► management
► management
► οικονομικά
► οικονομικά
► λογιστικά
► λογιστικά
► άλλες εκδόσεις
► άλλες εκδόσεις

... στο χώρο των ακαδημαϊκών εκδόσεων

Οι  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΕΝΟΥ έχοντας διαγράψει πορεία πλέον των εικοσιπέντε ετών, ειδικεύονται όχι μόνο στην έκδοση βιβλίων με επιστημονικό περιεχόμενο, αλλά και όλων των άλλων μορφών εκδόσεων έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση του αναγνωστικού μας κοινού με βάση τις θεματικές ενότητες στην οικονομία, τη διοίκηση, το νομικό δίκαιο τις θετικές επιστήμες και σε κάθε άλλη μορφή ενότητας.

Τα βιβλία των Εκδόσεών μας διδάσκονται στα περισσότερα Ανώτερα και  Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Επίσης είναι κατάλληλα για την ανάπτυξη και προώθηση των επιχειρήσεων από τους επιχειρηματίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων των, και για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει την κατάλληλη ενημέρωση.

Όραμα του Εκδοτικού Οίκου  Μπένου είναι η προώθηση όλων των μορφών εκδόσεων στην Ελληνική αγορά μέσα από την αφοσίωσή μας στις αξίες της συνέπειας, υπευθυνότητας, ποιότητας και της καινοτομίας που χαρακτηρίζουν το προσωπικό και τους συνεργάτες μας.

    πάνω από 25 χρόνια...

βιβλία

Η κατηγορία Management περιλαμβάνει εκδόσεις, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των  αναγκών οποιουδήποτε  οργανισμού  της σημερινής εποχής. Τα βιβλία του Management σχετίζονται με θέματα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Ηγεσίας, Ανθρωπίνων Πόρων, Ελέγχου και Συντονισμού. Όλα τα βιβλία είναι εμπλουτισμένα με  παραδείγματα και ασκήσεις προκειμένου να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη και να συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη κατανόηση  των θεμάτων.

Η κατηγορία Οικονομικά περιλαμβάνει εκδόσεις, οι οποίες καλύπτουν όλο το οικονομικό εύρος που πρέπει να γνωρίζει κάποιος. Το κάθε βιβλίο άπτεται  με συγκεκριμένες επιστήμες  όπως Μικροοικονομική, Μακροοικονομική. Επίσης, εξειδικεύεται σε συγκεκριμένους τομείς όπως   Οικονομετρία, Πολιτική Οικονομία, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Ελληνική Οικονομία, Αγροτική Οικονομική κτλ. Όλα τα βιβλία είναι εμπλουτισμένα με παραδείγματα, πίνακες, σχήματα, διαγράμματα και ασκήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να  συμβάλλουν στην εμπέδωση και εφαρμογή των όρων και εννοιών.

Η κατηγορία Λογιστικά περιλαμβάνει εκδόσεις, που καλύπτουν τους κύριους κλάδους της λογιστικής: α) Την Χρηματοοικονομική Λογιστική που αφορά την κατανόηση ή ακόμα και την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων ενός Οργανισμού. Έχουν εκδοθεί βιβλία που καλύπτουν εξειδικευμένα αντικείμενα όπως Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS, IFRS) και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) β) Τη Διοικητική Λογιστική και τη Λογιστική Κόστους που αφορούν την μέτρηση του κόστους μιας οργάνωσης και την χρήση του κόστους για τη λήψη αποφάσεων. Ακόμα έχουν εκδοθεί βιβλία σε ειδικότερους τομείς όπως Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων, Φορολογική Λογιστική και Ελεγκτική. Όλες οι Εκδόσεις είναι πλούσιες σε παραδείγματα, πίνακες και ασκήσεις ώστε να  συμβάλλουν στην κατανόηση και εφαρμογή των εννοιών.

Η κατηγορία Πληροφορική περιλαμβάνει εκδόσεις, οι οποίες ερευνούν τις τεχνολογικές εφαρμογές  σε αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα, από τη σκοπιά της σχεδίασης, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της διερεύνησης, της ανάλυσης και της προδιαγραφής τους. Επίσης άπτονται θεμάτων όπως την απόκτηση, την εκπροσώπηση, την επεξεργασία, την αποθήκευση, την επικοινωνία και την πρόσβαση στις πληροφορίες.

Η κατηγορία Νομικά περιλαμβάνει εκδόσεις που άπτονται θεμάτων όπως, Ελληνικό και Κοινοτικό Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Ναυτικό Δίκαιο κ.τ.λ.

Η κατηγορία Άλλες Εκδόσεις περιλαμβάνει εκδόσεις, οι οποίες άπτονται διαφόρων θεμάτων, όπως Βιογραφίες, Εκπαιδευτικών θεμάτων,  Μαθηματικών κτλ. που βασικό σκοπό έχουν να καλύψουν όλο το εύρος των αναγκών των αναγνωστών με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη κατανόηση  οποιουδήποτε θέματος.

