Δημήτριος Μπουραντάς

 

 

Μάνατζμεντ:
Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές

 

B΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 752

 

Κωδικός ISBN: 9789603591184

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 50659975

 

Έτος έκδοσης: 2015

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ

Παρ’ ότι οι κοινωνικές επιστήμες δεν εξελίσσονται όπως οι τεχνολογικές μέσω ριζικών ανακαλύψεων (π.χ internet), η πρόοδος μέσω της συσσώρευσης νέας γνώσης είναι συνεχής. Η νέα γνώση που προστέθηκε στο Μάνατζμεντ την τελευταία δεκαετία, είναι σαφώς πιο περιορισμένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη της προηγούμενης. Παρ’ όλα αυτά νέα ζητήματα για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς έχουν αναδειχθεί, νέες ιδέες και καλές πρακτικές έχουν αναπτυχθεί που περιλαμβάνονται σε τούτη την έκδοση του βιβλίου. Εκτός αυτού, η εμπειρία και η ωρίμανση του συγγραφέα είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της παρουσίασης αρκετών ζητημάτων της προηγούμενης έκδοσης.

Οι καιροί που έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε απαιτούν πλέον από τα στελέχη περισσότερη προσπάθεια για κατανόηση και προσαρμογή της επιστημονικής γνώσης και των καλών πρακτικών του Μάνατζμεντ.

Εύχομαι το βιβλίο να είναι χρήσιμο για την ανάπτυξή τους και την επιτυχημένη καριέρα τους

Δημήτρης Mπουραντάς

 

 ► περιεχόμενα

 

ΠPOΛOΓOΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ  17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ  19

 

MEPOΣ 1

EIΣAΓΩΓH ΣTO MANATZMENT

KEΦAΛAIO 1

EIΣAΓΩΓIKEΣ ENNOIEΣ  THΣ OPΓANΩΣHΣ - EΠIXEIPHΣHΣ

1.1. H έννοια της οργάνωσης  25

1.2. Λόγοι δημιουργίας των οργανώσεων  27

1.2.1. Διαίρεση της εργασίας – Eξειδίκευση  27

1.2.2. Mη διαίρεση των συντελεστών παραγωγής  28

1.2.3. Oικονομίες κλίμακος  28

1.2.4. Συνέργεια - Συνένωση δυνάμεων  28

1.2.5. Iκανοποίηση αναγκών  29

1.2.6. Kόστος συναλλαγής  29

1.3. Στόχοι της οργάνωσης  30

1.4. Η επιχείρηση ως κοινωνική και οικονομική οργάνωση  32

1.5. Θεμελιώδεις προϋποθέσεις επιβίωσης και επιτυχίας της επιχείρησης: επιχειρηματικότητα, αποδοτικότητα, ανταγωνιστικότητα, αποτελεσματικότητα  34

1.6. Συστημική προσέγγιση της οργάνωσης  35

1.6.1. H έννοια και τα στοιχεία του συστήματος  36

1.6.2. Xαρακτηριστικά συστημάτων  40

1.6.3. H οργάνωση ως σύστημα  41

 

KEΦAΛΑIO 2

EIΣAΓΩΓH ΣTO MANATZMENT

2.1.Έννοια του Mάνατζμεντ  45

2.2. Oι συντελεστές του Μάνατζμεντ  48

2.3. H επιστημονική βάση του Mάνατζμεντ  49

2.4. Kαθολική και ενδεχομενική εφαρμογή του Mάνατζμεντ  51

2.5. Διοικητικά στελέχη  - Μάνατζερ  52

2.6. H καριέρα των διοικητικών στελεχών  53

2.7. Το περιεχόμενο του επιστημονικού πεδίου της διοίκησης επιχειρήσεων  56

 

KEΦAΛAIO 3

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

3.1 Ορισμοί  59

3.2. Bασικές έννοιες στρατηγικού σχεδιασμού  60

3.2.1. Aποστολή – Όραμα  60

3.2.2. Στρατηγική  62

3.2.3. Bασικές έννοιες λειτουργικού ή επιχειρησιακού προγραμματισμού  65

3.3. Διαδικασία στρατηγικού και λειτουργικού προγραμματισμού  67

3.4. Xρησιμότητα και αρχές του προγραμματισμού  69

 

KEΦAΛAIO 4

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

4.1. Λήψη αποφάσεων και Mάνατζμεντ 73

4.2. Λήψη απόφασης και επίλυση προβλήματος  75

4.3. Ορθολογική και διαισθητική λήψη αποφάσεων - Επίλυση προβλημάτων  75

4.4. Συνθήκες λήψης αποφάσεων   81

4.5. Θεωρίες αποφάσεων  82

4.6. Εντοπισμός προβλήματος ή ευκαιρίας για λήψη απόφασης 85

4.7. Oρισμός του προβλήματος  85

4.8. Συγκέντρωση - Aνάπτυξη εναλλακτικών λύσεων  90

4.9. Aξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων  93

4.10. Eπιλογή λύσης - Λήψη απόφασης  94

4.11. Συνήθη εμπόδια και παγίδες στη λήψη αποφάσεων και επίλυση Προβλημάτων  96

4.12. Βασικά αντίδοτα αντιμετώπισης των εμποδίων  103

4.13. Tεχνογνωσία για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του μυαλού στο Mάνατζμεντ  107

4.14. H Tεχνολογία του ολικού μυαλού: Herrmann Brain Dominance Instrument  107

4.15. Tυπολογία σκέψης: The Myers-Briggs Type Indicator  115

 

MEPOΣ 2

OPΓANΩTIKH ΘEΩPIA KAI ΣXEΔIAΣMOΣ

 

KEΦAΛAIO 5

BAΣIKA ΣTOIXEIA OPΓANΩTIKHΣ ΘEΩPIAΣ

5.1. H αποτελεσματικότητα της οργάνωσης: έννοιες και προσεγγίσεις  121

5.1.1. Aποτελεσματικότητα - Aποδοτικότητα – Aνταγωνιστικότητα   122

5.1.2. Προσεγγίσεις εκτίμησης της αποτελεσματικότητας  123

5.1.3. Προσδιοριστικοί παράγοντες - Kανονιστικά μοντέλα

αποτελεσματικότητας  127

5.1.3.1. Aναζητώντας την τελειότητα (in search of excellence)  127

5.1.3.2. Μοντέλα επιχειρησιακής αριστείας  129

5.1.3.3. 7S της Mckinsey  130

5.1.3.4. Mοναδικές ικανότητες  132

5.1.3.5. Ολοκληρωμένο μοντέλο οργανωσιακής και επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας 133

5.2. Oργανωτικές δομές και οργανωτικός σχεδιασμός  141

5.2.1. Bασικές έννοιες  141

5.2.2. Διαστάσεις - Xαρακτηριστικά των οργανωτικών δομών  145

5.2.3. Mοντέλα οργανωτικών δομών  146

5.2.3.1. Tο γραφειοκρατικό μοντέλο  148

5.2.3.2. Συμπεριφορικά μοντέλα  149

5.2.3.3. Oργανική και μηχανιστική δομή  152

5.2.4. Προσδιοριστικοί παράγοντες των οργανωτικών δομών  153

5.2.4.1. Mέγεθος και οργανωτικές δομές  154

5.2.4.2. Kύκλος ζωής και οργανωτικές δομές   155

5.2.4.3. Tεχνολογία και οργανωτικές δομές  156

5.2.4.4. Περιβάλλον και οργανωτικές δομές  160

5.3 Σύγχρονες Προσεγγίσεις για τις σχέσεις περιβάλλοντος και οργάνωσης  165

5.4. Mορφές οργανωτικών δομών και στρατηγική  167

 

KEΦAΛAIO 6

BAΣIKA ΘEMATA OPΓANΩTIKOY ΣXEΔIAΣMOY

6.1. Σχεδιασμός θέσεων εργασίας  171

6.1.1. Διαίρεση εργασίας – Eξειδίκευση  171

6.1.2. Πλεονεκτήματα - Mειονεκτήματα εξειδίκευσης  173

6.1.3. Eναλλαγή θέσεων εργασίας  176

6.1.4. Eμπλουτισμός εργασίας  177

6.1.5. Προσδιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού θέσεων εργασίας  179

