Θεόδωρος Λιανός

Άννα Νταούλη - Ντεμούση

 

 

Οικονομική της εργασίας

 

Γ΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 284

 

Κωδικός ISBN:9789603591283

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 2884

 

 

Έτος έκδοσης: 2017

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

 

Η παρούσα τρίτη έκδοση του εγχειριδίου αυτού διατηρεί τα ίδια χαρακτηριστικά όπως και οι προηγούμενες. Είναι γραμμένο με απλό αλλά ακριβή και σαφή τρόπο για αναγνώστες πανεπιστημιακού επιπέδου, που έχουν ήδη κάποια γνώση της οικονομικής θεωρίας καθώς και για φοιτητές των μαθημάτων της Οικονομικής της Εργασίας των Ελληνικών πανεπιστημίων.

Στην παρούσα έκδοση έχουν προστεθεί αρκετά νέα τμήματα για τα οικονομικά της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης καθώς και της απασχόλησης και της ανεργίας στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης που κατατρέχει τη χώρα.

Αθήνα, Οι συγγραφείς

 

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος Γ΄ έκδοσης   11

Πρόλογος Β΄ έκδοσης   13

Πρόλογος Α΄ έκδοσης   15

 

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1. Ορισμός της Εργασίας   17

1.2. Η Εργασία ως Παραγωγικός Συντελεστής   17

1.3. Η Εργασία ως Πηγή Εισοδήματος   19

1.4. Ειδικά Χαρακτηριστικά της Εργασίας   19

1.5. Θεσμικοί Παράγοντες στην Αγορά Εργασίας   20

1.6. Συμπέρασμα   23

 

Κεφάλαιο 2

Η Προσφορά Εργασίας

2.1. Εισαγωγή   25

2.2. Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς εργασίας   25

2.3. Ατομική Προσφορά Εργασίας – Επιλογή μεταξύ  Εργασίας και Σχόλης   29

2.3.1. Συνάρτηση Χρησιμότητας – καμπύλες Αδιαφορίας   29

2.3.2. Εισοδηματικός και Χρονικός Περιορισμός   31

2.3.3. Ισορροπία του Εργαζόμενου Ατόμου   32

2.3.4. Η Απόφαση Συμμετοχής στο Εργατικό Δυναμικό   34

2.3.5. Ατομική Καμπύλη Προσφοράς Εργασίας – Μεταβολές στον Εργατικό Μισθό και Ώρες Εργασίας   36

2.4. Η συνολική καμπύλη προσφοράς εργασίας   39

2.5. Η ελαστικότητα προσφοράς εργασίας   40

2.6. Μετατοπίσεις της καμπύλης προσφοράς εργασίας   40

12.7. Επίδραση του εισοδήματος στην προσφορά εργασίας   41

12.8. Υπερωριακή Προσφορά Εργασίας – Ωράρια Εργασίας   43

12.9. Φορολογία εισοδήματος και προσφορά εργασίας   46

2.10. Κόστος συμμετοχής στην αγορά εργασίας και  προσφορά εργασίας   47

2.11. Ανεργία και Προσφορά Εργασίας   50

2.12. Προσφορά εργασίας της οικογένειας   51

2.13. Η προσέγγιση του Becker   57

2.14. Εμπειρική διερεύνηση της προσφοράς εργασίας ανδρών

και γυναικών   59

2.15. Προσφορά εργασίας στη μακροχρόνια περίοδο   60

2.16. Συμπεράσματα   64

Βιβλιογραφία   66

Παράρτημα   67

 

Κεφάλαιο 3

Η Ζήτηση Εργασίας

13.1. Εισαγωγή   71

13.2. Η βραχυχρόνια συνάρτηση παραγωγής της επιχείρησης   71

13.3. Βραχυχρόνια συνάρτηση ζήτησης εργασίας της  επιχείρησης σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού  73

13.4. Βραχυχρόνια συνολική καμπύλη ζήτησης εργασίας   77

13.5. Η μακροχρόνια συνάρτηση παραγωγής της επιχείρησης   78

13.6. Η μακροχρόνια συνάρτηση ζήτησης εργασίας της επιχείρησης σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού   82

13.7. Συνολική μακροχρόνια καμπύλη ζήτησης της εργασίας σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού   85

13.8. Μετατοπίσεις της καμπύλης ζήτησης για εργασία    86

13.9. Η ελαστικότητα της ζήτησης για εργασία   86

3.10. Δυνατότητα υποκατάστασης και ζήτηση για εργασία   88

3.11. Ζήτηση για εργασία σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού   95

3.12. Cobb–Douglas συνάρτηση παραγωγής και ζήτηση εργασίας   96

3.13. Συμπεράσματα   97

Βιβλιογραφία   100

 

Κεφάλαιο 4

Προσδιορισμός εργατικού μισθού και απασχόλησης

14.1. Εισαγωγή   101

14.2. Πλήρης ανταγωνισμός στις αγορές προϊόντος και εργασίας   101

14.3. Μονοπώλιο στην αγορά προϊόντος   104

14.4. Μονοψώνιο στην αγορά εργασίας   105

14.5. Μονοπώλιο στην αγορά εργασίας   108

14.6. Διμερές μονοπώλιο στην αγορά εργασίας   109

14.7. Μεταβολές στο επίπεδο μισθού και απασχόλησης   110

14.8. Εναλλακτικοί τρόποι αμοιβής των εργαζομένων   112

14.9. Αγορά εργασίας και οικονομική πολιτική   114

4.10. Αριθμητικά παραδείγματα  116

4.11. Συμπεράσματα   119

Βιβλιογραφία   120

 

Κεφάλαιο 5

Γεωγραφική και επαγγελματική μετακίνηση της εργασίας

15.1. Εισαγωγή   121

15.2. Γεωγραφική Μετακίνηση της Εργασίας (Μετανάστευση)   122

15.3. Η Ατομική Απόφαση για Μετανάστευση   123

15.4. Η Απόφαση για Οικογενειακή Μετανάστευση   125

15.5. Οι Συνέπειες της Μετανάστευσης  125

15.6. Επιλεκτικότητα της Μετανάστευσης   128

15.7. Μετανάστευση και Ανεργία   129

15.8. Διεθνής Μετανάστευση   131

15.9. Επαγγελματική Μετακίνηση της Εργασίας   132

5.10. Σχόλια   133

Βιβλιογραφία   134

 

Κεφάλαιο 6

Ανθρώπινο Κεφάλαιο

6.1. Εισαγωγή   135

6.2. Έννοια της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο   135

6.3. Η εκπαίδευση ως επένδυση ανθρώπινου κεφαλαίου   136

6.4. Ζήτηση και προσφορά επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο   140

6.5. Επιλογή επαγγέλματος και επαγγελματική μετακίνηση   145

6.6. Ειδίκευση που αποκτάται πάνω στη δουλειά, ως επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο   146

6.7. Επένδυση σε Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Εισόδημα:  Εμπειρική Διερεύνηση   149

6.8. Υπερεκπαίδευση και Ετεροαπασχόληση   151

6.9. Η Ανώτατη εκπαίδευση ως Καταναλωτικό Αγαθό   156

6.10. Σύνοψη   157

Βιβλιογραφία   158

 

Κεφάλαιο 7

Γενικά περί εργατικών σωματείων

7.1. Εισαγωγή   159

7.2. Ο Χαρακτήρας των Εργατικών Σωματείων   159

7.3. Προέλευση και Συνθήκες Δημιουργίας των  Εργατικών Σωματείων   161

7.4. Αντικειμενικοί Σκοποί των Εργατικών Σωματείων  163

7.5. Μέθοδοι προς Επίτευξη των Αντικειμενικών Στόχων   166

7.6. Η Ισχύς του Εργατικού Σωματείου   168

7.7. Εργατικά Σωματεία στην Ελλάδα  169

Βιβλιογραφία   173

 

Κεφάλαιο 8

Συλλογικές διαπραγματεύσεις και εργατικός μισθός

8.1. Εισαγωγή   175

8.2. Επίτευξη Συμφωνίας χωρίς Διαπραγματεύσεις   175

8.3. Επίτευξη Συμφωνίας με Διαπραγματεύσεις   177

 8.3.1. Καμπύλες Ίσου Κέρδους   177

 8.3.2. Ζώνη των Αποτελεσματικών Συμφωνιών   179

8.4. Συλλογικές Διαπραγματεύσεις   182

8.5. Διαπραγματευτική Ισχύς   183

8.6. Διάρκεια της Απεργίας   186

8.7. Σχόλια   189

Βιβλιογραφία   189

 

Κεφάλαιο 9

Οι επιδράσεις των εργατικών σωματείων επί της αγοράς εργασίας

19.1. Εισαγωγή   191

19.2. Επιδράσεις επί των Σχετικών Μισθών   191

19.3. Επιδράσεις επί της Παραγωγικότητας της Εργασίας   193

19.4. Η Επίδραση των Εργατικών Σωματείων στην Κατανομή των Πόρων   195

19.5. Το Κόστος των Απεργιών   196

19.6. Η Επίδραση των Εργατικών Σωματείων επί της Διανομής των Εισοδημάτων  197

Βιβλιογραφία   199

 

Κεφάλαιο 10

Διακρίσεις στην αγορά εργασίας

10.1. Εισαγωγή   201

10.2. Η Θεωρία των Προτιμήσεων και ο Συντελεστής  Διάκρισης   201

10.3. Η Θεωρία του Επαγγελματικού Συνωστισμού  205

10.4. Η Θεωρία της Προτεραιότητας στην Απασχόληση   206

10.5. Σχόλια   209

Βιβλιογραφία   210

 

Κεφάλαιο 11

Διαφορές μισθών

11.1. Εισαγωγή   211

11.2. Προσδιοριστικοί παράγοντες των διαφορών μισθών   212

11.3. Εξισωτικές διαφορές μισθών   214

11.4. Ατελής λειτουργία της αγοράς εργασίας   217

11.5. Προσωρινές διαφορές μισθών   219

11.6. Συμπεράσματα   220

Βιβλιογραφία   221

 

Κεφάλαιο 12

Ανεργία

112.1. Εισαγωγή   223

112.2. Ορισμός της Ανεργίας   224

112.3. Οι Ροές στην Αγορά Εργασίας   227

112.4. Είδη Ανεργίας   231

112.5. Η καμπύλη Beveridge   236

112.6. Αναζήτηση εργασίας   239

112.7. Η Καμπύλη Phillips   241

112.8. Ηθελημένη και Ακούσια Ανεργία   244

112.9. Χαρακτηριστικά των Ανέργων   245

12.10. Σχόλια   247

Βιβλιογραφία   248

 

Κεφάλαιο 13

Διανομή του εισοδήματος

13.1. Εισαγωγή   249

13.2. Ορισμοί   250

13.3. Διανομή του Εισοδήματος – Γραφική Παρουσίαση και Μετρήσεις της Ανισότητας   252

13.4. Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Ανισοτήτων στη Διανομή των Εισοδημάτων   255

13.5. Οι Σχετικές Μερίδες της Εργασίας και του Κεφαλαίου   258

13.5.1. Η Νεοκλασική Θεωρία Διανομής   258

13.5.2. Η Θεωρία Διανομής του Kalecki   269

13.6. Συμπεράσματα   277

Βιβλιογραφία   278

Ελληνική Βιβλιογραφία   279

Αλφαβητικό Ευρετήριο   281