Θεόδωρος Γεωργακόπουλος

Θεόδωρος Λιανός, Θεοφάνης Μπένος,

Γιάννης Τσεκούρας, Μιχάλης Χατζηπροκοπίου,

Γεώργιος Χρήστου

 

 

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

 

Ζ΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Γ.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 688

 

Κωδικός ISBN: 9789608249523

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 3652

 

Έτος έκδοσης: 2007

 

 

 

 ► παρουσίαση

Το βιβλίο αυτό συμπληρώνει εφέτος τριάντα χρόνια από την αρχική του συγγραφή και την πρώτη έκδοση. Με τις έξι προηγούμενες εκδόσεις (1978, 1989, 1994, 1995, 1998, 2002) έχει αλλάξει αισθητά η δομή και το περιεχόμενό του. Οι αλλαγές αυτές κατέστησαν αναγκαίες λόγω των μεταβολών που επήλθαν στην παγκόσμια οικονομία με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και την χρεοκοπία του μοντέλου της σχεδιαζόμενης οικονομίας, των αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας με την εισαγωγή του μαθήματος των οικονομικών στο Λύκειο καθώς και για λόγους καθαρά ακαδημαϊκού χαρακτήρα.

Συγκρίνοντας την παρούσα έκδοση με την αρχική, οι αλλαγές που έχουν επέλθει βρίσκονται: (i) στο επίπεδο ανάλυσης που τώρα είναι υψηλότερο, ii) στα πεδία που καλύπτονται τώρα όπως π.χ. η θεωρία των παιγνίων, η διανομή του εισοδήματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκοσμιοποίηση, (iii) σ’ εκείνα που έχουν εγκαταλειφθεί όπως π.χ. η ανάλυση της σχεδιαζόμενης οικονομίας, και (iν) σε εκτενή αναδιάταξη της ύλης.

Ο σκοπός του βιβλίου παραμένει ο ίδιος, δηλαδή να χρησιμεύσει ως εγχειρίδιο σ’ όσους σπουδάζουν οικονομικές επιστήμες και σ’ όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τους βασικούς μηχανισμούς της καπιταλιστικής οικονομίας και ορισμένα ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες οικονομίες. Ο τρόπος της ανάλυσης παραμένει ο ίδιος. Χρησιμοποιούμε ακριβή επιστημονική ορολογία με αυστηρή οικονομία λόγου, βασιζόμενοι κυρίως σε αριθμητικά παραδείγματα και διαγράμματα που είναι εύκολα κατανοητά από τον ανα-γνώστη.

Στην εξέλιξη και βελτίωση αυτού του βιβλίου συνέβαλαν άμεσα με τις παρατηρήσεις τους ή έμμεσα, με τις αντιδράσεις, πολλοί συνάδελφοι και φυσικά ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών. Σ’ όλους αυτούς εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας.

Αθήνα, Μάιος 2007, Οι συγγραφείς

 

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος Ζ' Εκδόσεως    9

 

ΜΕΡΟΣ I

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κεφ. 1. Μεθοδολογικά και άλλα προλεγόμενα    13

Κεφ. 2. Το κύριο οικονομικό πρόβλημα   21

Κεφ. 3. Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων    31

Κεφ. 4. Το οικονομικό κύκλωμα και οι λειτουργίες του οικονομικού συστήματος    43

Κεφ. 5. Ο ρόλος του Κράτους    54

 

ΜΕΡΟΣ II

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

Κεφ. 6. Η ζήτηση των αγαθών    69

Π.» 6. Ισορροπία του καταναλωτή    86

Κεφ. 7. Η προσφορά των αγαθών   103

Π.» 7. Καμπύλες ίσου προϊόντος, ευθείες ίσου κόστους και ελαχιστοποίηση κόστους    125

Κεφ. 8. Ο προσδιορισμός της τιμής    137

Κεφ. 9. Τιμές και παραγωγή σε πλήρη ανταγωνισμό    150

Κεφ. 10. Τιμή και παραγωγή στο μονοπώλιο    168

Π.»10. Ειδικά θέματα μονοπωλίου    181

Κεφ. 11. Τιμή και παραγωγή στο ολιγοπώλιο    188

Π.» 11. Ανάλυση δυοπωλίου και θεωρία παιγνίων    199

Κεφ. 12.  Τιμές και παραγωγή στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό 223

 

ΜΕΡΟΣ III

ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κεφ. 13. Οι αμοιβές των συντελεστών της παραγωγής και η διανομή του εισοδήματος    231

Π.» 13. Η δίκαιη κατανομή εισοδήματος και πλούτου    260

 

ΜΕΡΟΣ IV

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κεφ. 14. Μακροοικονομικά μεγέθη    271

Κεφ. 15. Θεωρία καταναλώσεως και αποταμιεύσεως    298

Κεφ. 16. Θεωρία επενδύσεως    318

Κεφ. 17. Προσδιορισμός του εισοδήματος    335

Κεφ. 18. Ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων και οι μεταβολές στο επίπεδο του εισοδήματος    347

 

ΜΕΡΟΣ V

ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ

Κεφ. 19.Έννοια, ορισμός, προσφορά χρήματος, τράπεζες   365

Κεφ. 20. Ζήτηση χρήματος και προσδιορισμός του επιτοκίου  387

Π.» 20. Επιλογή χαρτοφυλακίου    407

Κεφ. 21. Η ποσοτική θεωρία για το χρήμα    410

Κεφ. 22. Πληθωρισμός    417

Κεφ. 23. Οικονομικές διακυμάνσεις    434

 

ΜΕΡΟΣ VI

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Κεφ. 24. Οι δημόσιες δαπάνες    451

Κεφ. 25. Τα έσοδα των δημόσιων φορέων    466

Κεφ. 26. Προσδιορισμός του εισοδήματος και δημόσιος τομέας 479

 

ΜΕΡΟΣ VII

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Κεφ. 27. Διεθνές εμπόριο: Βασικές έννοιες    493

Κεφ. 28. Η θεωρητική θεμελίωση του διεθνούς εμπορίου   506

Κεφ. 29. Τα μέσα παρέμβασης και οι επιδράσεις των δασμών 518 Κεφ. 30. Ισοζύγιο διεθνών πληρωμών και συναλλαγματικές ισοτιμίες    531

Κεφ. 31.  Το εισόδημα μιας ανοικτής οικονομίας    556

 

ΜΕΡΟΣ VIII

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κεφ. 32. Θεωρία της οικονομικής μεγεθύνσεως    571

Κεφ. 33. Περιβάλλον, οικονομική θεωρία και οικονομική πολιτική    523

Κεφ. 34. Η Ευρωπαϊκή Ένωση    653

Κεφ. 35. Παγκοσμιοποίηση    666

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ    685