συγγραφείς

τελευταία νέα

 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ •  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Λεωνίδας Σ. Χυτήρης

Οι επιχειρήσεις και γενικά οι κάθε είδους οργανισμοί στελεχώνονται και διοικούνται από ανθρώπους. Χωρίς ανθρώπους δεν υφίστανται επιχειρήσεις. Κατ’ επέκταση, οι εργαζόμενοι αποτελούν τον πιο καθοριστικό συντελεστή, για να λειτουργήσει και επιτύχει τους στόχους της μια επιχείρηση.

Τις μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις τις κάνουν οι άνθρωποι, αλλά και επιχειρήσεις κλείνουν ή είναι ελάχιστα αποδοτικές επειδή οι εργαζόμενοι σ’ αυτές δεν μπορούν, δεν ξέρουν ή και δεν θέλουν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων τους. Τη διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι, είτε αυτοί διοικούν είτε απλά εκτελούν. Τα μηχανήματα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι εγκαταστάσεις και γενικά οι άλλοι συντελεστές παραγωγής, ούτε σκέπτονται, ούτε μαθαίνουν, ούτε προσπαθούν, ούτε βέβαια θέτουν στόχους και αποφασίζουν για το τι, πόσο και πώς θα πράξουν, ούτε απεργούν και ούτε ζητούν ανταμοιβές. Αλλά και δεν παρακινούνται, δεν δρουν συλλογικά και δεν έχουν προσδοκίες και ανάγκες να ικανοποιήσουν. Όλα αυτά χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση και δράση.

Γι’ αυτό η διοίκηση των εργαζομένων, στο ιδιαίτερο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον της κάθε επιχείρησης, είναι έργο δύσκολο, πολύπτυχο και απαιτεί γνώση και τέχνη, από όσους είναι υπεύθυνοι για την αξιοποίησή τους είτε αυτοί αποτελούν τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων είτε είναι τα γραμμικά (κυρίως) αλλά και επιτελικά στελέχη.

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να παρουσιάσει τα βασικά θέματα τα οποία αφορούν στην σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση των εργαζομένων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί, να θέλουν και τελικά να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Τα θέματα αυτά ούτε πρώτη φορά εξετάζονται στη βιβλιογραφία, ούτε πρώτη φορά αντιμετωπίζονται στην πράξη. Αντιθέτως, απ> όταν απαιτήθηκε συλλογική εργασία και προσπάθεια (για την επίτευξη στόχων), τα θέματα αυτά διερευνήθηκαν, μελετήθηκαν και αντιμετωπίσθηκαν, ώστε σήμερα να υπάρχει αρκετή και συγκεκριμένη τεχνογνωσία, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα. [...]

 

περισσότερα...

 

Επίκαιρα Θέματα Στρατηγικής των Επιχειρήσεων

Βασίλης Παπαδάκης

To βιβλίο αυτό ως ιδέα ξεκίνησε πριν από περίπου 15 χρόνια. Τότε, μέσω της διδασκαλίας μου τόσο στα προπτυχιακά, όσο και στα μεταπτυχιακό προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διαπίστωσα την ανάγκη για τη διδασκαλία πιο εξειδικευμένων θεμάτων στρατηγικής. Πολλοί από τους φοιτητές μου συχνά ζητούσαν αυτό που χαρακτηριστικά ονόμαζαν “κάτι παραπάνω από τον Porter”.

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών η διδασκαλία του βασικού μαθήματος της Στρατηγικής έχει ξεκινήσει από τον καθηγητή κ. Λιούκα από τα μέσα κιόλας της δεκαετίας του 1980. Από τότε μέχρι σήμερα πολλά ελληνόγλωσσα βιβλία στρατηγικής γράφτηκαν ή/και ξενόγλωσσα μεταφράστηκαν στα ελληνικά. Η δική μου η συμβολή στο αντικείμενο ήταν η δημιουργία των δύο βασικών μου βιβλίων Στρατηγικής: Του Τόμου Α’ που πραγματεύεται τη βασική Θεωρία της Στρατηγικής και του Τόμου Β’ ο οποίος περιλαμβάνει μεγάλες σε μέγεθος μελέτες περιπτώσεων γνωστών επιχειρήσεων.

Όμως, ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει κανένα ελληνόγλωσσο “προχωρημένο” βιβλίο στρατηγικής. Η αναγκαιότητα αυτή άρχισε σιγά-σιγά να μορφοποιείται στο μυαλό μου. Χρειάστηκαν περισσότερα από πέντε χρόνια και πάρα πολλές προσπάθειες βελτίωσης των αρχικών κειμένων μέχρι να δημιουργηθεί η πρώτη έκδοση των ’Επίκαιρων Θεμάτων Στρατηγικής των Επιχειρήσεων’ το 2009. Περίπου μια δεκαετία μετά παρουσιάζεται η παρούσα 2η , σημαντικά διαφοροποιημένη, έκδοση.

