► Φαφαλιού Ειρήνη

Η Ειρήνη Φαφαλιού είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών Ο Κοινωνικών Επιστημών, ενώ απέκτησε τον μεταπτυχιακό της τίτλο σπουδών σε Manpower Studies & Industrial Relations, από το Πανεπιστήμιο του Manchester (University of Manchester, UK) και το διδακτορικό της (Ph.D) από το Πανεπιστήμιο του Leicester (University of Leicester, UK), με ειδίκευση στις Πολιτικές για τις Επιχειρήσεις με έμφαση τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.
Έχει πολυετή διδακτική και ερευνητική εμπειρία οε Πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού. Από το 2013 έως το 2015 διετέλεσε Συντονίστρια της θεματικής Ενότητας ΔΕΟΑ0 (Διοικητική Επιχειρήσεων 8 Οργανισμών] του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ενώ είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Οικονομικής Στρατηγικής του Οικονομικού Τμήματος του ΠΑΠΕΙ, που έχει ως στόχο το σχεδίασμά και την υλοποίηση καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων στο χώρο της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και της οικονομικής στρατηγικής, μέσω συνεργασιών με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Παράλληλα, συμμετέχει σε διάφορα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Έχει συνεργαστεί, ως τεχνικός σύμβουλος, με πλήθος φορέων του ελληνικού και διεθνούς χώρου και, ως εξειδικευμένη ερευνήτρια, έχει συνεισφέρει στην εκπόνηση μεγάλου αριθμού ερευνητικών μελετών, χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, τον ΟΑΕΔ, το ΙΟΒΕ, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου κ.ά.
Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά, ενώ είναι κριτής, αλλά και μέλος της επιτροπής σύνταξης, σε αρκετά από αυτά. Έχει συγγράφει και επιμεληθεί μία σειρά από πανεπιστημιακά διδακτικά συγγράμματα και έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε ελληνικούς και διεθνείς συλλογικούς τόμους και πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.

  • Σύγχρονα Θέματα Βιομηχανικής Πολιτικής: Θεωρία και Μελέτες Περιπτώσεων (Α΄ Έκδοση)