πληροφορική

Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ

Βάσεις Δεδομένων

Παπαθανασίου Ελευθέριος,
Καρδαράς Δημήτριος

Πληροφοριακά Συστήματα: από τη Θεωρία στη Πράξη

Παπαθανασίου Ελευθέριος​

Στοιχεία Υπολογιστικών Συστημάτων

Κιουντούζης Ευάγγελος

Μεθοδολογίες Ανάλυσης & Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων

Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ

Σχεδιασμός & Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων

Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ

Συστήματα Βάσεων Δεδομένων SQL

Οικονόμου Γεώργιος,
Γεωργόπουλος Νικόλαος

Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Σταύρος Θεοφανίδης

Μεθοδολογία της Επιστημονικής Σκέψης και Έρευνας

Μακρής Αριστομένης

Εισαγωγή στη Σύγχρονη Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Μακρής Αριστομένης

Εισαγωγή στις Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου

Οικονόμου Γεώργιος,
Γεωργόπουλος Νικόλαος

RDBMS INFORMIX & Προγραμματισμός σε Γλώσσα 4ης Γενιάς

Κοσσίδας Απόστολος,
Ραγκούση Μαρία,
Ματιάτος Σπυρίδων

Συμβολικές Γλώσσες και Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών