Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Θεωρία & Μελέτες Περιπτώσεων

Βασίλης Μ. Παπαδάκης

A΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου & ΣΙΑ ΕΕ
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 960
Κωδικός ISBN: 978-960-359-185-6
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 122091494

 

Η Στρατηγική ως τομέας ακαδημαϊκής έρευνας αλλά και διοικητικής πρακτικής είναι αναμφισβήτητα ένας από τους πλέον γοητευτικούς τομείς της διοίκησης των επιχειρήσεων. Μετρώντας λιγότερα από 70 χρόνια ‘ακαδημαϊκής ζωής’ έχει καταφέρει να είναι στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων στο χώρο του μάνατζμεντ. Τόσο γρήγορη είναι η ανάπτυξη νέας γνώσης στο αντικείμενο, ώστε κάθε χρόνο εκδίδεται μια πληθώρα νέων επιστημονικών περιοδικών αλλά και ένα μεγάλο εύρος βιβλίων και άλλων δημοσιευμάτων. Ιδιαίτερα στο χώρο των διεθνών βιβλίων επιχειρησιακής στρατηγικής οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Νέες εκδόσεις, σημαντικά αναθεωρημένες, των πλέον δημοφιλών ευρωπαϊκών και αμερικάνικων βιβλίων παρουσιάζονται κάθε ένα με δύο χρόνια.

Τέσσερις είναι οι βασικοί στόχοι του παρόντος βιβλίου "Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Θεωρία & Μελέτες Περιπτώσεων":

1. Να αναφερθεί όχι μόνο στη διεθνή αλλά και στην ελληνική διάσταση της στρατηγικής αντλώντας παραδείγματα από μεγάλες και μικρές ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις. Σε όλα σχεδόν τα κεφάλαια υπάρχουν σύντομες μελέτες περιπτώσεων τόσο διεθνών (πχ Walmart, Samsung, Nokia, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Xerox, Ikea, Kodak, McDonalds, Procter and Gamble, Sony, Vodafone, Marks and Spencer, HSBC, Pfizer κ.α.), όσο και ελληνικών επιχειρήσεων (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Eurobank, Folli Follie, Goody’s, Coca-Cola 3E, ΟΤΕ, Cosmote, Τιτάνας, Marfin Investment Group, Vivartia, ΔΕΛΤΑ, Apivita, Κρι Κρι, Όμιλος Γερμανός, Όμιλος Βιοχάλκο κ.α.).
2. Να καλύψει στον καλύτερο δυνατό βαθμό τη διεθνή βιβλιογραφία-αρθρογραφία στο αντικείμενο. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη εμβάθυνση στη θεωρία και την πρακτική της στρατηγικής. Παράλληλα, η βιβλιογραφία στο τέλος κάθε κεφαλαίου έχει εμπλουτιστεί με πολλές αναφορές. Μάλιστα, η βιβλιογραφία της παρούσας έκδοσης μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό σε φοιτητές ή/και στελέχη που θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο σε κάποιο από τα κεφάλαια που πραγματεύεται το βιβλίο.
3. Να αναδείξει, συνοπτικά, την ελληνική έρευνα σε επιμέρους αντικείμενα της στρατηγικής. Ενδεχομένως τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι οι Έλληνες Πανεπιστημιακοί δεν παράγουν έρευνα διεθνούς επιπέδου. Μια τέτοια γενίκευση αδικεί το ελληνικό Πανεπιστήμιο στο οποίο υπάρχουν πολλοί θύλακες ερευνητικής αριστείας. Για τούτο έχει προστεθεί σχετική έρευνα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.α.
4. Να συνδέσει τη θεωρία της Στρατηγικής με τη μελέτη περίπτωσης της Swatch η οποία υπάρχει στο τέλος του βιβλίου. Στο τέλος των επιμέρους κεφαλαίων υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες συνδέουν τη θεωρία του συγκεκριμένου κεφαλαίου με την Swatch. Επίσης στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει η ενότητα ‘Τροφή για Σκέψη (Mind Stretchers)’ η οποία δίνει στον φοιτητή τη δυνατότητα μέσα από συγκεκριμένα ερωτήματα να ανατρέξει στη θεωρία του κεφαλαίου.

  • 5. Επιπρόσθετα, στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει μια ενότητα εφαρμογής της θεωρίας μέσω πρακτικών ερωτημάτων σε μια επιχείρηση της επιλογής σας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, που κάθε έτος ανελλιπώς παρακολουθούν το μάθημα της στρατηγικής, καθώς επίσης και τους μεταπτυχιακούς μου φοιτητές στο ΜΒΑ και στο Executive MBA του ΟΠΑ. Η ενεργητική συμμετοχή τους στο μάθημα συνετέλεσε στην καλύτερη διεξαγωγή του, αλλά και συνέβαλε τα μέγιστα στην καλύτερη τεκμηρίωση του παρόντος συγγράμματος.

Θερμές ευχαριστίες αξίζουν στους εκδότες μου κα Ευγενία Μπένου και κύριο Σωτήριο Μπένο για την ένθερμη και συνεχή υποστήριξή τους κατά την ανάπτυξη του παρόντος βιβλίου, από την επιμέλεια του εξωφύλλου μέχρι και την τελική εκτύπωσή του.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι όλη αυτή η προσπάθεια συγγραφής του παρόντος βιβλίου έγινε κάτω από την πίεση των διοικητικών υποχρεώσεών μου ως Αντιπρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και των λοιπών διδακτικών και ερευνητικών υποχρεώσεών μου. Είναι πιθανόν οι πολλαπλές αυτές υποχρεώσεις, καθώς και η πίεση του χρόνου, να με οδήγησαν σε σφάλματα και ατέλειες για τα οποία και αναλαμβάνω την ευθύνη.

Αθήνα,
Βασίλης Μ. Παπαδάκης

Περιεχόμενα

Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Θεωρία & Μελέτες Περιπτώσεων
Πρόλογος 23
ENOTHTA I
Εισροές για Εκκίνηση Στρατηγικής Σκέψης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣTPATHΓIKH 35
1.1 Τι Είναι Στρατηγική 36
1.1.1 Προέλευση της Λέξης 36
1.1.2 Ορισμοί 36
1.2 Γιατί είναι Αναγκαία η Στρατηγική 39
1.2.1 Η Στρατηγική Θέτει Κατευθύνσεις 41
1.2.2 Η Στρατηγική Υποστηρίζει τη Λήψη Ομοιόμορφων Αποφάσεων 42
1.2.3 Η Στρατηγική Συγκεντρώνει την Προσπάθεια και Συντονίζει Δραστηριότητες 42
1.2.4 Η Στρατηγική Ορίζει την Επιχείρηση και τη Θέση της Απέναντι στον Ανταγωνισμό 43
1.2.5 Η Στρατηγική Μειώνει την Αβεβαιότητα 43
1.2.6 Η Στρατηγική Μπορεί να Προσδώσει ένα Διατηρήσιμο Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα 44
1.3 Είναι η Στρατηγική Πάντα Προγραμματισμένη;
Μερικές Διαφορετικές Προσεγγίσεις 46
1.3.1 Προγραμματισμένη (Deliberate) Έναντι Αναδυόμενης (Εmergent) Στρατηγικής 46
1.3.2 Η Επιβαλλόμενη Στρατηγική (Imposed Strategy) 50
1.4 Διεύρυνση του Ορισμού της Στρατηγικής 51
1.4.1 Τα Πέντε Ps του Mintzberg 51
1.4.2 Η Στρατηγική ως Σχέδιο (Plan) 51
1.4.3 Η Στρατηγική ως Τέχνασμα (Ploy) 51
1.4.4 Η Στρατηγική ως Υπόδειγμα (Pattern) 51
1.4.5 Η Στρατηγική ως Τοποθέτηση (Position) 52
1.4.6 Η Στρατηγική ως Προοπτική (Ρerspective) 52
1.4.7 Συσχέτιση των Πέντε Ρs του Mintzberg 53
1.5 Τελικά τι Είναι Στρατηγική; 54
1.6 Δομή του Βιβλίου 56
ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡOΓΡΑΦΙΑ 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤOΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ 61
2.1 Εισαγωγή 62
2.2 Απαντήσεις στα πιο Πάνω Ερωτήματα 63
2.3 Ποια είναι η “Βαθμολογία” σας 64
2.4 Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος 66
2.5 Ανάλυση του Ευρύτερου-Μάκρο Περιβάλλοντος 67
2.5.1 Πολιτική/Nομική Διάσταση 68
2.5.2 Οικονομική Διάσταση 68
2.5.3 Κοινωνική – Πολιτιστική Διάσταση 69
2.5.4 Δημογραφική Διάσταση 69
2.5.5 Τεχνολογική Διάσταση 71
2.5.6 Παγκόσμια Διάσταση 72
2.5.7 Σύνοψη της Ανάλυσης του Ευρύτερου-Μάκρο Περιβάλλοντος 72
2.5.8 Υφιστάμενη Σχέση Μεταξύ του Ευρύτερου Περιβάλλοντος και της Στρατηγικής μιας Επιχείρησης 74
2.5.9 Μπορεί μια Επιχείρηση να Επηρεάσει το Ευρύτερο Περιβάλλον της; 75
2.6 Ανάλυση του Aνταγωνιστικού (Mίκρο) Περιβάλλοντος της Επιχείρησης 76
2.6.1 Ανάλυση του Υποδείγματος των Πέντε Δυνάμεων του Porter 77
2.6.2 Απειλή Εισόδου Νέων Επιχειρήσεων στον Κλάδο 78
2.6.3 Διαπραγματευτική Δύναμη των Προμηθευτών 83
2.6.4 Διαπραγματευτική Δύναμη των Αγοραστών 84
2.6.5 Απειλή από Υποκατάστατα Προϊόντα 86
2.6.6 Ανταγωνισμός Ανάμεσα στις Υπάρχουσες Επιχειρήσεις Ενός Κλάδου 87
2.6.7 Ανταγωνισμός έναντι “εναρμονισμένων πρακτικών” 91
2.6.8 Η Προσέγγιση στην Πρόβλεψη Αντίδρασης των Ανταγωνιστών των Coyne and Horn 94
2.7 Κριτική και Περιορισμοί του Υποδείγματος των Πέντε Δυνάμεων 95
2.7.1 Συμπληρωματικά Προϊόντα: Μια Έκτη Δύναμη στη Δομική Ανάλυση ενός Κλάδου 96
2.7.2 Επιβλαβές για την Κοινωνία; 99
2.7.3 Τροφή για Σκέψη: 101
2.7.4 Μια Δίκαιη Προσέγγιση Απέναντι στις Πέντε Δυνάμεις 102
2.7.5 Γνωρίζουν τα Στελέχη των Επιχειρήσεών μας πώς να Χρησιμοποιούν Σωστά το Μοντέλο των Πέντε Δυνάμεων; 103
2.8 Επιπλέον τρόποι Προσδιορισμού της Ανταγωνιστικής Θέσης της Επιχείρησης Μέσα στον Κλάδο που Δραστηριοποιείται 104
2.8.1 H Ανάλυση Στρατηγικών Ομάδων 104
2.9 Προγραμματισμός με Βάση Σενάρια ως Τρόπος Πρόβλεψης και Αντιμετώπισης Μελλοντικών Εξελίξεων (Scenario Planning) 108
2.9.1 Δημιουργώντας τα Σενάρια 112
ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡOΓΡΑΦΙΑ 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤOΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚOΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ 119
3.1 Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος μιας Επιχείρησης 120
3.2 Η Θεωρία των Πόρων-Ικανοτήτων της Επιχείρησης
(The Resource-Based Τheory οf Competitive Advantage) 121
3.2.1 Όταν οι Πόροι Οδηγούν σε Ικανότητες 128
3.3 Eπιπλέον Eπεξήγηση της Έννοιας της Θεμελιώδους Iκανότητας 131
3.3.1 Μερικές Επιπλέον Σκέψεις για τις Θεμελιώδεις-Μοναδικές Ικανότητες 132
