Εισαγωγή στις Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου

Αριστομένης Μακρής

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 208
Κωδικός ISBN: 960-359-087-8
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 2554

Οι εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου και ειδικότερα ο χειρισμός των Windows, η περιήγηση και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Internet, η ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), καθώς και οι βασικές γνώσεις των εφαρμογών του Microsoft Office, όπως επεξεργασία κειμένων (Word), δημιουργία παρουσιάσεων (PowerPoint) και ο χειρισμός υπολογιστικών φύλλων (Excel), αποτελούν πλέον βασική και απαραίτητη γνώση για κάθε νέο. Ένα από τα σημαντικά εφόδια κάθε νέου στελέχους είτε για προσωπική του χρήση, είτε για επαγγελματική, είναι και οι βασικές γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου.

Στόχος του συγγράμματος είναι να δώσει στον αρχάριο τις βασικές γνώσεις εφαρμογών Αυτοματισμού Γ ραφείου. Πώς όμως θα μπορέσει ο αρχάριος να εκτιμήσει τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι μέσα από βιβλία που επεξηγούν αναλυτικά όλες τις δυνατότητες κάθε προγράμματος; Η εικοσαετής εμπειρία του συγγραφέα σε υψηλά διοικητικά κλιμάκια εταιρειών πληροφορικής του δίνει την δυνατότητα να κάνει αυτή την επιλογή, ώστε τα επίπεδα των γνώσεων που αποκτούνται ειδικά για τις εφαρμογές του Microsoft Office και του Internet Explorer, να είναι αρκετά υψηλά και να καλύπτουν την πλειοψηφία των αναγκών του μέσου χρήστη των εφαρμογών αυτών.

Το σύγγραμμα αυτό, όπως προαναφέρθηκε, απευθύνεται στον αρχάριο χρήστη των εφαρμογών Αυτοματισμού Γ ραφείου και δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις για την κατανόησή του. Η προσέγγιση γίνεται βήμα - βήμα, όπως και η απόκτηση της γνώσης. Για να μπορέσει ο αναγνώστης να αξιοποιήσει την γνώση κάθε επόμενου κεφαλαίου θα πρέπει πρώτα να έχει κατανοήσει και να έχει εξοικειωθεί με τα προηγούμενα.

Η παρουσίαση των βημάτων γίνεται πολύ αναλυτικά. Για να εξοικειωθεί πλήρως ο αναγνώστης με κάθε βήμα θα πρέπει:

1. Να ακολουθήσει τα βήματα κάθε παραγράφου και να τα εφαρμόσει στον υπολογιστή του.

2. Όπου έχει απορίες να ανατρέξει στο CD και να αναζητήσει το video με τα μαγνητοσκοπημένα βήματα. Η αναζήτηση από το CD γίνεται με βάση τον αριθμό της παραγράφου.

3. Να επαναλάβει τα βήματα κάθε παραγράφου όσο το δυνατόν περισσότερες φορές (και με παραλλαγές όπου είναι δυνατόν) ώστε κάθε βήμα να γίνει απόλυτα κατανοητό από τον αναγνώστη.

Τα πρώτα τρία κεφάλαια δίνουν βασικές εισαγωγικές γνώσεις για το περιβάλλον των Windows. Το τέταρτο κεφάλαιο εξηγεί πώς θα μπορέσει να αποκτήσει κάποιος χρήστης δωρεάν πρόσβαση στο Internet (μέσω της διεύθυνσης x-treme της IPNG Group Α.Ε. και FreeTone του ομίλου Ceetel) και δωρεάν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), από την MSN hotmail. Το πέμπτο κεφάλαιο δίνει τις βασικές δυνατότητες του διαδικτύου (Internet) και του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) με την χρήση του Internet Explorer © της Microsoft. Τα επόμενα κεφάλαια αναφέρονται στις εφαρμογές του Microsoft Office ©, ήτοι Word © (κεφάλαια 6 - 7), Power-Point © (κεφάλαια 8-9) και Excel © (κεφάλαια 10 - 11). Το δωδέκατο κεφάλαιο δίνει τις δυνατότητες της Ενσωμάτωσης και Διασύνδεσης αντικειμένων (OLE) μέσα από μια άσκηση που καλείται να λύσει ο αναγνώστης χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, προσθέτοντας παράλληλα και νέες δυνατότητες των εφαρμογών του Microsoft Office.

