Βακόλα Μαρία

Βακόλα Μαρία

Η Μαρία Βακόλα είναι οργανωσιακή ψυχολόγος, εργάζεται ως αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι διευθύντρια του εργαστηρίου διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Έχει παρουσιάσει σε διεθνή συνέδρια, συγγράψει τέσσερα βιβλία και δημοσιεύσει σε διεθνή περιοδικά Είναι associate editor του Journal of Applied Behavioural Science και υπεύθυνη έκδοσης του HR Case Study Series. Παράλληλα εργάζεται ως σύμβουλος και εκπαιδεύτρια στελεχών για 20 συναπτά χρόνια σχεδιάζοντας και υλοποιώντας προγράμματα αλλαγών και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Για το διδακτικό της έργο έχει τιμηθεί πολλές φορές με αριστείο διδασκαλίας. Tα σχόλια για το βιβλίο καλοδεχούμενα στο mvakola@aueb.gr

 

  • Διοικώντας τις Αλλαγές  στις Επιχειρήσεις (Α΄ Έκδοση)

Διοικώντας τις Αλλαγές στις Επιχειρήσεις