3.4 Oι Πόροι και οι Iκανότητες ως Bάση Διαμόρφωσης της Στρατηγικής 132
3.4.1 Αναγνώριση και Ταξινόμηση των Πόρων 133
3.4.2 Αναγνώριση των Ικανοτήτων της Επιχείρησης 133
3.4.3 Η Τεχνική VRIO –Μια Προσπάθεια Αποτίμησης της Δυνητικής Απόδοσης των Πόρων και Ικανοτήτων 135
3.4.4 Σχεδιασμός και Επιλογή Στρατηγικής 139
3.4.5 Εντοπισμός Ελλείψεων σε Πόρους και Ικανότητες 139
3.5 Σύνοψη – Kρίσιμα Eρωτήματα για τα Στελέχη 139
3.5.1 Κρίσιμα Ερωτήματα για τα Στελέχη 140
3.5.2 Μήπως οι Θεμελιώδεις Ικανότητές μας Κατέληξαν να είναι Αγκυλώσεις; 140
3.6 Από τη Θεωρία των Πόρων και Ικανοποίηση (RBV) στις Δυναμικές Ικανότητες (Dynamic Capabilities) 144
3.7 Mελέτη μιας Eπιχείρησης ως “Aλυσίδα Aξίας”: Mια Διαφορετική Προσέγγιση
στη Διερεύνηση του Eσωτερικού Περιβάλλοντος 146
3.7.1 Επανασχεδιασμός της Αλυσίδας Αξίας 151
3.8 Aπό την Αλυσίδα Αξίας στον Αστερισμό Αξίας 154
3.9 Σύνοψη και Aξιολόγηση της Aλυσίδας Aξίας 159
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
Benchmarking (Συγκριτική Προτυποποίηση): Mήπως είναι Kαιρός να Mάθετε “Mετρώντας” τον Eαυτό σας σε Σχέση με τους Άριστους; 161
Π.3.1 Τι είναι Benchmarking 161
Π.3.2 Πότε Ξεκίνησε το Βenchmarking 162
Π.3.3 Γιατί Βenchmarking 164
Π.3.4 Κατηγορίες Βenchmarking; 164
Π.3.5 Διαδικασία Υλοποίησης Βenchmarking 165
Π.3.6 Βασικά Ερωτήματα και Παράγοντες Επιτυχίας 166
Π.3.7 Πώς Μπορεί μια Επιχείρηση να Ξεκινήσει για Πρώτη Φορά Βenchmarking 167
Π.3.8 Το Βenchmarking δεν είναι Πανάκεια! 168
Π.3.9 Μειονεκτήματα του Βenchmarking 168
Π.3.10 Αποτελεί το Benchmarking Απειλή για τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων; 168
Π.3.11 Συμπεράσματα 169
ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡOΓΡΑΦΙΑ 173
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ETAIPIKH AΠOΣTOΛH – OPAMA: (αναγκαιότητα ή πολυτέλεια;) 177
4.1 H Έννοια της Aποστολής στον Eπιχειρησιακό Xώρο 179
4.2 Γιατί μία Επιχείρηση να Δημιουργήσει ένα Όραμα /μία Δήλωση Αποστολής; 180
4.3 Περιεχόμενο και Συστατικά Στοιχεία μιας Δήλωσης Aποστολής 186
4.4 H Διαδικασία Σχηματισμού Eταιρικής Aποστολής 189
4.4.1 Αρμόδιοι Φορείς και Διαδικασία Δημιουργίας Εταιρικής Αποστολής 189
4.4.2 Συμμετοχή Φυσικών Προσώπων στη Δημιουργία Eταιρικής Aποστολής 191
4.5 Παράγοντες Eπιτυχίας μιας Δήλωσης Aποστολής 191
4.5.1 Παράγοντες Aποτυχίας & Πιθανές Παγίδες 193
4.6 Kάτω από Ποιες Προϋποθέσεις Mπορεί μια Δήλωση Aποστολής να Eίναι Aποτελεσματική: Η έρευνα των Μαρκίδη – Παπαδάκη 194
4.7 H Σχέση Aνάμεσα στην Δήλωση Aποστολής και στην Oικονομική Aπόδοση της Eπιχείρησης 198
4.8 Eταιρική Aποστολή: Eίναι τελικά Στρατηγική Αναγκαιότητα ή μη Απαραίτητη “Πολυτέλεια”; 200
Παράρτημα Kεφαλαίου 4
Αποσπάσματα από Εταιρικές Δηλώσεις Αποστολής και Εταιρικά Οράματα (Mission/Vision Statements) 203
ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡOΓΡΑΦΙΑ 214
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 217
5.1 Εισαγωγή 218
5.2 Συνδυασμός των Μοντέλων Περιβαλλοντικού Καθορισμού και Πόρων και Ικανοτήτων 218
5.2.1 Ανάλυση Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος 219
5.2.2 Διαμόρφωση της Στρατηγικής 221
5.2.3 Υλοποίηση-Εφαρμογή της Στρατηγικής 224
5.2.4 Αποτίμηση και Έλεγχος 225
5.3 Στρατηγική Πρόθεση-Μία Νεότερη Θεώρηση της Στρατηγικής από τους Hamel & Prahalad 227
5.4 Πώς Αντιδρούν Συνήθως τα Στελέχη στις Προκλήσεις του Αύριο; 228
5.4.1 Προς μια νέα αντίληψη για τη στρατηγική 230
5.4.2 Ο Ανταγωνισμός για το Μέλλον σε Αγορές που δεν Υπάρχουν 232
5.4.3 Ενόραση του Κλάδου (Industry Foresight) και Δημιουργία Στρατηγικής Αρχιτεκτονικής (Strategic Architecture) 234
5.4.4 Μορφοποίηση Μονοπατιών Αλλαγής (Managing Migration Paths) 235
5.4.5 Ανταγωνισμός για Μερίδιο Αγοράς (Competition for Market Share) 236
5.4.6 Στρατηγική Πρόθεση-Περιεχόμενο 237
5.4.7 Συμπέρασμα 238
5.5 Κριτική των Προσεγγίσεων της Επιχειρησιακής Στρατηγικής-Συμπεράσματα 238
5.5.1 Κριτική του Μοντέλου Περιβαλλοντικού Καθορισμού (Michael Porter) 239
5.5.2 Κριτική της Θεωρίας των Πόρων και των Ικανοτήτων 239
5.5.3 Κριτική της Στρατηγικής Πρόθεσης 240
5.6 Συμπέρασμα 240
5.7 Tελικά τι είναι Στρατηγική; 241
5.7.1 Το Διαμάντι της Στρατηγικής των Hambrick και Fredrickson 245
5.7.2 Συνδέεται το Διαμάντι της Στρατηγικής με τα Τρία Επίπεδα Στρατηγικής; 252
ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡOΓΡΑΦΙΑ 254
ΕΝOΤΗΤΑ ΙΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
(Πεδία Δράσης και Ανταγωνιστική Στρατηγική)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (CORPORATE GROWTH STRATEGY) 259
6.1 Επιχειρηματική Στρατηγική Ανάπτυξης 260
6.2 Στρατηγικές Σταθερότητας (Stability Strategies) 261
6.3 Στρατηγικές Ανάπτυξης (Growth Strategies) 262
6.3.1 Στρατηγική Κάθετης Ολοκλήρωσης 263
6.3.2 Νέες Τάσεις Πέρα από την Κάθετη Ολοκλήρωση 275
6.3.3 Oριζόντια Oλοκλήρωση (Horizontal Integration) 279
6.3.4 Προβληματισμός για τη δημοφιλία της στρατηγικής οριζόντιας ολοκλήρωσης. 281
6.3.5 Διασπορά/διαφοροποίηση Δραστηριοτήτων (Συσχετισμένη ή Ασυσχέτιστη) 282
6.3.6 Νέες Τάσεις Πέρα από τη Διαφοροποίηση-Διασπορά Δραστηριοτήτων –
Διάσπαση και Επανεστίαση (Refocusing) 302
6.4 Άλλες Στρατηγικές Eπιλογές Aνάπτυξης 309
6.4.1 Συγκέντρωση-Διείσδυση Αγοράς 310
6.4.2 Ανάπτυξη Αγοράς 311
6.4.3 Ανάπτυξη Προϊόντων 312
6.5 Eίναι ο Δρόμος προς μια Στρατηγική Aνάπτυξης “Στρωμένος με Pοδοπέταλα” 315
6.5.1 Ανακαλύπτοντας Ευκαιρίες Στρατηγικής Ανάπτυξης 321
6.6 Αναζητώντας μια Στρατηγική Ανάπτυξης για την Ελλάδα 324
6.6.1 Οι Πέντε Πυλώνες Ανάπτυξης της Οικονομίας 326
6.7 Οι Τομείς – Αναδυόμενοι Αστέρες 327
6.7.1 Οι Αφανείς Πρωταθλητές (Hidden Champions) της Γερμανίας:
Η έρευνα του Hermann Simon 332
6.7.2 Χαρακτηριστικά των Αφανών Πρωταθλητών 334
6.8 Συμπερασματικά 338
ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡOΓΡΑΦΙΑ 340
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ/ΔΙΑΣΩΣΗΣ
(CORPORATE TURNAROUND/ RETRENCHMENT STRATEGY) 345
7.1 Στρατηγικές Διάσωσης-Εξυγίανσης (Turnaround/Retrenchment Strategies) 346
7.2 Διάγνωση Aιτίων Προβληματικών Kαταστάσεων 350
7.3 Στρατηγικές Επιλογές Διάσωσης/Εξυγίανσης 354
7.3.1 Στάδια της Στρατηγικής Εξυγίανσης/Διάσωσης 355
7.4 Αν Αποτύχουν οι πιο πάνω Ενέργειες, τι Επιλογές Απομένουν; 366
7.5 Συμβάλει η Σμίκρυνση στη Bελτίωση της Kερδοφορίας; 368
7.6 Χαρακτηριστικά Αποτελεσματικών Προγραμμάτων Σμίκρυνσης (downsizing) 371
7.7 Τι μπορεί να Κάνει ο Μεμονωμένος Εργαζόμενος για να Προστατέψει την Εργασία του; 373
7.8 Η Ψυχοπαθολογία των Εταιρειών που Βρίσκονται στα Πρόθυρα της Κατάρρευσης (Το “σπιράλ θανάτου” – death spiral) 374
7.8.1 Αντιμετώπιση του “Σπιράλ του Θανάτου” 376
7.9 Πρακτικές Συμβουλές προς τα Στελέχη για να Αντιμετωπίσουν μια Κρίση ή μια Παρατεταμένη Ύφεση 382
7.10 Σύνοψη Όλων των Eπιχειρηματικών Στρατηγικών 392
7.11 Επιλογή της Kατάλληλης Eταιρικής/Eπιχειρηματικής Στρατηγικής / Πεδίων Δράσης 394
7.12 Πόσο Oρθολογικά Xαράζεται η Στρατηγική και Ποιοι την Eπηρεάζουν; 397
7.12.1 Οι Εταιρείες Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Rating Agencies) 402
7.12.2 Ο ρόλος των Hγετών στη Στρατηγική 404
Παράρτημα Kεφαλαίου 7
Εξωτερική Ανάθεση ή Εκχώρηση Λειτουργιών (Outsourcing) ως Στρατηγική Επιλογή 410
Π.7.1 Ποιος Σχεδιάζει και Κατασκευάζει τα Αυτοκίνητα BMW; 410
Π.7.2 Εισαγωγή στην Εξωτερική Ανάθεση 411
Π.7.3 Πλεονεκτήματα της Εξωτερικής Ανάθεσης (Outsourcing) 412
Π.7.4 Κίνδυνοι της Εξωτερικής Ανάθεσης (Outsourcing) 414
Π.7.5 Μια “Αντισυμβατική” Άποψη: Εκχώρηση Ακόμα και “Θεμελιωδών Ικανοτήτων” 415
Π.7.6 Συμβουλές για Αποτελεσματική Εξωτερική Ανάθεση (Outsourcing) 417
Π.7.7 Εξωτερική Ανάθεση – Νεότερες Τάσεις και Εξελίξεις 420
Π.7.8 Κατανόηση του φαινομένου του outsourcing 421
Π.7.9 Ανάπτυξη Τεράστιων Επιχειρήσεων που Εξελίχθηκαν σε Παγκόσμιους Ηγέτες! 422
Π.7.10 Η Kίνα Ξεπερνά τις ΗΠΑ στον Αριθμό των Μεγαλύτερων Εταιρειών του Κόσμου! 423
Π.7.11 Αποδυνάμωση του Παραγωγικού Ιστού 424
Π.7.12 Απώλεια Θέσεων Εργασίας Υψηλής Εξειδίκευσης 425
Π.7.13 Μπορεί να Αναστραφεί αυτή η Κατάσταση; 425
Π.7.14 Η Επίδραση του Πολέμου στην Ουκρανία Καθώς και ο Κορωνοϊός-
Η Εμφάνιση της ALTASIA 426
Π.7.15 Μια Αισιόδοξη Προοπτική; 428
Π.7.16 Οι Συνέπειες της Συμπεριφοράς Αγέλης στις Επιχειρήσεις και την Οικονομία 429
Π.7.17 Συμπέρασμα 429
ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡOΓΡΑΦΙΑ 430
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ
(Business Level ή Competitive Strategies) 437
