Ιωάννης Σακέλλης

 

 

Πληθυσμός & Εργατικό Δυναμικό στην Ελλάδα: Μορφολογία & Διαχρονικές Εξελίξεις

 

B΄ Έκδοση

 

 

 

Εκδότης: Μπένου Γ.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 162

 

Κωδικός ISBN: 9603590770

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 3757

 

Έτος έκδοσης: 2001

 

 

 

 ► παρουσίαση

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τις αναγκαίες προσαρμογές ούτως ώστε να καλύπτει τις πρόσφατες εξελίξεις στον πληθυσμό και το εργατικό δυναμικό που συντελέστηκαν κατά τη δεκαετία του 1990.

Εξάλλου, κρίθηκε σκόπιμη η προσθήκη ενός κεφαλαίου που αναφέρεται στις διαδικασίες εφαρμογής των πολιτικών απασχόλησης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευχαριστίες αποδίδονται στην κοινωνιολόγο Ναταλία  Σπυροπούλου.

Ιωάννης Σακέλλης

Αθήνα, Ιανουάριος 2001

 

 ► περιεχόμενα

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΕΚΔΟΣΗΣ  7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α' ΕΚΔΟΣΗΣ  9

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ   13

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  15

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑ 1828-1928 21

1.1 Εξελίξεις στον Ογκο του Πληθυσμού  21

1.2 Η Φυσική Κίνηση του Πληθυσμού  26

1.3 Μετανάστευση  29

ΣΥΝΟΨΗ  34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 1928-1997  37

2.1 Οι Εξελίξεις στη Φυσική Κίνηση του Πληθυσμού  43

2.2 Η Κινητικότητα του Πληθυσμού  52

ΣΥΝΟΨΗ  61

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'  63

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  73

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  83

3.1 Η Πλευρά της Προσφοράς της Αγοράς Εργασίας  83

3.2 Η Πλευρά της Ζήτησης της Αγοράς Εργασίας  95

3.3 Η Διαδικασία Σύζευξης Ανάμεσα στην Προσφορά και τη Ζήτηση  98

ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   101

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ   103

4.1 Οι Πηγές των Στατιστικών Δεδομένων για την Αγορά Εργασίας  104

4.2 Το Εργατικό Δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ενωση  116

4.3 Το Εργατικό Δυναμικό στην Ελλάδα κατά την Τελευταία Δεκαετία  122

ΣΥΝΟΨΗ  126

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΝΕΡΓΙΑ, ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  129

ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  143

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'   145

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   151

 

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   157