Τρεις είναι οι Βασικοί στόχοι-φιλοδοξίες της δεύτερης έκδοσης:

1. Να προσφέρει στους φοιτητές αλλά και τα στελέχη της διοίκησης επιχειρήσεων ένα βιβλίο το οποίο να παρουσιάζει συνοπτικά ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα που απασχολούν σήμερα τη στρατηγική των επιχειρήσεων. Ο στόχος αυτός ενδεχομένως να ακούγεται υπερβολικός, αλλά δεν είναι.

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν εκατοντάδες εξαιρετικά βιβλία για επιμέρους πολύ ενδιαφέροντα θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεων (πχ διοίκηση στρατηγικών αλλαγών, στρατηγική καινοτομία, στρατηγική μίμησης, στρατηγική γαλάζιων ωκεανών, συστάδες επιχειρήσεων, συν-ανταγωνισμός, έλεγχος επιχειρηματικών μονάδων από το εταιρικό κέντρο, εταιρική διακυβέρνηση, εξαγορές/συγχωνεύσεις κλπ.). Όμως, δεν υπάρχει κανένα βιβλίο το οποίο να ενσωματώνει πολλά από αυτά τα επίκαιρα θέματα και να προσφέρει στον αναγνώστη μια συνοπτική αλλά ολοκληρωμένη και κατανοητή εικόνα τόσο της θεωρίας όσο και της πρακτικής. To κενό αυτό φιλοδοξεί να καλύψει το παρόν βιβλίο.

2.  Να καλύψει στον καλύτερο δυνατό βαθμό τη διεθνή βιβλιογραφία-αρθρογραφία στα επιμέρους αντικείμενα που πραγματεύεται. Μάλιστα η βιβλιογραφία του παρόντος μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό σε φοιτητές ή/και στελέχη που επιθυμούν να εμβαθύνουν σε κάποιο από τα επιμέρους θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο. Όλα τα κεντρικά κεφάλαια της δεύτερης έκδοσης είναι ριζικά διαφοροποιημένα σε σχέση με την πρώτη έκδοση. Νέες τεχνικές έχουν ενσωματωθεί', νέες μελέτες περιπτώσεων έχουν αναπτυχθεί'. Τέλος έχει επικαιροποιηθεί σημαντικά η αντίστοιχη βιβλιογραφία.

3.  Να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη. Στο βιβλίο υπάρχει μια πλειάδα μικρών μελετών περιπτώσεων οι οποίες εντάσσονται στα επιμέρους κεφάλαια. Επίσης, στο δεύτερο τμήμα του παρόντος βιβλίου υπάρχουν και μεγάλες σε μέγεθος μελέτες περιπτώσεων, οι οποίες εμβαθύνουν στα θέματα που καλύπτονται στα επιμέρους κεφάλαια. [...]

 

Μικροοικονομική Θεωρία (τόμος Α΄)

Παλαιολόγος Γιάννης, Πολέμης Μιχάλης

Φιλοδοξία του τόμου αυτού και του επόμενου που ακολουθεί, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές των Πανεπιστημιακών Οικονομικών Σχολών με τις απαραίτητες γνώσεις και τα οικονομικά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση και την εισχώρηση εις βάθος στη μικροοικονομική θεωρία και γενικά στη μελέτη της άριστης συμπεριφοράς των ατομικών οικονομικών μονάδων.

Για το σκοπό αυτό, γίνεται χρήση τόσο της διαγραμματικής όσο και της μαθηματικής ανάλυσης, γεγονός που εξασφαλίζει στους φοιτητές την ικανότητα αντιμετώπισης και επίλυσης των διαφόρων οικονομικών προβλημάτων στον μικρόκοσμο της οικονομίας. Έτσι, οι φοιτητές θα αντιληφθούν ότι τα μαθηματικά δεν είναι σωστό να θεωρούνται σαν μια άλλη διαφορετική επιστήμη, αλλά σαν μια επιστήμη «εργαλείο» που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να διεισδύσουν ακόμη περισσότερο στο σύνθετο κόσμο της επιστήμης που σπουδάζουν, δηλαδή της οικονομικής επιστήμης. Η μικροοικονομική θεωρία συνθέτει μια ανάλυση «από κάτω προς τα πάνω», ώστε με αυτό τον τρόπο να δείξει πως οι μεμονωμένες οικονομικές οντότητες καθορίζουν συλλογικά με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι πόροι της οικονομίας, οι οποίοι πράγματι βρίσκονται σε ανεπάρκεια.

Προσπαθήσαμε να καινοτομήσουμε και στους δύο τόμους. Το καινοτόμο στοιχείο του πρώτου τόμου είναι ότι περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την ανάλυση του δυίκού προβλήματος στη θεωρία συμπεριφοράς καταναλωτή και τη θεωρία συμπεριφοράς των παραγωγικών μονάδων, (συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η χρησιμότητα της δυικής θεωρίας στην εμπειρική ανάλυση της ζήτησης με την παράθεση σχετικών οικονομετρικών υποδειγμάτων, AIDS, Rotterdam, Translog, Multi Level Demand), όπως επίσης, ο τόμος αυτός έχει εμπλουτιστεί με μεγάλο αριθμό λυμένων ασκήσεων, ώστε ο φοιτητής, με τη βοήθεια αυτών των ασκήσεων να εμπεδώσει πληρέστερα τα θέματα της Μικροοικονομικής Θεωρίας που έχουν ήδη προηγηθεί και να διαπιστώσει το βαθμό γνώσης και κατανόησης αυτών. [...]

 

περισσότερα...

 

Μικροοικονομική Θεωρία (τόμος Β΄)

Παλαιολόγος Γιάννης, Πολέμης Μιχάλης

Σκοπός του παρόντος τόμου, ο οποίος έρχεται σε συνέχεια του πρώτου, που ασχολήθηκε εκτενώς με τη μελέτη της άριστης συμπεριφοράς των ατομικών οικονομικών μονάδων (θεωρία χρησιμότητας, ζήτηση και προσφορά, θεωρία κόστους) είναι να βοηθήσει τους φοιτητές των Πανεπιστημιακών Οικονομικών Σχολών στην κατανόηση και την εις βάθος εισχώρηση σε σύνθετα μικροοικονομικά ζητήματα, όπως τα οικονομικά της πληροφόρησης, η ζήτηση εισροών σε ανταγωνιστικές και ατελείς αγορές, οι αρχές ρύθμισης και ανταγωνισμού σε αγορές με μονοπωλιακή ισχύ, η οικονομική της ευημερίας και η έννοια της γενικής ισορροπίας.

Ειδικότερα, αντικείμενο του Κεφαλαίου 1 είναι η σε βάθος ανάλυση των οικονομικών της αβεβαιότητας καθώς και των σύνθετων προβλημάτων που δημιουργούνται από την ύπαρξη ασυμμετρίας στην πληροφόρηση όπως αυτό του ηθικού κινδύνου και της δυσμενούς επιλογής. Στο Κεφάλαιο 2, αναλύεται η ζήτηση των παραγωγικών συντελεστών σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού, ενώ στο Κεφάλαιο 3, αναλύεται η ζήτηση των εισροών σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές.

Η καινοτομία του δεύτερου τόμου είναι ότι γίνεται αναλυτική παρουσίαση των αρχών ρύθμισης (Κεφάλαιο 4) και ανταγωνισμού (Κεφάλαιο 5) σε αγορές με μονοπωλιακή ισχύ, όπως επίσης και ένας μεγάλος αριθμός λυμένων ασκήσεων αναφερόμενων στα θέματα που παρουσιάζονται στον δεύτερο τόμο. Το σκεπτικό μας να συμπεριλάβουμε στον τόμο αυτό θέματα που αναφέρονται στις πολιτικές ανταγωνισμού και της ρύθμισης των αγορών σε συνδυασμό με αρχές τιμολόγησης. είναι ότι βασικές αρχές της μικροοικονομικής θεωρίας και της θεωρίας της βιομηχανικής οργάνωσης παρέχουν τις βάσεις των πολιτικών αυτών.

Στα Κεφάλαια 6 και 7, αναλύεται η θεωρία της ανταλλαγής και της άριστης κατανομής των αγαθών και των συντελεστών παραγωγής, η θεωρία της οικονομικής ευημερίας και η γενική ισορροπία αντίστοιχα. Η οριακή ανάλυση, δηλαδή η μερική ισορροπία ως εργαλείο ανάλυσης των θεμάτων που εξετάστηκαν στον πρώτο τόμο αποτελεί τη βάση για την ανάλυση αυτών των θεμάτων. Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 6 εξετάζεται η άριστη (αποτελεσματική) κατά Pareto κατανομή των αγαθών, η άριστη κατανομή των παραγωγικών πόρων (υπόδειγμα δύο αγαθών-δύο συντελεστών παραγωγής), η καμπύλη μετασχηματισμού και τέλος η άριστη παραγωγή και διανομή των αγαθών (υπόδειγμα δύο αγαθών-δύο συντελεστών-δύο ατόμων). Στο ίδιο κεφάλαιο, εξετάζεται η θεωρία της οικονομικής της ευημερίας, αντικείμενο της οποίας είναι η εκτίμηση του κοινωνικά επιθυμητού ανάμεσα σε ανταλλακτικές οικονομικές θέσεις ή καταστάσεις. [...]

 

Προχωρημένη Λογιστική

Αγγελόπουλος Ελευθέριος, Γεωργόπουλος Αντώνιος, Ντόκας Ιωάννης

Στον κόσμο των επιχειρήσεων, η επιστήμη της Λογιστικής κατέχει δεσπόζουσα θέση, καθώς συνιστά ένα σύστημα καταγραφής, επεξεργασίας και διακίνησης οικονομικών, κατά κανόνα, πληροφοριών για τη λήψη σημαντικών διοικητικών αποφάσεων σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο.

