Αγγελόπουλος Ελευθέριος

Αγγελόπουλος Ελευθέριος

O Ελευθέριος Αγγελόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά με μεταπτυχιακές σπουδές στο Cass Business School, City University London. Έλαβε Διδακτορικό δίπλωμα στην Λογιστική από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Η επαγγελματική του εμπειρία σχετίζεται με τη λιανική και επιχειρηματική τραπεζική (έως πρόσφατα απασχολούνταν σε Ελληνική συστημική τράπεζα σε διάφορες θέσεις διοικητικής ευθύνης) ενώ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην μέτρηση της τραπεζικής επίδοσης καθώς και σε θέματα χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής.

Έχει πραγματοποιήσει παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, όπως στο Annual European Accounting Association Congress, Annual Conference of Centre for Money, Banking and Institutions of University of Surrey, Annual Conference of Multinational Finance Society, Annual Conference of the European Economics and Finance Society κ.α. Οι πρόσφατες εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως στο European Journal of Operational Research, Advances in Management Accounting, International Journal of Banking, Accounting and Finance, Multinational Finance Journal, Journal of Accounting and Taxation, Journal of Accounting and Management Information Systems κ.α.

 

    • Προχωρημένη Λογιστική (A΄ Έκδοση)

Προχωρημένη Λογιστική