Μακρής Αριστομένης

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης με έμφαση στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων».

Διδάσκει σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έχει διδάξει στα University of Maryland, University of Illinois, καθώς και στην Σχολή Πολέμου της Αεροπορίας.

Διδάκτωρ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (M.Sc. in Computer Science) του University of Manchester. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA in Business Administration) του University of LaVerne California. Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός (BSc in Electronic Engineering) του University of London.

Έχει υπερ-εικοσαετή εμπειρία στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Υλοποίηση Συστημάτων Πληροφόρησης Διοίκησης (MIS), Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI). Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει δεκάδες Μηχανογραφήσεις Μεσαίων και Μεγάλων Ελληνικών και Πολυεθνικών επιχειρήσεων σε πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας (δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες κ.ά.) στο σύνολό τους (Μηχανογραφικές Εφαρμογές, Βάσεις Δεδομένων, Συστήματα Η/Υ και Συστήματα Τηλεπικοινωνιών) καθώς και μεγάλα δίκτυα Η/Υ (Lan/Wan). Έχει διοικήσει μεγάλα έργα πληροφορικής του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα

Ιδρυτικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος (μέχρι τον Ιούνιο 2000) ομίλου εταιρειών Πληροφορικής με δραστηριότητες: Ολοκληρωμένες Μηχανογραφικές λύσεις – Ανάπτυξη Λογισμικού Επιχειρήσεων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Οργάνωσης και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες – Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του IEEE και διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Πληροφορικής (ΣΕΕΠ).

 

    • Εισαγωγή στη Σύγχρονη Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (A΄ Έκδοση)

    • Εισαγωγή στις Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου (A΄ Έκδοση)

Εισαγωγή στη Σύγχρονη Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στις Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου