Πολέμης Μιχάλης

Πολέμης Μιχάλης

Ο Μιχάλης Πολέμης είναι αναπληρωτής Καθηγητής Βιομηχανικής Οικονομικής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα οικονομικά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έλαβε υποτροφίες βαθμολογικής επίδοσης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), και από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Την περίοδο 2004-2014 απασχολήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ως ειδικός επιστήμονας- οικονομολόγος και από το 2017 είναι μέλος της Επιτροπής. Διαθέτει σημαντική ερευνητική εμπειρία, καθώς επί τέσσερα έτη απασχολήθηκε στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.) αρχικά ως ερευνητικός συνεργάτης και στη συνέχεια ως επικεφαλής τμήματος κλαδικών μελετών της μονάδας βιομηχανικής οργάνωσης. Τα κυριότερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη βιομηχανική οργάνωση, τη μικροοικονομική θεωρία, την πολιτική ανταγωνισμού, τη ρυθμιστική πολιτική, την εφαρμοσμένη οικονομική πολιτική και τα οικονομικά της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Διαθέτει σημαντική συγγραφική δραστηριότητα, καθώς έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως ενδεικτικά το Economics Letters, International Business Review, The Energy Journal, Energy Economics, Energy Policy, Empirical Econo-mics, Economic Modelling, Applied Economics, International Review of Applied Economics καθώς και σε συλλογικούς τόμους. Παράλληλα είναι ακαδημαϊκός κριτής σε επιστημονικά περιοδικά. Τέλος, συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

    • Σύγχρονα Θέματα Βιομηχανικής Πολιτικής: Θεωρία και Μελέτες Περιπτώσεων (A΄ Έκδοση)

    • Μικροοικονομική Θεωρία – τόμος Α΄ (Β΄ Έκδοση)

    • Μικροοικονομική Θεωρία – τόμος Β΄ (Β΄ Έκδοση)

Σύγχρονα Θέματα Βιομηχανικής Πολιτικής: Θεωρία και Μελέτες Περιπτώσεων

Μικροοικονομική Θεωρία
(Τόμος A΄)

Μικροοικονομική Θεωρία
(Τόμος Β΄)