Όταν πλέον θα έχει εξοικειωθεί πλήρως ο αναγνώστης με τις δυνατότητες κάθε μιας από τις βασικές εφαρμογές του Microsoft Office (Word, Power-Point, Excel) και του Internet Explorer, όπως περιγράφονται στο ανά χείρας σύγγραμμα και εφ’ όσον χρειασθεί να εφαρμόσει δυνατότητες που δεν ανα-φέρονται εδώ, οι βασικές του πηγές θα πρέπει να είναι:

1. Η βοήθεια (Help) κάθε εφαρμογής που αποτελεί μέρος του λογισμικού.

2. Εξειδικευμένα εγχειρίδια αναφοράς (Reference manuals) όπου αναφέρονται αναλυτικά όλες οι δυνατότητες κάθε μιας από τις προ- αναφερθείσες εφαρμογές.

Ευελπιστώ ότι το παρόν σύγγραμμα θα αποτελέσει για τους νέους επιστήμονες ένα σημαντικό βοήθημα ώστε να κατανοήσουν τις δυνατότητες των εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου, να εξοικειωθούν με αυτές και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν εποικοδομητικά στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Αριστομένης Μακρής

Περιεχόμενα

Πρόλογος 13
1. Εισαγωγή στα Windows 15
1.1. Εκκίνηση – Τερματισμός 15
1.1.1. Εκκίνηση 15
1.1.2. Χρήση του κουμπιού Έναρξης (Start) 16
1.1.3. Μενού – Άνοιγμα Προγράμματος 18
1.1.4. Κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 19
1.2. Διαχείριση Παραθύρων (Windows) 21
1.2.1. Εναλλαγή Παραθύρων 21
1.2.2. Αλλαγή του μεγέθους και της θέσης παραθύρου 23
1.2.2.1 Μεγιστοποίηση παραθύρου 23
J3.2.2 Ελαχιστοποίηση παραθύρου 24
1.2.2.3 Μεγέθυνση – Σμίκρυνση παραθύρου 24′
1.2.2.4 Μετακίνηση παραθύρου 25
1.2.2.5 Παράλληλη λειτουργία περισσοτέρων του ενός παραθύρων 26)
2. Διαχείριση Αρχείων 27
2.1. Η δομή των αρχείων του Υπολογιστή 27
2.2. Αλλαγή τρόπου εμφάνισης περιεχομένων φακέλων 29
2.3. Δημιουργία νέου φακέλου – Αντιγραφή αρχείων – Διαγραφές 31
2.3.1. Αντιγραφή αρχείων 32
2.3.2. Μετακίνηση αρχείων 34
2.3.3. Διαγραφή αρχείου – φακέλου 35
2.4. Διαχείριση αρχείων με την Εξερεύνηση των Windows (Explorer) 37
2.4.1. Μαζική αντιγραφή αρχείων 41
2.4.2. Άνοιγμα αρχείου για επεξεργασία 41
2.4.3. Άδειασμα του Κάδου Ανακύκλωσης (Recycle bin) από την Εξερεύνηση των Windows 42
2.4.4. Εμφάνιση της Εξερεύνησης των Windows σαν σελίδα Web 42
2.5. Διαμόρφωση δισκέτας 43
2.6. Εύρεση αρχείου – Find 44
3. Τα βασικά της επεξεργασίας κειμένων – Βοήθεια 47
3.1. Τα βασικά της επεξεργασίας κειμένων – WordPad , 47l
3.1.1. Καταχώρηση κειμένου 48
3.1.2. Διορθώσεις – Διαγραφές 50
3.1.3. Μορφοποίηση Κειμένου 52
3.1.4. Προεπισκόπηση Κειμένου (Print Preview) 53
3.1.5. Αποθήκευση αρχείου – Κλείσιμο Word Panel 54
3.2. Ζητώντας Βοήθεια (Help) 56
3.2.1. Η βοήθεια των Windows 56
3.2.1.1. Περιεχόμενα (Contents) 56
3.2.1.2. Ευρετήριο (Index) 58
3.2.1.3. Αναζήτηση (Search) 59
3.2.1.4. Βοήθεια από τον Βοηθό του Office (Office Assistant) 60
4. Δωρεάν σύνδεση στο internet – Δημιουργία διεύθυνσης e-mail 61
4.1. Δωρεάν σύνδεση στο internet 61
4.1.1. Σύνδεση με την X-treme / FreeTone – Δημιουργία νέου χρήστη 61
4.1.2. “Κατέβασμα” αρχείου Xport (για την X-treme) 62
4.1.3. Μεταφορά αρχείου Xport στον υπολογιστή μας (για την X-treme) 63
4.1.4. Αποθήκευση του αρχείου Xport στον δίσκο μας (X-treme) 65
4.1.5. Εγκατάσταση προγράμματος Xport (για την X-treme) 65
4.1.6. Ενεργοποίηση λογισμικού επικοινωνίας 66
4.1.7. Σύνδεση με την X-treme 69
4.1.8. Σύνδεση με την FreeTone 70
4.2. Δημιουργία διεύθυνσης e-mail 71
4.2.1. Δημιουργία διεύθυνσης e-mail στην hotmail 71
4.2.2. Ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω hotmail 72
4.2.3. Δημιουργία καταλόγου ονομάτων 74
4.2.4. Δημιουργία – Αποστολή μηνυμάτων 76
4.2.5. Παραλαβή νέων μηνυμάτων 78
4.2.6. Απάντηση σε μηνύματα (Reply) 80
4.2.7. Προώθηση μηνυμάτων (Forward) 80
5. Internet Explorer – Web 81
5.1. Σύνδεση με το Internet – Internet Explorer 81
5.1.1. Αδυναμία σύνδεσης 82
5.1.2. Αναζήτηση (Search) 83 Αγαπημένες επιλογές (Favorites)
5.1.3. Αγαπημένες επιλογές (Favorites) 84
5.1.4. Ιστορικό (History) 86
5.1.5. Ανάκληση διευθύνσεων 86
5.1.6. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 87
5.1.7. Μετακίνηση σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα 87
5.1.8. Αρχική σελίδα (Home) 88
5.1.9. Μέγεθος γραμμάτων 88
5.2. Διάφορες μορφές ιστοσελίδων 89
5.3. Ήχος – Ραδιόφωνο – Video 90
5.4. Αποθήκευση ιστοσελίδων – εικόνων 93
5.5 Μηχανισμοί αναζήτησης (Search engines) 94
5.6. Αναζήτηση προσώπων 96
5.7 Συμμετοχή σε λίστες ενημέρωσης 97
5.8. Ομάδες συζήτησης 97
5.9. Ασφάλεια δεδομένων 97
5.9.1. Ασφάλεια πρόσβασης στον υπολογιστή μας 98
6. Τα βασικά του επεξεργαστή κειμένου Word 99
6.1. Εκκίνηση – Περιβάλλον εργασίας 99
6.2. Τοποθέτηση του εικονιδίου του Word στο περιβάλλον εργασίας 99
6.3. Το περιβάλλον εργασίας του Word 100
6.4. Καταχώρηση κειμένου 101
6.5. Μορφοποίηση Κειμένου 103
6.6. Αποθήκευση κειμένου 104
6.7. Επανάκτηση κειμένου 104
6.8. Παράλληλη λειτουργία δυο παραθύρων Word 105
6.9. Εύρεση – Αντικατάσταση κειμένου 106
6.10. Εναλλαγή – Αντιγραφή μεταξύ δυο ανοικτών κειμένων 107
6.11. Δημιουργία πλαισίου κειμένου (Text box) 109
6.12. Δημιουργία κεφαλίδας (Header) – Υποσέλιδου (Footer) 111
6.13. Εισαγωγή εικόνας (Picture) 112
6.14. Σελιδοποίηση 115
6.15. Προεπισκόπηση εκτύπωσης (Print Preview) 116