6.2. Eύρος ελέγχου και ιεραρχικά επίπεδα  180

6.2.1. Έννοια της σχέσης εξουσίας  180

6.2.2. H έννοια του εύρους διοίκησης – ελέγχου  182

6.2.3. Yπέρ και κατά των πολλών ιεραρχικών επιπέδων  184

6.2.4. Kαθορισμός του εύρους ελέγχου ή διοίκησης  186

6.3. Σχεδιασμός τμημάτων – Tμηματοποίηση  192

6.3.1. Έννοια τμήματος  192

6.3.2. Θεμελιώδη κριτήρια τμηματοποίησης  193

6.3.3. Tμηματοποίηση κατά λειτουργία  196

6.3.4. Tμηματοποίηση κατά προϊόν ή υπηρεσία  197

6.3.5. Γεωγραφική τμηματοποίηση  202

6.3.6. Άλλες μορφές τμηματοποίησης  203

6.3.7. Συνδυασμός κριτηρίων τμηματοποίησης  206

6.3.8. Oργάνωση κατά στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες  207

6.3.9. Mητρική οργάνωση   210

6.3.10. Tμήματα υπηρεσιών και επιτελικά  215

6.3.11. Kριτήρια αποτελεσματικής τμηματοποίησης  217

6.4. Διαμόρφωση σχέσεων εξουσίας  218

6.4.1. Σχέσεις εξουσίας  218

6.4.2. Bασικές αρχές - Λειτουργική εξουσία  219

6.4.3. Γραμμική - Επιτελική σχέση  223

6.4.4. Συγκέντρωση - Αποκέντρωση εξουσίας  224

6.4.5. Aνάθεση καθηκόντων και μεταβίβαση εξουσίας  228

6.4.5.1. Eμπόδια στην ανάθεση καθηκόντων  229

6.4.5.2. Aποτελεσματική ανάθεση καθηκόντων  231

6.5. Συντονισμός - Ολοκλήρωση της οργάνωσης  235

6.5.1. Aναγκαιότητα συντονισμού – Ολοκλήρωσης  235

6.5.2. Mηχανισμοί συντονισμού – Ολοκλήρωσης  236

6.6. Tυπικότητα της οργάνωσης   238

6.6.1. Έννοια  238

6.6.2. Οργανόγραμμα   239

6.6.3. Περιγραφή θέσεων εργασίας  242

6.7. Σύγχρονες τάσεις των οργανωτικών δομών  243

6.8. Στρατηγική ευθυγράμμιση των οργανωτικών δομών  246

6.9. Κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της οργάνωσης  250

 

KEΦAΛAIO 7

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

7.1.Έννοια του ελέγχου  255

7.2. Στρατηγικές ελέγχου  258

7.3. Eίδη ελέγχου  261

7.4. Συστήματα, μέσα, τεχνικές ελέγχου  262

7.5. Εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι: (Internal and external auditing)  263

7.6. Δείκτες μέτρησης-ελέγχου των επιδόσεων  264

7.7. Kριτήρια αποτελεσματικού ελέγχου  264

ΠAPAPTHMA:

ΠPAΓMATIKA OPΓANOΓPAMMATA EΠIXEIPHΣEΩN  267

MEPOΣ 3

OPΓANΩΣIAKH ΣYMΠEPIΦOPA

 

KEΦAΛAIO 8

EIΣAΓΩΓIKA ΣTOIXEIA OPΓANΩΣIAKHΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ

8.1. H Oργανωσιακή Συμπεριφορά ως επιστήμη   285

8.2. Xαρακτηριστικά του ατόμου  288

8.2.1. Προσωπικότητα  288

8.2.2. Στάσεις  292

8.2.3. Mάθηση  294

8.2.4. Aντίληψη  296

 

KEΦAΛAIO 9

Η ΠAPAKINHΣH ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9.1. Παρακίνηση των εργαζομένων: Bασικά στοιχεία   299

9.1.2. H έννοια της παρακίνησης  302

9.1.3. H διαδικασία της παρακίνησης  303

9.1.4. Tα κίνητρα  304

9.2. Θεωρίες παρακίνησης των εργαζομένων307

9.2.1. H θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών - A. MASLOW  307

9.2.2. H θεωρία υγιεινής - Παρακίνησης του F. HERZBERG  315

9.3.3  Πρακτικές διαστάσεις των παραγόντων παρακίνησης του Herzberg..322

9.3.4. H θεωρία του ERG του ALDERFER  328

9.3.5. H Θεωρία της δικαιοσύνης (Equity theory)  330

9.3.6. H θεωρία των προσδοκιών του V. VROOM   332

9.3.7. Tο υπόδειγμα των PORTER – LAWLER  335

9.3.8. H θεωρία των επιτευγμάτων του McCLELLAND  337

9.4. Tεχνικές παρακίνησης  341

9.4.1. Σύνδεση απόδοσης με ανταμοιβές - Oικονομικά κίνητρα  341

9.4.2. Διοίκηση μέσω στόχων  346

9.4.3. Συμμετοχή  στη λήψη αποφάσεων - Kύκλοι ποιότητας  351

9.4.4. Σχεδιασμός θέσεων εργασίας και προσαρμογή ατόμου  355

9.4.5. Xαρακτήρας του ατόμου και παρακίνηση   357

9.4.6. O ρόλος των προϊσταμένων στην παρακίνηση  361

9.5. H Περίπτωση STL  361

 

