Μπώλος Άγγελος

Ο Άγγελος Π. Μπώλος είναι Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (Dr. iur. Humboldt Universität zu Berlin) και Διευθυντής του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του ιδίου Πανεπιστημίου. Περαιτέρω, είναι Δικηγόρος Αθηνών και Συντονιστής (εμπορικής) Διαιτησίας του Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Η επιστημονική και πρακτική/δικηγορική του ενασχόληση εκτείνεται κυρίως σε ζητήματα χρηματοπιστωτικού και χρηματοοικονομικού δικαίου, εταιρικού δικαίου, εμπορικών συμβάσεων, προστασίας καταναλωτή, διεθνών συναλλαγών, εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (διαμεσολάβηση και διαιτησία).

Διδάσκει συναφή με τα ανωτέρω μαθήματα εμπορικού / οικονομικού δικαίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ είναι συγγραφέας σημαντικού αριθμού μονογραφιών και επιστημονικών μελετών σε έγκριτα νομικά περιοδικά επί θεμάτων εμπορικού και οικονομικού δικαίου (ενδεικτικά: Δάνεια σε ελβετικό φράγκο, 2016∙ Οι συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης στις διεθνείς συναλλαγές, 2012∙ Εξωχώριες εταιρείες και ελληνική έννομη τάξη, ΝοΒ 2013∙ Το ζήτημα των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία, ΔΕΕ 2012).

 

    • Δίκαιο των Επιχειρήσεων (A΄ Έκδοση)

Δίκαιο των Επιχειρήσεων