8.1 Oρισμός και Tύποι Στρατηγικών για την Aπόκτηση Aνταγωνιστικού Πλεονεκτήματος 438
8.1.1 Εισαγωγή στην Ανταγωνιστική Στρατηγική 440
8.2 Παρουσίαση των Ανταγωνιστικών Στρατηγικών 443
8.3 Στρατηγική Hγεσίας Kόστους 447
8.3.1 Oρισμός 447
8.3.2 Τρόποι Επίτευξης Ηγεσίας Κόστους 449
8.3.3 Πλεονεκτήματα από την Εφαρμογή της Στρατηγικής Ηγεσίας Κόστους 454
8.3.4 Κίνδυνοι οι οποίοι Προκύπτουν από την Εφαρμογή της Στρατηγικής Ηγεσίας Κόστους 456
8.4 Στρατηγικές Αντιμετώπισης ενός Νεοεισερχόμενου Ηγέτη Κόστους
Σύμφωνα με τον Ν. Kumar 456
8.5 Στρατηγική Διαφοροποίησης/Mοναδικότητας (Differentiation) 459
8.5.1 Περιγραφή της Στρατηγικής 459
8.5.2 Τρόποι Επίτευξης Ηγεσίας Διαφοροποίησης 460
8.5.3 Κίνδυνοι οι οποίοι Μπορεί να Προκύψουν από την Εφαρμογή της Στρατηγικής Διαφοροποίησης 463
8.6 Στρατηγική Eστίασης 464
8.6.1 Εστίαση με Ηγεσία Κόστους 466
8.6.2 Εστίαση με Διαφοροποίηση 468
8.6.3 Κίνδυνοι οι οποίοι Προκύπτουν από την Εφαρμογή της Στρατηγικής Εστίασης 470
8.7 Aνταγωνιστικές Στρατηγικές και Iκανότητες της Eπιχείρησης 471
8.8 Aνταγωνιστικές Στρατηγικές και Xαρακτηριστικά της Eπιχείρησης 472
8.8.1 Ηγεσία Κόστους και Χαρακτηριστικά της Επιχείρησης 472
8.8.2 Διαφοροποίηση και Χαρακτηριστικά της Επιχείρησης 474
8.8.3 Εστίαση και Χαρακτηριστικά της Επιχείρησης 475
8.9 Mπορεί μια Eπιχείρηση να Eπιτύχει Tαυτόχρονα Hγεσία Kόστους και Διαφοροποίηση; 476
8.10 Kριτική στις Aνταγωνιστικές Στρατηγικές 482
8.10.1 Oι “Mονολιθικές” Στρατηγικές Tείνουν να Aναπτύσσουν “Mονολιθικές” Kουλτούρες 483
8.11 Το Στρατηγικό Ρολόϊ: Προς μια Nεότερη Άποψη για τις Aνταγωνιστικές Στρατηγικές 485
8.11.1 Στρατηγικές που Στηρίζονται στην Τιμή (κατευθύνσεις 1 και 2) 486
8.11.2 Η Υβριδική-νόθα Στρατηγική (κατεύθυνση 3) 487
8.11.3 Στρατηγική Διαφοροποίησης ή Προστιθέμενης Αξίας (κατεύθυνση 4) 488
8.11.4 Στρατηγική Διαφοροποίησης με Εστίαση (κατεύθυνση 5) 489
8.11.5 Στρατηγικές που Συνήθως Αποτυγχάνουν (κατευθύνσεις 6, 7, 8) 489
8.12 Ανταγωνιστικές Στρατηγικές και Κύκλος Ζωής Προϊόντος 489
8.13 Νεότερες Θεωρήσεις περί Ανταγωνιστικής Στρατηγικής 490
8.13.1 Περιγραφή των Tριών Στρατηγικών Δημιουργίας 490
8.13.2 Στρατηγικές Δημιουργίας Αξίας (Value Disciplines) 491
8.13.3 Μπορεί μια Εταιρεία να Επιλέξει Παραπάνω από Μία Στρατηγικές; 497
8.14 Είναι Εφικτή η Αλλαγή Ανταγωνιστικής Στρατηγικής; 498
8.15 Έχουν οι Επιχειρήσεις μας Ξεκάθαρη Στρατηγική; Η Στρατηγική ως Αμοιβαία Αποκλειόμενες Επιλογές (Tradeoffs): 502
8.15.1 Οι Επιχειρήσεις μας Συχνά δεν Κατανοούν τι Αποτελεί Στρατηγική 503
8.15.2 Προσοχή στις “Μόδες” που Υπάρχουν στη Στρατηγική 504
8.15.3 Οι Επιχειρήσεις μας δεν έχουν Στρατηγική γιατί αυτή Συχνά Επιβάλλεται απ’ έξω 506
8.15.4 Προσοχή στα Κίνητρα που Δίνετε στα Ανώτατα Στελέχη 506
8.16 H Aνάγκη για Στρατηγικό Διάλογο στην Eπιχείρηση του 21ου Aιώνα 507
8.16.1 Γιατί Υπάρχει Ανάγκη για Στρατηγικό Διάλογο 508
8.16.2 Ο Ρόλος των Μεσαίων Στελεχών στο Στρατηγικό Διάλογο 509
8.16.3 Η Συμβολή των Πανεπιστημίων στο “Στρατηγικό Διάλογο” των Επιχειρήσεών μας 510
8.16.4 Επίλογος: Ο Στρατηγικός Διάλογος ως Θεμελιώδης Ικανότητα 511
ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡOΓΡΑΦΙΑ 515
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 519
9.1 H Διεθνοποίηση Eίναι μια Πραγματικότητα 520
9.2 Kίνητρα για Διεθνοποίηση 520
9.3 Oφέλη από τη Διεθνοποίηση 523
9.4 Kίνδυνοι Διεθνοποίησης 527
9.4.1 Oικονομική και Πολιτική Ρευστότητα Περιβάλλοντος 527
9.4.2 Ανάγκη Διαφοροποίησης Προϊόντος 530
9.5 Επιλογή Αγοράς – Γεωγραφικής Περιοχής 532
9.6 Mορφές Διεθνοποίησης 536
9.6.1 Θεωρία των Σταδίων (StagesStrategy) 536
9.6.2 Αρχικές Εξαγωγικού Τύπου Μορφές Διεθνοποίησης 538
9.6.3 Προχωρημένες μη Εξαγωγικού Τύπου Μορφές Διεθνοποίησης 542
9.6.4 Συνοπτικές Επισημάνσεις 544
9.7 Στρατηγικές Διεθνοποίησης 548
9.7.1 Διεθνής Ανταγωνιστική Στρατηγική (Business Level International Strategy) 548
9.7.2 Εταιρική Στρατηγική Διεθνοποίησης (Corporate Level International Strategy) 554
9.8 Πολυεθνικές Eπιχειρήσεις: Στρατηγικές των Θυγατρικών 561
9.8.1 Το Μοντέλο του Porter 561
9.9 Στρατηγικές Διεθνοποίησης για Υστερήσαντες (Late Movers)
Πολυεθνικές Eπιχειρήσεις 563
9.10 Δαβίδ Eναντίον Γολιάθ: Πως Μια Μικρή Eπιχείρηση Mπορεί να Aντιμετωπίσει
τους Παγκόσμιους Kολοσσούς 567
9.11 Τροφή για Σκέψη: Τρία Διλήμματα για τα Στελέχη 570
9.11.1 Δίλημμα 1ο: Πότε Πρέπει να Σταματά η Επέκταση σε Νέες Αγορές; 570
9.11.2 Δίλημμα 2ο: Στρατηγική σε Έναν Κόσμο Δύο “Ταχυτήτων”; 570
9.11.3 Δίλημμα 3ο: Ο Δυτικός Κόσμος στην Παγίδα της Παγκοσμιοποίησης; 572
9.12 H Διεθνοποίηση των Eλληνικών Eπιχειρήσεων 573
ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡOΓΡΑΦΙΑ. 586
ΕΝOΤΗΤΑ ΙΙΙ
ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 593
10.1 Eισαγωγή 596
10.2 Oρισμοί Eξαγορών και Συγχωνεύσεων 597
10.3 Tύποι Eξαγορών και Συγχωνεύσεων (EήΣ) 598
10.4 Kύματα Eξαγορών και Συγχωνεύσεων 602
10.5 Λόγοι Πραγματοποίησης Eξαγορών ή Συγχωνεύσεων 604
10.6 Οικονομικά Κίνητρα (Economic and/or Financial Motives) 605
10.6.1 Εκμετάλλευση Οικονομιών Κλίμακας (Economies of Scale) 605
10.6.2 Εκμετάλλευση Οικονομιών Φάσματος (Economies of Scope) 605
10.6.3 Μείωση Κόστους και Κινδύνου Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων 605
10.6.4 Φορολογικοί Λόγοι (πχ Tax Efficiencies, Inversion) 606
10.6.5 Μείωση Υπερβάλλουσας Ρευστότητας του Αγοραστή 607
10.6.6 Κερδοσκοπία Μέσω “Ξεπουλήματος” των Περιουσιακών Στοιχείων της Εξαγοραζόμενης (Αsset Stripping) 607
10.7 Στρατηγική Κίνητρα (Strategic Motives) 607
10.7.1 Επέκταση σε Νέες Αγορές – Αύξηση της Δυναμικής στην Αγορά 607
10.7.2 Ανάπτυξη Ικανοτήτων (Develop Capabilities)- Συνδυασμός και Αλληλοσυμπλήρωση Πόρων 607
10.7.3 Δημιουργία Φραγμών Εισόδου στον Κλάδο ή/και Υπερνίκηση Φραγμών Εισόδου 608
10.7.4 Διαφοροποίηση-Διασπορά Δραστηριοτήτων 608
10.7.5 Αποφυγή Υπερβάλλοντος Ανταγωνισμού 610
10.7.6 Αύξηση Διαπραγματευτικής Δύναμης 611
10.7.7 Εξάλειψη Μειωμένης Αποδοτικότητας Επιχείρησης-Στόχου 611
10.8 Ορισμένα μη Αναμενόμενα Κίνητρα Ε&Σ 611
10.8.1 Η Διοικητική Αλαζονεία (Hubris) ως Κίνητρο Ε&Σ 611
10.8.2 Σύνοψη 613
10.9 Μεθοδολογίες Αξιολόγησης Επιτυχίας/Αποτυχίας των ΕήΣ 613
10.10 Αποτελέσματα Διεθνούς Έρευνας για την Επιτυχία των ΕήΣ 616
10.11 Κύριοι Λόγοι Aποτυχίας ΕήΣ και Ιδέες Αποφυγής τους 619
10.11.1 Συνήθη Λάθη που Συμβαίνουν πριν μια Ε&Σ και Ιδέες Αποφυγής τους 620
10.12 Επιπλέον Θεωρητικά Μοντέλα Ενοποίησης Επιχειρήσεων σε Ε&Σ 639
10.13 Η Ελληνική Εμπειρία στις EήΣ (Δεκαετίες 1990 και 2000) 644
10.14 H Έρευνα του Παπαδάκη Θάνου στο ΟΠΑ 645
10.14.1 Συνοπτικά Συμπεράσματα 646
10.14.2 Τελικά τι Συμβάλλει στην Επιτυχή Υλοποίηση Μιας Ε&Σ; 647
10.15 Πόσο διαφορετικά προσεγγίζουν τις ΕήΣ οι Αναδυόμενες Οικονομίες της Ανατολής; Η Έρευνα του Ν. Kumar 649
10.16 Μην Πέσετε στην Παγίδα των ΕήΣ: Σκεφτείτε Σοβαρά πριν Ακολουθήσετε τους Ανταγωνιστές σας 652
10.17 Ένας “Δωδεκάλογος Eπιτυχίας” στις EήΣ 655
10.17.1 Επίλογος: Η Πανδημία έφυγε, οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (Ε&Σ) έρχονται; 659
ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡOΓΡΑΦΙΑ 662
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 669
11.1 Eισαγωγή 670
11.2 Oρισμός Στρατηγικών Συμμαχιών και Σύγκριση με άλλα Eίδη Στρατηγικών Aνάπτυξης 670
11.3 Σε ποιούς Tομείς Δραστηριότητας Aναπτύσονται Στρατηγικές Συμμαχίες 675
11.4 Kίνητρα Σύναψης Στρατηγικών Συμμαχιών 676
11.5 Έχουν Aποδειχθεί Eμπειρικά τα Yποτιθέμενα Oφέλη από μια Στρατηγική Συμμαχία; 682
11.6 Στάδια Δημιουργίας Στρατηγικών Συμμαχιών 683
11.7 Λόγοι και Tρόποι Διάλυσης Στρατηγικών Συμμαχιών 687
11.7.1 Λόγοι Διάλυσης 689
11.7.2 Τρόποι Διάλυσης 692
11.7.3 Κατάληξη μιας Συμμαχίας 693
11.8 Oι Προϋποθέσεις για μια Eπιτυχημένη Συμμαχία 693
11.9 Στρατηγικές Συμμαχίες – H Eλληνική Eμπειρία 696
11.10 Συμμαχία ή Eξαγορά 699
11.10.1 Νεότερη Έρευνα στο Ερώτημα Εξαγορά ή Συμμαχία 706
11.11 Πρακτικές Συμβουλές για Eπιχειρήσεις που Σκοπεύουν να Συνάψουν Στρατηγικές Συμμαχίες 707
ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡOΓΡΑΦΙΑ 710
ΕΝOΤΗΤΑ ΙV
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 715
12.1 Eισαγωγή στην Aξιολόγηση Στρατηγικής 716
12.2 Mοντέλα Αξιολόγησης Στρατηγικής 717
12.2.1 Το Μοντέλο του Rumelt 717
12.2.2 Μία Δεύτερη Προσέγγιση Αξιολόγησης της Στρατηγικής (Μοντέλο SAFe) 720
12.2.3 Εκτίμηση της Kαταλληλότητας/Tαιριάσματος (Suitability) 722
12.2.4 Ανάλυση Αποδεκτότητας (Αcceptability) 726
12.2.4.1 Ανάλυση απόδοσης 726
12.2.4.2 Ανάλυση κινδύνου 729
12.2.5 Εφικτότητα (feasibility) 731
12.3 Μία Τρίτη Προσέγγιση: Η Mέθοδος STAIR 732
12.4 Xαρακτηριστικά Eνός Aποτελεσματικού Συστήματος Aξιολόγησης 734
12.5 Συμπέρασμα 736
Παράρτημα Kεφαλαίου 12
Eισαγωγή στην Tεχνική Balanced Scorecard
(Kάρτα Iσορροπής Στοχοθεσίας) 738
Π.12.1 Συνδέοντας τις Μετρήσεις της BSC με την Επιχειρησιακή Στρατηγική 741
Π.12.2 H Ωφελιμότητα της Kάρτας Iσόρροπης Στοχοθεσίας στις Eπιχειρήσεις 742
Π.12.3 Επίλογος 742
ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡOΓΡΑΦΙΑ 745
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
(και Σχέση Στρατηγικής και Οργανωτικής Δομής) 747
13.1 Εισαγωγή 748
13.2 H Aρχιτεκτονική της Σύγχρονης Eπιχείρησης 748
13.2.1 Έννοια και Στόχοι Οργανωτικής Δομής 738
13.2.2 Είδη Οργανωτικών Δομών και Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματά τους 750
13.3 Νεότερες Eξελίξεις στις Oργανωτικές Δομές 763
13.4 Σχέση Στρατηγικής με Oργανωτική Δομή 769
13.4.1 Εφαρμογή της Στρατηγικής Μέσω της Δομής (strategy before structure) 769
13.4.2 Αλληλεξάρτηση Στρατηγικής και Δομής 772
13.4.3 Μήπως επιβάλλεται αλλαγή της οργάνωσης της επιχείρησής σας; 773
13.4.4 Συμπέρασμα 774
13.5 Η Πολυπλοκότητα της Υλοποίησης της Στρατηγικής 774
13.6 Η Στρατηγική ως Αμοιβαία Αποκλειόμενες Επιλογές (Tradeoffs) 774
13.7 Προσαρμόζοντας Κάθε Τμήμα της Επιχείρησης στη Στρατηγική 775
13.7.1 Σχολιασμός του Μοντέλου των 7S 779
13.8 Τελικά όλα Ξεκινούν από την Στρατηγική; Είναι η Στρατηγική το Επίκεντρο των Πάντων; 782
13.8.1 Μια Δεύτερη Άποψη: Πρώτα οι Αξίες και μετά η Στρατηγική 783
13.8.2 Μια Τρίτη Θεώρηση: Πρώτα οι Κατάλληλοι Άνθρωποι και μετά τη Στρατηγική; 784
13.8.3 Μια Τέταρτη Θεώρηση: Η Οργάνωση Επηρεάζει τη Στρατηγική 788
13.9 Επίλογος: Τρόποι Επιτυχημένης Υλοποίησης Στρατηγικής 789
ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡOΓΡΑΦΙΑ 791
ΕΝOΤΗΤΑ ΙV
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 797
14.1 Εισαγωγή 798
14.2 Aνάλυση Mελέτης Περίπτωσης (Case Study) 798
14.2.1 Φάση 1η: Επιχειρηματικός/Οραματικός Τρόπος Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων (Εntrepreneurial) 800
14.2.2 Φάση 2η: Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων Μέσω
Προσαρμογής /Μάθησης (Αdaptive) 801
14.2.3 Φάση 3η: Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων Μέσω
Προγραμματισμού (Planning) 802
14.2.4 Το μοντέλο Προγραμματισμού-Ορθολογισμού στη Θεωρία 803
14.2.5 Σύγκριση των Τριών Βασικών Τρόπων Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων 804
14.3 Bασικά Eρωτήματα 806
14.4 Άλλες Aπόψεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικής και τη Λήψη Στρατηγικών Aποφάσεων 807
14.4.1 Το Μοντέλο Προγραμματισμού ή Ορθολογικό/Αναλυτικό (Rational-Analytic-Comprehensive Model) 807
14.4.2 Το Μοντέλο Αποφυγής (Αvoidance Μodel) 807
14.4.3 Το Μοντέλο των Λογικών Βημάτων (Ιncremental-Αdaptive Μodel) 808
14.4.4 Το Μοντέλο Πολιτικοποίησης (Political) 809
14.4.5 Το Μοντέλο Συμβολισμού-Κουλτούρας (Symbolic-Cultural Μodel) 809
14.4.6 Το Επιχειρηματικό/Οραματικό Μοντέλο (Entrepreneurial-Visionary-Command Model) 810
14.4.7 Το Μοντέλο της Ενδο-επιχειρηματικότητας (Intrapreneurial- Generative Model) 810
14.4.8 Στρατηγική Σύγχυση (Muddling Through) 811
14.5 Πώς Λαμβάνονται Στρατηγικές Aποφάσεις και Διαμορφώνεται η Στρατηγική στην Πράξη; 811
14.6 Παγίδες στη Λήψη Στρατηγικών Aποφάσεων 813
14.6.1 Συμβουλές για Αποφυγή των Παγίδων στη Στρατηγική Σκέψη 817
14.7 Επίλογος 819
ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡOΓΡΑΦΙΑ 821
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΙΑ
ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 825
15.1 Εισαγωγή 826
15.2 Oι Aνάγκες που Oδήγησαν στην Aνάπτυξη των Tεχνικών Xαρτοφυλακίου 826
15.3 Παρουσίαση των Tεχνικών Xαρτοφυλακίου 827
15.3.1 Η Μήτρα (Μatrix) της Boston Consulting Group 827
15.3.2 General Electric-McKinsey Directional Policy Matrix 834
15.3.3 Η Μήτρα Εξέλιξης Προϊόντος/Αγοράς του Hofer 839
15.3.4 Η Μήτρα του Κύκλου Ζωής της Arthur D. Little (Life–Cycle Matrix) 841
