Ασωνίτου Σοφία

Ασωνίτου Σοφία

H Σοφία Ασωνίτου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Διευθύντρια του τομέα Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (6/2018-9/2021). Επίσης έχει διατελέσει μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο ξενόγλωσσο ΜΒΑ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι σπουδές της περιλαμβάνουν πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιομηχανική Εγκατάσταση και Ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο VUΒ SOLVAY των Βρυξελλών. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στη «Λογιστική Εκπαίδευση με έμφαση στις επαγγελματικές δεξιότητες των Λογιστών» από το Πανεπιστήμιο Sheffield Hallam, του Ηνωμένου Βασιλείου (2014) καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές σε «Ερευνητικές Μεθόδους Κοινωνικών Επιστημών» (ΜΑ in Social Science Research Methods) από το ίδιο πανεπιστήμιο. Είναι πτυχιούχος παιδαγωγικών σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (2004). Διαθέτει σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε λογιστικές και διοικητικές θέσεις εμπορικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων πριν την ακαδημαϊκή της πορεία.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Λογιστική Εκπαίδευση, τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση, τη σύνδεση αγοράς και ανώτατης εκπαίδευσης, την εκπαίδευση ενηλίκων, κ.α. Τα διδακτικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική, την Ελεγκτική και την Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Διδάσκει σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει δημοσιεύσει σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

    • Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας (A΄ Έκδοση)

    • Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου & Φοροτεχνικού Γραφείου (A΄ Έκδοση)

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας (Ερωτήσεις – Απαντήσεις Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ)

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου & Φοροτεχνικού Γραφείου