Γεώργιος Κώττης

Αθηνά Πετράκη - Κώττη

 

 

Σύγχρονη Μικροοικονομική

 

Γ΄   Έκδοση

 

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 704

 

Κωδικός ISBN: 9603590657

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 2744

 

Έτος έκδοσης: 2010

 

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση προβαίνουμε στη νέα έκδοση του συγγράμματος αυτού ωθούμενοι από τα πολύ ευνοϊκά σχόλια διδασκόντων και διδασκομένων για το βιβλίο μας. Ευχαριστούμε θερμώς τον μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό διδασκόντων που επιλέγουν για τη διδασκαλία της Μικροοικονομικής το σύγγραμμα αυτό, το οποίο είναι προϊόν της μακράς πανεπιστημιακής, ερευνητικής και συγγραφικής μας εμπειρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιστεύουμε ότι η επιλογή τους αυτή εξασφαλίζει στους φοιτητές και τους σπουδαστές τους το καλύτερο δυνατό βοήθημα για την κατανόηση των αρχών της Μικροοικονομικής και για την επιτυχία των πτυχιούχων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤ. ΚΩΤΤΗΣ

ΑΘΗΝΑΠΕΤΡΑΚΗ-ΚΩΤΤΗ

 

 ► περιεχόμενα

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ A' ΕΚΔΟΣΗΣ  21

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β ' ΕΚΔΟΣΗΣ  25

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εισαγωγή   29

Η Οικονομική Επιστήμη   30

Το Οικονομικό Πρόβλημα και η Οικονομική Επιστήμη   30

Διακρίσεις της Οικονομικής Επιστήμης   32

Το Οικονομικό σύστημα   34

Έννοια και τρόποι οργάνωσης του οικονομικού συστήματος   34

Προβλήματα οικονομικής οργάνωσης   39

1.  Η επιλογή των αγαθών και των υπηρεσιών που  πρέπει να παραχθούν  39

2. Ο τρόπος παραγωγής των αγαθών  και των υπηρεσιών   39

3. Η διανομή του τελικού προϊόντος   39

4. Το σήμερα και το αύριο    40

5. Ο τόπος της παραγωγής  40

6.  Η ανάγκη ευελιξίας και προσαρμοστικότητας 41

Κυριότεροι οικονομικοί στόχοι των σύγχρονων κοινωνιών  41

1. Πλήρης απασχόληση   41

2. Οικονομική πρόοδος    42

3. Σταθερότητα τιμών  42

4. Δικαιότερη διανομή του εισοδήματος 42

5. Οικονομική ασφάλεια  43

6. Εξισορροπημένο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών  43

7. Ισορροπία στην παραγωγή ιδιωτικών και κοινωνικών Αγαθών   44

8. Οικονομική ελευθερία   44

9. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος   44

Συμπληρωματικότητα ή αντίθεση των στόχων  44

Χαρακτηριστικά των σύγχρονων οικονομικών συστημάτων    45

1. Ο θεσμός της ατομικής ιδιοκτησίας    45

2. Ο ρόλος του ατομικού συμφέροντος   46

3. Ο ρόλος του χρήματος    47

4. Η ελευθερία επιλογής και άσκησης των οικονομικών λειτουργιών    48

5. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός   48

6. Ο μηχανισμός των τιμών    49

7. Το οικονομικό κύκλωμα   49

8. Ο οικονομικός ρόλος του κράτους    52

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ   53

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ   55

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ   56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι παραγωγικοί συντελεστές    57

1. Εργασία    57

2. Γη, έδαφος και φυσικοί πόροι   58

3. Κεφάλαιο   58

4. Επιχειρηματικότητα    59

Η τεχνολογία    60

Η εξειδίκευση των παραγωγικών λειτουργιών    60

Οι αγορές    62

Οι παραγωγικές δυνατότητες    64

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ   71

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ  73

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ    73

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΠ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διαδικασία της αριστοποίησης    81

Αριστοποίηση χωρίς περιορισμούς   82

Αριστοποίηση με περιορισμούς    85

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ    89

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 89

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ   89

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες  93

Ατομική και συνολική ζήτηση στην αγορά   96

Μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα και μεταβολή στη ζήτηση   97

Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης  99

1. Προτιμήσεις των καταναλωτών για το προϊόν 99

2. Εισόδημα των καταναλωτών   100

3. Τιμές των άλλων προϊόντων 100

4. Προσδοκίες των καταναλωτών  101

5. Άλλοι παράγοντες   101

6. Αριθμός των αγοραστών   101

Η συνάρτηση της ζήτησης  102

Η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών   105

Κλίση της καμπύλης προσφοράς και κόστος παραγωγής 106

Προσφορά από μια επιχείρηση και συνολική προσφορά στην αγορά   106

Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς   109

1. Τεχνολογία και παραγωγικότητα   109

2. Τιμές των παραγωγικών συντελεστών   109

3. Τιμές των άλλων προϊόντων   109

4. Τυχαίοι, φυσικοί ή άλλοι παράγοντες  110

5. Προσδοκίες και στόχοι των παραγωγών  110

6. φόροι και επιδοτήσεις  110

7. Αριθμός των παραγωγικών μονάδων   111

Η συνάρτηση της προσφοράς   111

Προσδιορισμός των τιμών από την αλληλενέργεια της προσφοράς και της ζήτησης   112

Μεταβολές στην προσφορά και στη ζήτηση  116

Το πρόβλημα του προσδιορισμού της ζήτησης και της προσφοράς   119

Κρατική ρύθμιση των τιμών   121

Απλοποιήσεις στην ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης  126

Προεκτάσεις της θεωρίας για τη λειτουργία της αγοράς   127

Σημείο προσφοράς αντί για καμπύλη προσφοράς   127

Καμπύλες προσφοράς και ζήτησης που δεν τέμνονται   129

Ο παράγοντας χρόνος στη λειτουργία των αγορών: εμπόριο προϊόντων που μπορούν να αποθηκευθούν   131

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ  134

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ   135

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ   136

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVΠ

ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ    138

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή του προϊόντος  145

Συντελεστής της ελαστικότητας της ζήτησης  145

Τοξοειδής ελαστικότητα  147

Ελαστικότητα σημείου   151

Ελαστικότητα της ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης  152

Ελαστικότητα της ζήτησης και συνολικό έσοδο   154

Ελαστικότητα της ζήτησης για το προϊόν μιας επιχείρησης και ολόκληρου του κλάδου  156

Προσδιοριστικοί παράγοντες της ελαστικότητας της ζήτησης 157

1. Αριθμός και συγγένεια υποκατάστατων προϊόντων  157

2. Σπουδαιότητα του προϊόντος στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς   158

3. Σπουδαιότητα της ανάγκης που ικανοποιεί το προϊόν  158

4. Διάρκεια χρονικής περιόδου  158

5. Διάρκεια ζωής των προϊόντων   159

6. Ο βαθμός κορεσμού της αγοράς ως προς το συγκεκριμένο προϊόν  159

7. Διανομή του εισοδήματος και εισοδηματική ομάδα που αγοράζει το προϊόν   159

Σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης    163

Εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης    165

Ελαστικότητα της προσφοράς    167

Πρακτικές εφαρμογές της ελαστικότητας   171

Χρησιμοποίηση των ελαστικοτήτων  στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων  171

Ελαστικότητες της ζήτησης και διαφήμιση  173

Η επίπτωση των έμμεσων φόρων  174

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ  180

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 181

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  181

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΠ

Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ  183

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η έννοια της χρησιμότητας   186

Συμπεριφορά του καταναλωτή στην αγορά και κανόνας μεγιστοποίησης της χρησιμότητας   191

Περιορισμοί και αδυναμίες της κλασικής θεωρίας περί χρησιμότητας   197

Η αξία του χρόνου   198

Εφαρμογές της κλασικής θεωρίας περί χρησιμότητας  200

1. Το παράδοξο της αξίας  200

2. Το πλεόνασμα του καταναλωτή   202

Η ζήτηση κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας  205

Η φθίνουσα οριακή χρησιμότητα του χρήματος   207

1. Η τάση για ανάληψη ή αποφυγή οικονομικών κινδύνων   208

2. Η φθίνουσα οριακή χρησιμότητα του χρήματος και η αγορά ασφαλειών  209

Ανάλυση της συμπεριφοράς του καταναλωτή με τις καμπύλες αδιαφορίας  211

Γενικά περί καμπυλών αδιαφορίας   211

Ιδιότητες των καμπυλών αδιαφορίας 215

1. Οι καμπύλες αδιαφορίας έχουν αρνητική κλίση  215

2. Οι καμπύλες αδιαφορίας είναι κυρτές σε σχέση με την αρχή των αξόνων του διαγράμματος  216

