► Μπένος  Θεοφάνης

 

Βιογραφικό Σηµείωµα

ΟΝΟΜΑ : Θεοφάνης

ΕΠΩΝΥΜΟ: Μπένος

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Ευάγγελος

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Γεωργία

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1938

ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Αγελάου 3, Αγία Παρασκευή 153-43

ΣΠΟΥΔΕΣ:

(1) Πτυχίον Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (1962)

(2) Master Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Rochester, USA (1967)

(3) Ph.D. Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Rochester, USA (1970) ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

(1) Πανεπιστήµιο Florida, USA (1970-1975)

(2) Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (πρώην Α.Β.Σ.Θ.) (1975-1985)

(3) Πανεπιστήµιο Πειραιώς (1985-2005)

ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ:

(1) Πρύτανης Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (1980-1983)

(2) Οµότιµος καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς (2005

  • Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία (Ζ΄ Έκδοση)
  • Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική  (Ζ΄ Έκδοση)
  • Θεωρία Χρήματος (Β΄ Έκδοση)
  • Λυμένες Ασκήσεις Μακροοικονομικής Αναλύσεως (Β΄ Έκδοση)
  • Εισαγωγή στην Οικονομετρική Ανάλυση (ΤΟΜΟΣ Β)
  • Εισαγωγή στην Οικονομετρική Ανάλυση (ΤΟΜΟΣ Α)
  • Αρχές Οικονομετρικής Ανάλυσης (Α΄ Έκδοση)
  • Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση (Β΄ Έκδοση)
  • Αρχές Νομισματικής Θεωρίας & Πολιτικής (Α΄ Έκδοση)