► Παπαδάκη Αφροδίτη

Η Αφροδίτη Παπαδάκη είναι επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • Χρηματοοικονομική Λογιστική (Ε΄ Έκδοση)
  • Ανάλυση & Αποτίμηση Επιχειρήσεων (Α΄  Έκδοση)