Κωνσταντίνος Βελέντζας

 

 

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση: Αριθμητικά Παραδείγματα & Εφαρμογές

 

B΄ Έκδοση

 

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 432

 

Κωδικός ISBN: 9789603590996

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 12437139

 

Έτος έκδοσης: 2011

 

 

 

 ► παρουσίαση

Σκοπός της δεύτερης έκδοσης αυτού του βιβλίου ήταν η κάλυψη κάποιων κενών που υπήρχαν στην ύλη καθώς και η συμπλήρωση της υπάρχουσας ύλης σε κάποια σημεία, τα οποία υποδείχθηκαν από συναδέλφους και από φοιτητές, που χρησιμοποίησαν το βιβλίο αυτό.

Συγκεκριμένα, για την κάλυψη των κενών προστέθηκαν τρία νέα κεφάλαια, που είναι το κεφάλαιο 4 (Επιλογές και Ισορροπία του Καταναλωτή), το κεφάλαιο 14 (Το Υπόδειγμα IS-LM) και το κεφάλαιο 15 (Συναλλαγματικές Ισοτιμίες). Επιπλέον, προστέθηκαν σε όλα τα υπάρχοντα κεφάλαια νέες ασκήσεις και νέα ερωτήματα. Έτσι, στη νέα έκδοση περιλαμβάνονται περισσότερες από εκατόν πενήντα ασκήσεις και ερωτήσεις, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός νέων ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής, οι απαντήσεις των οποίων δίνονται στο τέλος του βιβλίου.

Ελπίζω και αυτή η έκδοση να φανεί χρήσιμη στους φοιτητές, βοηθώντας τους να κατανοήσουν ευκολότερα και καλύτερα βασικές οικονομικές έννοιες καθώς και τη λειτουργία βασικών οικονομικών υποδειγμάτων.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και όλους τους φοιτητές που χρησιμοποίησαν την πρώτη έκδοση του βιβλίου και μου έκαναν σχόλια και προτάσεις με σκοπό τη βελτίωσή του.

 

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος B΄Eκδόσεως   7

 

Πρόλογος A΄Eκδόσεως   8

 

Μέρος Ι

Βασικές  Οικονομικές  Έννοιες

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγικές Έννοιες – Μεθοδολογικά  11

Κεφάλαιο 2

Η Καμπύλη των Παραγωγικών Δυνατοτήτων  21

Μέρος ΙΙ

Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Ανάλυση

Κεφάλαιο 3

Ζήτηση και Προσφορά  53

Κεφάλαιο 4

Eπιλογές και Iσορροπία του Kαταναλωτή   89

Κεφάλαιο 5

Η Λειτουργία της Αγοράς   123

Κεφάλαιο 6

Παραγωγή και Κόστος Παραγωγής   155

Κεφάλαιο 7

Μορφές Αγοράς   187

Μέρος ΙΙΙ

Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ανάλυση

Κεφάλαιο 8

Υπολογισμός Βασικών Μακροοικονομικών

Μεγεθών και Δείκτες Τιμών   231

Κεφάλαιο 9

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Επένδυση  255

Κεφάλαιο 10

Προσδιορισμός Εισοδήματος Κλειστής Οικονομίας χωρίς Δημόσιο Τομέα και Πολλαπλασιαστής   283

Κεφάλαιο 11

Προσδιορισμός Εισοδήματος Κλειστής Οικονομίας με Δημόσιο Τομέα και Πολλαπλασιαστές 309

Κεφάλαιο 12

Προσδιορισμός Εισοδήματος Ανοικτής Οικονομίας και Πολλαπλασιαστές   333

Κεφάλαιο 13

Προσφορά και Ζήτηση Χρήματος  355

Κεφάλαιο 14

Tο Yπόδειγμα IS-LM  371

Κεφάλαιο 15

Συναλλαγματικές Ισοτιμίες  395

 

Μέρος IV

Απαντήσεις στα Προβλήματα και τις  Ερωτήσεις

Απαντήσεις στα Επιλεγμένα Προβλήματα και τις  Ερωτήσεις  421

 

Βιβλιογραφία  429