• Άλλες εκδόσεις

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της ΕκπαίδευσηςΓιαβρίμης Παναγιώτης Συγκριτική Έρευναστις ΠρακτικέςΔιοίκησηςΑνθρώπινουΔυναμικού στη Ελλάδα & την ΕυρώπηΠαπαλεξανδρή Ν., Γαλανάκη Ε., Παναγιωτοπούλου Λ. ΑνώτεραΜαθηματικάΑ΄ ΈκδοσηΚατερίνης Π., Φλυτζάνης Η. Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων & Δημογραφικές-Κοινωνικές ΕφαρμογέςΑ΄ ΈκδοσηΡόντος Κ. Θέματα Περιφερειακού Σχεδιασμού & Χωρικής Ανάλυσης: Μέθοδοι, Εργαλεία & Συστήματα Υποστήριξης Α΄΄ΕκδοσηΡόντος Κ. (Επιμέλεια) Γραμμικά Μοντέλα με Έμφαση στις ΕφαρμογέςΙωάννης Πανάρετος Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη  Τόμος IΙΙΙωάννης ΠανάρετοςΕυδοκία Ξεκαλάκη Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη  Τόμος IΙΙωάννης ΠανάρετοςΕυδοκία Ξεκαλάκη Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη  Τόμος IΙωάννης ΠανάρετοςΕυδοκία Ξεκαλάκη Μη Παραμετρική ΣτατιστικήΕυδοκία Ξεκαλάκη Ανώτερα ΜαθηματικάΤΟΜΟΣ AΑ΄ ΈκδοσηΚατερίνης Π.,Φλυτζάνης Η. Ανώτερα ΜαθηματικάΤΟΜΟΣ ΒΑ΄ ΈκδοσηΚατερίνης Π.,Φλυτζάνης Η. Ο Νόμος 1268/82 & οι Μεταγενέστερες Ρυθμίσεις για τα ΑΕΙΖ΄ ΈκδοσηΜπένος Σ. Εμπειρίες που καίνεΑ΄ ΈκδοσηΓιωτόπουλος Γιώργος Διδακτική:Μέθοδοι & ΕφαρμογέςΑ΄ ΈκδοσηΔαγδιλέλης Β., Παυλοπούλου Κ., Τρίγγα Π.