Δημήτριος Ν. Μυλωνόπουλος

 

 

ΔΙΚΑΙΟ

έννοιες-θεσμοί-εφαρμογές

 

A΄ Έκδοση

 

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 392

 

Κωδικός ISBN: 9789603591504

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 86198182

 

Έτος έκδοσης: 2017

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

Στο εγχειρίδιο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να δοθεί στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε κάθε πολίτη, μία περιεκτική θεώρηση του πυρήνα του δικαιϊκού συστήματος της χώρας, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά τη δεκαετή μνημονιακή περίοδο. Εστιάζεται κυρίως στις βασικές μεταρρυθμίσεις που τέθηκαν υπό το κράτος των διεθνών, ενωσιακών, αλλά και εσωτερικών - ελληνικών συνθηκών, που επηρεάζουν την καθημερινή οικονομική δραστηριότητα του πολίτη.

Αθήνα,

Δ. Μυλωνόπουλος

 

 ► περιεχόμενα

 

Αντί Προλόγου   19

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ  25

1.1. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο  25

1.2. Διεθνείς Οργανισμοί  29

1.3. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών  31

1.4. Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών  36

1.5. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ   39

2.1. Ιστορική εξέλιξη  39

2.2. Οι ιδρυτικές συνθήκες  41

2.3. Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη  44

2.4. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ  45

2.5. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ  50

2.6. Η Συνθήκη της Νίκαιας          54

2.7. Η Συνθήκη της Λισαβόνας  56

2.8. Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση   58

2.9. Το πλαίσιο των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  61

2.10.  Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  63

2.11.  Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ   77

3.1. Πηγές  77

3.2. Κανόνας Δικαίου      80

3.3. Τα τεύχη της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως»  84

3.4. Ερμηνεία του κανόνα δίκαιου  90

3.5. Διακρίσεις του Δικαίου  90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ  93

4.1. Έννοια  93

4.2. Η διάκριση των Συνταγμάτων  94

4.3. Η Συνταγματική Ιστορία της Ελλάδας  95

4.4. Το Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008        99

4.5. Η Αναθεώρηση του 2001   101

4.6. Η αναθεώρηση του 2008   103

4.7. Αναθεώρηση υπό εξέλιξη  103

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩMATA        105

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  111

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΣΩΠΑ            115

1.1. Το φυσικό πρόσωπο  116

1.1.1. Ταυτότητα φύλου  117

1.1.2. Διαδικασία διόρθωσης καταχωρισμένου φύλου     118

1.1.3. Συνέπειες της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου  119

1.1.4. Μυστικότητα  120

1.2. Τα νομικά πρόσωπα  120

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ    125

2.1. Εμπορική Εταιρεία  125

2.2. Προσωπικές Εταιρείες  126

2.3. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες     127

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΘΕΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ   131

1.1. Έννοια  131

1.2. Σκοπός  131

1.3. Ίδρυση  132

1.4. Μέλη  133

1.5. Αρμοδιότητες  134

1.6. Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων    136

1.7. Δομή Επιμελητηρίων  137

1.8. Όργανα Διοίκησης  138

1.9. Πόροι των Επιμελητηρίων 143

1.10. Εποπτεία    143

1.11. Οργανισμός Επιμελητηρίου  144

1.12. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.)   144

1.13. Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια     145

1.14. Διμερή Επιμελητήρια  147

1.15. Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο     148

1.16. Ευρωεπιμελητήριο  149

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ     151

2.1. Εισαγωγή    151

2.2. Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ     152

2.3. Υπηρεσία μιας στάσης  153

2.4. Καταχώριση στο ΓΕ.ΜΗ.  154

2.5. Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ.   155

2.6. Αποτελέσματα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.     157

2.7. Δημοσιότητα του ΓΕ.ΜΗ. 158

2.8. Διαγραφή   158

2.9. Κυρώσεις   159

2.10. Εποπτικό Συμβούλιο  159

2.11. Γενικό Μητρώο Εξαγωγών   160

2.12. Ενιαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  161

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ   163

3.1. Πώληση     163

3.2. Ηλεκτρονικό εμπόριο   163

3.3. Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 166

3.3.1. Γενικές αρχές  166

3.3.2. Υποχρεώσεις της επιχείρησης  167

3.3.3. Διαφήμιση - Προώθηση   168

3.3.4. Προστασία ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού  169

3.3.5. Ασφάλεια συναλλαγών   169

3.3.6. Προστασία προσωπικών δεδομένων  170

3.3.7. Δικαιώματα καταναλωτή   171

3.3.8. Ηλεκτρονική Εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών    171

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   173

4.1. Έννοια  173

4.2. Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου  184

4.3. Χρονομεριστική μίσθωση  185

4.4. Μεταλλειοκτησία  186

4.5. Χρονομίσθωση   188

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  191

1.1. Έννοια  191

1.2. Προϋποθέσεις   191

1.3. Αρχές και αξίες   192

1.4. Απώλεια δικηγορικής ιδιότητας  193

1.5. Επαγγελματική προβολή  193

1.6. Αμοιβή δικηγόρου  194

1.7. Εργολαβικό δίκης   194

1.8. Έμμισθος δικηγόρος  195

1.9. Δικηγορικές εταιρείες  195

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ   199

2.1. Έννοια  199

2.2. Τοπική αρμοδιότητα  200

2.3. Κωλύματα  200

2.4. Συμβολαιογραφικό έγγραφο  200

2.5. Διορισμός συμβολαιογράφου  203

2.6. Παύση συμβολαιογράφου  204

2.7. Δικαιώματα συμβολαιογράφου  204

2.8. Συλλογικά Όργανα Συμβολαιογράφων  204

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ   205

3.1. Έννοια  205

3.2. Προϋποθέσεις  206

3.3. Άσκηση δικαστικού επιμελητή  206

3.4. Αστική εταιρεία     207

3.5. Δικαιώματα - Υποχρεώσεις  209

3.6. Συνδρομή αστυνομικής αρχής  210

3.7. Προσωρινή κράτηση   210

3.8. Ασυμβίβαστα  211

3.9. Αμοιβή    211

3.10. Απαγόρευση διαφήμισης  211

3.11. Τήρηση βιβλίων  212

3.12. Πειθαρχική δίωξη  212

3.13. Θέση σε αργία  213

3.14. Παύση  213

3.15. Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών  214

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ   215

1.1. Έννοια  215

1.2. Δήλωση της βούλησης  215

1.3. Σύμβαση  217

1.4. Τύπος της δικαιοπραξίας 217

1.5. Αίρεση  218

1.6. Διακρίσεις των δικαιοπραξιών  218

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ   221

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ   223

3.1. Έννοια  223

3.2. Διαθήκη  224

3.3. Διαδοχή εξ αδιαθέτου  227

3.4. Επιζών σύζυγος   227

3.5. Αναγκαστική διαδοχή   228

3.6. Αποκλήρωση  228

3.7. Αποδοχή της κληρονομιάς  228

3.8. Κληρονομητήριο  229

3.9. Κληροδότημα  229

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ   231

4.1. Έννοια  231

4.2. Προϋποθέσεις  231

4.3. Σχέσεις των συμβαλλομένων μερών  232

4.4. Σχέσεις γονέων καί τέκνων  233

4.5. Λύση  233

4.6. Κληρονομικό δικαίωμα  234

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ   235

5.1. Ιστορικό  235

5.2. Έννοια  236

5.3. Προστασία της προσωπικότητας  237

5.4. Δικαστικός συμπαραστάτης  237

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ   241

6.1. Έννοια του πράγματος  241

6.2. Βραχυχρόνια μίσθωση   242

6.3. Έλεγχος - κυρώσεις  244

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   247

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  253

2.1. Έννοια  253

2.2. Τύπος  253

2.3. Γνώμη - Πρόταση  254

2.4. Λήξη  254

2.5. Η ιεραρχική σχέση  254

2.6. Διοικητική Σύμβαση  256

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   257

3.1. Συγκρότηση  257

3.2. Σύνθεση-Λειτουργία  257

3.3. Συνεδριάσεις  258

3.4. Τηλεδιάσκεψη   259

3.5. Λήψη απόφασης  261

3.6. Πρακτικό  261

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  263

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   265

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ  269

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ   271

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   275

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ   277

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  281

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   285

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  289

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   291

8.1. Σκοπός  291

8.2. Αρμοδιότητες  292

8.3. Έρευνες σε κλάδους της οικονομίας ή σε τύπους συμφωνιών  295

8.4. Υποχρέωση εχεμύθειας  295

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ   297

9.1. Ίδρυση   297

9.2. Αρμοδιότητες  298

9.3. Διαδικασία έρευνας  299

9.4. Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας  300

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   303

10.1. Ίδρυση  303

10.2. Κρατική εποπτεία  303

10.3. Σύσταση της Ρ.Α.Ε.  305

10.4. Αρμοδιότητες της Ρ.Α.Ε.  306

10.5. Πόροι  308

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ   309

1.1. Εισαγωγή  309

1.2. Η αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης.

              Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» και το  πρόγραμμα «Κλεισθένης»    310

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΗΜΟΙ   313

2.1. Έννοια  313

2.2. Προϋπολογισμός  314

2.3. Όργανα διοίκησης  314

2.4. Κατηγορίες δήμων  317

2.5. Ενώσεις Δήμων  318

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ   321

3.1. Έννοια  321

3.2. Όργανα διοίκησης  324

3.3. Ένωση Περιφερειών  329

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  331

4.1. Εποπτεία  331

4.2. Επόπτης Ο.Τ.Α.  332

4.3. Επιτροπή Συντονισμού και Ελέγχου Εποπτείας Ο.Τ.Α.  333

4.4. Έλεγχος νομιμότητας  333

4.5. Πειθαρχικός έλεγχος  335

4.6. Αστική ευθύνη  336

4.7. Ειδική διοικητική προσφυγή - Αίτηση θεραπείας  337

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ   339

1.1. Εισαγωγή  339

1.2. Τα διοικητικά δικαστήρια  340

1.3. Τα πολιτικά δικαστήρια      341

1.4. Αγωγή   342

1.5. Ένδικα μέσα  343

1.6. Ασφαλιστικά μέτρα  345

1.7. Αναγκαστική εκτέλεση  347 

1.8. Κατάσχεση  349

1.9. Ποινικά δικαστήρια  352

1.10. Ποινές  354

1.11. Μέτρα ασφαλείας  356

1.12. Παραγραφή   357

1.13. Ανήλικοι εγκληματίες  358

1.14. Εγκλήματα  360

1.15. Ποινική δίωξη  362

1.16. Ανάκριση  364

1.17. Ένδικα μέσα  366

1.18. Εκτέλεση   368

1.19. Ποινικό Μητρώο  369

1.20. Δικονομία  372

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ   373

2.1. Συμβούλιο της Επικρατείας  373

2.2. Ελεγκτικό Συνέδριο  374

2.3. Άρειος Πάγος  375

2.4. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο  375

2.5. Ειδικά  Δικαστήρια  376

2.6. Στελέχωση των δικαστηρίων  377

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ       379