Καραθανάσης  Γεώργιος

Καραθανάσης Γεώργιος

Ο Γεώργιος Καραθανάσης είναι Ομότιμος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ερευνητική του ενασχόληση επικεντρώνεται σε θέματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, στη διαχείριση χαρτοφυλακίου και στη χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων. Έχει δημοσιεύσει αρκετές ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και ένας σημαντικός αριθμός εργασιών του έχει παρουσιασθεί σε επιστημονικά συνέδρια. Η ενασχόληση του στον ευρύτερο χώρο της χρηματοοικονομικής ενισχύθηκε σημαντικά από τη συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα, τις συνεργασίες του με τράπεζες και άλλους μεγάλους επιχειρηματικούς οργανισμούς.

Έχει συγγράψει αρκετά διδακτικά βιβλία και ερευνητικές μονογραφίες που τα πρώτα αποτέλεσαν επί μακρόν διδακτικά εγχειρίδια σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και σε προγράμματα Ιδιωτικών και Δημοσίων Οργανισμών. Ο Γεώργιος Καραθανάσης έχει βραβευθεί πάρα πολλές φορές από τα Μεταπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου στα οποία δίδαξε, καθώς επίσης έχει τιμηθεί για το σύνολο της συμβολής του στη χρηματοοικονομική από δύο Επιστημονικά Συνέδρια. Επιπρόσθετα, είναι επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων του Executive MBA του Ο.Π.Α.. Είναι κάτοχος τριών πτυχίων: της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Reading στην Αγγλία MA (Economics) και του Business School του επίσης Αγγλικού Πανεπιστημίου του Aston στο Birmingham Ph.D. (Finance). Να σημειωθεί ότι επί σειρά ετών είχε διδάξει κυρίως μαθήματα χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Aston.

 

    • Αμοιβαία Κεφάλαια (Β΄ Έκδοση)

    • Χρηματοοικονομικά Θέματα (Β΄ Έκδοση)

    • Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Χρηματιστηριακές Αγορές (Γ΄ Έκδοση)

    • •Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Β΄ Έκδοση)

Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Χρηματιστηριακές Αγορές

Χρηματοοικονομικά Θέματα

Αμοιβαία Κεφάλαια

Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων