νέες εκδόσεις

 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ •  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

 

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Διεθνές Εμπόριο & Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις

Γεώργιος Ι. Πολυχρονόπουλος, Νικόλαος Κ. Τσούνης

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε προκειμένου να καλύψει ανάγκες όσον αφορά την υλη του μαθήματος "Διεθνής Οικονομική" (Διεθνές Εμπόριο και Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις) στα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών των ΑΕΙ.

Η πολυετής διδασκαλία μας σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού καθώς και οι παρατηρήσεις των φοιτητών μας σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο βοήθησαν στην ανάλυση των θεμάτων της Διεθνούς Οικονομικής ώστε να γίνουν πιο κατανοητά και να βοηθήσουν στον εντοπισμό προβλημάτων στη χώρα μας αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σήμερα ο κόσμος βρίσκεται πάνω σε ένα βουνό από χάρτινα χρέη, μια "φούσκα" από άυλες αξίες. Η υφήλιος χαρακτηρίζεται από χάρτινα, πλασματικά κεφάλαια (repos, options, CDO, CDS, futures, swaps, hedge funcs ή junk bonds). Η φούσκα εξερράγη το 2008 με θύμα την Lehman Brothers και η χώρα μας είναι στην πιο επικίνδυνη περιοχή.

Δεδομένων των δυσμενών συνθηκών στη χώρα μας καθώς και του χάους που χαρακτηρίζει τη διεθνή και την ευρωπαϊκή Οικονομία, είναι προφανές ότι τα Διεθνή Οικονομικά και οι μακροοικονομικές επιπτώσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο κατανόησης αλλά και επίλυσης των θεμάτων αυτών.

Όσον αφορά τη δομή του βιβλίου, στο πρώτο μέρος αναλύονται τα θέματα της Καθαράς Θεωρίας Διεθνούς Εμπορίου  με τις απόψεις των Μερκαντιλιστών, τις απόψεις των Κλασικών (Adam Smith, David Ricardo), με τα εμπειρικά ευρήματα της κλασικής θεωρίας, με τη Νεοκλασική Θεωρία, το θεώρημα των H-O-S, τις τεχνολογικές θεωρίες που εξηγούν τις ροές εμπορίου, την οικονομική μεγέθυνση τη διεθνή εξειδίκευση, την εξαθλιωτική ανάπτυξη και τα μοντέλα Εμπορίου. Επίσης αναλύονται, η δασμολογική Πολιτική, οι συμβάσεις ρύθμισης Διεθνούς Εμπορίου, οι τελωνειακές ενώσεις και οι μορφές Οικονομικής Ολοκλήρωσης. [...]

 

περισσότερα...

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟ •  έννοιες-θεσμοί-εφαρμογές

Δημήτριος Ν. Μυλωνόπουλος

Στο εγχειρίδιο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να δοθεί στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε κάθε πολίτη, μία περιεκτική θεώρηση του πυρήνα του δικαιϊκού συστήματος της χώρας, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά τη δεκαετή μνημονιακή περίοδο. Εστιάζεται κυρίως στις βασικές μεταρρυθμίσεις που τέθηκαν υπό το κράτος των διεθνών, ενωσιακών, αλλά και εσωτερικών - ελληνικών συνθηκών, που επηρεάζουν την καθημερινή οικονομική δραστηριότητα του πολίτη. [...]

 

Εισαγωγή στη Στατιστική

με εφαρμογές σε SPSS & Excel

Γεώργιος Π. Βασιλειάδης, Ζαχαρούλα Γ. Καλογηράτου, Θεόδωρος N. Μονοβασίλης

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην επιστήμη της Στατιστικής και προέκυψε σαν φυσική συνέχεια των σημειώσεων των συγγραφέων για τα μαθήματα Πιθανότητες-Στατιστική, Ποσοτικές Μέθοδοι, Στατιστική Επιχειρήσεων που διδάσκονται στα τρία Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου).

