Θεόδωρος Λιανός

Θεοφάνης Μπένος

 

 

Λυμένες Ασκήσεις Μακροοικονομικής Αναλύσεως

 

B΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 352

 

Κωδικός ISBN: 9603590215

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 2600

 

Έτος έκδοσης: 1996

 

 

 ► παρουσίαση

Το βιβλίο αυτό περιέχει ασκήσεις σχετικές με το περιεχόμενο του μαθήματος της Μακροοικονομικής Θεωρίας, όπως διδάσκεται στα περισσότερα τμήματα Οικονομικών Σπουδών των Πανεπιστημίων της Χώρας. Βρίσκεται όμως πλησιέστερα προς το εγχειρίδιο μας Μακροοικονομική Ανάλυση και Δημοσιονομική Πολιτική. Έχουμε μάλιστα ακολουθήσει την ίδια οργάνωση, παρότι ορισμένα κεφάλαια του εγχειριδίου δεν προσφέρονται για ασκήσεις του είδους που περιέχονται εδώ. Η λύση αυτών ή άλλων παρομοίων ασκήσεων είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την πλήρη κατανόηση και αφομοίωση της θεωρίας.

Υπάρχει αρκετή ποικιλία στις ασκήσεις ως προς το βαθμό δυσκολίας. Υπάρχουν ασκήσεις απλές που μπορεί ν' απαντηθούν σχετικά εύκολα, αλλά υπάρχουν και αρκετά περίπλοκες ασκήσεις. Επίσης υπάρχουν ορισμένες ασκήσεις που είναι πιο προχωρημένες απ' ότι θα ταίριαζε σε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά περιέχονται στο βιβλίο αυτό χάριν των φοιτητών που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η σωστή χρήση του βιβλίου αυτού δεν είναι η ανάγνωση των ερωτήσεων και των απαντήσεων. Η μέγιστη ωφέλεια για τον φοιτητή θα προκύψει όταν προσπαθήσει να λύσει κάθε άσκηση (με χαρτί και μολύβι μέχρι τέλους) και μετά ανατρέξει στη λύση που δίνουμε εμείς, για να συγκρίνει το δικό του αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι οι αριθμητικές λύσεις που δίνουμε είναι σωστές, αλλά πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο λάθους. Αν βρεθούν λάθη θα επιθυμούσαμε να τα ξέρουμε και θα είμαστε υποχρεωμένοι σ' όσους μας τα υποδείξουν.

Αθήνα. Μάρτης 1992

Οι συγγραφείς

 

 ► περιεχόμενα

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ  15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ  27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ  37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΠΕΝΔΥΣΗ  49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια)  73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΕΫΝΣΙΑΝΗ ΘΕΩΡΙΑ  139

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΫΝΣΙΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  153

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΜΙΣΘΟΙ - ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ  195

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΔΙΤΙΚΗ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  235

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  291

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  319

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΘΕΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ   331