Ανδρέας Γεωργίου,

Γεώργιος Οικονόμου,

Γεώργιος Τσιότρας

Κωνσταντίνος Κ. Καπάρης

 

 

Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρησιακής Έρευνας

 

B΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 904

 

Κωδικός ISBN: ISBN: 978-960-359-147-4

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: -

 

 

 ► παρουσίαση

Οι εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στην επιχειρησιακή πρακτική καταδεικνύουν ότι η κοινή λογική και η εμπειρία, όπως και η διορατικότητα και η διαίσθηση, παραμένουν θεμελιώδεις μηχανισμοί στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Όμως, δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουν καθημερινά τα στελέχη των επιχειρήσεων είναι οι καλύτερες δυνατές. Οι επιδράσεις των τεχνολογικών και οικονομικών μεταβολών και η παγκοσμιοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Διοίκηση Επιχειρήσεων έχουν συντελέσει στο να γίνει η Ποσοτική Ανάλυση - Επιχειρησιακή Έρευνα απαραίτητο εργαλείο της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων. Η ραγδαία εξέλιξη της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων, οδήγησαν στη, με σχετική ευκολία και χαμηλό κόστος, ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, που χαρακτηρίζονται από σχετική ακρίβεια, ευελιξία και αποτελεσματικότητα και τα οποία μπορούν να ενσωματώσουν με πιο συστηματικό τρόπο τη διαδικασία επίλυσης επιχειρησιακών προβλημάτων με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων. Αυτό το στοιχείο το θεωρούμε πλέον απαραίτητο, διότι τα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν κάθε απόφαση, όπως π.χ. η αβεβαιότητα, ο κίνδυνος, ο ανταγωνισμός και η ανεπάρκεια των πόρων, απαιτούν κοινή λογική και εμπειρία αλλά και κάτι περισσότερο από διαίσθηση και ένστικτο. Πιστεύουμε ότι αυτό το επιπλέον στοιχείο, που συμβάλλει στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας μίας επιχείρησης, είναι η στήριξη των αποφάσεών της όχι μόνο σε ποιοτικές ή διαισθητικές προσεγγίσεις, αλλά ταυτόχρονα και σε ποσοτικές τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να επεξεργαστούμε αποτελεσματικά τον εξίσου σημαντικό πόρο, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του ένας οργανισμός.

Το παρόν βιβλίο αποτελεί μετεξέλιξη του βιβλίου Ποσοτική Ανάλυση Περιπτώσεων των Γ. Οικονόμου και Γ. Τσιότρα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για περισσότερο από μία δεκαετία στη διδασκαλία μαθημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας, με τη χρήση της μεθόδου ανάλυσης περιπτώσεων (V (case studies). Στην απλούστερη χρήση του, το βιβλίο εκείνο ήταν ένα απαραίτητο βοήθημα με αναλύσεις περιπτώσεων για τη στήριξη μαθημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οι κύριοι στόχοι του παρόντος τόμου είναι οι ακόλουθοι:

1.  να συσχετίσουμε το υλικό που διδάσκονται οι φοιτητές μας σε διάφορες λειτουργικές περιοχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων με πιο ρεαλιστικά προβλήματα από τον πραγματικό κόσμο,

2. να ενισχύσουμε  τους φοιτητές στην προσπάθειά τους να καλλιεργήσουν την ικανότητα αντίληψης ενός πραγματικού προβλήματος και των τρόπων αντιμετώπισής του με την κατάλληλη τεχνική,

3. να καταδείξουμε τόσο τις δυσκολίες όσο και την κομψότητα της μαθηματικής μοντελοποίησης, όταν κάποιος εξετάζει πιο ρεαλιστικά προβλήματα,

4. να φέρουμε τους φοιτητές μας πιο κοντά στις τεχνικές αυτές, θεωρώντας ως σημαντικό όφελος ακόμη και τη γνώση της ύπαρξης τους, ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ως μελλοντικά διοικητικά στελέχη,

5. να δείξουμε πώς μπορεί κανείς να φέρει σε πέρας μία αναλυτική διερεύνηση των κυριότερων πτυχών ενός προβλήματος και στη συνέχεια να ερμηνεύσει και να παρουσιάσει τα ευρήματά του με αποτελεσματικό τρόπο,

6.    να παρουσιάσουμε τα απλά και εύκολα στη χρήση τους υπολογιστικά εργαλεία, με τα οποία μπορούν να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι.