15.3.5 Ο “Κύβος” Χαρτοφυλακίου (Portfolio Cube) 843
15.3.6 Ο Kύβος Ρίσκου (Risk Cube) 845
15.4 Eφαρμογή των Tεχνικών Xαρτοφυλακίου στις Eπιχειρήσεις 848
15.4.1 Η Αντίδραση των Επιχειρήσεων στις Τεχνικές Χαρτοφυλακίου 848
15.5 Συμπεράσματα 851
15.6 Eπίλογος 852
ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡOΓΡΑΦΙΑ 854
ΕΝOΤΗΤΑ VI
ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΔHMIOYPΓΩNTAΣ TO ΣKEΛETO ENOΣ EΠIXEIPHMATIKOY ΣXEΔIOY
(E.Σ. -BUSINESS PLAN): EIΣAΓΩΓIKEΣ ΣKEΨEIΣ 859
16.1 Εισαγωγή 860
16.1.1 Γιατί Επιθυμείτε να Δημιουργήσετε ένα Ε.Σ.; 861
16.1.2 Γενικές Συμβουλές για την Κατασκευή ενός Ε.Σ. 861
16.1.3 Τι Πρέπει να Αποφεύγετε – Συχνά λάθη 862
16.2 Aναλυτικά Περιεχόμενα Eνός Eπιχειρηματικού Σχεδίου (E.Σ.) 863
16.3 Σύντομη Περιγραφή των Περιεχομένων κάθε Eνότητας του E.Σ 865
16.3.1 Eισαγωγικά 865
16.3.2 Aνάλυση της Επιχείρησης – Εσωτερική Ανάλυση 866
16.3.3 Eξωτερική Ανάλυση 870
16.3.4 Προσδιορισμός, Aξιολόγηση και Eπιλογή Στρατηγικής 872
16.3.5 Yλοποίηση Προτεινόμενης Στρατηγικής 876
16.3.6 Oικονομική Ανάλυση 877
16.3.7 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 883
16.3.8 Aνάλυση Κινδύνων 884
16.3.9 Επίλογος 884
16.3.10 Παραρτήματα 885
ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡOΓΡΑΦΙΑ 886
ΕΝOΤΗΤΑ VIΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
MEΛETH ΠEPIΠTΩΣHΣ 1α
SWATCH: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1970 891
1.1 Η Ελβετική Βιομηχανία Ρολογιών στα Τέλη της Δεκαετίας του 1970 891
1.2 Ριζικές Αλλαγές στον Κλάδο και την Κοινωνία 894
1.3 Ιστορικά Στοιχεία για την ΕΤΑ, την Ebauches και την ASUAG 897
1.4 Περιγραφή της Παγκόσμιας Αγοράς Ρολογιών 898
1.5 Η Ελβετική Ωρολογοποιία 900
1.6 Η Ιαπωνική Ωρολογοποιία 901
1.7 Η Ωρολογοποιία στο Hong Kong 902
1.8 Η Ωρολογοποιία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 902
MEΛETH ΠEPIΠTΩΣHΣ 1β
SWATCH: H ΠPOΣΠAΘEIA ANAΔIAPΘPΩΣHΣ THΣ ΕΤΑ 904
MEΛETH ΠEPIΠTΩΣHΣ 1γ
SWATCH: H NEA ΣTPATHΓIKH 907
1.9 Σύλληψη του Σχεδίου Swatch και Σχέδια Εισαγωγής του στην Αγορά 907
1.10 Λίγα Λόγια για τη Ζωή του Nicolas Hayek 909
1.11 Ζητήματα για τη Διαδικασία Παραγωγής και Mάρκετινγκ του Σχεδίου Swatch 909
1.12 Δοκιμές Ποιότητας-Δοκιμές Aγοράς 911
1.13 Προβληματισμοί για την Επιτυχία του Προϊόντος Swatch 911
1.14 To “Όνειρο” των Thomke και Hayek. Αν Eίσαστε Mέτοχος της Eπιχείρησης θα το Στηρίζατε; 912
MEΛETH ΠEPIΠTΩΣHΣ 1δ
SWATCH: Η EΠITYXIA 913
1.15 Η Βασική Αγορά Στόχος του Swatch 914
1.16 Η Tιμή 914
1.17 Το Προϊόν 915
1.18 Η Διανομή 916
1.19 Η Eπικοινωνία 917
1.20 Προβληματισμοί για την Περαιτέρω Aνάπτυξη της Eπωνυμίας Swatch 917
1.21 Κρίσιμα Eρωτήματα για το Mέλλον 919
MEΛETH ΠEPIΠTΩΣHΣ 1ε
SWATCH (1990-2014): Αναρρίχηση στην Κορυφή της Παγκόσμιας Ωρολογοποιίας 920
1.22 Η Δεκαετία του 1990 και η Νέα Χιλιετία 920
1.23 Το Χονγκ Κονγκ και η Ιαπωνία 922
1.24 Η Αμερική 922
1.25 Η Swatch στη Νέα Χιλιετία 923
1.26 Ο Όμιλος Swatch (The Swatch Group Ltd) 924
1.27 Οικονομικά Στοιχεία του Swatch Group 926
1.28 Κυρίαρχες Εταιρείες της παγκόσμιας ωρολογοποιίας (2014) 929
1.29 Προβληματισμοί για τις Εξελίξεις στον 21ο Αιώνα 930
MEΛETH ΠEPIΠTΩΣHΣ 1στ
Η παγκόσμια αγορά Ρολογιών στο στόχαστρο της Apple και των Wearables (2015-2023) 932
1.30 Η Είσοδος της Apple στην Αγορά της Ωρολογοποιίας 932
1.31 Πλεονεκτήματα και Καινοτομίες του Πρώτου Apple Watch (2015-16) 933
1.32 Πως Aνταποκρίθηκαν οι Ελβετοί στην Πρόκληση του Apple Watch; 934
1.33 Τι Πίστευε το Swatch Group για το Apple Watch, πριν την Είσοδό του στην Παγκόσμια Αγορά; 935
1.34 Μήπως το Swatch Group Τελικά Απειλείται από το Apple Watch; 936
1.35 Ενέργειες της Swatch Group στην Αγορά της Ωρολογοποιίας 937
1.36 Η Αντίδραση της Swatch Μετά την Εισαγωγή στην Αγορά του Apple Watch 937
1.37 Ενέργειες Αντιμετώπισης του Apple Watch 938
1.38 Πόσο Πιθανό είναι το Apple Watch να Απειλήσει τα πολύ Ακριβά Ελβετικά Ρολόγια; 939
1.39 Κρίσιμα Ερωτήματα Στρατηγικής 940
1.40 Το Apple Watch Κυριαρχεί. 940
1.41 Η Apple Δημιουργεί Συνεχώς Καινοτομίες στα Έξυπνα Ρολόγια της 941
1.42 Eπίλογος 942
ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡOΓΡΑΦΙΑ 944
Άλλα Βιβλία του Βασίλη Παπαδάκη 949