μαθηματικά

Λουκόπουλος Βασίλειος,
Καραχάλιος Γεώργιος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: μερικές διαφορικές εξισώσεις της Μαθηματικής Φυσικής

Λουκόπουλος Βασίλειος,
Καραχάλιος Γεώργιος

Μαθήματα Θεωρητικής Μηχανικής με Εφαρμογές

Κατερίνης Παναγιώτης,
Φλυτζάνης Ηλίας

Ανώτερα Μαθηματικά (Μαθηματικός Λογισμός • Γραμμική Άλγεβρα • Γραμμική Δυναμική)

Βασιλειάδης Γεώργιος,
Καλογηράτου Ζαχαρούλα,
Μονοβασίλης Θεόδωρος

Εισαγωγή στη Στατιστική με Εφαρμογές σε SPSS & Excel

Κατερίνης Παναγιώτης,
Φλυτζάνης Ηλίας

Ανώτερα Μαθηματικά (Τόμος Β΄)

Κατερίνης Παναγιώτης,
Φλυτζάνης Ηλίας

Ανώτερα Μαθηματικά (Τόμος Α΄)

Πανάρετος Ιωάννης

Γραμμικά Μοντέλα με Έμφαση στις Εφαρμογές

Πανάρετος Ιωάννης,
Ξεκαλάκη Ευδοκία

Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη (Τόμος ΙΙΙ)

Πανάρετος Ιωάννης,
Ξεκαλάκη Ευδοκία

Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη (Τόμος ΙΙ)

Πανάρετος Ιωάννης,
Ξεκαλάκη Ευδοκία

Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη (Τόμος Ι)

Ξεκαλάκη Ευδοκία

Μη Παραμετρική Στατιστική