► Λιάπης Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Λιάπης είναι αναπληρωτής Καθηγητής, Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παντείου Πανεπιστημίου στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Με 26 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με υψηλή αξιολόγηση από βιβλιομετρικές βάσεις αναφοράς και με πάνω από 150 ετεροαναφορές, 3 βιβλία, 6 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και συμμετοχή σε πάνω από 20 διεθνή συνέδρια με παρουσίαση ερευνητικών εργασιών.

Καθηγητής με αυτοδύναμη διδασκαλία σε πλήθος προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών εκτός του Παντείου Πανεπιστημίου όπως: στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - MBA και FarmBA και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών.

Μόνιμος συνεργάτης ερευνητής του Επιστημονικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Παντείου Πανεπιστημίου «Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανώτερο Τραπεζικό Στέλεχος για πάνω από 15 έτη, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Τραπεζών και Επιχειρήσεων, Λογιστής φοροτεχνικός Α' τάξης για πάνω από 20 έτη και σήμερα Σύμβουλος Διοικήσεων Επιχειρήσεων και Τραπεζών.

e-mail: Konstantinos.liapis@panteion.gr

 

  • Οικονομική των Επιχειρήσεων & Λογιστική (Α΄ Έκδοση)
  • Εισαγωγή στην Οικονομική των Επιχειρήσεων & τη Λογιστική (Β΄  Έκδοση)
  • Λογιστική Εταιρειών : θεωρητικά & πρακτικά θέματα (Α΄ Έκδοση)
  • Λογιστική και Οικονομική των Επιχειρήσεων (Α΄ Έκδοση)