Η ύλη του βιβλίου χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί μία εισαγωγή στη θεωρία της Στατιστικής και αποτελείται από τα 7 πρώτα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο εισάγονται οι έννοιες του πληθυσμού, του δείγματος και της μεταβλητής. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται μέθοδοι της Περιγραφικής Στατιστικής με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να οργανώσουμε και να παρουσιάσουμε ένα σύνολο δεδομένων. Στα επόμενα δύο κεφάλαια παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες της θεωρίας Πιθανοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση των κεφαλαίων που ακολουθούν. Στο πέμπτο κεφάλαιο εισάγονται οι μέθοδοι για την εκτίμηση των παραμέτρων ενός πληθυσμού, ενώ η μεθοδολογία για τον έλεγχο στατιστικών υποθέσεων αναπτύσσεται στο έκτο κεφάλαιο. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται η γραμμική παλινδρόμηση και η συσχέτιση.

Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στη χρήση λογισμικών (Excel, SPSS) στη Στατιστική και αποτελείται από τα 4 επόμενα κεφάλαια. Στο όγδοο κεφάλαιο, γίνεται μία εισαγωγή στη χρήση του Excel και παρουσιάζονται κάποια βασικά εργαλεία αυτού του λογισμικού, που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για την πραγματοποίηση μιας στατιστικής ανάλυσης. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζουμε, μέσα από αριθμητικά παραδείγματα τα οποία έχουν λυθεί και στο πρώτο μέρος, το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Excel όταν θέλουμε να επεξεργαστούμε και να αναλύσουμε δεδομένα. Στο δέκατο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση του στατιστικού λογισμικού IBM SPSS, ενώ στο κεφάλαιο που ακολουθεί περιγράφεται η χρήση του λογισμικού για τις στατιστικές μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί στο πρώτο μέρος.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, υπάρχουν δύο κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν τους αναγκαίους στατιστικούς πίνακες, κάποιους χρήσιμους ορισμούς και τις απαντήσεις των άλυτων ασκήσεων που δίνονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου του πρώτου μέρους. [...]

 

περισσότερα...

 

Εμπορικό Δίκαιο

Γεώργιος Δ. Αργυρός

1. Ιστορική εξέλιξη

Το εμπορικό δίκαιο διαμορφώθηκε ως αυτόνομος κλάδος του δικαίου για πρώτη φορά στην Ιταλία το Μεσαίωνα προς εξυπηρέτηση των συναλλαγών της εποχής εκείνης. Το εμπορικό δίκαιο της εποχής εκείνης ήταν εθιμικό και άγραφο και ήταν δίκαιο των εμπόρων και όχι των συναλλαγών.

Πρώτη επίσημη επιστημονική επεξεργασία και κωδικοποίηση των κανόνων του εμπορικού δικαίου έγινε στη Γαλλία επί Λουδοβίκου του 14ου, όπου εκδόθηκαν δύο νομοθετήματα με τον τίτλο: «Ordonnance sur le commerce» (1673), που αφορούσε το χερσαίο εμπόριο και «Ordonnance sur la marine» (1681), που αφορούσε το θαλάσσιο εμπόριο.

Το 1807, επί εποχής Ναπολέοντα, εκδόθηκε ο Ναπολεόντειος Γαλλικός Εμπορικός Κώδικας (Code de Commerce), ο οποίος βασίσθηκε στα ανωτέρω νομοθετήματα και αποτέλεσε ένα από τα σπουδαιότερα νομοθετήματα του εμπορικού δικαίου. Ο Γαλλικός Εμπορικός Κώδικας, ο οποίος αποτελείτο από τέσσερα βιβλία, καθιέρωσε μια νέα αντίληψη στο εμπορικό δίκαιο, το οποίο έπαψε πλέον να είναι το δίκαιο των εμπόρων και μετατράπηκε σε δίκαιο του εμπορίου.

Ο Γαλλικός Εμπορικός Κώδικας επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την εμπορική νομοθεσία πολλών κρατών, όπως και της Ελλάδας, που αποτέλεσε τη βασική πηγή του ελληνικού εμπορικού δικαίου.

Εκτός από το Γαλλικό Εμπορικό Κώδικα ακολούθησαν και άλλες σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως είναι ο Ισπανικός Εμπορικός Κώδικας (Codigo di Commercio) του 1891, ο οποίος είναι και ο πρώτος που καθιέρωσε το εμπορικό μητρώο, ο Γερμανικός Εμπορικός Νόμος (Handelsgesetz¬buch) του 1897, ο οποίος θεώρησε το εμπορικό δίκαιο ως το δίκαιο του εμπόρου, ο Ιταλικός Αστικός Κώδικας (Codice Civile) του 1942, ο οποίος περιέχει κωδικοποίηση των αστικών και εμπορικών νόμων και θεωρεί το εμπορικό δίκαιο ως το δίκαιο της επιχείρησης.

2. Έννοια και αντικείμενο του εμπορικού δικαίου

Το εμπορικό δίκαιο είναι το τμήμα εκείνο του ιδιωτικού δικαίου, το οποίο περιλαμβάνει τους ειδικούς κανόνες που ρυθμίζουν τις εμπορικές βιοτικές σχέσεις. Ουσιαστικά, το εμπορικό δίκαιο είναι το δίκαιο που ρυθμίζει τη λειτουργία και τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο εμπόριο. [...]

 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Αρχές, Στρατηγικές, Εξελίξεις & Νέα Δεδομένα

Ασπασία Χ. Βλάχβεη

Οι βασικοί στόχοι του βιβλίου αυτού είναι, πρώτον να εξοικειώσει το αναγνωστικό κοινό με τις θεμελιώδεις έννοιες που αφορούν τις στρατηγικές του μάρκετινγκ και δεύτερον να βοηθήσει στην κατανόηση και στήριξη του αναγνωστικού κοινού μέσα από μια ολοκληρωμένη και δομημένη προσέγγιση στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη βελτίωση της στρατηγικής του μάρκετινγκ στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Με αυτή του την προσέγγιση το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμα σπουδών τους το μάθημα του Μάρκετιγκ καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στους τομείς του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, της διαφήμισης, του ψηφιακού επιχειρείν και αναζητούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικής και σχεδιασμού μάρκετινγκ ώστε να πετύχουν πιο αποτελεσματικά τους στόχους τους.

Τα θέματα που θα μελετηθούν στο σύγγραμμα αυτό κατανέμονται σε 15 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται η έννοια και η φιλοσοφία του μάρκετινγκ δίνοντας έμφαση στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες, ενώ αναπτύσσονται οι κριτικές σχετικά με το μίγμα μάρκετινγκ και τα κύρια στοιχεία του σχεσιακού μάρκετινγκ. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία του σχεδιασμού μάρκετινγκ, ξεκινώντας από τις έννοιες της αποστολής και των αξιών της επιχείρησης, των στόχων της επιχείρησης και των κύριων στοιχείων της στρατηγικής μάρκετινγκ. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τους τρόπους εφαρμογής και ελέγχου του σχεδιασμού μάρκετινγκ και τα οφέλη της ύπαρξης σχεδίου μάρκετινγκ. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι έννοιες του Μίκρο και Μάκρο περιβάλλοντος μάρκετινγκ και η επίδραση του οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού, τεχνολογικού, νομικού, φυσικού περιβάλλοντος στις αποφάσεις του μάρκετινγκ. Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται θέματα συμπεριφοράς καταναλωτή, όπως οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και τη διαδικασία με την οποία οι καταναλωτές λαμβάνουν αγοραστικές αποφάσεις ενώ δίνεται έμφαση στην κατανόηση και αξιολόγηση των υποδειγμάτων που έχουν αναπτυχθεί στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται το σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ, οι διαφορές μεταξύ ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, οι πηγές δευτερογενών και πρωτογενών στοιχείων και συζητούνται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εναλλακτικών μεθόδων μάρκετινγκ. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες της τμηματοποίησης αγοράς και των στρατηγικών στοχευμένου μάρκετινγκ, οι μέθοδοι τμηματοποίησης της βιομηχανικής και καταναλωτικής αγοράς, καθώς και η έννοια της τοποθέτησης και των παραγόντων που οδηγούν σε επιτυχημένη τοποθέτηση [...]

 

 

Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

Ειρήνη Σαμαντά

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε μια πρακτική προσέγγιση της έρευνας αγοράς που διενεργούν οι οικονομικοί οργανισμοί. Η έρευνα αγοράς συνδέεται με το θέμα της στρατηγικής marketing.