3. Οι καμπύλες αδιαφορίας δεν τέμνονται μεταξύ τους  217

Ασυνήθιστες καμπύλες αδιαφορίας   218

Εισοδηματική γραμμή ή γραμμή δυνατοτήτων κατανάλωσης  220

Η ισορροπία του καταναλωτή  223

Μεταβολή του εισοδήματος του καταναλωτή  227

Μεταβολή της τιμής ενός αγαθού   230

Καμπύλη τιμής-κατανάλωσης και καμπύλη ζήτησης 232

Εξήγηση του νόμου της ζήτησης με την εισοδηματική επίδραση και την επίδραση υποκατάστασης   232

Οικονομική ανάλυση της συμπεριφοράς  της οικογένειας 235

Μια νέα προσέγγιση στη θεωρία της καταναλωτικής συμπεριφοράς  237

Θετική και αρνητική οριακή χρησιμότητα 240

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 242

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 244

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ   246

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΠ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  246

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η συνάρτηση παραγωγής   250

Προβλήματα εκτίμησης της συνάρτησης παραγωγής 252

Βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο διάστημα στην παραγωγική διαδικασία  256

Σταθερές ή μεταβλητές αναλογίες παραγωγικών συντελεστών  257

Η έννοια της αποτελεσματικότητας στην παραγωγή 259

Η έννοια της παραγωγικότητας  260

Η παραγωγή στο βραχυχρόνιο διάστημα   261

Η παραγωγή στο βραχυχρόνιο διάστημα και ο νόμος  της φθίνουσας απόδοσης   261

Η ελαστικότητα της παραγωγής 267

Η παραγωγή στο μακροχρόνιο διάστημα  268

Οι καμπύλες ίσου προϊόντος   269

Οι γραμμές ίσου κόστους  274

Ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής  276

Η τεχνολογία και η επίδρασή της στην παραγωγή 279

 Οικονομίες (ή αποδόσεις) κλίμακας (ή μεγέθους) στην παραγωγή   280

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ   283

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 285

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ   285

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΠ

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ  287

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η έννοια του κόστους  294

Οικονομικό ή καθαρό κέρδος  300

Το κόστος στο βραχυχρόνιο διάστημα  301

Σταθερό, μεταβλητό και συνολικό κόστος   301

Διαγραμματική απεικόνιση των καμπυλών βραχυχρόνιου κόστους  305

Το κόστος παραγωγής στο μακροχρόνιο διάστημα   312

Εναλλακτικά μεγέθη της επιχείρησης και καμπύλη προγραμματισμού της παραγωγής  312

Η σημασία της επιλογής του κατάλληλου τόπου εγκατάστασης της παραγωγικής μονάδας  315

Εξήγηση της συμπεριφοράς του μακροχρόνιου κόστους:

Οικονομίες και αντιοικονομίες μεγέθους  316

Οικονομίες μεγέθους παραγωγής στο επίπεδο της παραγωγικής μονάδας   316

Αντιοικονομίες μεγέθους παραγωγής στο επίπεδο της παραγωγικής μονάδας   318

Μορφές της μακροχρόνιας καμπύλης κόστους της παραγωγικής μονάδας   319

Οικονομίες μεγέθους επιχειρήσεων με περισσότερες παραγωγικές μονάδες   322

Επίδραση στο κόστος των εξωτερικών οικονομιών και αντιοικονομιών   325

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ  326

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ  327

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ   328

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΠ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΘΗΣΗΣ   330

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

Βασικά υποδείγματα αγοράς   337

Πλήρης ή τέλειος ανταγωνισμός  340

Καθαρό μονοπώλιο   342

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός   343

Ολιγοπώλιο   345

Άλλες διαστάσεις της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων   347

Συνθήκες ανταγωνισμού από την πλευρά των αγοραστών  348

Εναλλακτικοί στόχοι των επιχειρήσεων και των διευθυντικών στελεχών τους   349

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ     351

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ   352

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ   352

ΠΑΡΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧΠ

Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   354

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

Μεγιστοποίηση των κερδών των επιχειρήσεων στο βραχυχρόνιο διάστημα  359

Σύγκριση συνολικού εσόδου και συνολικού κόστους  360

Σύγκριση οριακού εσόδου και οριακού κόστους και κανόνας μεγιστοποίησης του κέρδους μιας επιχείρησης  365

Σύγκριση οριακού εσόδου και οριακού κόστους:

Αριθμητικό παράδειγμα  367

Σύγκριση οριακού εσόδου και οριακού κόστους:

Διαγραμματική παρουσίαση   370

Η βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς μιας επιχείρησης   377

Η ισορροπία μιας επιχείρησης και η ισορροπία ολόκληρου του κλάδου   378

Ισορροπία μιας επιχείρησης και του κλάδου στο μακροχρόνιο διάστημα  381

Η καμπύλη προσφοράς ενός πλήρως ανταγωνιστικού κλάδου στο μακροχρόνιο διάστημα  385

Ο ελεύθερος ανταγωνισμός στη διεθνή οικονομία   387

Αξιολόγηση του πλήρους ανταγωνισμού  389

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ  393

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ  394

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ   395

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΠ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΩΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  396

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ

Συνθήκες που δημιουργούν μονοπώλια  399

Προσδιορισμός του επιπέδου παραγωγής και της τιμής του προϊόντος   402

Διευκρινίσεις για τα κέρδη των μονοπωλίων  410

Μακροχρόνια ισορροπία της μονοπωλιακής επιχείρησης   413

Διαφορισμός της τιμής   414

Αξιολόγηση του καθαρού μονοπωλίου   417

Ελεγχόμενα μονοπώλια  421

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ  423

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ   424

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  424

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΠ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ «ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΜΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» 426

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

Προσδιορισμός του επιπέδου παραγωγής και της τιμής βραχυχρόνιο διάστημα   434

Ισορροπία της επιχείρησης στο μακροχρόνιο διάστημα  440

Αξιολόγηση του μονοπωλιακού ανταγωνισμού  442

Κόστος και οφέλη για την κοινωνία από τη διαφήμιση  444

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ   450

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ  451

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  451

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΠ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ  452

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προσδιορισμός του επιπέδου παραγωγής και της τιμής του προϊόντος  459

Υπόδειγμα χωρίς συνεννόηση των επιχειρήσεων   460

Η θεωρία παιγνίων   464

Υπόδειγμα με συνδυασμένη ενέργεια των επιχειρήσεων   470

Τα καρτέλ    470

Ηγεσία τιμής στο ολιγοπώλιο  476

Δημόσια αναγγελία της τιμής  480

Ανταγωνισμός των επιχειρήσεων στην προώθηση των προϊόντων τους   481

Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων   482

Αξιολόγηση του ολιγοπωλίου  485

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ  488

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ  490

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  490

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙΠ

Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ   492

1. ‘Ισα μερίδια αγοράς και ίσα οριακά κόστη   492

2. Ίσα μερίδια αγοράς και διαφορετικά οριακά κόστη  493

3. Διαφορετικά μερίδια αγοράς και ίδια συνάρτηση οριακού κόστους   494

4. Διαφορετικά μερίδια αγοράς και διαφορετικά οριακά κόστη   496

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV

Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Θεωρία της οριακής παραγωγικότητας   501

Οριακό χρηματικό προϊόν και ζήτηση παραγωγικών συντελεστών με πλήρη ανταγωνισμό

στην αγορά προϊόντος  501

Ζήτηση για έναν παραγωγικό συντελεστή με ατελή ανταγωνισμό στην αγορά προϊόντος   505

Συνολική ζήτηση για έναν παραγωγικό συντελεστή και μεταβολές της   508

Ελαστικότητα της ζήτησης για παραγωγικούς συντελεστές και προσδιοριστικοί της παράγοντες  510

1. Ο ρυθμός μείωσης του οριακού φυσικού προϊόντος καθώς αυξάνεται η ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή   510

2. Η ελαστικότητα της ζήτησης για το προϊόν που παράγεται με τη χρησιμοποίηση του συντελεστή   511

3. Η δυνατότητα υποκατάστασης ενός συντελεστή με άλλους   511

4. Το ποσοστό του συνολικού κόστους που  αντιπροσωπεύει η δαπάνη για το συντελεστή  511

