λογιστικά

Γεράκος Ηλίας

Το Νέο Λογιστικό Πλαίσιο του Δημοσίου (ΠΔ 54/2018)

Μπάλλας Απόστολος,
Χέβας Δημοσθένης

Λογιστική: Χρηματοοικονομικές Αναφορές σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Χέβας Δημοσθένης

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Κωνσταντίνος Λιάπης,
Ευάγγελος Χύτης,
Χρήστος Γαλανός

Λογιστική Εταιρειών, Φορολογία και Εταιρικοί Μετασχηματισμοί

Δημητράς Αυγουστίνος,
Μπάλλας Απόστολος,
Χέβας Δημοσθένης

Χρηματοοικονομική Λογιστική με Ελληνικά Πρότυπα
Category:

Μπάλλας Απόστολος,
Χέβας Δημοσθένης,
Βλησμάς Ορέστης

Λογιστική Κόστους
Category:

Σπύρος Σπύρου

Εισαγωγή στην Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
κεφαλαιαγορές & επενδυτική ψυχολογία

Χέβας Δημοσθένης,
Τζόβας Χρήστος

Προχωρημένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής σύμφωνα με τα ΕΛΠ και ΔΠΧΑ

Αγγελόπουλος Ελευθέριος,
Γεωργόπουλος Αντώνης,
Ντόκας Ιωάννης

Προχωρημένη Λογιστική
Category:

Χέβας Δημοσθένης

Θέματα Φορολογικής Λογιστικής
Category:

Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης,
Γιάννης Λ. Φίλος

Λογιστική και Οικονομική
των Επιχειρήσεων
Category:

Δράκος Αναστάσιος,
Καραθανάσης Γεώργιος

Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων
Category:

Γεωργόπουλος Αντώνης

Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεμελιώδεις Αρχές – Λυμένες Ασκήσεις
Category:

Γκίκας Δημήτριος,
Παπαδάκη Αφροδίτη,
Σιουγλέ Γεωργία,
Δεμοιράκος Ευθύμιος,
Τζόβας Χρήστος

Χρηματοοικονομική Λογιστική
Category:

Μπάλλας Απόστολος,
Χέβας Δημοσθένης

Χρηματοοικονομική Λογιστική
Category:

Γεωργόπουλος Αντώνης

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Category:

Παπάς Αντώνης

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεωρητικά Θέματα Ερωτήσεις-Απαντήσεις Λυμένες Ασκήσεις
Category:

Παπάς Αντώνης

Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα
Category:

Λιάπης Κωνσταντίνος

Οικονομική των Επιχειρήσεων & Λογιστική
Category:

Γκίκας Δημήτριος,
Παπαδάκη Αφροδίτη,
Σιουγλέ Γεωργία

Ανάλυση & Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Category:

Μπάλλας Απόστολος,
Χέβας Δημοσθένης

Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Category:

Χέβας Δημοσθένης

Η Λογιστική
των Επιχειρηματικών Συνενώσεων
Category:

Λιάπης Κωνσταντίνος

Εισαγωγή στην Οικονομική των Επιχειρήσεων & τη Λογιστική
Category:

Παπάς Αντώνης

Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα (Τόμος Β΄)
Category:

Λιάπης Κωνσταντίνος

Λογιστική Εταιρειών:
θεωρητικά & πρακτικά θέματα
Category:

Παπάς Αντώνης

Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα (Τόμος Α΄)
Category:

Παπάς Αντώνης

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα (Τόμος B΄)
Category:

Παπάς Αντώνης

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα (Τόμος Α΄)
Category:

Γεωργακόπουλος Θεόδωρος,
Πάσχος Παναγιώτης

Εισαγωγή στη φορολογία
Category:

Γκίκας Δημήτριος

Η Ανάλυση & οι Χρήσεις
των Λογιστικών Καταστάσεων
Category:

Βασιλάτου-Θανοπούλου Έλλη

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική (Β΄ Τεύχος)
Category:

Βασιλάτου-Θανοπούλου Έλλη

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική (Γ΄ Τεύχος)
Category:

Βασιλάτου-Θανοπούλου Έλλη

Ασκήσεις Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Category:

Νικολάου Ανδρέας

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Category:

Παπάς Αντώνης

Εισαγωγή στην Ελεγκτική
Category:

Νικολάου Ανδρέας

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (Τόμος Α΄)