Ανδρικόπουλος Ανδρέας

O Ανδρέας Ανδρικόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε Πτυχίο (Β.Α) Οικονομικής Επιστήμης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε), Master (Μ.Α) στα Οικονομικά από το Wayne State University, Detroit, Michigan, USA και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στην Οικονομική Επιστήμη από το University of Southern California, Los Angeles, California, USA. Έχει ειδικευθεί επιστημονικά στην Οικονομετρία, στην Οικονομική θεωρία (Μικρο-οικονομική και Μακρο-οικονομική) και στην Περιφερειακή Οικονομική.
Κατά τη διάρκεια της διδακτικής του επιστημονικής σταδιοδρομίας, ο Καθηγητής Ανδρέας Ανδρικόπουλος έχει διδάξει στα αντικείμενα της ειδίκευσής του: (1) στα Πανεπιστήμια Wayne State University, California State University και University of Southern California των Η.Π.Α, (2) στα Πανεπιστήμια University of British Columbia και University of Waterloo του Καναδά, και (3) από το 1991, διδάσκει οικονομετρία, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στα πλαίσια της γενικότερης επιστημονικής δράσης, ο Καθηγητής Ανδρικόπουλος έχει: (1) δημοσιεύσει περισσότερα από πενήντα άρθρα σε αξιόλογα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, άρθρα σε συλλογικούς τόμους, μία μονογραφία και ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών δοκιμίων, (2) παρουσιάσει περισσότερα από τριάντα άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια, (3) διατελέσει σύμβουλος και ερευνητής σε ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, όπως στο Ontario Ministry of Energy του Καναδά, στο Transportation Centre- University of British Columbia του Καναδά, στο Urban Institute των Η.Π.Α, (4) συμμετάσχει σε πολλά επιδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, και (5) διατελέσει κριτής σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών περιοδικών του εξωτερικού και αξιολογητής βιβλίων και μονογραφιών δημοσιευμένων από έγκριτους οίκους του εξωτερικού.

 

    • Οικονομετρία Βασική Θεωρία και Εφαρμογές (ΤΟΜΟΣ Α)
    • Οικονομετρία Βασική Θεωρία και Εφαρμογές (ΤΟΜΟΣ Β)

Οικονομετρία Βασική Θεωρία και Εφαρμογές (Τόμος Α΄)

Οικονομετρία Βασική Θεωρία και Εφαρμογές (Τόμος Β΄)