► Κορλίρας Παναγιώτης

 

 

 

- Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

- Διδακτορικό στα οικονομικά (PhD) από το University of Rochester (ΗΠΑ), έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια του Pittsburgh (ΗΠΑ) και Aix-en-Provence (Γαλλία), και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1978 έως το 2013.

- Έχει διατελέσει Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Ιονικής Τράπεζας, και πιο πρόσφατα (2010-2013) Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

- Από τον Νοέμβριο 2015 είναι Πρόεδρος του ΔΣ της Ανεξάρτητης Αρχής «Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο».

 

  • Νομισματική Θεωρία & Πολιτική (Β΄ Έκδοση)