Νάνσυ Παπαλεξανδρή

Δημήτρης  Λυμπερόπουλος

 

 

Δημόσιες Σχέσεις: Η Λειτουργία της Επικοινωνίας στους Σύγχρονους Οργανισμούς

 

Γ΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 384

 

Κωδικός ISBN: 9789603591122

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 41959744

 

 

Έτος έκδοσης: 2014

 

 

 ► παρουσίαση

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούν τη διοικητική λειτουργία που φροντίζει για την καλύτερη και πληρέστερη αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων ή οργανισμών και των ομάδων κοινού με τις οποίες αυτές συναλλάσσονται, αναπτύσσουν και διατηρούν σχέσεις.

Σήμερα, που η σημασία της επικοινωνίας ανάμεσα σε ανθρώπους και οργανισμούς αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο, οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων τόσο στο διεθνή χώρο όσο και στην χώρα μας έχουν αναλάβει να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Να προβάλουν την εικόνα της επιχείρησης βοηθώντας ταυτόχρονα στη δημιουργία και την διατήρηση ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας και συνεργασίας για την καλύτερη δυνατή επίλυση προβλημάτων και διαφορών που τις περισσότερες φορές προκύπτουν από κακή ενημέρωση και έλλειψη πληροφόρησης.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου γίνεται μία εισαγωγή στο περιεχόμενο και τις εφαρμογές των Δημοσίων Σχέσεων προκειμένου οι φοιτητές να σχηματίσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα των επί μέρους δραστηριοτήτων των Δημοσίων Σχέσεων.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει κάποια ειδικά κεφάλαια που στόχο έχουν να βοηθήσουν στην κατανόηση επί μέρους θεμάτων που άπτονται άμεσα των Δημοσίων Σχέσεων. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται λεπτομερώς η ιστορική εξέλιξη της επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων, ο ρόλος της κοινής γνώμης, τα διάφορα μοντέλα άσκησης Δημοσίων Σχέσεων όπως αυτά εμφανίζονται στην πράξη και οι άριστες πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται, η συμβολή του διαδικτύου στις Δημόσιες Σχέσεις και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί επικοινωνιακά μία ανεπιθύμητη κρίση. Τέλος, σε δύο κεφάλαια αναλύεται ο ρόλος της ηθικής και δεοντολογίας και η σημασία της εσωτερικής επικοινωνίας και των εργασιακών σχέσεων για την ομαλή επικοινωνιακή λειτουργία της επιχείρησης. Συγγραφέας των δύο αυτών κεφαλαίων είναι η κα Ελεάννα Γαλανάκη, Λέκτορας του ΟΠΑ την οποία και ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή της.

Νάνσυ Παπαλεξανδρή

Δημήτρης Λυμπερόπουλο

 

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος  11

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

 

KEΦAΛAIO 1 Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις

1.1 Γενικά  15

1.2 Ορισμοί 16

1.3 Αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων 19

1.4 Στόχοι των Δημοσίων Σχέσεων 20

 

KEΦAΛAIO 2 Δημόσιες Σχέσεις και άλλες Μορφές Επικοινωνίας

2.1 Γενικά 25

2.2 Ενημέρωση 25

2.3 Προπαγάνδα 25

2.4 Διαφήμιση 27

2.5 Έρευνα Αγοράς 30

2.6 Προώθηση των Πωλήσεων 31

2.7 Μάρκετινγκ 31

2.8 Επιμέρους Λειτουργίες των Δημοσίων Σχέσεων 32

 

KEΦAΛAIO 3 Ομάδες Κοινού

3.1 Υποκείμενα Δημοσίων Σχέσεων  37

3.2 Aντικείμενα Δημοσίων Σχέσεων (Oμάδες Kοινού)  38

3.3 Ομάδες Κοινού και Επιχείρηση  50

 

KEΦAΛAIO 4 Οργάνωση και Λειτουργία

4.1 Γενικά 53

4.2 H ΕξαρτημένηΟργάνωση Δημοσίων Σχέσεων (In–HouseDepartment)  53

4.3 H EλεύθερηOργάνωση Δημοσίων Σχέσεων (PR Consultancy)  57

4.4 Προσόντα του Στελέχους Δημοσίων Σχέσεων  60

4.5 Ρόλοι των επαγγελματιών Δημοσίων Σχέσεων  63

4.6 Επιχειρηματικό Περιβάλλον και Ρόλοι των επαγγελματιών  67

 

KEΦAΛAIO 5 Η Έρευνα στις Δημόσιες Σχέσεις

5.1 Σχεδιασμός Έρευνας 69

5.2 Υλοποίηση της Έρευνας 73

5.3 Αξιοποίηση των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 75

5.4 Ολοκληρωμένη Επικοινωνία και Έρευνα 79

5.5 Αξιολόγηση Προγραμμάτων 81

 

KEΦAΛAIO 6 Μέσα Επικοινωνίας και Εκδηλώσεις

6.1 Γενικά 87

6.2 Τύπος 87

6.3 Pαδιοτηλεόραση  95

6.4 Tαινίες, Οπτικοακουστικά Βοηθήματα  97

6.5 Εταιρικές Εκδόσεις  98

6.6 Ειδικές Εκδηλώσεις Δημοσίων Σχέσεων  99

6.8 Κοινωνικά Μέσα στο Διαδίκτυο  105

 

Περιεχόμενα 7

KEΦAΛAIO 7 Πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων

7.1 Γενικά 107

7.2 Οι Ενότητες του Προγράμματος 109

7.3 Τελικά Σχόλια 154

 

ΜΕΡΟΣ Β'

 

KEΦAΛAIO 8 Εξέλιξη της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων

8.1 Οι Δημόσιες Σχέσεις στην Αρχαιότητα 157

8.2 Πρώτες μορφές των σύγχρονων Δημοσίων Σχέσεων – Μ. Βρετανία 160

8.3 Η.Π.Α. - Η Γενέτειρα των Σύγχρονων Δημοσίων Σχέσεων 161

8.3.1 Περίοδος της Παραπλάνησης του Κοινού 163

8.3.2 Περίοδος του «Καταραμένου Κοινού!» 164

8.3.3 Περίοδος Πληροφόρησης του Κοινού 165

8.3.4 Περίοδος της Προπαγάνδας και της Πειθούς 170

8.3.5 Κατανόηση της Κοινωνίας 178

8.4 Παγκοσμιοποίηση και Εποχή της Πληροφορίας 179

8.5 Οι Δημόσιες Σχέσεις στην Ελλάδα 180

 

KEΦAΛAIO 9 Κοινή Γνώμη

9.1 Ο Ρόλος της Κοινής Γνώμης 185

9.2 Ιστορική εξέλιξη της Έννοια της Κοινής Γνώμης 186

9.3 Ανάλυση της έννοιας «Κοινή Γνώμη» 189

9.4 Θεωρία των Περιστάσεων (Situational Theory) 194

9.5 Ο παράγοντας της Ιδιοτέλειας 197

9.6 Ο παράγοντας των Γεγονότων 198

9.7 Καθοδηγητές Γνώμης 198

9.8 Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) 201

9.9 Διαστάσεις Μέτρησης της Κοινής Γνώμης:208

9.10 Πειστική Επικοινωνία 208

9.11 Διαδικασία Σχηματισμού της Κοινής Γνώμης 213

9.12 Φάση Διάλυσης της Κοινής Γνώμης 219

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Μοντέλα Πρακτικής και «Αριστεία»

10.1 Μοντέλα Δημοσίων Σχέσεων 221

10.2 «Αριστεία» στις Δημόσιες Σχέσεις 231

 

KEΦAΛAIO 11 Ηθική και Δεοντολογία

11.1 Ενδιαφέρον για τη Δεοντολογία στις Δημόσιες Σχέσεις 241

11.2 Τι είναι Ηθική / Δεοντολογία; 241

11.3 Κλασσικές Προσεγγίσεις στην Ηθική 242

11.4 Σχέση Ηθικής και Δημοσίων Σχέσεων: οι Κώδικες Δεοντολογίας 244

11.5 Παραπλανητικά Ηθικά Διλήμματα κατά την Άσκηση των Δημοσίων Σχέσεων 250

11.6 Συνήθεις Προκλήσεις κατά την Ηθική Συμπεριφορά 252

11.7 Ανταμοιβές της Ηθικής Συμπεριφοράς 254

11.8 Συναφής έννοια: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη-EKE 255

 

KEΦAΛAIO 12 Εσωτερική Επικοινωνία και Εργασιακές Σχέσεις

12.1 Η Σημασία της Εσωτερικής Επικοινωνίας 257

12.2 Ορισμός – Εσωτερική Επικοινωνία 258

12.3 Η Οργάνωση και Εφαρμογή της Εσωτερικής Επικοινωνίας στα Πλαίσια των Οργανισμών 260

12.4 Δίκτυα Επικοινωνίας σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις 261

12.5 Το Κοινό των Εργαζομένων 263

12.6 Χρυσοί “Κανόνες” Επικοινωνίας με τους Εργαζομένους 264

12.7 Το Υπόδειγμα της Επικοινωνίας “S-H-O-C the troops” 266

12.8 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Εσωτερική Επικοινωνία 266

12.9 Τακτικές/ Κανάλια Εσωτερικής Επικοινωνίας 270

12.10 Eπιλογή Καναλιών Εσωτερικής Επικοινωνίας 278

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Διαδίκτυο και Δημόσιες Σχέσεις

13.1 Διαδίκτυο: Το πρώτο Ελεγχόμενο ΜΜΕ 281

13.2 Νέο Επικοινωνιακό Μοντέλο 285

13.3 Οφέλη των Δημοσίων Σχέσεων από το Διαδίκτυο 289

13.4 Αδυναμίες του Διαδικτύου σαν Εργαλείο Επικοινωνίας 291

13.5 Κρίσιμα Επικοινωνιακά Θέματα στο Διαδίκτυο 294

13.6 Διαλογική Επικοινωνία και Διαδίκτυο 299

13.7 Ανάπτυξη Σχέσεων με Ομάδες Κοινού 304

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Πρόληψη και Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων

14.1 Εισαγωγή 317

14.2 Κύκλος Εξέλιξης Κρίσιμων Θεμάτων σε Κρίσεις 325

14.3 Πριν τη Κρίση - Προδραστική προετοιμασία (Pre-crisis phase) 331

14.3.1 Μηχανισμός Ανίχνευσης Κρίσεων 333

14.4 Μέσα στην Κρίση - «Διαχείριση του ΧΑΟΥΣ» (Crisis Event) 357

14.5 Μετά την Κρίση (Post- Crisis) 380