► Γεωργακόπουλος Θεόδωρος

Ο Θεόδωρος Γεωργακόπουλος διετέλεσε καθηγητής οικονομικών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία (Ζ΄ Έκδοση)
  • Εισαγωγή στη Δημοσία Οικονομική (Δ΄ Έκδοση)
  • Εισαγωγή στη φορολογία (Β΄ Έκδοση)