Κάθε μία από τα τις δεκαέξι μελέτες περίπτωσης, που παρουσιάζεται στον παρόντα τόμο, πηγάζει από ένα πρόβλημα διοικητικού ενδιαφέροντος από κάποια λειτουργική περιοχή της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σε όλες τις μελέτες περίπτωσης, διαμορφώνουμε αρχικά ένα ποσοτικό μοντέλο, το οποίο επιλύουμε και στη συνέχεια εξετάζουμε σε βάθος τις συνέπειες από διάφορα ερωτήματα τύπου «what if». Στο τέλος κάθε ανάλυσης υπάρχει μία ενότητα με τίτλο «Διοικητικός Διάλογος», στην οποία θέτουμε, με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, απλούς προβληματισμούς και απορίες, όμοιες με αυτές που θα έθετε ένα διοικητικό στέλεχος προς τον αναλυτή του προβλήματος. Ειδικότερα, κάθε μελέτη περίπτωσης αναπτύσσεται σε μία σειρά ενοτήτων. Οι ενότητες αυτές είναι.

•    η παράθεση ενός σεναρίου μέσου συνήθως επιπέδου δυσκολίας,

•    η παρουσίαση των βασικών υποθέσεων που γίνονται πριν από τη διαδικασία της μοντελοποίησης,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

•    η ανάπτυξη του κατάλληλου μαθηματικού μοντέλου,

•    η επίλυση του μοντέλου και η παρουσίαση των αρχικών αποτελεσμάτων,

•    η εκτενής ανάλυση ευαισθησίας και η οικονομική της ερμηνεία,

•    η ανάπτυξη παραλλαγών μοντελοποίησης σε ορισμένες περιπτώσεις και τέλος

•    η ενότητα του διοικητικού διαλόγου.

Κάθε πρόβλημα επιλύεται με τρία προγράμματα λογισμικού, το WinQSB, το LINDO και το Excel. Ως κύριο όμως εργαλείο επίλυσης, ανάλυσης και συζήτησης επιλέξαμε το WinQSB, το οποίο θεωρούμε ότι διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο την εισαγωγή των στοιχείων όσο και την ανάλυση ευαισθησίας και τον εντοπισμό των εναλλακτικών άριστων λύσεων. Στο τέλος κάθε μελέτης περίπτωσης και μετά τον διοικητικό διάλογο αφιερώνουμε μία ενότητα στην παράθεση των βασικών αποτελεσμάτων με το LINDO και μία με το Excel, ώστε ο αναγνώστης να έχει μία συνολική εικόνα της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας. Όσον αφορά στο Excel, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ρεύμα για τη χρήση του στην επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού και άλλων τεχνικών της Επιχειρησιακής Έρευνας. Επειδή όμως στην περίπτωση αυτή ο αναγνώστης χρειάζεται να καταναλώσει και αρκετό χρόνο, ώστε να αντιληφθεί τον τρόπο εισαγωγής και διαχείρισης των δεδομένων από το Excel, προτιμήσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως κύριο πρόγραμμα το WinQSB, που είναι ένα επίσης αρκετά διαδεδομένο εκπαιδευτικό εργαλείο, με το οποίο πολύ ευκολότερα μπορούν να επιλυθούν και να σχολιαστούν τέτοια προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να εντρυφήσει στη χρήση του Excel, χρησιμοποιώντας ως αφετηρία την αντίστοιχη ενότητα σε κάθε πρόβλημα του βιβλίου και τα αρχεία δεδομένων που υπάρχουν έτοιμα στη συνδεδεμένη με το βιβλίο ιστοσελίδα.