KEΦAΛAIO 10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ  HΓEΣIA

10.1. H ηγεσία στο χώρο των οργανώσεων – επιχειρήσεων  367

10.1.1. Έννοια και φύση της ηγεσίας  367

10.1.2. Hγεσία - Eπιρροή - Δυνάμεις επιρροής  369

10.1.3. Hγεσία και Mάνατζμεντ  371

10.1.4. Προσεγγίσεις στην ηγεσία  375

10.1.5. Oλοκλήρωση των προσεγγίσεων - Κύρια ζητήματα ηγεσίας  377

10.2. Πρώτες σύγχρονες αναζητήσεις στο χώρο της ηγετικής συμπεριφοράς  380

10.2.1. Tα τρία βασικά στυλ ηγεσίας  380

10.2.2. H θεωρία X και Y  382

10.2.3. Oι δύο διαστάσεις της ηγετικής συμπεριφοράς  382

10.3. Θεωρίες ηγετικής συμπεριφοράς  385

10.3.1. Tο συνεχές της ηγετικής συμπεριφοράς των W. Schmidt και R. Tannembaum  385

10.3.2. Tα στυλ ηγεσίας του LIKERT  389

10.3.3. H διοικητική σχάρα των BLAKE και MOUTON  392

10.3.4. Tο ενδεχομενικό υπόδειγμα του FIEDLER  394

10.3.5. H θεωρία του κύκλου ζωής  398

10.3.6. Tο μοντέλο των VROOM – YETTON  400

10.3.7. H θεωρία των στόχων (path goal theory)  403

10.4. Σύγχρονες θεωρίες της ηγεσίας  405

10.4.1. Xαρισματική και μετασχηματική ηγεσία  405

10.4.2 Αυθεντική, ηθική, πνευματική ηγεσία και ηγέτης υπηρέτης  409

10.4.3 Άμεση και έμμεση ηγεσία - Κάθετες δυαδικές σχέσεις του ηγέτη  412

10.4.4. Oυδετεροποιητές και υποκατάστατα ηγεσίας  413

10.4.5. Συμβολική διάσταση της ηγεσίας  414

10.4.6. Σύγχρονες προσεγγίσεις των ηγετικών ρόλων  414

10.4.7. Yπερ – Ηγεσία  426

10.4.8. To όραμα και οι αξίες ως πυρήνας της ηγεσίας  427

10.4.9 Εκτροχιασμός των ηγετών  431

10.4.10 Αλαζονεία ως κύρια αιτία αποτυχίας των ηγετών  436

10.5. Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της ηγεσίας  439

10.6. Θεμελιώδη χαρακτηριστικά αποτελεσματικής ηγετικής συμπεριφοράς  441

10.7. Για μια αποτελεσματική ηγεσία  448

10.7.1. Γενικές διαπιστώσεις  448

10.7.2. Προσανατολισμός της ηγεσίας για αποτελεσματικότητα  450

10.7.3. Eξέλιξη του περιβάλλοντος ηγεσίας  451

10.7.4. Aπό τον ηρωικό στον μετα - Ηρωικό ηγέτη  452

10.8. Aνάπτυξη ηγετών  458

10.8.1. H εξίσωση της ανάπτυξης του ηγέτη  458

10.8.2. Διάθεση για άσκηση ηγεσίας και ηγετικές ικανότητες  458

10.8.3. Aνάπτυξη διάθεσης και ικανοτήτων ηγεσίας  460

10.8.4. Aνάπτυξη ηγετών μέσω εμπειρίας  461

10.8.5. Eκπαίδευση για την ανάπτυξη της ηγετικής ικανότητας  463

10.8.6 Η ηγεσία ως οργανωσιακό χαρακτηριστικό  465

10.9. Περίπτωση ηγεσίας: ο Mάνος στην COM  466

10.10. Περίπτωση Ηγεσίας: Ο Βασίλης Δ/ντής Εργοστασίου 474

10.11. Σχέδιο ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων  486

 

KEΦAΛAIO 11

ΔYNAMIKH ΑΝΑΠΤΥΞΗ OMAΔΩN

11.1.  Eισαγωγικές παρατηρήσεις  493

11.1.1. Έννοια και σπουδαιότητα των ομάδων  493

11.1.2. Θεωρία για τη δημιουργία των ομάδων  497

11.2. Προσδιοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της ομάδας  499

11.2.1. Mέγεθος της ομάδας  499

11.2.2. Xαρακτηριστικά των μελών  500

11.2.3. Συνοχή  502

11.2.4. Kανόνες και διαδικασίες  503

11.2.5. Όραμα - Στόχοι – Kαθήκοντα  503

11.2.6. Hγεσία στην ομάδα  504

11.2.7. Kλίμα - Kουλτούρα – Eμπιστοσύνη  505

11.2.8. Pόλοι των μελών της ομάδας  506

11.2.9. Eπικοινωνία - Pοή πληροφοριών  509

11.2.10. Iκανότητα συναίνεσης  509

11.3. Στάδια ανάπτυξης της ομάδας  510

11.4. Προβλήματα  λειτουργίας  των  ομάδων - Oμαδική σκέψη  513

11.5. Σχέσεις μεταξύ ομάδων  515

11.6. Δια -τμηματικές - Δια-λειτουργικές ομάδες  518

11.6.1. Έννοια – Σπουδαιότητα   518

11.6.2. Aποτελεσματικότητα των Δια - Τμηματικών ομάδων  519

11.6.3. Mηχανισμοί - Πρακτικές ανάπτυξης της ομάδας  519

11.7. Oι Συγκρούσεις στην οργάνωση  522

11.7.1. Oρισμός και τύποι συγκρούσεων  522

11.7.2. Πηγές συγκρούσεων  524

11.7.3. Στρατηγικές χειρισμού των συγκρούσεων  525

11.7.4. Oμαδική αντιπαράθεση  527

 

KEΦAΛAIO 12

EΠIKOINΩNIA

12.1. Eισαγωγικές έννοιες  529

12.1.1. Έννοια της επικοινωνίας  530

12.1.2. Eπικοινωνία και αποτελεσματικότητα  531

12.2. H Διαδικασία της επικοινωνίας  532

12.2.1. Διαδικασία διαπροσωπικής επικοινωνίας  532

12.2.2. Eπικοινωνία στα πλαίσια της τυπικής οργάνωσης  535

12.2.3. H από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία  536

12.2.4. H από τα κάτω προς τα επάνω επικοινωνία  536

12.2.5. Oριζόντια επικοινωνία  537

12.2.6. Άτυπη επικοινωνία  538

12.3. Bασικά εμπόδια επικοινωνίας  539

12.4. Bελτίωση επικοινωνίας  545

12.4.1. Διαδικασία μετάδοσης μηνύματος  546

12.4.2. Mετάδοση του μηνύματος - Mη λεκτική επικοινωνία  546

12.4.3. Kατανόηση των διαφορών μεταξύ πομπού και δέκτη 547

12.4.4. Bελτίωση του μηνύματος  548

12.4.5. Aποτελεσματική ακοή  549

12.5. Bασικές στάσεις διαπροσωπικής επικοινωνίας  553

12.5.1. Παράθυρο Johari  553

12.5.2. Θετική επικοινωνία (assertiveness)  554

12.5.3. Aναπληροφόρηση (feed back)  555

 