Σε αυτή τη λογική, το παρόν βιβλίο επιχειρεί να παρουσιάσει με μεθοδικό και κατανοητό τρόπο ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων της λογιστικής επιστήμης (π.χ. χρηματοοικονομική λογιστική, διοικητική λογιστική, λογιστική εταιριών, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, τραπεζική λογιστική), προσφέροντας στον αναγνώστη αξιόλογα ερεθίσματα για την περαιτέρω εμβάθυνσή τους, αλλά και για τη μελέτη άλλων συναφών θεμάτων που εμπεριέχουν στοιχεία χρηματοοικονομικής διοίκησης, τραπεζικής διοίκησης, αξιολόγησης επενδύσεων, αποτίμησης επιχειρήσεων κ.λπ.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, σε διδάσκοντες του χώρου, σε επαγγελματίες της λογιστικής και σε διοικητικά στελέχη λογιστηρίων και οικονομικών διευθύνσεων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι επίσης κατάλληλο, τόσο για τους μυημένους στον χώρο της λογιστικής, όσο και για εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις της.

Για τη συγγραφή του βιβλίου χρησιμοποιήθηκε σημαντικό μέρος του υλικού που διαθέτουν οι συγγραφείς για την άσκηση των διδακτικών τους καθηκόντων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Το βιβλίο αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας προσπάθειας με συνεχείς βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις νέες εξελίξεις και τις πρόσφατες θεσμικές αλλαγές, όπως είναι η καθιέρωση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και η παράλληλη συνύπαρξή τους με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Η ύλη που παρουσιάζεται δομείται σε τρία μέρη, τα οποία εμπεριέχουν συνολικά δεκαεπτά κεφάλαια. Το Πρώτο μέρος εισαγάγει στην χρηματοοικονομική λογιστική και στα πρότυπα λογιστικής τυποποίησης, και απαρτίζεται από δύο κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 αναλύονται οι θεμελιώδεις αρχές και οι βασικές εργασίες της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Στο Κεφάλαιο 2 η ανάλυση εστιάζεται στα πρότυπα λογιστικής τυποποίησης και ειδικότερα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Δεύτερο μέρος αποτελείται από έντεκα κεφάλαια που ασχολούνται με θέματα προχωρημένης λογιστικής (έννοιες, εγγραφές καταχώρησης λογιστικών γεγονότων, εγγραφές προσαρμογής βάσει αποτίμησης, λογιστική αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων, παραδείγματα κ.λπ.). Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα αποθέματα, σε συνδυασμό με τα συστήματα απογραφής, ενώ στα Κεφάλαια 4 και 5 περιγράφονται οι έννοιες και οι λογιστικές εργασίες των απαιτήσεων και των χρηματοοικονομικών μέσων αντίστοιχα. Στο Κεφάλαιο 6 αναλύονται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, στο Κεφάλαιο 7 αναλύεται η Υπεραξία και στο Κεφάλαιο 8 περιγράφονται οι Προβλέψεις. Στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζονται τα ίδια κεφάλαια, ενώ στο Κεφάλαιο 11 οι Υποχρεώσεις μιας επιχείρησης. Το δεύτερο μέρος ολοκληρώνεται με τα Κεφάλαια 12 και 13, όπου καλύπτουν τα θέματα της αναβαλλόμενης φορολογίας και της κατάστασης ταμειακών ροών αντίστοιχα. [...]

 

 

 

Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική

Γεώργιος Α. Βάμβουκας

Η Μακροοικονομική (Macroeconomics) αποτελεί το σημαντικότερο γνωστικό πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης. Η Μακροοικονομική ασχολείται με την εξέταση της οικονομίας μιας χώρας, καθώς επίσης και με τη σπουδή μιας Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης ως ένα ενιαίο σύνολο. Η Μακροοικονομική εστιάζει την ανάλυσή της σε συνολικά οικονομικά μεγέθη, όπως είναι το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), το εργατικό δυναμικό, ο πληθωρισμός, οι κρατικές δαπάνες, τα φορολογικά έσοδα, οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, τα επιτόκια, το κρατικό έλλειμμα, το δημόσιο χρέος κ.λπ. Για παράδειγμα, η Μακροοικονομική μπορεί να διερευνήσει τους αιτιώδεις παράγοντες που προσδιορίζουν την διαχρονική άνοδο του δημοσίου χρέους της Ελλάδας και γιατί κατά την περίοδο 2008-2017 η ελληνική οικονομία πλήττεται από μια πρωτοφανή παρατεταμένη κρίση. Επίσης, στα πλαίσια της ΟΝΕ (Οικονομική Νομισματική Ένωση-Economic Monetary Union), με την αξιοποίηση της μακροοικονομικής ανάλυσης, δύνανται να διερευνηθούν οι παράγοντες που κατά την περίοδο 2008-2017, προσδιορίζουν τους χαμηλούς μέσους ετήσιους αναπτυξιακούς ρυθμούς και την διατήρηση του μέσου ποσοστού ανεργίας γύρω στο 9%.

Το παρόν πόνημα αποτελεί καρπό πολυετούς συστηματικής και συνεπούς ενασχόλησής μου με το γνωστικό πεδίο της Μακροοικονομικής. Τρεις ήταν οι βασικοί λόγοι που με ώθησαν στη συγγραφή του παρόντος βιβλίου. Ο πρώτος λόγος ήταν η συνεχής παρότρυνση των φοιτητών μου. Το μάθημα Μακροοικονομική Ανάλυση και Πολιτική, διδάσκεται από τον υποφαινόμενο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) επί σειρά ετών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Πολλοί φοιτητές με ενθάρρυναν να αναλάβω τη συγγραφή ενός βιβλίου της Μακροοικονομικής, το οποίο να είναι κατανοητό από έλληνες αναγνώστες και να χρησιμοποιεί μακροοικονομικά δεδομένα κυρίως της ελληνικής οικονομίας και να μην εστιάζει σε στατιστικά στοιχεία της οποιασδήποτε ξένης οικονομίας σαν της αμερικανικής. [...]

 

περισσότερα...

 

Τραπεζική Οικονομική

Γεράσιμος Γ. Σαπουντζόγλου, Χαράλαμπος Ν. Πεντότης

Είναι δύσκολο όταν επιχειρείς να επικαιροποιήσεις σήμερα ένα βιβλίο στο χώρο της «Τραπεζικής Οικονομικής», οκτώ χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση, το 2009. Έχουν συμβεί τόσα πολλά γεγονότα από τότε μέχρι σήμερα, και έχει «τρέξει τόσο νερό στο αυλάκι» της τραπεζικής θεωρίας και πρακτικής, που για μας αυτό το εγχείρημα ήταν και επίπονο, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις επικίνδυνο. Πόσο μάλλον, όταν αυτή η Β' Έκδοση προσπάθησε να αποτυπώσει το υλικό των δύο Τόμων της Α' Έκδοσης σε ένα ενιαίο Τόμο. Ήταν επίπονο, διότι έπρεπε σε αυτό τον ένα Τόμο να συμπεριλάβουμε ό,τι καινούργιο προέκυψε μετά την κρίση για την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος και την αποτίμηση της αξίας των τραπεζών. Ήταν όμως και επικίνδυνο, διότι με την προσθήκη νέων θεματικών ενοτήτων έπρεπε να ισοσκελίσουμε το αποτέλεσμα της επικαιροποίησης της ύλης με εκείνο της οικονομίας του βιβλίου. Τελικά, πιστεύουμε ότι αυτό επιτεύχθηκε με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να κρατά στα χέρια του ένα ολοκληρωμένο και πλήρως επικαιροποιημένο βιβλίο της τραπεζικής οικονομικής.

Εξακολουθούμε να σημειώνουμε ότι το ζήτημα της σταθερότητας και αποτελεσματικότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος εξακολουθεί να είναι ένα μείζον ζήτημα του σύγχρονου οικονομικού προβληματισμού και της πολιτικής διαβούλευσης. Κατά συνέπεια, η επανέκδοση ενός βιβλίου «τραπεζικής οικονομικής», εννιά χρόνια μετά την κορύφωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, εξακολουθεί να φιλοδοξεί αφενός μεν να αποκαλύψει το σύνθετο και πολύπλοκο κόσμο των τραπεζών, αφετέρου δε να εμπλουτίσει την ελληνική βιβλιογραφία σ' αυτό τον ενδιαφέροντα και κρίσιμο χώρο της οικονομικής δραστηριότητας. [...]

Θέματα Φορολογικής Λογιστικής

Δημοσθένης Χέβας

Αυτό το βιβλίο απευθύνεται στους τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του τμήματος Οργάνωσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που παρακολουθούν το αντίστοιχο μάθημα. Σκοπός του βιβλίου είναι να δώσει λογιστικές λύσεις στα καθημερινά προβλήματα που δημιουργούνται στα λογιστήρια των επιχειρήσεων, λόγω της ιδιομορφίας της φορολογικής νομοθεσίας. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα είναι ένα χρήσιμο βοήθημα και για τα στελέχη των λογιστηρίων.

Το βιβλίο αποτελείται από τέσσερα τμήματα. Στο πρώτο τμήμα (που είναι και το μεγαλύτερο) παρουσιάζονται θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Στο δεύτερο τμήμα, παρουσιάζονται , θέματα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Στο τρίτο τμήμα παρουσιάζονται τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και παραστατικά πωλήσεων) όπως αυτά ορίζονται στον  Ν. 4308/2014. Το τέταρτο τμήμα αυτού του βιβλίου ασχολείται με θέματα του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών. [...]

