Απόστολος Μπάλλας

Δημοσθένης Χέβας

 

 

Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

 

Α΄ Έκδοση

 

 

 

Εκδότης: Μπένου Γ.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 584

 

Κωδικός ISBN: 9789608249714

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 3706

 

Έτος έκδοσης: 2010

 

 

 

 ► παρουσίαση

Tο παρόν  βιβλίο σκοπό έχει να βοηθήσει τους φοιτητές που αναζητούν λυμένα παραδείγματα σε θέματα Xρηματοοικονομικής Λογιστικής. Oι ενότητες που καλύπτει διδάσκονται, συνήθως, σε εισαγωγικά και προχωρημένα μαθήματα Xρηματοοικονομικής Λογιστικής όπως αυτά διδάσκονται στις ανώτερες και ανώτατες οικονομικές σχολές. Tο υλικό που περιλαμβάνεται λειτουργεί, προφανώς, συμπληρωματικά με εγχειρίδια Xρηματοοικονομικής Λογιστικής.

Σημειώνεται ότι στις προτεινόμενες λύσεις των παραδειγμάτων του παρόντος βιβλίου δίνεται η λύση σύμφωνα με το E.Γ.Λ.Σ. ή/και τα Δ.Λ.Π. Eπιπλέον, στις ημερολογιακές εγγραφές χρησιμοποιείται, κατά το δυνατόν, η ονοματολογία των λογαριασμών του E.Γ.Λ.Σ. διότι αυτή χρησιμοποιείται στη λογιστική πράξη στην Eλλάδα καθώς και οι αντίστοιχοι κωδικοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, που δεν υπάρχουν λογαριασμοί του E.Γ.Λ.Σ. που να ταιριάζουν στη λύση που προκρίνουν τα Δ.Λ.Π. χρησιμοποιείται ο κωδικός (XX.XX). Oι περιπτώσεις αυτές δείχνουν μέρος των προσαρμογών που απαιτείται να γίνουν στο E.Γ.Λ.Σ. ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης πρακτικής.

Kλείνοντας τον παρόντα πρόλογο θα θέλαμε να εχαριστήσουμε όλους όσους διάβασαν σχέδια των κεφαλαίων και μας έκαναν σχόλια. Iδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην κα. Zωή-Aργύρη Θεοφανοπούλου, ETEΠ του Oικονομικού Πανεπιστημίου Aθηνών και τον κ. Nίκο Kαραμπίνη, υποψήφιο διδάκτορα Λογιστικής. Προφανώς λάθη και παραλείψεις παραμένουν και την ευθύνη φέρουμε αποκλειστικά οι συγγραφείς.

 

 ► περιεχόμενα

 

ΠPOΛOΓOΣ 9

 

Κεφάλαιο 1

Το θεωρητικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής  11

Κεφάλαιο 2

Οικονομικές Καταστάσεις 29

Κεφάλαιο 3

Λογιστικό κύκλωμα: Βασικές έννοιες  45

Κεφάλαιο 4

Αναγνώριση και Eπιμέτρηση Eσόδων  99

Κεφάλαιο 5

Ενσώματες και Ασώματες Ακινητοποιήσεις  125

Κεφάλαιο 6

Αποθέματα 213

Κεφάλαιο 7

Απαιτήσεις και Διαθέσιμα  307

Κεφάλαιο 8

Eπενδύσεις σε Xρηματοδοτικά Eργαλεία 369

Κεφάλαιο 9

Υποχρεώσεις  395

Κεφάλαιο 10

Λογαριασμοί Kαθαρής Θέσης:

Η περίπτωση των Ανωνύμων Εταιρειών 413

Κεφάλαιο 11

Λογιστική Επιχειρηματικών  Συνενώσεων  437

Κεφάλαιο 12

Προχωρημένες εφαρμογές στο λογιστικό κύκλωμα 463

ΠAPAPTHMA 1

Σχέδιο Λογαριασμών Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 503

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 579