Σιάφης Γεώργιος

Σιάφης Γεώργιος

Είναι απόφοιτος της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, με εξειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Επίσης, είναι πιστοποιημένο Στέλεχος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Έχει εξειδίκευση σε Πληροφοριακά Συστήματα και εργάζεται ως επικουρικό προσωπικό σε Δημόσιο Φορέα.

Τέλος, διαθέτει 15ετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Διοικητικής και Λογιστικής Εκπαίδευσης.

 

    • Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου & Φοροτεχνικού Γραφείου (A΄ Έκδοση)

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου & Φοροτεχνικού Γραφείου