 

Λογιστική και Οικονομική των Επιχειρήσεων

Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης, Γιάννης Λ. Φίλος

Στο παρόν σύγγραμμα γίνεται μια προσπάθεια συγκερασμού της θεωρίας με τις πρακτικές εφαρμογές στις Επιστημονικές ενότητες της Λογιστικής και της Οικονομικής των επιχειρήσεων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στη σημασία του εσωτερικού ελέγχου. Ο εκπαιδευτικός στόχος του παρόντος συγγράμματος δεν αντιδιαστέλλεται σε θεωρητικό επίπεδο με τον τεχνικό του χαρακτήρα, αλλά σταδιακά περνά από το εισαγωγικό θεωρητικό τμήμα στις εφαρμογές και στην προχωρημένη ανάλυση των επιστημονικών του αντικειμένων.

Στην παρούσα έκδοση έχουν διορθωθεί κείμενα και τύποι μιας προηγούμενης έκδοσης ενώ έχουν προστεθεί νέα κεφάλαια και θεματικές ενότητες ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των συγγραφέων του.

Σκοπός του είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης για τους φοιτητές των οικονομικών σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων και για τους επαγγελματίες του κλάδου.  [...]

 

 

Λογιστική Κόστους

Απόστολος Α. Μπάλλας, Δημοσθένης Λ. Χέβας, Ορέστης Γ. Βλησμάς

Από την προηγούμενη έκδοση, μεσολάβησαν σημαντικές εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον. Οι ελληνικές επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα είναι η μέτρηση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας των οικονομικών μονάδων. Έτσι, σε ολοένα αυξανόμενο βαθμό, γίνεται αντιληπτός ο κρίσιμος ρόλος του Λογιστή και των στοιχείων που παράγει για τη διοίκηση μιας οικονομικής οντότητας και την επίτευξη των στόχων της.

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές οικονομικών σχολών και κυρίως Λογιστικής αλλά και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να μελετήσει τις θεμελιώδεις έννοιες της Λογιστικής Κόστους, δηλαδή του κλάδου της λογιστικής επιστήμης που ασχολείται με τη μέτρησή του κόστους. Η προσέγγιση που έχει επιλεγεί δίνει έμφαση στις βασικές αρχές και όχι στη στείρα απομνημόνευση κάποιων κανόνων. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό προετοιμάζουμε καλύτερα τον αναγνώστη για τις ανάγκες της οικονομικής πραγματικότητας. [...]

 

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Λεωνίδας Σ. Χυτήρης

Οι οργανώσεις, ιδιαίτερα δε οι επιχειρηματικές, υπάρχουν εδώ και 400 περίπου χρόνια. Είναι οι θεσμοί οι οποίοι καθορίζουν, στη σύγχρονη εποχή μας, τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Παράγουν προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες που χρειαζόμαστε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, επηρεάζουν τον τρόπο και το κόστος ζωής μας, ενώ ξοδεύουμε πάνω από το 1/3 της ζωής μας ως εργαζόμενοι σ' αυτές. Είναι φορείς δύναμης και εξουσίας οι οποίοι επηρεάζουν όχι μόνον τον καθένα μεμονωμένα, αλλά και τις κοινωνίες και τα έθνη στα οποία δραστηριοποιούνται ως προς τις αποφάσεις τους και τα έργα τους εν γένει.

Η ζωή όλων μας εξαρτάται από αυτές τις οργανώσεις, οι οποίες δημιουργούν και αξιοποιούν τη συλλογική προσπάθεια για να παράγουν αγαθά που καλύπτουν διαχρονικά τις ανάγκες μας. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε μια οργάνωση για να γεννηθούμε (μαιευτήριο), μια οργάνωση για να σπουδάσουμε (σχολείο, πανεπιστήμιο), μια οργάνωση για να μετακινηθούμε (ταξιδιωτικές εταιρίες), μια οργάνωση για να διασκεδάσουμε (κέντρα διασκέδασης κι αναψυχής) κ.ο.κ. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να σκεφθεί κανείς περιπτώσεις που θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του χωρίς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μια οργάνωσης. [...]

Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων

Αναστάσιος Α. Δράκος, Γεώργιος Α. Καραθανάσης

 Στο βιβλίο αυτό θα ασχοληθούμε με θέματα του γνωστικού αντικειμένου της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση χρησιμοποιεί μια δέσμη οικονομικών αρχών και υποθέσεων για την ανάπτυξη οικονομικών υποδειγμάτων που αφορούν την αξιολόγηση και επιλογή επενδύσεων και εναλλακτικών μορφών χρηματοδοτήσεων. Το γνωστικό αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, σκοπός των οποίων είναι η λήψη ορθολογικών χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

Το γνωστικό αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής  Διοίκησης έχει γοητεύσει πάρα πολλούς αλλά, επίσης, έχει απογοητεύσει άλλους τόσους.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όλοι όσου έχουν εντυπωσιασθεί από τις κομψές χρηματοοικονομικές θεωρίες που καταλήγουν σε λογικά συμπεράσματα τα οποία έχουν ελεγχθεί με διάφορα οικονομετρικά υποδείγματα. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν όλοι όσοι βιώνουν τις αρνητικές συνέπειες των τελευταίων δέκα ετών για την παγκόσμια οικονομία, που τις αποδίδουν, εν πολλοίς, στα διάφορα μαθηματικά υποδείγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί άκριτα από στελέχη οικονομικών υπουργείων, τραπεζών, συνταξιοδοτικών ταμείων, κερδοσκοπικών κεφαλαίων, αμοιβαίων κεφαλαίων, κ.λπ.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Γεώργιος Αργυρός

Το εμπορικό δίκαιο διαμορφώθηκε ως αυτόνομος κλάδος του δικαίου για πρώτη φορά στην Ιταλία το Μεσαίωνα προς εξυπηρέτηση των συναλλαγών της εποχής εκείνης. Το εμπορικό δίκαιο της εποχής εκείνης ήταν εθιμικό και άγραφο και ήταν δίκαιο των εμπόρων και όχι των συναλλαγών.

Πρώτη επίσημη επιστημονική επεξεργασία και κωδικοποίηση των κανόνων του εμπορικού δικαίου έγινε στη Γαλλία επί Λουδοβίκου του 14ου, όπου εκδόθηκαν δύο νομοθετήματα με τον τίτλο: «Ordonnance sur le commerce» (1673), που αφορούσε το χερσαίο εμπόριο και «Ordonnance sur la marine» (1681), που αφορούσε το θαλάσσιο εμπόριο.

Το 1807, επί εποχής Ναπολέοντα, εκδόθηκε ο Ναπολεόντειος Γαλλικός Εμπορικός Κώδικας (Code de Commerce), ο οποίος βασίσθηκε στα ανωτέρω νομοθετήματα και αποτέλεσε ένα από τα σπουδαιότερα νομοθετήματα του εμπορικού δικαίου. Ο Γαλλικός Εμπορικός Κώδικας, ο οποίος αποτελείτο από τέσσερα βιβλία, καθιέρωσε μια νέα αντίληψη στο εμπορικό δίκαιο, το οποίο έπαψε πλέον να είναι το δίκαιο των εμπόρων και μετατράπηκε σε δίκαιο του εμπορίου.

Ο Γαλλικός Εμπορικός Κώδικας επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την εμπορική νομοθεσία πολλών κρατών, όπως και της Ελλάδας, που αποτέλεσε τη βασική πηγή του ελληνικού εμπορικού δικαίου. [...]

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θεόδωρος Λιανός & Άννα Νταούλη-Ντεμούση

Το παρόν σύγγραμμα βασίζεται στο εγχειρίδιο με τίτλο Εργατικός Μισθός και Απασχόληση του καθηγητή Θεοδώρου Λιανού που είχε δημοσιευθεί πριν από εικοσιπέντε περίπου χρόνια. Η παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος σε ένα επιστημονικό χώρο όπως η Οικονομική της Εργασίας που αναπτύσσεται γρήγορα κατέστησε επιτακτική την ανάγκη σημαντικής αναθεώρησης στα θέματα που περιελάμβανε η πρώτη έκδοση και ταυτόχρονα την παρουσίαση νέων θεμάτων. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αναθεώρησης και επέκτασης του παλαιού βιβλίου είναι το ανά χείρας σύγγραμμα.

Η παρούσα τρίτη έκδοση του εγχειριδίου αυτού διατηρεί τα ίδια χαρακτηριστικά όπως και οι προηγούμενες. Είναι γραμμένο με απλό αλλά ακριβή και σαφή τρόπο για αναγνώστες πανεπιστημιακού επιπέδου, που έχουν ήδη κάποια γνώση της οικονομικής θεωρίας καθώς και για φοιτητές των μαθημάτων της Οικονομικής της Εργασίας των Ελληνικών πανεπιστημίων. [...]

 

  έκδοση αναλαμβάνουμε και την δική σας έκδοση!

προετοιμασία

Η πρώτη φάση της προετοιμασίας έκδοσης του βιβλίου σας περιλαμβάνει την επιμέλεια από το έμπειρο προσωπικό μας, στην συνέχεια προχωράει στη φάση της γραφιστικής επεξεργασίας και το τελευταίο στάδιο περιέχει δημιουργία prepress αρχείων του συγγράμματος.

εκτύπωση

Η εκτύπωση των βιβλίων γίνεται σε λίγα (ψηφιακή εκτύπωση) ή σε περισσότερα (offset εκτύπωση) αντίτυπα, ανάλογα με τις απαιτήσεις, πάντα με τις υψηλότερες προδιαγραφές

προώθηση

• μέσω του website του εκδοτικού οίκου μας

πανελλαδικά κάλυψη από Βιβλιοπωλεία

διάθεση και διάδοση μέσω δικτύου μεταπωλητών και Digital Media

• εταιρείες διανομής

επικοινωνία

    που θα μας βρείτε

εγγραφείτε στο News Letter μας

Υποβολή της φόρμας...

Ο διακομιστής αντιμετώπισε κάποιο σφάλμα.

Η φόρμα ελήφθη.

Φερών 3, 104 34 Αθήνα

210 8251 202

210 8815 528