► Χυτήρης Λεωνίδας

 

 

 

Ο κ. Λεωνίδας Χυτήρης είναι καθηγητής Μάνατζμεντ και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.A.,Ph.D.) στο Πανεπιστήμιο KENT, της Αγγλίας.

Είναι αξιολογητής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται μεγάλος αριθμός άρθρων σε ελληνικά και ξένα, έγκυρα, επιστημονικά περιοδικά και 5 βιβλία σχετικά με το  μάνατζμεντ και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, την Οργανωσιακή Συμπεριφορά, την Ποιότητα Υπηρεσιών και την Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Έχει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία ως σύμβουλος και εκπαιδευτής σε πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

 

  • Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Δ΄ Έκδοση)
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Γ΄ Έκδοση)