Μπήτρος Γεώργιος

Επιμέλεια-Μετάφραση

 

Edwin Mansfield

 

Managerial Economic ΤΟΜΟΣ Α

 

Α΄ Έκδοση

 

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 726

 

Κωδικός ISBN: 9603590576 (SET 0393967751)

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 2703

 

Έτος έκδοσης: 1999

 

 

 ► παρουσίαση

Το εγχειρίδιο του καθηγητή Edwin Mansfield "Managerial Economics: Theory, Applications and Cases" είναι και αναγνωρίζεται από τη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα ως κλασσικό στο είδος του για τρεις τουλάχιστον λόγους. Ο πρώτος είναι ότι έχει καταφέρει να γίνει και να παραμείνει για πολλά χρόνια το πιο δημοφιλές εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της επιχειρησιακής οικονομικής. Έτσι, σήμερα, σπάνια θα συναντήσει κανένας διευθυντικά στελέχη στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα τα οποία, σε κάποια φάση της εκπαίδευσής τους, να μην το διδάχθηκαν ή να μην άκουσαν άλλους να εκθειάζουν τα πλεονεκτήματά του.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι συνδυάζει σε άριστο βαθμό την οικονομική θεωρία με τις εφαρμογές της και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που ανακύπτουν σε όλες της εκφάνσεις της δραστηριότητάς τους. Από το πλήθος των φοιτητών που εισάγονται στα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης η μεγάλη πλειοψηφία, μετά από δύο-τρία εξάμηνα σπουδών, καταλαμβάνεται από μελαγχολία γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν πως μια επιστήμη με τόσο αφηρημένες έννοιες και προφανή έλλειψη πειραματικών μεδόδων μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Αλλά όταν εκτίθενται στο εγχειρίδιο του καθηγητή Mansfield ξαφνιάζονται ευχάριστα γιατί βλέπουν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες την οικονομική θεωρία στη διάσταση της καθημερινής ζωής των επιχειρήσεων. Αυτό έχει ως συνέπεια να πείθονται για τη μεγάλη χρησιμότητα των σπουδών τους και φυσικά να αγκαλιάζουν το εγχειρίδιο ως ένα εργαλείο το οποίο τους συνοδεύει μετέπειτα σε όλη την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Τέλος, ο τρίτος λόγος είναι το συγγραφικό ταλέντο του καθηγητή Mansfield. Με διατύπωση απέριτη αλλά περιεκτική, χωρίς να καταφεύγει σε εξεζητημένες μαθηματικές αποδείξεις, και με μια σπάνια ικανότητα να ακριβολογεί χωρίς να γίνεται δυσνόητος, έχει το χάρισμα να μετατρέπει την οικονομική θεωρία σε γλώσσα επικοινωνίας με ακροατήρια από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Έτσι, σπουδαστές από τα οικονομικά, την πληροφορική, την στατιστική, τις μηχανικές επιστήμες, κλπ. μπορούν να καθίσουν στην ίδια αίθουσα διδασκαλίας, να ενσκήψουν στις σελίδες του εγχειριδίου με σχετική άνεση, και να επωφεληθούν εξίσου σημαντικά από το τελικό αποτέλεσμα.

Στην ελληνική έκδοση αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα. Ένα προέκυψε από τη δυσκολία να αποδώσουμε κομψά οικονομικούς όρους που έχουν καθιερωθεί στα Αγγλικά. Αναγκαστικά, σε πολλές περιπτώσεις καταφύγαμε σε περιφραστικές προσεγγίσεις με τις οποίες κάποιοι μπορεί να διαφωνούν. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν η τάση του μεγέθους της έκδοσης να ξεφύγει από τα καθιερωμένα όρια, δεδομένου ότι η μετάφραση από τα Αγγλικά είναι γνωστό ότι αυξάνει σημαντικά τις σελίδες του πρωτότυπου*. Τέλος, αλλά όχι τελευταίο, ήταν το πρόβλημα ότι το εγχειρίδιο έπρεπε να είναι έτοιμο για το εαρινό εξάμηνο του 1999 το οποίο αρχίζει σε δύο περίπου μήνες. Κατά συνέπεια, στην παρούσα φάση, και από την άποψη της μεταφραστικής και τυπογραφικής τελειότητας που την χαρακτηρίζει, η έκδοση πρέπει να θεωρηθεί ως μια προχωρημένη αλλά προκαταρτική εκδοχή, και προσβλέπω στη σταδιακή της βελτίωση μέσα από την κριτική των φοιτητών και την βοήθεια των συναδέλφων μου.

