► Βασιλάτου - Θανοπούλου Έλλη

Η Βασιλάτου - Θανοπούλου Έλλη είναι ομότιμη καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική  Τεύχος Γ (Γ΄ Έκδοση)
  • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική  Τεύχος Β (Δ΄ Έκδοση)
  • Ασκήσεις Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Ε΄ Έκδοση)