► Ευθύμογλου Πρόδρομος

Ο Ευθύμογλου Πρόδρομος Γ. είναι Ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

  • Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί & Αγορές (Δ΄ Έκδοση)
  • Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση (Β΄ Έκδοση)