Το γεγονός ότι καταφέραμε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να φθάσουμε στο διαπιστούμενο αποτέλεσμα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους συνεργάτες μου. Ο I. Λαντούρης έκανε την πρώτη προσέγγιση στην μετάφραση και είχε επίσης την καλοσύνη να δακτυλογραφήσει το κείμενο. Ο Σ. Σκούρας ασχολήθηκε με τη μεταφορά των πινάκων και των διαγραμμάτων από το πρωτότυπο, μετέφρασε κάποια συμπληρωματικά τμήματα του εγχειριδίου, και επιμελήθηκε των δύο πρώτων διορθώσεων. Ο Σ. Μπήτρος μορφοποίησε τις σελίδες με τη βοήθεια του Pagemaker 6.5. Και όλοι τους γενικά ανέχθηκαν με καρτερικότητα την πίεση που ήμουν υποχρεωμένος να τους ασκώ λόγω των περιορισμένων χρονικών ορίων που είχαμε στη διάθεσή μας. Σε όλους τους είμαι υποχρεωμένος και τους ευχαριστώ θερμά.

Φυσικά για όσα λάθη εξακολουθούν να υπάρχουν καθώς και για όλες τις επιλογές που έγιναν σε δέματα ύλης, απόδοσης, και παρουσίασης είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος.

Γεώργιος Κ. Μπήτρος

Αθήνα, Δεκέμβριος  1998

 ► περιεχόμενα

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ XIX

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ XXI

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1

Μελετώντας Μια Αληθινή Περίπτωση #1: Άνοδοι και Πτώσεις της Walt Disney Company    2 Μελετώντας μια Αληθινή Περίπτωση #2: Η Harley- Davidson Εναντίον των Ιαπώνων Γιγάντων 3

Μελετώντας Μια Αληθινή Περίπτωση #3: Πώς η Heinz θα Έπρεπε να Διανέμει το Κέτσαπ της; 4

Σχέσεις της Επιχειρησιακής Οικονομικής με Άλλους Επιστημονικούς Κλάδους 6

Η Βασική Διαδικασία της Λήψης Αποφάσεων 8

Η Θεωρία της Επιχείρησης 10

Ο Ρόλος των Περιορισμών 12

Πώς ορίζουμε τα κέρδη    13

Λόγοι για την Ύπαρξη του Κέρδους 14

Οργανικοί Παράγοντες και «Ικανοποίηση» 16

Τα Συμφέροντα της Διοίκησης και το Πρόβλημα Εντολέα-Εντολοδόχου 17

Πώς η Disney Αντιμετώπισε το Πρόβλημα Εντολέα-Εντολοδόχου 18

Ζήτηση και Προσφορά: Μια Πρώτη Ματιά 19

Η Πλευρά της Ζήτησης 20

Η Πλευρά της Προσφοράς 21

Τιμή Ισορροπίας 23

Η Πραγματική Τιμή 25

Τι θα Συμβεί αν Μετατοπισθεί η Καμπύλη Ζήτησης; 26

Τι θα Συμβεί αν Μετατοπισθεί η Καμπύλη Προσφοράς; 27

Πώς η Ρωσία Κατέκλυσε την Αγορά με Αλουμίνιο: Μελετώντας Μια Αληθινή Περίπτωση 28 Πού Οφειλόταν η Άνοδος της Τιμής του Καφέ το 1994; 30

Περίληψη  31

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 33

Οριακή Ανάλυση 35

Σχέση συνολικών, οριακών και μέσων τιμών 37

Η Έννοια της Παραγώγου 41

Πώς δα Βρείτε μια Παράγωγο 44

Χρησιμοποιώντας Παραγώγους για να Λύσετε

Προβλήματα Μεγιστοποίησης και Ελαχιστοποίησης 53

Ο Κανόνας Ισότητας του Οριακού Κόστους με το Οριακό Έσοδο και οι Μέθοδοι Αριστοποίησης 57

Μια Φημολογούμενη Απροσεξία στο Σχέδιο του Βομβαρδιστικού Stealth:

Μελετώντας Μια Αληθινή Περίπτωση 60

Μερικές Παράγωγοι και η Μεγιστοποίηση Πολυμεταβλητών Συναρτήσεων 61

Αριστοποίηση υπό Περιορισμούς 63

Οι Πολλαπλασιαστές Lagrange 66

Συγκρίνοντας τα Επιπρόσθετα Στοιχεία Κόστους με τα Επιπρόσθετα Εσοδα 69

Περίληψη 71

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΌΒΛΕΨΉ!

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ 73

Η Καμπύλη Αγοραίας Ζήτησης 73

Οι Συναρτήσεις Ζήτησης της Επιχείρησης και του Κλάδου 77

Η Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή 80

Ελαστικότητα Σημείου και Τόξου 81

Είναι Κανείς για Τένις; 82

Χρησιμοποιώντας την Συνάρτηση Ζήτησης για τον Υπολογισμό της Ελαστικότητας Ζήτησης ως προς την Τιμή 85

Ελαστικότητα ως προς την Τιμή και Συνολική Χρηματική Δαπάνη 87

Η Ζήτηση του Δημοσιογραφικού Χάρτου 89

Συνολικό Έσοδο, Οριακό Έσοδο και Ελαστικότητα ως προς την Τιμή 90

Παράγοντες που Προσδιορίζουν την Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την Τιμή 93

Χρήσεις της Ελαστικότητας Ζήτησης ως προς την Τιμή 95

Ελαστικότητα ως προς την Τιμή και Τιμολογιακή Πολιτική 97

Η Εισοδηματική Ελαστικότητα της Ζήτησης 98

Χρησιμοποιώντας την Συνάρτηση Ζήτησης για τον Υπολογισμό της Εισοδηματικής Ελαστικότητας Ζήτησης 100

Υπολογίζοντας την Ζητούμενη Ποσότητα Φρέσκου Σολομού Εξαιρετικής Ποιότητας 101

Σταυροειδείς Ελαστικότητες Ζήτησης 102

Η Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την Διαφημιστική Δαπάνη 104

Η Συνάρτηση Ζήτησης Σταθερής Ελαστικότητας 105

Μείωση της Τιμής των London Times 106

Περίληψη 108

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Καμπύλες Αδιαφορίας   111

Ο Οριακός Λόγος Υποκατάστασης 113

Η Έννοια της Χρησιμότητας 116

Ο Εισοδηματικός Περιορισμός 117

Το 'Άριστο Καλάθι Αγοραίων Αγαθών 120

Μεγιστοποιώντας την Χρησιμότητα: Μια Προσεκτική Ματιά  121

Η Επίδραση ενός Χρονικού Περιορισμού στην Συμπεριφορά του Καταναλωτή  122

Ακραίες Δύσεις   124

Περιγράφοντας την Διαδικασία Ορθολογικής Επιλογής 126

Εξάγοντας την Ατομική Καμπύλη Ζήτησης 127

Εξάγοντας την Αγοραία Καμπύλη Ζήτησης 129

Το Εκκρεμές μεταξύ Κινδύνου και Απόδοσης 130

Περίληψη 131

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

Το Πρόβλημα της Ταυτοποίησης 133

Συνεντεύξεις Καταναλωτών 137

Πειράματα Αγοράς 138

L' Eggs: Ένα Πείραμα Αγοράς 138

Ανάλυση Παλινδρόμησης 139

Απλό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης 140

Γραμμή Παλινδρόμησης στο Δείγμα 143

Η Μέθοδος των Ελάχιστων Τετραγώνων 145

Ο Συντελεστής Προσδιορισμού 148

Πολυμεταβλητή Παλινδρόμηση   150

Πώς οι Ιάπωνες Κατασκευαστές Μηχανών  Χρησιμοποίησαν τον Συντελεστή Προσδιορισμού 151

Τιμή και Μερίδιο Αγοράς για μια Καινούργια Ηλεκτρική Γεννήτρια 153

Ισορροπία των Χρωμάτων και Διάρκεια Παραμονής στο Ράφι για το Φιλμ της Polaroid 155 Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπώσεις Οθόνης 157

Ερμηνεύοντας την Εκτύπωση Οθόνης του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 159

Πόσο Καλές Είναι οι Προβλέψεις της Ward για την Παραγωγή Αυτοκινήτων; 160 Πολυσυγραμμικότητα 166

Αυτοσυσχέτιση 167

Περαιτέρω Ανάλυση των Καταλοίπων 169

Πώς οι Ομοσπονδιακοί Οικονομολόγοι Προέβλεψαν την Παραγόμενη Ποσότητα Αυτοκινήτων 172

Η Συνάρτηση Ζήτησης για Τσιγάρα: Μελετώντας Μια Αληθινή Περίπτωση 173

Περίληψη 176

Παράρτημα: Ο Συντελεστής Προσδιορισμού και η Έννοια της Ερμηνευόμενης Μεταβλητικότητας 179

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Τεχνικές Διεξαγωγής Ερευνών Ποιοτικής Ανάλυσης 183

Αναλύοντας Χρονολογικές Σειρές 185

Πώς θα Εκτιμήσετε μια Γραμμική Τάση 188

Πώς θα Εκτιμήσετε μια Μη Γραμμική Τάση 190

Εποχική Μεταβλητικότητα 192

Υπολογισμός της Εποχικής Μεταβλητικότητας 193

Κυκλική Μεταβλητικότητα 196

Προβλέποντας την Ζήτηση για Έλεγχο Αίματος 197

Στοιχειώδεις Τεχνικές Πρόβλεψης 200

Πώς Χρησιμοποιούνται οι Προπορευόμενοι Δείκτες 203

Πώς Χρησιμοποιούνται τα Οικονομετρικά Υποδείγματα 205

Αποφασίζοντας αν θα Πρέπει να Χρηματοδοτήσουμε την Αγορά ενός Κοιτάσματος Πετρελαίου 206

John Hancock και οι Εκτάσεις Δασικής Ξυλείας: Μελετώντας Μια Αληθινή Περίπτωση 207

Η Purvere Corporation: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 207

Προβλέποντας τα Φορτία Τσιμέντου της CEMCO 208

'Μελέτησε τα Κατάλοιπά σου" 211

Περίληψη 213

Παράρτημα Εκθετική Εξομάλυνση και Προβλέψεις 215

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Η Συνάρτηση Παραγωγής με Μια Μεταβλητή Εισροή Ο Νόμος των Φθινουσών Οριακών Αποδόσεων 226

Το 'Άριστο Επίπεδο Χρησιμοποίησης μιας Εισροής 226

Η Rondo Corporation: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 228

Η Συνάρτηση Παραγωγής με Δυο Μεταβλητές Εισροές 229

Πώς να Προσδιορίσετε την Άριστη Ιπποδύναμη για Έναν Αγωγό Πετρελαίου 233

Καμπύλες Ισοπαραγωγής 233

Πώς η Nucor Παραμένει πάνω στην Συνάρτηση Παραγωγής της 234

Ο Οριακός Λόγος Τεχνικής Υποκατάστασης 236

Ο Άριστος Συνδυασμός των Εισροών 239

Η Beiswanger Company: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 242

Η Miller Company: Ένα Ακόμη Αριθμητικό Παράδειγμα 244

Το 'Άριστο Μέγεθος Παρτίδας 245

Τι Δίδαξε η Toyota στον Κόσμο 249

Πλεονεκτήματα της Παραγωγής «Ακριβώς την Κατάλληλη Στιγμή» 252

Αποδόσεις Κλίμακας 254

Η Ελαστικότητα της Παραγωγής 255

Επιλέγοντας το Μέγεθος Ενός Πετρελαιοφόρου 256

Πώς οι Επιχειρήσεις Αποκτούν Πληροφορίες σε Σχέση με την Συνάρτηση Παραγωγής τους: Ανταγωνιστικό Σημείο Αναφοράς για την Xerox 257

Μέτρηση των Συναρτήσεων Παραγωγής 259

Τρεις Τύποι Στατιστικής Ανάλυσης 261

Ο Κλάδος Τηλεπικοινωνιών στον Καναδά: Μελετώντας μια Αληθινή Περίπτωση 263

Παραγωγή Πουλερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες: Μελετώντας Μια Ακόμη Αληθινή Περίπτωση Περίληψη 266

Παράρτημα: Πολλαπλασιαστές Lagrange και 'Άριστοι Συνδυασμοί Εισροών 269

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Τεχνολογική Πρόοδος 273

Η Παραγωγικότητα της Εργασίας 275

Συνολική Παραγωγικότητα των Συντελεστών Παραγωγής 276

Χρησιμοποιώντας την Συνολική Παραγωγικότητα των Συντελεστών για την Ανίχνευση της Απόδοσης του Εργοστασίου 278

