Καραχάλιος Γεώργιος

Ο Γεώργιος Καραχάλιος είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών. Διετέλεσε καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και δίδαξε Μηχανική, Μηχανική των Ρευστών και Μαθηματικά. Η ειδικότητά του είναι Μηχανική των Ρευστών και έχει δημοσιεύσει τριάντα σχετικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές.

 

    • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: μερικές διαφορικές εξισώσεις της Μαθηματικής Φυσικής (A΄ Έκδοση)

    • Μαθήματα Θεωρητικής Μηχανικής με Εφαρμογές (Α΄ Έκδοση)

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: μερικές διαφορικές εξισώσεις της Μαθηματικής Φυσικής

Μαθήματα Θεωρητικής Μηχανικής με Εφαρμογές