► Νικολάου  Ανδρέας

Ο Ανδρέας Νικολάου διετέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστημίου Πειραιώς.

  • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Α΄ Έκδοση)
  • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα ΤΟΜΟΣ Α (Α΄ Έκδοση)