6.16. Εκτύπωση 117
7. Δημιουργία γραφικών – πινάκων στο Word 118
7.1 Δημιουργία γραφικών 118
7.1.1. Clip Art 119
7.1.2. Σχεδιασμός γραμμών 122
7.1.3. Περιστροφή σχήματος 123
7.1.4. Προσθήκη περιγραμμάτων 126
7.1.5. Καταχώρηση κειμένου 127
7.2. Δημιουργία Πινάκων 129
8. Δημιουργία παρουσιάσεων με PowerPoint 137
8.1. Εκκίνηση 137
8.2. Το περιβάλλον εργασίας του PowerPoint 137
8.3. Δημιουργία διαφάνειας υπόδειγμα (Master slide) 138
8.4. Δημιουργία φόντου (Background) 140
8.5. Προσθήκη νέας διαφάνειας 142
8.6. Εισαγωγή κειμένου από το Word 146
8.7. Αντιγραφή – Επικόλληση διαγραμμάτων 148
8.8. Αποθήκευση παρουσίασης 150
8.9. Δημιουργία γραφήματος 150
9. Προβολή παρουσιάσεων PowerPoint 155 ;
9.1. Προβολή παρουσίασης (Slide show) 155
9.2. Εναλλαγές στο περιβάλλον εργασίας του PowerPoint 156
9.3. Τρόπος εναλλαγής διαφανειών 158
9.4. Προσαρμογή κίνησης (Custom Animation) 159
9.5. Χρόνος εναλλαγής διαφανειών 160
9.6. Επιλογές κατά την παρουσίαση 161
9.7. Συνεχής παρουσίαση 162
9.8. Εκτυπώσεις διαφανειών 163
9.8.1. Σημειώσεις για το ακροατήριο (Handouts) 163
9.8.2. Διαφάνειες με σημειώσεις (Notes) 165
10. Υπολογιστικά φύλλα Excel 167
10.1. Εκκίνηση 167
10.2. Το περιβάλλον εργασίας του Excel 167
10.3. Καταχώρηση δεδομένων στα κελιά 168
10.4. Συγχώνευση κελιών (Merge) 170
10.5. Αντιγραφή κελιών 171
10.6. Μορφοποίηση αριθμητικών κελιών 172
10.7. Υπολογισμοί μεταξύ κελιών 173
10.8. Αντιγραφή πράξεων 174
10.9. Κρατώντας σταθερή την τιμή της στήλης 174
10.10. δημιουργία συνόλων 176
10.11. Εισαγωγή – διαγραφή γραμμών – στηλών 177
10.12. Διόρθωση κελιών 178
10.13. Αποθήκευση 178
10.14. Συναρτήσεις (Functions) 178
10.15. Ταξινόμηση (Sort) 180
10.16. Προεπισκόπηση διαμόρφωση εκτύπωσης 181
11. Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας – Γραφημάτων Excel 185
11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας 185
11.1.1. Νέο φύλλο εργασίας 187
11.1.2. Δημιουργία φύλλο συνόλων 188
11.1.3. Δημιουργία περιγραμμάτων στα κελιά 191
11.1.4. Δημιουργία πλαισίου κειμένου (Text box) 192
11.2. Δημιουργία γραφήματος (Chart) 193
12. Διασύνδεση και Ενσωμάτωση αντικειμένων (OLE) 198
12.1. Τι είναι η Ενσωμάτωση (Embedding) και τι η Διασύνδεση (Linking) αντικειμένων (Objects) 198
12.2. Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας Excel 198
12.2.1. Δημιουργία σελίδας απολογισμού 200
12.2.2. Συνθήκες-If 200
12.2.3. Δημιουργία γραφήματος 201
12.3. Δημιουργία κειμένου 201
12.4. Διασύνδεση αντικειμένου από το Excel στο Word 202
12.5. Δημιουργία παρουσίασης PowerPoint 203