Ζήτηση μιας επιχείρησης για πολλούς συντελεστές  512

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ  517

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ   518

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ   519

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧIVΠ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   520

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το γενικό επίπεδο των μισθών  524

Η ζήτηση για εργασία  525

Η ελαστικότητα της ζήτησης μιας επιχείρησης για εργασία   527

Η προσφορά εργασίας   529

Ο προσδιορισμός της αμοιβής της εργασίας: Διαφορές στις αμοιβές   536

Υποδείγματα προσδιορισμού της αμοιβής της εργασίας  542

1. Υπόδειγμα προσδιορισμού του μισθού με πλήρη

ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας  543

2. Υπόδειγμα προσδιορισμού του μισθού με έναν αγοραστή και πολλούς φορείς

προσφοράς εργασίας   546

3.    Υπόδειγμα προσδιορισμού του μισθού με ένα φορέα προσφοράς εργασίας και πολλούς χρήστες εργασίας   549

4.    Υπόδειγμα διμερούς μονοπωλίου   555

Συλλογικές διαπραγματεύσεις  557

Αλλα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας   562

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ   566

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ  567

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ   567

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVΠ

Α. ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ   569

Β. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ   574

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έγγειος πρόσοδος  578

Διαφορές στην ποιότητα της γης και έγγειος πρόσοδος    581

Εναλλακτικές χρήσεις γης   583

Τόκος   583

Προσφορά και ζήτηση δανειακών κεφαλαίων  584

Προτίμηση για ρευστότητα και προσφορά δανειακών κεφαλαίων  589

Προσδιορισμός του επιτοκίου  591

Ελεγχόμενα επιτόκια  593

Ο ρόλος του τόκου στην οικονομία  593

Η θεωρία του κέρδους   596

Η θεωρία της αβεβαιότητας  596

Η θεωρία των καινοτομιών  597

Μονοπωλιακό κέρδος   598

Οικονομικές λειτουργίες του κέρδους   598

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ  600

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ   601

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ   602

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVΙΠ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  603

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στόχοι κατά την άσκηση της τιμολογιακής πολιτικής   610

Τιμολογιακές πολιτικές που απορρέουν από διάφορους στόχους 611

Ειδικές τιμολογιακές πρακτικές   616

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ  625

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ  626

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  627

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVIII

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Εφεύρεση, καινοτομία και διάχυση της καινοτομίας  629

Έρευνα και ανάπτυξη   630

Τεχνολογικές εξελίξεις και αποτελεσματικότητα   631

Δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη  631

Η απόφαση για την εισαγωγή μιας καινοτομίας  632

Μίμηση της καινοτομίας και δικαίωμα ευρεσιτεχνίας   633

Δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη και μορφή αγοράς   634

Βαθμός συγκέντρωσης και δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη  636

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ  637

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ  638

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  638

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIX

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Η ζήτηση υπηρεσιών υγείας και η αύξηση της σχετικής δαπάνης . 641

Οι τιμές των υπηρεσιών υγείας  643

Οικονομικές συνέπειες της αύξησης των δαπανών για υπηρεσίες υγείας  645

Αναμόρφωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας 646

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ  648

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ  648

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 649

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Επιδράσεις στο περιβάλλον από την παραγωγή και την κατανάλωση προϊόντων  651

Πολιτικές για την αντιμετώπιση της καταστροφής του περιβάλλοντος   653

Μέτρα για τη μείωση των ζημιών στο περιβάλλον   657

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ   660

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ   661

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  661

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXI

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ

Η διανομή του εισοδήματος και η μέτρηση της ανισότητας  663

Παράγοντες που προκαλούν ανισότητα στη διανομή του εισοδήματος   666

Κοινωνικά επιθυμητός βαθμός ανισότητας στη διανομή εισοδήματος   667

Το πρόβλημα της φτώχειας  669

Μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού  670

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ  672

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ  672

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  673

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΔΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΙΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μερική και γενική ισορροπία   675

Πλεονεκτήματα από τη λειτουργία του συστήματος των τιμών   677

Ατέλειες του συστήματος των τιμών και κρατική παρέμβαση  679

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ  683

ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ  684

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  684

Κυριότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις  του Καθ. Γεωργίου Χριστ. Κώττη   685

Κυριότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις της Καθ. Αθηνάς Πετράκη Κώττη   690

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   697