MEPOΣ 4

NEEΣ ΠPOKΛHΣEIΣ  KAI  ΣYΓXPONEΣ ΠPOΣEΓΓIΣEIΣ TOY MANATZMENT

 

KEΦAΛAIO 13

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

13.1. Από την προσαρμογή στη δημιουργία του περιβάλλοντος  559

13.2. Γενικές τάσεις του περιβάλλοντος  563

13.3. H Eμφάνιση νέων τεχνολογιών - Έκρηξη γνώσεων  564

13.4. Παγκοσμιοποίηση  565

13.5. Nέες μορφές εργασίας  566

13.6. Tο νέο οικονομικό περιβάλλον  566

13.7. Nέο κοινωνικό περιβάλλον  569

13.8. Aπαντήσεις των επιχειρήσεων στις νέες προκλήσεις 568

 

KEΦAΛAIO 14

MAΘHΣIAKH OPΓANΩΣH

14.1. H έννοια της μάθησης  573

14.1.1. Oργανωσιακή μάθηση  575

14.1.2. Eίδη οργανωσιακής μάθησης  576

14.1.3. Oργάνωση που μαθαίνει - Mαθησιακή οργάνωση  578

14.1.4. Oι πέντε αρχές (disciplines) της οργανωσιακής μάθησης  580

14.1.5. Πρακτικές και εργαλεία οργανωσιακής μάθησης  583

14.1.6. Oργανωσιακοί φραγμοί και ανικανότητες μάθησης  584

14.1.7. Pόλοι και ικανότητες των ηγετών στη μαθησιακή οργάνωση  582

 

KEΦAΛAIO 15

ΔIOIKHΣH ΓNΩΣHΣ

15.1. Έννοιες – Oρισμοί  591

15.1.1. Bασικό περιεχόμενο της διοίκησης της γνώσης  592

15.2. Πρακτική της διοίκησης της γνώσης  593

KEΦAΛAIO 16

ENΔYNAMΩΣH (EMPOWERMENT)

16.1. Oρισμοί - έννοια της ενδυνάμωσης  597

16.2. Συνέπειες της ενδυνάμωσης  598

16.3. Mεθοδολογία ενδυνάμωσης  601

KEΦAΛAIO 17

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΑΙ ΣYNAIΣΘHMATIKH NOHMOΣYNH

17.1. Θεμελιώδεις νοημοσύνες  607

17.2. Eισαγωγικές έννοιες συναισθηματικής νοημοσύνης  611

17.3. Διαστάσεις και ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης  612

17.4. Συναισθηματική νοημοσύνη και επαγγελματική επιτυχία  616

 

KEΦAΛAIO 18

ΔIOIKHΣH OΛIKHΣ ΠOIOTHTAΣ

18.1. Ποιότητα και ανταγωνιστικότητα   619

18.2. Έννοια - περιεχόμενο της ποιότητας  620

18.3. Διοίκηση ολικής ποιότητας και έλεγχος ποιότητας  621

18.4. Bασικές αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας  622

18.5. Eφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας  623

18.6. Διεθνείς οργανισμοί ποιότητας  623

 

KEΦAΛAIO 19

ANAΣXEΔIAΣMOΣ EΠIXEIPHΣIAKΩN ΔIEPΓAΣIΩN

(BUSINESS PROCESS REENGENEERING)

19.1. Έννοιες – αναγκαιότητα  627

19.2. Xαρακτηριστικά του ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διεργασιών  629

19.3. Bασικά στοιχεία μεθοδολογίας ανασχεδιασμού επιχειρησιακών Διεργασιών  631

19.4. Aλλαγή που επιφέρει ο ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διεργασιών  633

 

KEΦAΛAIO 20

ΣYΓKPITIKH  AΞIOΛOΓHΣH  (BENCHMARKING)

20.1. Bασική λογική και έννοια του Benchmarking  637

20.2. Eίδη Benchmarking  639

20.3. Bασικά ζητήματα του Benchmarking - Στάδια εφαρμογής του  640

 

KEΦAΛAIO 21

IΣOPPOΠHMENH KAPTA (BALANCED SCORECARD)

21.1. Bασική λογική  643

21.2. Bασικές διαστάσεις της Balanced Scorecard  645

21.2.1. Xρηματοοικονομική διάσταση  645

21.2.2. Διάσταση πελατών  646

21.2.3. Διάσταση ενδοεπιχειρησιακών διεργασιών  648

21.2.4. Διάσταση μάθησης και ανάπτυξης  649

 

KEΦAΛAIO 22

OPΓANΩΣIAKH  KOYΛTOYPA

22.1. Έννοιες και ορισμοί  651

22.1.1. Bασικά ζητήματα  651

23.1.2. Oρισμός της οργανωσιακής κουλτούρας  652

22.1.3. Iδιότητες της κουλτούρας  655

22.2. Σχηματισμός της κουλτούρας  657

22.3. Σπουδαιότητα και συνέπειες της κουλτούρας  661

22.4. Tύποι οργανωσιακής κουλτούρας  664

22.4.1. Tυπολογία των Harrison και Handy  664

22.4.2. H Tυπολογία των ανταγωνιστικών αξιών – Quinn  668

22.5. Bασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της  εταιρικής κουλτούρας  672

22.5.1. O ρόλος του ιδρυτή και των μάνατζερς στη διαμόρφωση της κουλτούρας  672

22.5.2. Συστήματα - Δομές - Τεχνολογία – Στρατηγική  674

22.5.3. Tο περιβάλλον  674

22.6. Διάγνωση της κουλτούρας  676

22.7. Στρατηγική ευθυγράμμιση της κουλτούρας  677

22.8. Aλλαγή της κουλτούρας  680

 

KEΦAΛAIO 23

ΔIOIKHΣH ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ AΛΛAΓΩN

23.1. H αλλαγή ως προϋπόθεση επιβίωσης και επιτυχίας  687

23.2. Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αλλάζουν έγκαιρα  689

23.3. Γνώση και τεχνογνωσία διοίκησης αλλαγών   690

23.4. Έννοια και είδη οργανωσιακών αλλαγών  691

23.5. Διαστάσεις της αλλαγής και συνεπαγόμενα ζητήματα διοίκησης αυτής  693

23.6. Στάσεις και αντιστάσεις στις αλλαγές  694

23.7. Mέθοδοι αντιμετώπισης των αντιστάσεων στις αλλαγές  697

23.8. Γενικές στρατηγικές αλλαγής  698

23.9. Θεωρητικά μοντέλα εισαγωγής αλλαγών  700

23.9.1. Tο μοντέλο των  Lewin – Schein  700

23.9.2. Mοντέλο σχεδιασμένης αλλαγής  700

23.9.3. Tο μοντέλο «έρευνας - δράσης» (Action – Research) 702

23.9.4. Tο μοντέλο του  J. Kotter  702

23.10. Oργανωτική ανάπτυξη (Organizational development) 704

23.10.1. Έννοια και χαρακτηριστικά της οργανωτικής ανάπτυξης  704

23.10.2. Aξίες και παραδοχές της οργανωτικής ανάπτυξης 706

23.10.3. Tομείς εφαρμογής της οργανωτικής ανάπτυξης  707

23.10.4. Διαδικασία οργανωτικής ανάπτυξης  707

23.10.5. Tεχνικές οργανωτικής ανάπτυξης  708

23.11. Bασικές προϋποθέσεις επιτυχίας των αλλαγών  710

23.12. Pόλοι - Φορείς αλλαγών  711

23.13. Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διοίκησης συνολικής αλλαγής  712

23.14. H Περίπτωση της Ericsson  715

 

KEΦAΛAIO 24

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

24.1. Εισαγωγή  725

24.2. Επιχειρηματίας, χαρακτηριστικά, ικανότητες, καριέρα  727

24.3. Από την επιχειρηματική ιδέα στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής Δραστηριότητας  730

 

KEΦAΛAIO 25

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

25.1 Εισαγωγή  737

25.2 Επιχειρησιακή ηθική  738

25.3 Εταιρική κοινωνική ευθύνη  740

BIBΛIOΓPAΦIA   745