Έρευνα κι Ανάπτυξη: Μια Διαδικασία Εκμάθησης 280

Παράλληλες Προσπάθειες Ανάπτυξης 281

Τι Εξασφαλίζει την Επιτυχία; 283

Παράλληλες Προσπάθειες Ανάπτυξης στην IBM 284

Επιλογή Ερευνητικών Προγραμμάτων 285

Καινοτομία 287

Το Εκκρεμές μεταξύ Κόστους και Χρόνου 287

Συνάρτηση Εκκρεμούς Κόστους-Χρόνου για τα Επιβατηγό Αεροσκάφη 289

Χρόνος και Κόστος Ανάπτυξης Καινοτομιών: Ιαπωνία εναντίον Ηνωμένων Πολιτειών 291

Η Καμπύλη Εκμάθησης 293 Εφαρμογές της Καμπύλης Εκμάθησης 295

To Model Τ της Henry Ford και το DC-9 της Douglas Aireraft 296

Υποδείγματα Διάχυσης 297

Προβλέποντας τον Ρυθμό Διάχυσης των Αριθμητικά Ελεγχόμενων Εργαλειομηχανών 300

Η Εξάπλωση των Βιομηχανικών Ρομπότ στην Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες 302

Περίληψη 304

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Το Κόστος Ευκαιρίας 307

Συναρτήσεις Βραχυχρόνιου Κόστους 308

Πώς η Harley-Davidson Έχει Μειώσει το Κόστος της Μέσο και Οριακό Κόστος 312

Η Επίδραση της Παραγόμενης Ποσότητας στο Κόστος Παραγωγής Αεροσκαφών 316 Συναρτήσεις Μακροχρόνιου Κόστους 318

The Crosby Corporation: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα Οικονομίες Κλίμακας για τις Ιδιωτικές Κλινικές: Μελετώντας μια Αληθινή Περίπτωση 324

Μέτρηση των Συναρτήσεων Βραχυχρόνιου Κόστους: Η Επιλογή της Μαθηματικής Μορφής 325

Η Φύση και τα Όρια των Διαθέσιμων Στοιχείων 328

Ουσιώδη Βήματα στην Διαδικασία Εκτίμησης 330

Οι Συναρτήσεις Βραχυχρόνιου Κόστους ενός Πλεκτήριου Καλτσών 332

Οι Συναρτήσεις Βραχυχρόνιου Κόστους μιας Επιχείρησης Οδικών Συγκοινωνιών 334 Στατιστική Εκτίμηση του Μακροχρόνιου Κόστους 336

Η Συνάρτηση Μακροχρόνιου Μέσου Κόστους για Ηλεκτρική Ενέργεια: Μελετώντας μια Αληθινή Περίπτωση 339

Η Τεχνική της Επιβιώσασας Κατηγορίας   340

Η Σπουδαιότητα της Ελαστικότητας 341

Οικονομίες Εύρους των Δραστηριοτήτων 343

Οικονομίες Εύρους των Δραστηριοτήτων στα Διαφημιστικά Γραφεία 344

Ανάλυση Νεκρού Σημείου 346

Αλγεβρική Ανάλυση Νεκρού Σημείου 348

Ανάλυση Συνεισφοράς στα Κέρδη 349

Περίληψη 350

Παράρτημα: Ανάλυση Νεκρού Σημείου και Λειτουργική Μόχλευση 352

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τι Είναι ο Γραμμικός Προγραμματισμός 357

Σχεδιασμός Παραγωγής: Ένα Προϊόν 358

Πώς να Πάρουμε μια Γραφική Λύση 364

Η Περίπτωση των Απεριόριστων Πόρων 366

Σχεδιασμός Παραγωγής: Πολλά Προϊόντα 369

Πώς ο Γραμμικός Προγραμματισμός Βελτιώνει τις Αεροπορικές Δραστηριότητες 372

Ακραία Σημεία και η Μέθοδος Simplex 375

Το Δυαδικό Πρόβλημα και οι Σκιώδεις Τιμές 376

Χρησιμοποιώντας Γραμμικό Προγραμματισμό για να Επιλέξουμε Έργα Έρευνας (Ε) και Ανάπτυξης (Α) 377

Σχέση Μεταξύ Πρωταρχικού

και Δυαδικού Προβλήματος 378

Μεταφέροντας Άμμο στο Αεροδρόμιο του Brisbane 379

Χαλαρές Μεταβλητές (Slack Variables) 381

Αλγεβρική Επίλυση Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού 382

Ελαχιστοποίηση του Ακτοπλοϊκού Κόστους Μεταφοράς στην Essex Corporation 385

Πως η Η. J. Heinz Ελαχιστοποίησε το Ακτοπλοϊκό Κόστος Μεταφοράς 386

Τι Είπε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στις Τράπεζες 391

Εκπονώντας  την Οργάνωση ενός προγράμματος Ακτοπλοϊκής Μεταφοράς 393

Περίληψη 393

Το Έργο Ανάπτυξης των Lisa-Maicntosh της Apple 395

Παράρτημα: Ένα Λογισμικό Πακέτο για να Λύσουμε ία Προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού 398

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΤΕΛΕΙΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 401

Διάρθρωση της Αγοράς 401

Αγοραία Τιμή στον Τέλειο Ανταγωνισμό 404

Μετατοπίσεις των Καμπύλών Προσφοράς και Ζήτησης 406

Η Απόφαση μιας Τέλεια Ανταγωνιστικής Επιχείρησης σε Σχέση με το Επίπεδο Παραγωγής της 407

Θέτοντας το Οριακό Κόστος Ισο με την Τιμή 410

Μακροχρόνια Ισορροπία της Επιχείρησης 413

Η Διαδικασία Μακροχρόνιας Προσαρμογής: Ένας Κλάδος Σταθερού Κόστους 416

Η Διαδικασία Μακροχρόνιας Προσαρμογής:Ένας Κλάδος Αυξανόμενου Κόστους 418

Πώς μια Τέλεια Ανταγωνιστική Οικονομία Κατανέμει τους Πόρους 420

Αποφάσεις σε Σχέση με την Τιμή και την Παραγωγή στο Μονοπώλιο 422

Ο Κλάδος Εφημερίδων του Detroit 426

Η Αντίδραση της Xerox στο Φωτοτυπικό Savin 750    427

Η Raleigh Company: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 429

Πάγια και Μεταβλητή Χρέωση 430

Πακετάρισμα Πωλήσεων 431

Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός 434

Αποφάσεις σε Σχέση με την Τιμή και την Παραγωγή στον Μονοπωλιακό Ανταγωνισμό 435 Δαπάνες Διαφήμισης: Ένας Απλός Κανόνας 437

Χρησιμοποιώντας Διαγράμματα για την Διευκόλυνση του Προσδιορισμού της Διαφημιστικής Δαπάνης 440

Διαφημίζοντας τα Θεματικά Πάρκα της Disney 441

Διαφήμιση, Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την Τιμή και Αφοσίωση των Καταναλωτών σε Ένα Εμπορικό Σήμα: Η Περίπτωση της Αγοράς Λιανικής Πώλησης Καφέ 442

Περίληψη 444

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η Εμφάνιση των Ολιγοπωλιακών Κλάδων 448

Ωριμότητα και Παρακμή των Ολιγοπωλιακών Κλάδων 449

Συμφωνίες Συνεργασίας 451

Η Κατάρρευση των Συμφωνιών Συνεργασίας 453

Προστριβές στον OPEC 454

Ηγεσία Τιμής 455

Ajax, Inc.: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 456

Αντιπροσωπεύοντας το Ολιγοπώλιο με ένα Παίγνιο 458

Ισορροπία κατά Nash 459

Carpenter Company και Hanover Corporation: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 461

Το Δίλημμα του Φυλακισμένου 465

Αποδίδει η Εξαπάτηση; 466

Μια Περισσότερο Σύνθετη Ανάλυση 468

Η Ρήτρα της Ίσης Αντιμετώπισης με τον Πιο Ευνοημένο Πελάτη 469

Δράση και Αντίδραση στον Ολιγοπωλιακό Ανταγωνισμό 471

Η Σπουδαιότητα της Δέσμευσης 473

Πότε μια Απειλή είναι Αξιόπιστη; 474

Procter and Gamble: Μια Κυρίαρχη Δύναμη στην Αγορά Παιδικής Πάνας 476

Η Σπουδαιότητα της Εισόδου 478

Αποθάρρυνση Εισόδου 478

Η Προσπάθεια της Du Pont να Αποθαρρύνει την Είσοδο στον Κλάδο Διοξειδίου του Τιτανίου 480

Διαφημίζοντας ότι θα Αντισταθείς σε μια Είσοδο: Η Maxwell House εναντίον της Folgers 481

Στρατηγικές Επιθέσεων Αποδυνάμωσης του Αντιπάλου: Η Περίπτωση των Καταστημάτων Wal-Mart 482

Ποιες Στρατηγικές Φαίνεται να Αποδίδουν Καλύτερα; 483

Περίληψη 484

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 487

Τιμολόγηση Βάσει της Προσαύξησης του Κόστους 488

Τιμολόγηση Βάσει της Προσαύξησης του Κόστους από την Computron, Inc.: Μελετώντας μια Αληθινή Περίπτωση 490

Τιμολόγηση Βάσει της Προσαύξησης του Κόστους από την General Motors: Μελετώντας μια Ακόμη Αληθινή Περίπτωση 490

Μεγιστοποιεί τα Κέρδη η Τιμολόγηση Βάσει της Προσαύξησης του Κόστους; 492

Η Clawson Corporation: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 494

Η Πολυπαραγωγική Επιχείρηση: Αλληλεξαρτήσεις της Ζήτησης 495

Τιμολόγηση Αλληλένδετων Προϊόντων: Σταθερές Αναλογίες 496

Η Avtech Company: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 499

Παραγωγή Αλληλένδετων Προϊόντων: Μεταβλητές Αναλογίες 501

Διαφορισμός Τιμών 503

Αεροπορικά Ταξίδια: Μελετώντας μια Αληθινή Περίπτωση 506

Διαφορισμός Τιμών: Ένα Παράδειγμα από την Φαρμακοβιομηχανία 506

Αλλες Μορφές Διαφορισμού Τιμών 509

Διαφορισμός Τιμών με την Χρησιμοποίηση Κουπονιών 510

Συνδεδεμένες Πωλήσεις 511

Τιμολογώντας την Ηλεκτρική Ενέργεια Ανάλογα με την Ώρα Κατανάλωσης 512

Τιμές Εσωτερικής Μεταβίβασης (Transfer Pricing) 514

Τιμή Μεταβίβασης: Μια Τέλεια Ανταγωνιστική Αγορά για το Μεταβιβαζόμενο Προϊόν 517

Τιμή Εσωτερικής Μεταβίβασης στις Emhart, Α.Ο. Smith και Ford   518

Η Orion Corporation: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 519

Περίληψη 521

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κίνδυνος και Πιθανότητα 524

Κατανομές Πιθανοτήτων και Αναμενόμενες Τιμές 525

Συγκρίσεις των Αναμενόμενων Κερδών 526

Πώς θα Κατασκευάσετε ένα Δέντρο Αποφάσεως 527

Θα Πρέπει η Tomco Oil Corporation να Ανοίξει ένα Πηγάδι; 530

Η Αναμενόμενη Αξία της Πλήρους Πληροφόρησης 532

Αξιολογώντας μια Επένδυση σε ένα Νέο Εργοστάσιο Χημικών: Μελετώντας μια Αληθινή Περίπτωση 534

Αποτιμώντας την Στάση Απέναντι στον Κίνδυνο: Η Προσέγγιση της Χρησιμότητας    535

Έπρεπε η Maxwell House να Αυξήσει την Τιμή της; 536

Διατυπώνοντας μια Συνάρτηση Χρησιμότητας   538

Χρησιμοποιώντας μια Συνάρτηση Χρησιμότητας 541

Στάσεις Απέναντι στον Κίνδυνο: Τρεις Μορφές 542

Η Τυπική Απόκλιση και ο Συντελεστής Μεταβλητικότητας: Μέτρηση του Κινδύνου 544

Προσαρμόζοντας το Υπόδειγμα Αποτίμησης Ώστε να Λαμβάνει Υπόψη του τον Κίνδυνο 547

Η Χρησιμοποίηση των Προσαρμοσμένων ως προς τον Κίνδυνο Επιτοκίων Προεξόφλησης 549

Τεχνικές Προσομοίωσης 551

Χρησιμοποιώντας Τεχνικές Προσομοίωσης στον Κλάδο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 554 Η Κατάρα του Πλειοδότη 555

Εφαρμογή του Κανόνα Maximin 557

Περίληψη 559

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 561

Ένα Απλό Υπόδειγμα Προγραμματισμού Επενδύσεων 561

Η Διαδικασία Πρόκρισης Επενδυτικών Σχεδίων 563

Πώς να Εκτιμήσετε τις Ταμιακές Ροές 565

To "Super Project" της General Foods1   568

Αξιολογώντας Επενδυτικά Σχέδια: Η Τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας 569

Καθαρή Παρούσα Αξία και Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης 570

Η Hartman Company: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 571

Κόστος Κεφαλαίου: Δανειακά Κεφάλαια  573

Ξανασχεδιάζοντας την Γραμμή Προϊόντων της Black and Decker 574

ν Παρακρατηθέντων Κερδών 576

Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων 578

Το Κόστος του Μετοχικού Κεφαλαίου από την Έκδοση Νέων Κοινών Μετοχών 581

Σταθμικό Κόστος του Κεφαλαίου 582

Ο Έλεγχος Έπειτα από την Ολοκλήρωση του Επενδυτικού Σχεδίου: Φύση και Σημασία 583

Παγίδες που Παρουσιάζονται Συχνά και θα Πρέπει να τις Αποφεύγετε 585

Περίληψη 586

 

ΜΕΡΟΣ  ΕΚΤΟ : ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 589

Ανταγωνισμός εναντίον Μονοπωλίου 589

Ρύθμιση του Μονοπωλίου 590

Η Trenton Gas Company: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα Η Lone Star Gas Company: Μελετώντας μια Αληθινή Περίπτωση 596

Συνέπειες της Ρύθμισης στην Αποτελεσματικότητα

Η Συγκέντρωση της Οικονομικής Δύναμης 597

Δύο Προσεγγίσεις σε Σχέση με την Αντιμονοπωλιακή Πολιτική 598

Οι Χρωστικές Ουσίες Διοξειδίου του Τιτανίου της Du Pont: Μελετώντας μια Αληθινή Περίπτωση Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 602

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Ρυθμός Καινοτομιών Κρατική Παρέμβαση και Μόλυνση του Περιβάλλοντος Εξωτερικές Οικονομίες και Αντιοικονομίες 606

Η Γενεσιουργός Αιτία του Προβλήματος της Μόλυνσης του Περιβάλλοντος 607

Το 'Άριστο Επίπεδο Περιορισμού της Ρύπανσης Μορφές Κρατικής Παρέμβασης 611

Αγοράζοντας και Πουλώντας το Δικαίωμα Εκπομπής Οξειδίων του Αζώτου 612

Συνέπειες της Αύξησης του Κόστους, Λόγω της Κρατικής Παρέμβασης, στην Τιμή και το Επίπεδο Παραγωγής Δημόσια Αγαθά 616

Περίληψη  617

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Εξωτερικό Εμπόριο 619

Συγκριτικό Πλεονέκτημα 621

Αλλαγές στο Συγκριτικό Πλεονέκτημα 623

Χρησιμοποιώντας τις Καμπύλες Ζήτησης και Προσφοράς για να Καθορίσουμε Ποία Χώρα θα Εξάγει Ένα Προϊόν 625

Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 627

Παράγοντες Καθορισμού των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 631

Δασμοί και Ποσοστώσεις 633

Οι Συνέπειες των Ποσοστώσεων: Η Περίπτωση του Προϊόντος Wilton 634

Γιατί η Bridgestone Πλήρωσε 2,6 Δισεκατομμύρια Δολάρια για την Firestone 635

Η Πρόσφατη Απότομη Αύξηση του Προστατευτισμού Πολιτικές Στρατηγικής στο Εμπόριο 638

Airbus Εναντίον Boeing: Εφαρμογή Πολιτικών Στρατηγικής στο Εμπόριο 638

Διεθνείς Εμπορικές Διαμάχες 640

Κάνοντας Άμεσες Επενδύσεις στο Εξωτερικό 641

Παίζει η Airbus Σύμφωνα με τους Κανόνες; 642

Ιδρύοντας Ένα Βιομηχανικό Συγκρότημα στο Εξωτερικό: Εκκρεμές Χρόνου - Κόστους 644

Η Seagram Παράγει Βότκα στην Ουκρανία 645

Κανάλια Διεθνούς Μεταφοράς Τεχνολογίας 646

Επιλογή Μέσου Μεταφοράς Τεχνολογίας 648

Αναδιοργανώνοντας τα Παγκόσμια Δίκτυα Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) μιας Εταιρίας 649

Στρατηγικές συμμαχίες 650 Περίληψη 651

Η Βορειοαμερικανική Συμφωνία για το Ελεύθερο Εμπόριο και η Πτώση του Πέσο  655

 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Προεξόφληση και Παρούσες Αξίες Α-1

Παρούσα Αξία μιας Σειράς Πληρωμών Α-3

Χρησιμοποίηση Διαφορετικών Χρονικών Περιόδων από το Έτος Α-5

Προσδιορίζοντας τον Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης Α-6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Πίνακες Συντελεστών Προεξόφλησης και Τυπικών Κατανομών Πιθανοτήτων Β-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Ευρετήριον Θεμάτων Γ-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Ευρετήριον Ονομάτων Συγγραφέων, Επιχειρήσεων, και Οργανισμών Δ-1