματικής πολιτικής μέσω αγοράς ή πώλησης μετοχών εκ μέρους των μετόχων 503

15.2.3 Επανεπένδυση μερισμάτων 503

15.2.4 Πώληση μετοχών από τους μετόχους 505

15.2.5 Σημαντικές ημερομηνίες για την καταβολή μερισμάτων  506

15.2.6 Επαναγορά μετοχών από την επιχείρηση ως υποκατάστατο μερισμάτων  507

15.3 2η Προσέγγιση. Η Μερισματική Πολιτική έχει Αξία 509

15.4 Άλλες Προσεγγίσεις 510

15.4.1 Λειτουργία των μερισμάτων ως προειδοποιητικού μηχανισμού  510

15.4.2 Λειτουργία των μερισμάτων ως μηχανισμού προσέλκυσης επενδυτών ειδικής κατηγορίας 511

15.4.3 Λειτουργία των μερισμάτων στα πλαίσια της θεωρίας της αντιπροσώπευσης 511

15.4.4 Αντιπληθωριστική πολιτική της κυβέρνησης 512

15.4.5 Ρευστότητα 512

15.4.6 Δανειοληπτική ικανότητα 512

15.4.7 Συνθήκες της αγοράς κεφαλαίου 512

15.4.8 Φορολογικοί λόγοι 513

15.4.9 Περιορισμοί θεσμικής μορφής 513

15.5 Προσδιοριστικοί παράγοντες μερισματικής πολιτικής 513

15.5.1 Υπόδειγμα πλήρους προσαρμογής 515

15.5.2 Υπόδειγμα μερικής προσαρμογής 515

15.5.3 Υπόδειγμα της τάσης των κερδών 516

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

16.1 Εισαγωγή 520

16.2 Υπολογισμός απόδοσης μετοχής 520

16.3 Κίνδυνος μίας μετοχής 525

16.4 Επενδυτική Συμπεριφορά και Κίνδυνος  529

16.5 Αναμενόμενη Χρησιμότητα - Καμπύλες Αδιαφορίας 530

16.5.1 Θεωρητικό πλαίσιο 530

16.5.2 Καμπύλες αδιαφορίας στην θεωρία χαρτοφυλακίου 534

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16.1 541

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

17.1 Εισαγωγή 544

17.2 Εισαγωγικές Έννοιες για την Ανάλυση Χαρτοφυλακίων 545

17.2.1 Η Αρχή της διαφοροποίησης των επενδυτικών κεφαλαίων 545

17.2.2 Χαρτοφυλάκιο με μία μετοχή και ένα χωρίς κίνδυνο χρεόγραφο  547

17.2.3 Συνδιακύμανση - συσχέτιση μετοχών 548

17.3 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου με 2 μετοχές 551

17.3.1 Υπολογισμός Απόδοσης και Κινδύνου Χαρτοφυλακίου 551

17.3.2 Οφέλη Από Διαφοροποίηση 553

17.3.3 Αρχή της Κυριαρχίας 556

17.3.4 Άριστο Χαρτοφυλάκιο 558

17.3.5 Εισαγωγή του Χωρίς Κίνδυνο Χρεογράφου 559

17.3.6 Θεωρία Διαχωρισμού 564

17.3.7 Μαθηματική προσέγγιση εύρεσης άριστου χαρτοφυλακίου  565

17.4 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 3 ή Περισσοτέρων Μετοχών 568

17.4.1 Μη ύπαρξη του χωρίς κινδύνου χρεογράφου 570

17.4.2 Ύπαρξη χωρίς κίνδυνο χρεογράφου 571

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

18.1 Εισαγωγή 590

18.2 Συστηματικός - Μη Συστηματικός Κίνδυνος 590

18.2.1 Συστηματικός κίνδυνος  590

18.2.2 Μη Συστηματικός κίνδυνος 591

18.3 Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων 592

18.4 Η Γραμμή Αγιογράφων  595

18.5 Υπόδειγμα της Αγοράς (Market Model)  598

18.6 Εκτίμηση του Συστηματικού Κινδύνου (βήτα μετοχής) με Βάση το ΥΑΠΣ 601

18.7 Εκτίμηση του Συστηματικού Κινδύνου (βήτα μετοχής) με Βάση το Υπόδειγμα της Αγοράς 604

18.8 Προσδιορισμός της Ελάχιστης Απαιτούμενης Απόδοσης (Κόστος Κεφαλαίου) για την Αξιολόγηση Επενδύσεων στα Πλαίσια των Αρχών του Χαρτοφυλακίου 608

18.8.1 Εισαγωγή 608

18.8.2 Μέθοδοι εκτίμησης της ελάχιστης απόδοσης 608

18.8.3 Εναλλακτική προσέγγιση προσδιορισμού της ελάχιστης απόδοσης 609

18.8.4 Μέτρηση της ελάχιστης απόδοσης για μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών 610

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

19.1 Εισαγωγή 622

19.2 Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης 624

19.2.1 Ορισμός και λειτουργία του κεφαλαίου κίνησης  624

19.2.2 Προσδιοριστικοί παράγοντες κεφαλαίου κίνησης 626

19.2.3 Αξιολόγηση της ρευστότητας του κεφαλαίου κίνησης 628

19.2.4 Κύκλος κεφαλαίου κίνησης - Ταμειακός κύκλος της επιχείρησης  631

19.2.5 Πολιτικές χρηματοδότησης του κυκλοφορούντος Ενεργητικού μίας επιχείρησης  636

19.3 Διοίκηση Αποθεμάτων     640

19.3.1 Ορισμός αποθέματος και παράγοντες προσδιορισμού του ύψους των αποθεμάτων   640

19.3.2 Το υπόδειγμα της οικονομικής ποσότητας παραγγελίας αποθέματος 643

19.3.3 Απόθεμα ασφαλείας και σημείο παραγγελίας 645

19.3.4 Σύστημα προγραμματισμού προμηθειών - Just in Time ή Just In case 648

19.4 Διοίκηση Απαιτήσεων 649

19.4.1 Η πολιτική πιστώσεων ως παράγοντας προσδιορισμού του ύψους των απαιτήσεων 649

19.4.2 Το κόστος της πιστωτικής πολιτικής 651

19.4.3 Ανάλυση της δυναμικής σχέσης μεταξύ πιστωτικής πολιτικής και πωλήσεων 657

19.4.4 Ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου 657

19.5 Διοίκηση Διαθεσίμων 659

19.5.1 Βασικές αρχές της διοίκησης διαθεσίμων 659

19.5.2 Διαχείριση του Floating Time 660

19.5.3 Κατάρτιση ταμειακού προγράμματος 662

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

20.1 Εισαγωγή 682

20.2 Λειτουργική Μίσθωση 683

20.3 Χρηματοδοτική Μίσθωση 684

20.4 Κατηγορίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης  685

20.5 Υπολογισμός των Μισθωμάτων  687

20.5.1 Υπολογισμός μισθωμάτων για τον εκμισθωτή 688

20.5.2 Υπολογισμός μισθωμάτων για τον μισθωτή 690

20.5.3 Προσδιορισμός του μετά από φόρους κόστους χρηματοδοτικής μίσθωσης για τον μισθωτή 691

20.5.4 Συγκριτική ανάλυση μεταξύ αγοράς με τραπεζικό δάνειο και χρηματοδοτικής μίσθωσης  693

20.5.5 Διάκριση μεταξύ λειτουργικής και χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 695

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΡΑΟΤΟΡΙΝΘ

21.1 Εισαγωγή 706

21.2 Υπηρεσίες Factoring 707

21.2.1 Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων - (Maturity Factoring)  708

21.2.2 Αμιγώς Χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων - (Bulk Factoring)  709

21.2.3 Πρακτορεία και χρηματοδότηση επιχειρηματικών απαιτήσεων (Full Service Factoring) 711

21.2.4 Εμπιστευτική πρακτορεία απαιτήσεων 713

21.3 Διεθνής Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων και Forfaiting 714

21.3.1 Διεθνής πρακτορεία ή εξαγωγικό Factoring 714

21.3.2 Forfaiting 715

21.4 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Factoring 715

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 725

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 727