νομικά

Μπώλος Άγγελος

Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Γεώργιος Δ. Αργυρός

Εμπορικό Δίκαιο
Category:

Δημήτριος Ν. Μυλωνόπουλος

Δίκαιο: έννοιες-θεσμοί-εφαρμογές
Category:

Ρόκας Ιωάννης

Εισαγωγή στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων
Category:

Ρόκας Ιωάννης

Ελληνικό & Κοινοτικό Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών

Μπένος Σωτήρης

Ο Νόμος 1268/82 & οι Μεταγενέστερες Ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ

Ρόκας Ιωάννης

Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο