Βασιλειάδης Γεώργιος

Ο Γεώργιος Βασιλειάδης γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα το έτος 1979. Φοίτησε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποκτώντας πτυχίο Μαθηματικών, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα και διδακτορικό τίτλο στα Μαθηματικά.

Έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης στα τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Διεθνούς Εμπορίου, Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, διδακτικό προσωπικό στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ., συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο πρόγραμμα σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και διδακτικό προσωπικό στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων” του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δ. Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Από το 2005 διδάσκει ανελλιπώς στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθήματα όπως Πιθανότητες Στατιστική, Μαθηματική Ανάλυση, Διακριτά Μαθηματικά, Συστήματα Αναμονής (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας), Στατιστική Επιχειρήσεων, Γενικά Μαθηματικά (Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου, ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας), Ποσοτικές Μέθοδοι, Δημοσκοπήσεις (Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας), Μαθηματικός Προγραμματισμός (Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.).

Είναι συγγραφέας άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά (με γνωστικό αντικείμενο στοχαστικά μοντέλα, ουρές αναμονής, στατιστική σεισμολογία) και εισηγήσεις του έχουν παρουσιασθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

 

  • Εισαγωγή στη Στατιστική με Εφαρμογές σε SPSS και Excel (Β΄ Έκδοση)

 

Εισαγωγή στη Στατιστική με Εφαρμογές σε SPSS & Excel