Το βιβλίο πραγματεύεται δύο είδη έρευνας: την ποσοτική και την ποιοτική έρευνα. Επίσης προσδιορίζονται τα διάφορα είδη του ερευνητικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται στην έρευνα. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά για το σχεδιασμό και τη διατύπωση των ερωτήσεων της έρευνας.

Κύριος σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τις μεταβλητές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην πορεία της εφαρμογής της έρευνας. Σε σχέση με αυτές τις μεταβλητές, εξετάζεται η διάκριση στην οποία προβαίνουν οι ερευνητές και οι επαγγελματίες μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.

Έτσι το βιβλίο πραγματεύεται:

• την αλλαγή διενέργειας έρευνας αγοράς στην εποχή της πληροφορίας

• τους στόχους της έρευνας αγοράς στην 3η βιομηχανική επανάσταση,

• την πρωτογενή έρευνα

• τη χρήση δευτερογενούς έρευνας

• το σχεδιασμό ενός ερωτηματολογίου

• τις βασικές έννοιες επεξεργασίας δεδομένων

• προτάσεις χρήσης ετοίμων ερωτηματολογίων.

Προτάσεις, σκέψεις, κριτικές απόψεις αποτελούν ευπρόσδεκτες θέσεις για τη βελτίωση της καταγραφής της έρευνας αγοράς στην Ελλάδα.

Κάθε λάθος, παράλειψη ή αβλεψία βαρύνει τους συγγραφείς του ανά χείρας βιβλίου. [...]

 

Μέθοδοι Προβλέψεων & Ανάλυσης Αποφάσεων

Χρήστος Αγιακλόγλου, Γεώργιος Οικονόμου

Στην τρίτη έκδοση του παρόντος βιβλίου έχει ενσωματωθεί ένας αριθμός Μελετών Περιπτώσεων στο τέλος των Κεφαλαίων 2 έως 7, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη αφ’ ενός να κατανοήσει καλύτερα και πληρέστερα τη «θεωρία» του αντίστοιχου κειμένου και αφ’ ετέρου να εντρυφήσει στην εφαρμογή των στατιστικών τεχνικών σε πραγματικές εφαρμογές. Επίσης, έγιναν ορισμένες διορθώσεις σε τυπογραφικά λάθη που εμφανίστηκαν στο κείμενο της δεύτερης έκδοσης, τα οποία μας υπέδειξαν κυρίως οι φοιτητές μας.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εκδότρια κα Ευγενία Μπένου για την αξιοσημείωτη επιμέλεια που επέδειξε στην οργάνωση και εκτύπωση αυτού του βιβλίου. [...]

 

 

Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρησιακής Έρευνας

Ανδρέας Γεωργίου, Γεώργιος Οικονόμου, Γεώργιος Τσιότρας, Κωνσταντίνος  Καπάρης

Αν ήξερε ο George Boole ότι η δίτιμη άλγεβρα που επινόησε παραπάνω από ενάμιση αιώνα πριν, θα έθετε τα θεμέλια της «4ης βιομηχανικής επανάστασης» και θα συνέβαλλε, με τις εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας, στην ανάπτυξη νέων μορφών επικοινωνίας και οικονομικών συναλλαγών, στη δικτύωση ανθρώπων και αντικειμένων και στη ραγδαία εξέλιξη των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης, υποθέτουμε ότι μπορεί να ήταν ενθουσιασμένος. Ενδεχομένως, από την άλλη πλευρά, να είχε τρομάξει τόσο πολύ από την πιθανή εξέλιξη των πραγμάτων ώστε να απέφευγε να δημοσιεύσει τις ιδέες του σχετικά με τη μαθηματική λογική. Όπως και να έχουν τα πράγματα, τώρα βρισκόμαστε εδώ, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ακόμη μεγαλύτερη μεταβλητότητα, αβεβαιότητα, ρίσκο και ταυτόχρονα από την παραγωγή τεράστιου όγκου δεδομένων, με απίστευτη ποικιλομορφία, αδόμητη μορφή και υψηλό ρυθμό (ταχύτητα) εμφάνισης και συσσώρευσης. Είναι οι εξελίξεις που συνηγορούν ακόμη περισσότερο στο γεγονός ότι η Επιχειρησιακή Έρευνα, όπως μεταλλάσσεται τα τελευταία χρόνια σε αναπόσπαστο τμήμα της Αναλυτικής των Επιχειρήσεων (Business Analytics), αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στη διαδικασία λήψης βέλτιστων αποφάσεων.

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που απλόχερα προσφέρει η Πληροφορική, μπορούμε με σχετική ευκολία και χαμηλό κόστος να αναπτύσσουμε συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ακρίβεια, αποδοτικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα και τα οποία μπορούν να ενσωματώσουν με συστηματικό τρόπο τη διαδικασία επίλυσης επιχειρησιακών προβλημάτων με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων. Αυτό το στοιχείο το θεωρούμε απόλυτα ενθαρρυντικό, αφού τα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν κάθε απόφαση, όπως η στοχαστικότητα, το ρίσκο, ο ανταγωνισμός και η ανεπάρκεια πόρων συνεχίζουν όχι μόνο να υπάρχουν αλλά διογκώνονται στο σύγχρονο περιβάλλον. Η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κανείς μαθηματικά μοντέλα που καθοδηγούν τη λήψη αποφάσεων στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας μίας επιχείρησης, στηρίζοντας τις αποφάσεις όχι μόνο σε ποιοτικές ή διαισθητικές προσεγγίσεις, αλλά ταυτόχρονα και σε ποσοτικές τεχνικές είναι εξόχως απαραίτητη την εποχή της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data Analytics).

Το βιβλίο αυτό πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 90 με τίτλο «Ποσοτική Ανάλυση Περιπτώσεων» των Γ. Οικονόμου και Γ. Τσιότρα. Το σύγγραμμα εκείνο, πρωτοποριακό για την ελληνική σχετική βιβλιογραφία, χρησιμοποιήθηκε για αρκετά χρόνια στη διδασκαλία μαθημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας, με τη χρήση της μεθόδου ανάλυσης περιπτώσεων (case studies). Στην απλούστερη χρήση του, το βιβλίο ήταν ένα απαραίτητο βοήθημα με αναλύσεις περιπτώσεων για τη στήριξη μαθημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το 2006 το βιβλίο επανεκδόθηκε με τίτλο «Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρησιακής Έρευνας» με καινούργιες αναλύσεις σε πιο εκτενή μορφή και χρήση λογισμικού, από τους Α. Γεωργίου, Γ. Οικονόμου και Γ. Τσιότρα. Το παρόν αποτελεί την Β' έκδοσή του, στην οποία καλωσορίζουμε έναν ακόμη συγγραφέα, τον Κ. Καπάρη και έχουμε προσθέσει έξι ακόμη αναλύσεις περιπτώσεων και ένα έξτρα κεφάλαιο αφιερωμένο στην μοντελοποίηση με τη χρήση μιας Python βιβλιοθήκης που ονομάζεται Pyomo (Python optimization modelling objects).

Οι κύριοι στόχοι του βιβλίου είναι οι ακόλουθοι:

Η  συσχέτιση του υλικού που διδάσκεται σε διάφορες λειτουργικές περιοχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Διοίκησης Λειτουργιών με πιο ρεαλιστικά προβλήματα, [...]

 

 

 

 

Μικροοικονομική Ανάλυση

Γεώργιος Ι. Πολυχρονόπουλος, Νικόλαος Κ. Τσούνης

 

 

 

 

 

 

Σύγχρονο Μάνατζμεντ

Αντώνιος Ν. Γεωργόπουλος, Λεωνίδας Ε. Μαρούδας, Παναγιώτης Β. Πολυχρονίου

Ζούμε σε ένα κόσμο διαρκών αλλαγών, σημαντικών αναταράξεων και υψηλής αβεβαιότητας. Σ' αυτό το περιβάλλον, η μόνη σταθερά για μια επιχείρηση είναι οι διαρκείς οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Οι αλλαγές εκφράζονται με διάφορους τρόπους όπως οικονομικές κρίσεις, εμπορικούς πολέμους, γεωπολιτικές συρράξεις, τεράστιες απειλές υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, ριζικές μεταβολές του θεσμικού πλαισίου, εντατικοποίηση του ανταγωνισμού, οξύ δημογραφικό πρόβλημα, καθώς και ραγδαία μεταβολή των καταναλωτικών προτιμήσεων.

Αυτές οι ευρύτατες και ταχείες αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, έχουν προκαλέσει σημαντικούς μετασχηματισμούς στη δομή, στην οργάνωση της εργασίας, στις διοικητικές πρακτικές, καθώς και στο σύνολο των αναπαραστάσεων και των αξιών που τις διέπουν. Η μετατόπιση των εξωτερικών συνόρων των παραδοσιακών επιχειρήσεων, που χαρακτηρίζονταν από τυποποιημένες διαδικασίες συντονισμού και ελέγχου, από εξειδικευμένες εργασίες και από σχετικά σταθερές αγορές, με χαμηλό βαθμό αβεβαιότητας, συμβαδίζει με την μετακίνηση των ορίων στο εσωτερικό τους, μεταξύ τμημάτων, λειτουργιών και υπηρεσιών, με συνέπεια τη σταδιακή αντικατάσταση των ιεραρχικών-γραφειοκρατικών δομών από ευέλικτες οργανωτικές δομές. Οι ραγδαίες εξελίξεις στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, προφανώς συνδέονται άμεσα με τις οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές μεταβολές που συντελούνται στη σύγχρονη κοινωνία, ιδιαίτερα δε με την παγκοσμιοποίηση, την ταχύτατη πρόοδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας, καθώς και την αύξουσα πολιτισμική ετερογένεια του ανθρώπινού δυναμικού. Οι μετεγκαταστάσεις των παραγωγικών μονάδων, οι εξαγορές, οι συγχωνεύσεις και οι διεπιχειρησιακές συμμαχίες συνιστούν εκφάνσεις του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης των επιχειρήσεων, των στρατηγικών και των αγορών. Το εν λόγω φαινόμενο δεν αφορά πλέον μόνο τη διεθνοποίηση των αγορών, αλλά άπτεται όλων των φάσεων σύλληψης, σχεδιασμού, παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η λειτουργία των επιχειρήσεων σε συνθήκες παγκόσμιας αγοράς επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις προτεραιότητες των στόχων, στην οργανωτική δομή, αλλά και στις συνθήκες απασχόλησης και ιεραρχικής εξέλιξης των στελεχών τους.

Κεντρικό καθήκον του μάνατζμεντ είναι η έγκαιρη πρόβλεψη και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραπάνω αλλαγών, ούτως ώστε η επιχείρηση να παραμείνει και να ανταγωνίζεται με επιτυχία στον κλάδο της σε μακροχρόνια κλίμακα. Αυτό βέβαια συνιστά μια μεγάλη πρόκληση για τα διοικητικά στελέχη, τα οποία απαιτείται να κατέχουν ιδιαίτερες γνώσεις, εξειδικευμένες ικανότητες/δεξιότητες και πλούσιες εμπειρίες, σε εντελώς διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Όλα αυτά τα στοιχεία θα τους επιτρέψουν να έχουν ρεαλιστικό όραμα, ελκυστικούς στρατηγικούς στόχους και επιτυχή διαχείριση των αλλαγών και των συνεπειών τους. [...]

Σύγχρονο Marketing

Παναγιώτης Κυριαζόπουλος, Ειρήνη Σαμαντά

 Είναι γεγονός ότι στα τελευταία χρόνια του εικοστού αιώνα έχουμε γίνει μάρτυρες αξιόλογων και ραγδαίων αλλαγών που αναφέρονται στον τρόπο της ζωής μας τόσο σε θεσμούς όσο και αξίες. Η πρόοδος της σύγχρονης τεχνολογίας, η διάδοση της επιστημονικής, οικονομικής και κάθε μορφής πληροφόρησης στον τομέα της λήψης αποφάσεων και η εξέταση των κοινωνικών δομών, αξιών, όπως επίσης και των θεσμών των βιομηχανοποιημένων εθνών, είναι σε όλους εμφανής. Μια σύγχρονη επιχείρηση χρειάζεται αναμφισβήτητα να αντιμετωπίσει τόσο τις εξωτερικές όσο και τις εσωτερικές αλλαγές του περιβάλλοντος, αλλά και εκείνες που έχουν σχέση με τον  τρόπο ζωής και εργασίας των υπαλλήλων της.

Η στατική ή τελείως αντιδραστική επιχείρηση δύσκολα θα επιζήσει σε μια κοινωνία που συνεχώς μεταβάλλεται. Οι επιτυχίες του χθες μετρούν πολύ λίγο σε ένα περιβάλλον που απαιτεί, χρειάζεται και χρησιμοποιεί προϊόντα και υπηρεσίες που δεν ήταν προσιτά τον περασμένο μήνα ή χρόνο. Για να επιζήσουν οι οργανισμοί πρέπει να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα που να τους καθιστά ικανούς να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις αλλαγές. Οι οργανισμοί πρέπει συνεχώς να επανεξετάζουν τα προγράμματα Marketing που διαθέτουν, έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες που διαρκώς μεταβάλλονται.

Πρέπει να αποδεχθούμε το γεγονός ότι, για να επιτύχουν οι προσπάθειες που αποβλέπουν σε μια προγραμματισμένη αλλαγή, πρέπει να έχουν σαν πρώτιστο στόχο τη βελτίωση της "οργανωτικής υγείας", την ικανότητα δηλαδή του επιχειρηματικού συστήματος, όχι μόνο να λειτουργεί αποτελεσματικά, αλλά και να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται σε ένα σύστημα που να λειτουργεί πληρέστερα. Η προσοχή στην "υγεία του οργανισμού" πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα κάθε διευθυντή Marketing που ενδιαφέρεται σοβαρά να φέρει καινοτομίες στο επιχειρηματικό περιβάλλον σήμερα.

Οι προσπάθειες για οργανωτική αλλαγή και εξέλιξη, τυπικά συνδέονται με μια ποικιλία από στόχους και ορολογίες. Μερικοί από τους πιο συνηθισμένους στόχους είναι η αυξημένη ή μεγαλύτερη απόδοση ανά προϊόν, η βελτίωση των κινήτρων και της συνεργασίας με τους πελάτες, η σαφέστερη επικοινωνία, η ελάττωση των "απουσιών" από την αγορά λόγω προβλημάτων Logistics ή με ορθολογικού προϋπολογισμού πωλήσεων , η ελάττωση των προστριβών με τους πελάτες και το μειωμένο ποσοστό κέρδους. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο όρος οργανωτική ανάπτυξη (organizational marketing development, OMD) περιγράφει την πορεία πραγματοποίησης της αλλαγής. Αυτοί θεωρούν την οργανωτική ανάπτυξη σαν ένα καινούργιο τομέα της οργανωτικής θεωρίας που χρησιμοποιεί γνώσεις από την επιστήμη της συμπεριφοράς, με σκοπό να βοηθηθούν οι οργανισμοί στην προσαρμογή τους στην αλλαγή.

Σήμερα ιδιαίτερη σημασία οφείλεται να αποδίδεται στην επένδυση που πραγματοποιείται στο προσωπικό του marketing και των πωλήσεων. Πράγμα που σημαίνει καλύτερα αποτελέσματα. Οι πλέον φωτισμένες εταιρίες αυτό το μετράνε περισσότερο από την άποψη της συμβολής στα κέρδη απ' ότι με τον όγκο των πωλήσεων ή τα έσοδα σε αξία. Με άλλα λόγια, λαμβάνουν υπόψιν τους την αξία μιας τοποθέτησης στην αγορά και το ποσό των χρημάτων που η εταιρία κερδίζει από αυτήν - συμπεριλαμβανομένου του ακαθάριστου περιθωρίου κέρδους απ' όλες τις εκπτώσεις και παροχές, ει δυνατόν, προσαρμοσμένων στη συσκευασία, μεταφορά, ακόμη και το κόστος απογραφής και πιστώσεων. [...]

 

Το ταξίδι της ζωής μου οι ρίζες μου, το χωριό μου

Παναγιώτης (Τάκης) Μαλεβίτης

Μια έντονη εσωτερική ανάγκη με ώθησε να περιγράφω το ταξίδι της ζωής μου, που ξεκίνησε από ένα μικρό και ασήμαντο χωριουδάκι της επαρχίας Καλαβρύτων.

Χαρά και αγαλλίαση νιώθουμε όταν ανοίγουμε τα άλμπουμ με φωτογραφίες από γεγονότα, ταξίδια και άλλες διάφορες στιγμές της ζωής μας. Και τούτο γιατί ξαναζούμε νοσταλγικά τα περασμένα. H αναπόλησή τους σε άλλους ήπια και σε άλλους έντονα είναι μία ενδόμυχη ανάγκη χωρίς εξαιρέσεις. Την αισθάνονται όμως περισσότερο οι ηλικιωμένοι γιατί κλείνουν σιγά-σιγά το άλμπουμ με τη δράση τους. H ψυχή όμως συνεχίζει και θέλει να ζήσει, να αναβιώσει έστω και νοερά, την ομορφιά, τη δροσιά και τη ζωντάνια αυτών που πέρασαν.

Αυτή, λοιπόν, η εσωτερική ανάγκη παρακινεί και οδηγεί και εμένα να ανοίξω το βιβλίο των αναμνήσεών μου. Θέλω να περιγράψω το «ταξίδι της ζωής μου» για να ξαναζήσω όσα από πιτσιρικάς μέχρι σήμερα είδα, άκουσα, ένιωσα και βίωσα. Έτσι θα σιγάσω τον πόθο μου και θα κατα- πραΰνω τη νοσταλγία των περασμένων.

Αισθάνομαι ακόμη την ανάγκη και υποχρέωση πέρα από τις ρίζες της οικογένειάς μου να δώσω στοιχεία για τις παραδόσεις και την ιστορία του χωριού μου. Για όλα αυτά που άκουσα από διηγήσεις μεγαλυτέρων, μελέτησα σε βιβλία και ερεύνησα σε Ιστορικά Αρχεία του Κράτους.

Έτσι εκτός από τη δική μου ψυχική ικανοποίηση θα ανταποκριθώ σε ενδεχόμενο ενδιαφέρον και περιέργεια απογόνων μας να αναζητήσουν τις ρίζες τους και να μάθουν για το χωριό των προγόνων τους, για τη ζωή, τα ήθη και τα έθιμα και τα γεγονότα που συνέβησαν στην εποχή μου.

Και τα γεγονότα της δικής μου κυρίως χρονικής περιόδου ήσαν μεγάλα και σημαντικά. [...]

 

ΓΑΛΗΝΗ • ποιήματα

Βασίλειος Αϊραντζής

Απόσπασμα από βιβλίο:

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ

Φυσάτε Βοριάδες, Νοτιάδες στης  Ίδης τις βουνοκορφές

στης Μάνης της βουνοπλαγιές

Τα δένδρα ξεριζώστε, το χώμα αφαιρέστε,

δένδρο να μη ριζώσει, μα μόνο θάμνοι και αγριολούλουδα

μέσα σε βράχους και κοτρώνες.

Κτυπήστε Κούροι τα τύμπανα, πουλιά να μη ξανάρθουν,

μήτε κελαϊδίσματα, μήτε βελάσματα από ζα να ακουσθούν.

Είμαι το δένδρο τ’ όρθιο στης Μάνης και της Ίδης τις βουνοπλαγιές,

Είμαι το δένδρο που αψήφησε  Βοριάδες και Νοτιάδες.

Με λύγισαν μα είμαι ορθό και στέκομαι και αντιστέκομαι

στης φύσης τους καιρούς.

Οι κλώνοι μου κυρτώσανε μα το κορμί ορθό,

παλεύει μόλους σας, μ’ανέμους, σύννεφα, βροχές και καταιγίδες

Οι κλώνοι μου λυγίσανε, μα το κορμί ορθό,

θε να ‘ρθουν να  λουφάξουνε πουλιά, φωλιές να κτίσουνε,

να  ζευγαρώσουνε, νέες ζωές να ξεπροβάλουνε,

να αντισταθούν κι αυτές στον χρόνο και στον θάνατο.

 [...]