οικονομικά

Σπύρου Σπύρος

Αγορές Κεφαλαίου και Συμπεριφορά Επενδυτή

Σιώκης Φώτιος

Επενδυτικές Υπηρεσίες: Ειδικά Θέματα Κεφαλαιογοράς α1

Μιχάλης Σ. Ζουμπουλάκης
Δημήτρης Μ. Μυλωνάκης
Βασίλης Σ. Πατρώνης

Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης

Πολυχρονόπουλος Γεώργιος,
Τσούνης Νικόλαος

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις – Διεθνές Εμπόριο & Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις

Πολυχρονόπουλος Γεώργιος,
Τσούνης Νικόλαος

Μικροοικονομική Ανάλυση

Παλαιολόγος Ιωάννης,
Πολέμης Μιχάλης

Μικροοικονομική Θεωρία
(Τόμος Β΄)

Παλαιολόγος Ιωάννης,
Πολέμης Μιχάλης

Μικροοικονομική Θεωρία
(Τόμος A΄)

Βάμβουκας Γεώργιος

Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική

Σαπουτζόγλου Γεράσιμος,
Πεντότης Χαράλαμπος

Τραπεζική Οικονομική

Λιανός Θεόδωρος,
Δαμιανός Δημήτριος,
Μέργος Γεώργιος,
Ντεμούσης Μιχαή,
Κατρανίδης Στυλιανός

Αγροτική Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική

Βάμβουκας Γεώργιος

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις: Θεωρία – Μεθοδολογία – Εφαρμογές

Φλυτζάνης Ηλίας

Μαθηματικά
για Οικονομολόγους Ι

Αγιακλόγλου Χρήστος,
Μπένος Θεοφάνης

Αρχές Οικονομετρικής Ανάλυσης

Αγιακλόγλου Χρήστος,
Πέκκα-Οικονόμου Βικτώρια

Η Μικροοικονομική Προσέγγιση της Σύγχρονης Επιχείρησης

Λιανός Θεόδωρος,
Μπένος Θεοφάνης

Μακροοικονομική Θεωρία
& Πολιτική

Σπύρου Σπύρος

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Γεωργακόπουλος Θεόδωρος

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική

Βάμβουκας Γεώργιος

Οδοιπορικό
της Ελληνικής Οικονομίας

Βελέντζας Κωνσταντίνος

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση:
Αριθμητικά Παραδείγματα & Εφαρμογές

Κώττης Γεώργιος,
Πετράκη-Κώττη Αθηνά

Σύγχρονη Μικροοικονομική

Μέργος Γεώργιος

Κοινωνικο-οικονομική
Αξιολόγηση Επενδύσεων
& Πολιτικών (Τόμος Β΄)

Κώττης Γεώργιος,
Πετράκη-Κώττη Αθηνά

Σύγχρονη Μακροοικονομική

Βαρελάς Ερωτόκριτος

Ειδικά Θέματα Νομισματικής Θεωρίας

Ευθύμογλου Πρόδρομος,
Μπάλλας Απόστολος

Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί & Αγορές

Γεώργιος Κώττης,
Αθηνά Πετράκη – Κώττη

Ασκήσεις και Λύσεις Πολιτικής Οικονομίας

Γεωργακόπουλος Θεόδωρος,
Λιανός Θεόδωρος,
Μπένος Θεοφάνης,
Τσεκούρας Γιάννης,
Χατζηπροκοπίου Μιχάλης,
Χρήστου Γεώργιος

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

Μέργος Γεώργιος

Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων & Πολιτικών (Τόμος Α΄)

Αγιακλόγλου Χρήστος,
Μπένος Θεοφάνης

Εισαγωγή στην Οικονομετρική Ανάλυση (Τόμος Β’)

Αγιακλόγλου Χρήστος,
Μπένος Θεοφάνης

Εισαγωγή στην Οικονομετρική Ανάλυση (Τόμος Α’)

Μπήτρος Γεώργιος

Μικροοικονομική Θεωρία (Τόμος Γ΄)

Κορλίρας Παναγιώτης

Νομισματική Θεωρία & Πολιτική

Ανδρικόπουλος Ανδρέας

Οικονομετρία Βασική Θεωρία και Εφαρμογές (Τόμος Α΄)

Ανδρικόπουλος Ανδρέας

Οικονομετρία Βασική Θεωρία και Εφαρμογές (Τόμος Β΄)

Καραθανάσης Γεώργιος,
Λυμπερόπουλος Γεώργιος

Αμοιβαία Κεφάλαια

Κώττης Γεώργιος,
Πετράκη-Κώττη Αθηνά

Μικροοικονομική:
Θεωρία & Εφαρμογές στη Λήψη Αποφάσεων

Καραθανάσης Γεώργιος

Χρηματοοικονομικά Θέματα

Καραθανάσης Γεώργιος

Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Χρηματιστηριακές Αγορές

Λιανός Θεόδωρος

Ασκήσεις και Λύσεις για το μάθημα
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Σακέλλης Ιωάννης

Πληθυσμός & Εργατικό Δυναμικό στην Ελλάδα:
Μορφολογία & Διαχρονικές Εξελίξεις

Θεοφάνης Μπένος

Σύγχρονες Τάσεις στη Μακροοικονομική Θεωρία

Καρφάκης Κωνσταντίνος,
Μελάς Κώστας,
Μπένος Θεοφάνης

Αρχές Νομισματικής Θεωρίας και Πολιτικής

Πετράκη-Κώττη Αθηνά

Θέματα Μακροοικονομικής

Ευθύμογλου Πρόδρομος,
Μπένος Θεοφάνης,
Σολδάτος Γεώργιος

Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση

Λιανός Θεόδωρος

Μαρξιστική Οικονομική Θεωρία

Μπένος Θεοφάνης

Θεωρία Χρήματος

Λιανός Θεόδωρος,
Μπένος Θεοφάνης

Λυμένες Ασκήσεις Μακροοικονομικής Αναλύσεως