Στον παρόντα τόμο περιοριστήκαμε σε εφαρμογές κυρίως του γραμμικού προγραμματισμού, ενώ υπάρχουν και στοιχεία ακέραιου προγραμματισμού αλλά και του προβλήματος μεταφοράς. Το βιβλίο μπορεί να συνοδεύσει το θεωρητικό τμήμα της διδασκαλίας ενός μαθήματος Επιχειρησιακής Έρευνας, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ανάλογα με το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ο διδάσκων και το βάθος της ανάλυσης που θα υιοθετήσει. Οι βασικές γνώσεις γραμμικού προγραμματισμού θεωρούνται γνωστές. Τα σύμβολα και η ορολογία που χρησιμοποιούμε είναι σε συμφωνία με το βιβλίο Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων τόμος Α' και Β', των Γ. Οικονόμου και Α. Γεωργίου, εκδόσεις Μπένου, στο τέταρτο κεφάλαιο του οποίου περιέχεται εκτενής οδηγός χρήσης των προγραμμάτων WinQSB, LINDO και Excel.

Στη μελέτη των περιπτώσεων γίνεται χρήση του όρου «άριστη τιμή» για την τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης που συμβολίζουμε με το γράμμα ζ και του όρου «άριστη λύση» για τον συνδυασμό των άριστων τιμών των μεταβλητών απόφασης. Το σύμβολο Ci, (i = 1, 2, 3...) αναφέρεται στον ΐ περιορισμό ενός γραμμικού μοντέλου και ο συμβολισμός tr στις σταθερές των δεξιών μελών των περιορισμών. Το σύμβολο Cj, (j = 1, 2, 3...) αναπαριστά τον αντικειμενικό συντελεστή της μεταβλητής απόφασης Xj. Τέλος, το σύμβολο α^ χρησιμοποιείται για την παράσταση των τεχνολογικών συντελεστών. Στην ανάλυση ευαισθησίας περιοριζόμαστε σε εκείνες τις παραμέτρους που θεωρούμε ως τις πλέον σημαντικές, ενώ δεν ενσωματώνουμε ανάλυση ευαισθησίας τεχνολογικών συντελεστών ή διαγραφή και προσθήκη περιορισμών, για να περιορίσουμε το μέγεθος της ανάλυσης. Για τον διαχωρισμό των χιλιάδων χρησιμοποιούμε την τελεία και για την υποδιαστολή των δεκαδικών ψηφίων το κόμμα. Στην επίλυση με το WinQSB διατηρούμε συνήθως ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων.

Το πρόγραμμα WinQSB μπορεί ο αναγνώστης να το προμηθευτεί σε πολύ προσιτή τιμή κυρίως από βιβλιοπωλεία, τα οποία διαθέτουν πανεπιστημιακές εκδόσεις. Μία εκπαιδευτική έκδοση του προγράμματος LINDO είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα της LINDO Systems Inc. (www.lindo.com). Όσον αφορά στο Excel, το πακέτο προγραμμάτων Microsoft Office είναι από τα πλέον διαδεδομένα και ευρέως χρησιμοποιούμενα παγκοσμίως. Στο τέλος κάθε μελέτης περίπτωσης παραθέτουμε για δεύτερη φορά την κυριότερη ή τις κυριότερες εικόνες αποτελεσμάτων, ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να τις αποκόψει για να διευκολυνθεί στην ανάγνωση του κειμένου. Σημειώνουμε επίσης, ότι στην ιστοσελίδα http://macedonia.uom.gr/~acg, ο διδάσκων ή ο διδασκόμενος μπορεί να βρει επιπρόσθετο διδακτικό υλικό (διαφάνειες διδασκαλίας, αρχεία δεδομένων κ.λπ.).

Καταλήγοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι με τη μελέτη του υλικού του παρόντος τόμου ελπίζουμε να γίνει φανερό στον αναγνώστη το σημαντικό πλήθος των πληροφοριών που μπορούμε να αποκτήσουμε με την εφαρμογή διαδικασιών ποσοτικής μοντελοποίησης και ειδικότερα με την εφαρμογή του γραμμικού προγραμματισμού. Επίσης, πιστεύουμε ότι θα αναδειχθεί η αξία της δυνατότητας να μπορεί το διοικητικό στέλεχος  να πειραματιστεί με διάφορα διοικητικά σενάρια σε ένα ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον, όπως είναι το περιβάλλον ενός μοντέλου, ώστε να βελτιώνεται η διαδικασία της λήψης των διοικητικών αποφάσεων, αφού συνυπολογιστούν πάντα και άλλα σημαντικά ποιοτικά στοιχεία. Για να καταστεί όμως δυνατή η αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών, είναι απαραίτητη η εξοικείωση των διοικητικών στελεχών με την ερμηνεία και τη χρησιμοποίηση των παρεχόμενων αποτελεσμάτων, που με την εξέλιξη της τεχνολογίας υλικού και λογισμικού είναι δυνατόν να αποκτηθούν με ελάχιστο κόστος.

Ολοκληρώνοντας, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Ευγενία Μπένου και τον συνεργάτη της κ. Ιωάννη Γάγγο για την αξιοσημείωτη επιμέλεια που επέδειξαν στην οργάνωση και εκτύπωση αυτού του βιβλίου.

Οι συγγραφείς

A. Κ. Γεωργίου - Γ. Σ. Οικονόμου - Γ. Δ. Τσιότρας - Κ. Κ. Καπάρης

 Αθήνα, 2006

 ► περιεχόμενα

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ   15

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1

Προγραμματισμός Αγροτικής Παραγωγής «AGRO»  21

1.1    Το σενάριο  21

1.2    Οι βασικές υποθέσεις  22

1.3    Το μοντέλο  23

1.4    Η επίλυση του μοντέλου  25

1.5    Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική ερμηνεία  27

1.5.1    Ανάλυση των αντικειμενικών συντελεστών  27

1.5.2    Ανάλυση των δεξιών μελών των περιορισμών 31

1.6    Διοικητικός διάλογος  37

1.7    Επίλυση του προβλήματος με το Undo  41

1.8    Επίλυση του προβλήματος με το Excel  43

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2

Προγραμματισμός Προϊόντων «MODA Α.Ε.»  47

2.1    Το σενάριο  47

2.2    Οι βασικές υποθέσεις  49

2.3    Το μοντέλο  50

2.4    Η επίλυση του μοντέλου  53

2.5    Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική ερμηνεία  55

2.5.1    Ανάλυση των αντικειμενικών συντελεστών  55

2.5.2    Ανάλυση των δεξιών μελών των περιορισμών  62

2.6    Διοικητικός διάλογος  76

2.7    Επίλυση του προβλήματος με το Undo  78

2.8    Επίλυση του προβλήματος με το Excel  81

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3

Επιλογή Χαρτοφυλακίου I 83

3.1    Το σενάριο  83

3.2    Οι βασικές υποθέσεις  84

3.3    Το μοντέλο  86

3.4    Η επίλυση του μοντέλου  89

3.5    Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική ερμηνεία  92

3.5.1    Ανάλυση των αντικειμενικών συντελεστών  92

3.5.2    Ανάλυση των δεξιών μελών των περιορισμών   99

3.6    Παραλλαγές μοντελοποίησης  110

3.7    Διοικητικός διάλογος  118

3.8    Επίλυση του προβλήματος με το Undo  123

3.9    Επίλυση του προβλήματος με το Excel  127

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 4

Επιλογή Χαρτοφυλακίου II  131

4.1    Το σενάριο  131

4.2    Οι βασικές υποθέσεις  133

4.3    Το μοντέλο  135

4.4    Η επίλυση του μοντέλου  137

4.5    Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική ερμηνεία  139

4.5.1    Ανάλυση των αντικειμενικών συντελεστών  139

4.5.2    Ανάλυση των δεξιών μελών των περιορισμών 147

4.6    Παραλλαγές μοντελοποίησης  153

4.7    Διοικητικός διάλογος  157

4.8    Επίλυση του προβλήματος με το Lindo 160

4.9    Επίλυση του προβλήματος με το Excel   163

 

