Χέβας Δημοσθένης

Χέβας Δημοσθένης

Καθηγητής στη Χρηματοοικονομική Λογιστική στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (1981). Το 1982 απέκτησε το πτυχίο Master of Science από το University of Wales (Institute of Science and Technology – Department of Business Administration and Accountancy). Ο τίτλος της διπλωματικής του εργασίας ήταν “Uniformity in Accounting in Greece: The General Accounting Plan of Greece”. Το 1985 αναγορευθηκε διδάκτορας (Doctor of Philosophy) του ίδιου πανεπιστημίου. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής ήταν “The Stock Market in Greece, an Empirical Study: 1968-1982”.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής Χρηματοοικονομικής από την αυτονόμησή του 2002 μέχρι και το 2007 και μέλος της Επιτροπής Ερευνών του ΟΠΑ για την ίδια περίοδο. Υπήρξε Μέλος του Review Committee του International Accounting Standards Committee Foundation για την μετάφραση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στα Ελληνικά. Διετέλεσε Εκλεγμένος Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Εκτελεστική Επιτροπή του European Accounting Association για την περίοδο 2002 – 2008. Υπηρέτησε ως Country Director for Greece of the International Relations Committee του International Accounting Section του American Accounting Association. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής – Λογιστικής. Έχει συμετάσχει ως μέλος σε πολλές Επιτροπές του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο χώρο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Λογιστικής Δημόσιου Τομέα και Φορολογίας. Ερευνητικές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί, μεταξύ των άλλων, στα περιοδικά International Journal of Accounting, European Accounting Review, Applied Financial Economics & Journal of Management and Governance. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων που διαπραγματεύονται θέματα Λογιστικής. Έχει διατελέσει reviewer στα επιστημονικά περιοδικά: “International Journal of Accounting”, “Accounting, Auditing and Performance Evaluation”, «North Eastern Europe Journal of Economics», Investment Research and Analysis Journal” και «ΣΠΟΥΔΑΙ»

 

  • Η Λογιστική των Επιχειρηματικών Συνενώσεων (Α΄ Έκδοση)

  • Χρηματοοικονομική Λογιστική (Δ΄ Έκδοση)

  • Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Α΄ Έκδοση)

  • Θέματα Φορολογικής Λογιστικής (ΣΤ΄Εκδοση 2017)

  • Λογιστική Κόστους (Γ΄ Έκδοση)

  • Προχωρημένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Α΄ Εκδοση)

  • Λογιστικά Θέματα Μεγάλων Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά & Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Α΄ Εκδοση)

  • Χρηματοοικονομική Λογιστική με Ελληνικά Πρότυπα (Α΄ Έκδοση)

  • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Α΄ Έκδοση)

  • Λογιστική: Χρηματοοικονομικές Αναφορές σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Α΄ Έκδοση)

Η Λογιστική
των Επιχειρηματικών Συνενώσεων

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Θέματα Φορολογικής Λογιστικής

Λογιστική Κόστους

Προχωρημένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής σύμφωνα με τα ΕΛΠ και ΔΠΧΑ

Λογιστικά Θέματα Μεγάλων Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά & Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Χρηματοοικονομική Λογιστική με Ελληνικά Πρότυπα

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Λογιστική: Χρηματοοικονομικές Αναφορές σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα