Καβουσανός Εμμανουήλ

Ο Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Είναι Διευθυντής, από την ίδρυσή του, του αγγλόφωνου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση και Διευθυντής του ομώνυμου Εργαστηρίου, ενώ έχει διατελέσει για 5 έτη Διευθυντής του ΠΜΣ και Διδακτορικών Σπουδών στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧΡΗ) του ΟΠΑ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών του ΟΠΑ από την ίδρυσή του, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΜΣ ΛΟΧΡΗ και του Athens MBA, Επιστημονικός Υπεύθυνος σε Θεματικές Ενότητες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ). Έλαβε Πτυχίο και Μάστερς Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary και Birkbeck, αντίστοιχα) και διδακτορικό από το Cass Business School του Πανεπιστημίου Σίτυ του Λονδίνου. Στο Cass ίδρυσε το ΠΜΣ (MSc) σε ‘Εμπόριο, Μεταφορές και Χρηματοοικονομική’, του οποίου διετέλεσε Διευθυντής, μέχρι την επιστροφή του στην Ελλάδα. Είναι εκλεγμένο μέλος του συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος (ΕΝΟΕ), μέλος της Συντακτικής Επιτροπής διεθνών επιστημονικών περιοδικών, επιτροπών κρίσης επιστημονικών και επαγγελματικών βραβείων. Έχει εργαστεί ως εμπειρογνώμων για την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και σύμβουλος σε διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει διδασκαλία σε προπτυχιακό (BSc, BA) και μεταπτυχιακό (MSc, MBA, PhD) επίπεδο, σε μαθήματα όπως: Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Μαθηματικά και Στατιστική για Επιχειρήσεις. Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Ασίας και έχει εμπειρία στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών. Ενδεικτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού στα οποία έχει διδάξει περιλαμβάνουν το Cass Business School (UK), University of Reading (UK), Hong Kong Polytechnic University, National University of Singapore, Nanyang Technological University of Singapore, Erasmus University (Rotterdam), University of Antwerp (Belgium), KEDGE (Euromed Marseille, France), World Maritime University (Malmoe, Sweden), Shanghai Maritime University (China), Tor-Vergata (Roma II) University (Italy), University of Bergamo (Italy). Κέρδισε το βραβείο διδασκαλίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Σίτυ και του ΟΠΑ για διδασκαλία σε ΠΜΣ, ενώ έχει λάβει μια σειρά από διακρίσεις και υποτροφίες, μεταξύ των οποίων το Hanjin prize για την καλύτερη μελέτη διεθνούς συνεδρίου και από το ίδρυμα Προποντίς για μεταδιδακτορική έρευνα.

Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών στους τομείς της Χρηματοοικονομικής, των Ναυτιλιακών και της Εφαρμοσμένης Οικονομικής, σε υψηλού κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Το ερευνητικό του έργο έχει παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια σε χώρες της Ευρώπης, Αμερικής, Ασίας και Αυστραλίας, έχει κερδίσει βραβεία για την ποιότητά του, ενώ χιλιάδες είναι οι αναφορές που έχουν γίνει στο έργο του από άλλους ερευνητές. Έχει δημοσιεύσει ένα αριθμό βιβλίων με μεταφράσεις στα Ελληνικά, Αγγλικά και Κινέζικα.

    • Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα (Ε΄ Έκδοση)

Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα
(παρουσίαση με την χρήση του Excel)