ΜΕΛΕΤΗ ΙΙΕΡΙΗΤΩΣΗΣ 5

Επιλογή Επενδύσεων  165

5.1    Το σενάριο 165

5.2    Οι βασικές υποθέσεις  165

5.3    Το μοντέλο  168

5.4    Η επίλυση του μοντέλου  173

5.5    Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική ερμηνεία  178

5.5.1    Ανάλυση των αντικειμενικών συντελεστών  178

5.5.2    Ανάλυση των δεξιών μελών των περιορισμών 190

5.6    Το αντίστροφο πρόβλημα  199

5.7    Διοικητικός διάλογος  203

5.8    Επίλυση του προβλήματος με το Lindo  206

5.9    Επίλυση του προβλήματος με το Excel  209

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 6

Το Πρόβλημα των Lorie και Savage   213

6.1    Το σενάριο και οι βασικές υποθέσεις   213

6.2    Το αρχικό μοντέλο (παραλλαγή 1)  215

6.3    Η επίλυση του μοντέλου   216

6.4    Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική    ερμηνεία   218

6.4.1    Ανάλυση των αντικειμενικών συντελεστών  218

6.4.2    Ανάλυση των δεξιών μελών των περιορισμών   220

6.5    Παραλλαγή 2   225

6.6    Παραλλαγή 3   227

6.7    Διοικητικός διάλογος   232

6.8    Επίλυση του προβλήματος με το Lindo   233

6.9    Επίλυση του προβλήματος με το Excel  235

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  7

Στρατηγική Χρηματοοικονομικής Δράσης   237

7.1    Το σενάριο   237

7.2    Οι βασικές υποθέσεις   239

7.3    Το μοντέλο   240

7.4    Η επίλυση του μοντέλου   243

7.5    Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική    ερμηνεία   248

7.5.1    Ανάλυση των αντικειμενικών συντελεστών   248

7.5.2    Ανάλυση των δεξιών μελών των περιορισμών   251

7.6    Εναλλακτική μοντελοποίηση του προβλήματος   255

7.7    Διοικητικός διάλογος   262

7.8    Επίλυση του προβλήματος με το Lindo   265

7.9    Επίλυση του προβλήματος με το Excel   269

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 8

Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων I   273

8.1    Το σενάριο   273

8.2    Οι βασικές υποθέσεις   276

8.3    Το μοντέλο   276

8.4    Η επίλυση του μοντέλου   278

8.5    Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική    ερμηνεία  280

8.5.1    Ανάλυση των αντικειμενικών συντελεστών   281

8.5.2    Ανάλυση των δεξιών μελών των περιορισμών   287

8.6    Παραλλαγές μοντελοποίησης   300

8.7    Διοικητικός διάλογος   305

8.8    Επίλυση του προβλήματος με το Undo   309

8.9    Επίλυση του προβλήματος με το Excel   311

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 9

Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων II   313

9.1    Το σενάριο   313

9.2    Οι βασικές υποθέσεις  315

9.3    Το μοντέλο   316

9.4    Η επίλυση του μοντέλου   319

9.5    Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική ερμηνεία   322

9.5.1     Ανάλυση των αντικειμενικών συντελεστών   322

9.5.2     Ανάλυση των δεξιών μελών των περιορισμών   326

9.6    Διοικητικός διάλογος   332

9.7    Επίλυση του προβλήματος με το Undo   334

9.8    Επίλυση του προβλήματος με το Excel   336

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 10

Ανάλυση Νεκρού Σημείου με Περιορισμούς   339

10.1    Το σενάριο   339

10.2    Οι βασικές υποθέσεις   343

10.3    Το μοντέλο   344

10.4    Η επίλυση του μοντέλου   345

10.5    Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική ερμηνεία  347

10.5.1    Ανάλυση των αντικειμενικών συντελεστών   347

10.5.2    Ανάλυση των δεξιών μελών των περιορισμών   350

10.6    Παραλλαγές με τη χρήση μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού   356

10.7    Διοικητικός διάλογος   361

10.8    Επίλυση του προβλήματος με το Undo   363

10.9    Επίλυση του προβλήματος με το Excel   367

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 11

Πρόγραμμα Παρακίνησης Πωλητών   371

11.1    Το σενάριο   371

11.2    Οι βασικές υποθέσεις   374

11.3    Διαμόρφωση και επίλυση του μοντέλου   375

11.4    Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική ερμηνεία   379

11.4.1    Ανάλυση των αντικειμενικών συντελεστών   379

11.4.2    Ανάλυση των δεξιών μελών των περιορισμών  384

11.5    Διοικητικός διάλογος   388

11.6    Επίλυση του προβλήματος με το Undo   391

11.7    Επίλυση του προβλήματος με το Excel   392

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  12

Προγραμματισμός Παραγωγής Ελαστικών της «Tires Co»   395

12.1    Το σενάριο   395

12.2    Οι βασικές υποθέσεις   397

12.3    Το μοντέλο   398

12.4    Η επίλυση του μοντέλου   403

12.5    Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική ερμηνεία   409

12.5.1    Ανάλυση των αντικειμενικών συντελεστών   410

12.5.2    Ανάλυση των δεξιών μελών των περιορισμών   412

12.6    Διοικητικός διάλογος   417

12.7    Επίλυση του προβλήματος με το Lindo   421

12.8    Επίλυση του προβλήματος με το Excel   425

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 13

Γενικός Προγραμματισμός «MEC»  427

13.1    Το σενάριο   427

13.2    Οι βασικές υποθέσεις   438

13.3    Το μοντέλο   439

13.4    Η επίλυση του μοντέλου   444

13.5    Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική ερμηνεία   452

13.5.1    Ανάλυση των αντικειμενικών συντελεστών   452

13.5.2    Ανάλυση των δεξιών μελών των περιορισμών   458

13.6    Επίλυση του προβλήματος με τη μέθοδο μεταφοράς   466

13.7    Διοικητικός διάλογος   480

13.8    Επίλυση του προβλήματος με το Lindo   487

13.9    Επίλυση του προβλήματος με το Excel  490

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 14

Διύλιση Πετρελαιοειδών «GP-UNITED»   493

14.1    Το σενάριο   493

14.2    Οι βασικές υποθέσεις   495

14.3    Το μοντέλο   497

14.4    Η επίλυση του μοντέλου   503

14.5    Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική ερμηνεία  508

14.5.1    Ανάλυση των αντικειμενικών συντελεστών  508

14.5.2    Ανάλυση των δεξιών μελών των περιορισμών  516

14.6    Παραλλαγή για την καμπύλη απόδοσης της διαφημιστικής Δαπάνης  525

14.7    Διοικητικός διάλογος  530

14.8    Επίλυση του προβλήματος με το Undo  532

14.9    Επίλυση του προβλήματος με το Excel  534

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 15

Προστασία του Περιβάλλοντος    537

15.1    Το σενάριο  537

15.2    Οι βασικές υποθέσεις 540

15.3    Το μοντέλο  541

15.4    Η επίλυση του μοντέλου  543

15.5    Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική ερμηνεία  543

15.5.1    Ανάλυση των αντικειμενικών συντελεστών  544

15.5.2    Ανάλυση των δεξιών μελών των περιορισμών 548

15.6    Διοικητικός διάλογος  552

15.7    Επίλυση του προβλήματος με το Lindo  556

15.8    Επίλυση του προβλήματος με το Excel  558

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 16

Αποδοτικότητα Νοσηλευτικών Μονάδων - Μέθοδος DEA   561

16.1    Εισαγωγικά στοιχεία και το σενάριο  561

16.2    Οι βασικές υποθέσεις  569

16.3    Το μοντέλο  571

16.4    Η επίλυση του μοντέλου  576

16.5    Ανάλυση ευαισθησίας και παραλλαγές 579

16.5.1    Ανάλυση των αντικειμενικών συντελεστών  579

16.5.2    Ανάλυση των δεξιών μελών των περιορισμών 579

16.6    Διοικητικός διάλογος  584

16.7    Επίλυση του προβλήματος με το Lindo  586

16.8    Επίλυση του προβλήματος με το Excel  588

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 591

Ελληνική 591

Ξενόγλωσση 591

Ιστοσελίδες    595