► Οικονόμου  Γεώργιος

 

 

Γεώργιος  Σ. Οικονόμου,

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

 

Διεύθυνση γραφείου: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών,         Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καραολή και Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς

Διεύθυνση κατοικίας: Αγελάου 3, 15343, Αγία Παρασκευή, Αττική.

Email: gsoikono@gmail.com

 

Πτυχία:   

1. Πτυχίο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Εμπορικό, (1964-1969)

2. Master (Διοίκηση Επιχειρήσεων), Πανεπιστήμιο Birmingham, U.K., (1969-1970)

3. Ph.D. (Διοίκηση Επιχειρήσεων), UMIST, Πανεπιστήμιο Manchester, U.K., (1970-1973)

Ακαδημαϊκές θέσεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς:

1. Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας και Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, (1992- 2014)

2. Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς, (2008-2013)

3. Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (2005-2009 & 1995-1997)

4. Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), (1995-2005)

5. Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  & Πρόεδρος του Κέντρου     Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, (1999-2002)

Ακαδημαϊκές θέσεις σε ελληνικά Πανεπιστήμια:

Α. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

1. Επισκέπτης Καθηγητής Ποσοτικής Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων, (1992-1997)

 2. Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας, (1982-1992)

 3. Ειδικός Επιστήμων Διοίκησης Παραγωγής, (1976-1982)

 Β. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 1. Επισκέπτης Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, (1985-1988)

 2. Ειδικός Επιστήμων Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, (1976-1979)

 Γ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 1. Ειδικός Επιστήμων στην Ποσοτική Ανάλυση και την Οικονομική των Επιχειρήσεων (1975)

Βιβλία:

1. Επιχειρησιακή Έρευνα για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων, (με τον κ. Αν. Γεωργίου), Αθήνα, 2016, 2011

2. Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων, (με τον κ. Αν. Γεωργίου), Τόμος Α΄, Αθήνα, 2011, 2006, 1999

3. Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων, (με τον κ. Αν. Γεωργίου), Τόμος Β΄, Αθήνα, 2011, 2000

4. Μέθοδοι Προβλέψεων και Ανάλυσης Αποφάσεων (με τον κ. Χρ. Αγιακλόγλου), Αθήνα, 2004, 2002

5. Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (με τον κ. Ν. Γεωργόπουλο), Αθήνα, 2004, 1995, 1994

6. Επιχειρησιακή Έρευνα (με τον κ. Αν. Γεωργίου), ΕΑΠ, Αθήνα, 2001

7. Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών και Οικονομικών Αποφάσεων (με τον κ. Χρ. Αγιακλόγλου), Αθήνα, 1997

8. Ποσοτική Ανάλυση Περιπτώσεων (με τον κ. Γ. Τσιότρα), Αθήνα, 1996, 1993

9. Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (με τον κ. Πρ. Ευθύμογλου), Τομ. Α. Θεσσαλονίκη, 1989

10. Προβλήματα Επιχειρησιακής Έρευνας, Αθήνα, 1985

11. Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, ελληνική μετάφραση του βιβλίου των Hillier, F.S. και G.J. Lieberman, Αθήνα, τεύχη Α, Β, Γ, 1983, 1984, 1985

Άρθρα - Μελέτες:

Συγγραφέας 36 άρθρων και μελετών σε θέματα Προβλέψεων, Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, Γραμμικού Προγραμματισμού, Ακέραιου και 0-1 Προγραμματισμού, Παιγνίων, Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, Ανάλυσης Αποφάσεων, κ.ά.

 

  • Επιχειρησιακή Έρευνα για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (Β΄  Έκδοση)
  • Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων  ΤΟΜΟΣ Α (Γ΄  Έκδοση)
  • Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων  ΤΟΜΟΣ Β (Β΄ Έκδοση)
  • Μέθοδοι Προβλέψεων & Ανάλυσης Αποφάσεων  (Γ΄ Έκδοση)
  •  Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γ΄  Έκδοση)
  • Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρησιακής Έρευνας  (Β΄  Έκδοση)